Īpašvārds

Vikipēdijas lapa
Piemēri

Himalaji, Rainis, Birznieks, “Dzintars”, “Diena”, Venera, Afrodīte

Īpašvārds ir lietvārds, ar kuru tiek apzīmēts kāds konkrēts priekšmets, lai to atšķirtu no citiem attiecīgās klases priekšmetiem. Īpašvārdus (neatkarīgi no atrašanās vietas teikumā) raksta ar lielo sākumburtu. Morfoloģijā šis ir viens no lietvārdu raksturojošajiem jēdzieniem.

Pie īpašvārdiem pieder dažādi vietvārdi, personvārdi, pseidonīmi, iesaukas, segvārdi, organizāciju nosaukumi, grāmatu, preses izdevumu nosaukumi, debess spīdekļu (arī to grupu) nosaukumi, dievu, mitoloģisko būtņu nosaukumi.