Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis žurnāla vāks

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis ir starptautisks anonīmi recenzēts zinātnisks žurnāls bioloģijā. Dibināts 2001. gadā Latvijā, Daugavpils Universitātē. Žurnālu izdod Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts [1], Žurnāls iznāk angļu valodā 2 reizes gadā 500—1000 eksemplāru metienā. Žurnāla dibinātājs un galvenais redaktors profesors Arvīds Barševskis. Žurnāls publicē oriģinālus rakstus un apskatus dažādās bioloģijas jomās. Žurnāls ir iekļauts un tiek indeksēts: Thomson Reuters: Zoological Records, Master Journal List; Elsevier: SCOPUS, Geobase, Biobase; CSA: Entomology Abstracts [6]; CABI: CAB Abstracts, Forest Science Database u.c.

Žurnāla starptautiskā redkolēģija: Dr. Linas Balčiauskas — Viļņa, Lietuva, Dr. Arvīds Barševskis — Daugavpils, Latvija, Dr. Medea Burjanadze — Tbilisi, Grūzija; Dr. Pēteris Evarts-Bunders — Daugavpils, Latvija, Dr. Stanislavs Huruks — Kielce, Polija, Dr. Irēna Kaminska — Daugavpils, Latvija, Dr. Muza Kirjušina — Daugavpils, Latvija, Dr. Inese Kokina — Daugavpils, Latvija, Dr. Māris Laiviņš — Rīga, Latvija, Dr. Algimantas Paulauskas — Kauņa, Lietuva, Dr. Ļubomirs Penevs — Sofija, Bulgārija, Dr. Digna Pilāte — Daugavpils, Latvija, Dr. Īzaks Rašals — Rīga, Latvija, Dr. Aleksejs Šavrins — Daugavpils, Latvija, Dr. Ingrīda Šauliene, Šauļi, Lietuva, Dr. Vitauts Tamutis — Kauņa, Lietuva.