Pāriet uz saturu

Ādolfs Karnups

Vikipēdijas lapa
Ādolfs Karnups
Personīgā informācija
Dzimis 1904. gada 10. janvārī
Rīga, Vidzemes guberņa, (tagad Karogs: Latvija Latvija)
Miris 1973. gada 29. jūnijā (69 gadi)
Rīga
Tautība latvietis
Zinātniskā darbība
Zinātne etnogrāfija, arheoloģija
Alma mater Latvijas Universitāte

Ādolfs Karnups (1904—1973) bija latviešu etnogrāfs, arheologs un medicīnas vēsturnieks. Raunas Tanīskalna (1930) un Talsu pilskalna (1936–1938) arheoloģiskās izpētes vadītājs. Pētījumi par Latvijas vēlā dzelzs laikmeta kaklariņķu galvenajiem tipiem, senajiem satiksmes un tirdzniecības ceļiem.

Dzimis 1904. gada 10. janvārī Rīgā. Mācījās Rīgas 2. vidusskolā, studēja Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, piedalījās arheoloģiskajos izrakumos un pieminekļu apzināšanas ekspedīcijās. Līdztekus no 1926. līdz 1946. gadam strādāja Valsts vēstures muzejā, bija etnogrāfijas nodaļas vadītājs. Pētīja latviešu tautas lietišķo mākslu, etnogrāfiskās tekstilijas un ornamentus. Piedalījās 2. Baltijas arheologu kongresa organizēšanā Rīgā (1930). Vadīja arheoloģiskos izrakumus Raunas Tanīskalnā (1930) un Talsu pilskalnā (1936–1938). Lasīja lekciju ciklus Ata Ķeniņa vadītajā Krišjāņa Barona Tautas augstskolā, Latvijas sieviešu nacionālās līgas rokdarbu skolā.

Latvijas okupācijas laikā turpināja strādāt Latvijas Vēstures muzejā, taču pēc Otrā pasaules kara beigām 1946. gada martā tika arestēts un apsūdzēts muzeja vērtību piesavināšanā. Līdz 1955. gadam atradās ieslodzījumā Astrahaņā. Pēc atgriešanās dzimtenē no 1956. gada strādāja profesora Paula Stradiņa vadītajā Medicīnas vēstures muzejā.

Miris 1973. gada 29. jūnijā.[1]

 • Haupttypen der lettischen Halsringe in der jüngeren Eisenzeit. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1928. Tartu, 1930. S. 116-140. (vāciski)
 • Die jüngere Eisenzeit (won etwa 800 bis etwa 1200 n. Chr.). Katalog der Ausstellung zur Konferenz baltischer Archäologen in Riga 1930. Riga: Organisationskomitee, 1930. - S. 110-158, Taf. 37-56.
 • Ausgrabungen auf dem Burberge Tanīsakalns in Rauna 1930. Congressus secundus archaeologorum Balticorum Rigae, 19.-23. VIII. 1930. Rīga: Valstspapīru spiestuve, 1931. - S. 461-472.
 • Latviešu tērps pēdējos 350 gados. Ievads latviešu tautas tērpu vēsturē. Rīga: J. Grīnbergs, 1935., 98.-192. lpp.
 • Tautas audumi Igaunijā un Lietuvā; Tautas glezniecība; Keramika, metāla izstrādājumu vēsture. Mākslas vēsture, Red. V. Purvītis. Rīga, 1936. - 3. sēj.
 • Kāda 1000 gadus veca tradīcija latviešu rakstos. Senatne un Māksla. 1936. Nr. 2., 89.-97. lpp.
 • J. Ch. Broces materiāli par Rīgas latviešu apģērbu. Senatne un Māksla. 1936. Nr. 3., 87.-92. lpp.
 • Izrakumi Talsu pilskalnā. Senatne un Māksla. 1936. Nr. 4., 67.- 86. lpp.
 • Talsu pilskalns. Vēstures atziņas un tēlojumi. Rīga, 1937. 339.-349. lpp.
 • Mūsu senatnes liecības Talsu pilskalnos. Lāčplēsis. 1937. - Nr. 5.
 • Līkuloks latviešu audumos. Senatne un Māksla. 1937. Nr. 1., 61.-73. lpp.
 • Kurzemes tautas tērpi. Senatne un Māksla. 1937. Nr. 2., 125.-150. lpp.
 • Kāda Zemgales līgavas galvassega. Senatne un Māksla. 1937. Nr. 3., 97.-100. lpp.
 • Senās ziņas par Zemgales tautas tērpu. Senatne un Māksla. 1937. Nr. 3., 101.-108. lpp.
 • Der Burgberg Talsi. Pirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.-20. VIII 1937. Rīga: Latvijas Vēstures Institūta izdevums, 1938. - 110.-115. lpp.
 • 13.-17. gadsimteņi. Latviešu kultūra senatnē: Attēlu sakopojums E. Baloža un R. Šņores redakcijā. Rīga: Pieminekļu valdes izdevums, 1937.- 105.-126. lpp.
 • Dzīvieku galvas kausi Talsu pilskalnā. Senatne un Māksla. 1938. Nr. 1., 98.-110. lpp.
 • Izrakumi Talsu pilskalna 1937. gadā. Senatne un Māksla. 1938. Nr. 2., 74.-93. lpp.
 • Talsu pilskalna bagātības nav izsmeļamas. "Brīvās Zemes" Ilustrētais pielikums. 1938. Nr. 30 (25. VIII).
 • Seno Latvijas ceļu problēmas. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1939. Nr. 1. - 81.-90. lpp.
 • Novadu tērpi. Rīga: Latvijas Lauksaimniecības kamera. 1939.
 • Valsts vēsturiska muzeja vadoņi: 1. Etnogrāfija. Rīga, 1939. 43.-89. lpp.
 • Карнуп А. Я. Заметки о бытовых условиях, народной гигиене и медицине в эпоху раннего феодализма по материалам раскопок 1936— 1938 гг. на Талсинском городище (Латвийская ССР). Из истории медицины. Рига, 1967. Т. 7., С. 151-162. (krieviski)
 • Карнуп А. Я. 1968. Народная медицина и гигиена раннефеодальной эпохи на территории Латвийской ССР по материалам археологических раскопок. Научные связи Прибалтики в XVIII—XX вв. Рига, С. 165-167.
 • Карнуп А. Я. Миниатюрная глиняная посуда в народной медицине средней и северо-восточной Европы в эпоху неолита, бронзового и железного веков. Из истории медицины. Рига, 1969. Т. 8., С. 209-217.
 • Карнуп А. Я.1975. К вопросу о народно—медицинских инструментах эпохи металлов на территории Латвийской ССР. Из истории медицины. Т. 10. Рига, С. 34-45.
 • Арон К. Я., Карнуп А. Я. Использование археологических исследований в изучении народной медицины в Прибалтике. XXIIe Congres International d'Histoire de la Medicine. - Bucarest; Constanza: Intreprinderea poligraficǎ, 1970. - P. 119-120.
 • Tumša nakte. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1999. Nr. 1. 137 - 145 lpp. (Par Ā. Karnupa darbu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā)
 • Godprātības dēļ vajātais. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1999. Nr. 1. 123 - 132 lpp.
 • Kāda nepublicēta grāmata. Dabas un vēstures kalendārs 1971. 225 - 227 lpp.
 • Arheologam un etnogrāfam Ādolfam Karnupam – 100. Pētījumi zemgaļu senatnē. Latvijas Vēstures muzeja raksti, Nr. 10. 195 - 206 lpp.