Baltu filoloģija (žurnāls)

Vikipēdijas lapa
Baltu filoloģijas žurnāla vāks

Baltu filoloģija ir vienu vai divas reizes gadā iznākošs baltu valodniecības žurnāls, viens no Latvijas Universitātes izdevumiem. Par tā izdošanu no 1991. gada rūpējas Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedra (līdz 1991. gadam — Latviešu valodas katedra). Tas ir periodisks zinātnisku rakstu krājums par aktuāliem jautājumiem baltistikā. Izdevuma redaktors ir profesors Dr.habil. philol. Pēteris Vanags un redaktora vietniece profesore Dr. philol. Lidija Leikuma. Starptautisko redakcijas kolēģiju pārstāv gan Latvijas Universitātes pētnieki, gan Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas, Itālijas, Austrālijas, Zviedrijas un ASV baltisti.
Pirmais izdevums tika veltīts Latvijas Universitātes 70 gadu jubilejai. Universitāte ir latviešu tautas augstākās izglītības un zinātnes centrs dzimtajā valodā, tautas un cilvēces garīgo vērtību krājēja, arī valodas, folkloras un literatūras. 1989. gada 1. aprīlī notika Filoloģijas biedrības atjaunošana, kas darbojās Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Tas arī bija viens no galvenajiem dzinuļiem izdevuma radīšanā un neapsīkšanā. Pirmā burtnīca iepazīstināja ar Filologu biedrības 1989. gada darbu, ar jaunāko zinātnisko literatūru, bet krājuma pamatu veidoja referāti no 1989. gada 17. marta profesora Artura Ozola piemiņas konferences.

Baltu filoloģijā turpina publicēt referātus un pētījumus, kas saistīti ar baltu valodām. Izdevumā iekļautie raksti tiek recenzēti un publicējami četrās valodās — latviešu, lietuviešu, vācu vai angļu. Arī jaunākos izdevumus veido vairākas daļas — raksti, jaunākās literatūras apskats, hronika (filologiem nozīmīgu notikumu apskats) un pēdējā daļa „Pieminot” par aizgājušajiem filologiem un viņu devumu baltu filoloģijā un Latvijas zinātnē kopumā.

Literatūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

1. Baltu filoloģija, IX: Zinātniskie raksti /Red. P. Vanags.- 9. laidiens.- Rīga: LU, 2000, 625. sēj.- 244 lpp.
2. Baltu filoloģija XII(2): Zinātniskie raksti /Red. P. Vanags.- Rīga: LU, 2003, 159 lpp.