Zieda formula

Vikipēdijas lapa
Zieda formulas diagramma

Zieda formula ir nosacīts zieda uzbūves apzīmējums, kam izmanto latīņu alfabēta burtus, simbolus un ciparus.

  • Kauslapas - K (ja saaugušas kopā, liek iekavās),
  • Vainags - C
  • Putekšņlapas - A,
  • Ginecejs - G (svītriņa apakšā — sēklotne ir augšēja — viss pārējais piestiprinās zemāk, ja svītriņa ir augšā — sēklotne apakšējā. Ja līdz pusei — zīmi neliek).