Dieva kalps

Vikipēdijas lapa
Bīskaps Boļeslavs Sloskāns. (No 04.12.2001. Dieva kalps, no 20.12.2004 Godināmais)

Dieva kalps ir Romas katoļu baznīcas kādas mirušas personas godināšanas epitets, ko piemēro tām personām, kurām Svētā Krēsla Kanonizācijas lietu kongregācija Vatikānā uzsākusi beatifikācijas procesu, izdodot dekrētu. Tas ir beatifikācijas pirmais posms. Austrumu ortodoksālajā baznīcā ar šo jēdzienu tiek apzīmēts jebkurš tās baznīcas kristietis.

Cilvēks, kurš dzīves laikā ar savu piemēru un garīgiem darbiem ir parādījis izcilību un viņa tikumi ir atdarināšanas vērti, pēc nāves var kļūt beatificēts un vēlāk kanonizēts. Tas norisinās pēc noteiktas procedūras, kas tika izstrādāta pāvesta Urbāna VIII laikā 1642. gadā.[1]

Procedūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Sākumā diecēzes vadībai tiek virzīts priekšlikums beatifikācijas uzsākšanai, visbiežāk tas notiek tajā diecēzē, kur konkrētā persona ir dzīvojusi vai mirusi. Prasītājs procesa uzsākšanai ir kāda reliģiska organizācija. Par procesa uzsākšanu lemj bīskapu konference, kas izanalizē, vai kandidāts atbilstoši Baznīcas likumdošanai ir atbilstīgs to noteikumiem — savas dzīves laikā veicis varonīgus tikumus un sarakstījis darbus, analizējot darbu iekļaušanos ortodoksijai jeb atbilstībai katoliskās Baznīcas mācībai. Ja iepriekš minētais atbilst prasībām, bīskapu konference dod piekrišanu beatifikācijas procesa uzsākšanai un pilnvaro kādu personu procesa uzsākšanai, vienlaicīgi izveidojot beatifikācijas komisiju. Lūgumu par beatifikācijas uzsākšanu bīskaps iesniedz Vatikāna Kanonizācijas lietu kongregācijai.

Ja kongregācija sniedz labvēlīgu atbildi (Nihil obstat), iepriekš bīskapijā izveidotā komisija pilnvarotās personas vadībā uzsāk procesu, kurā ir jāapkopo liecības par kandidātu un jāizpēta kandidāta dzīve. Visi dokumenti tiek apkopoti, izveidojot arhīvu (Copia Publica), kuru apstiprina komisija un bīskapijas vadība un vēlāk nosūtīta uz Vatikānu, Kanonizācijas lietu kongregāciju . Ja dokumenti ir likumīgi, atbilstoši un pietiekami, kongregācija izdod speciālu dekrētu par beatifikācijas procesa uzsākšanu. Pēc dekrēta izdošanas minētajā kongregācijā atsāk iepriekš minēto dokumentu izpēti un rediģēšanu dokumentu iesniegšanai Romas pāvestam. Vienlaicīgi pēc dekrēta izdošanas minētais kandidāts tiek godināts par Dieva kalpu.[2]

Ja procesa turpinājumā tiek pierādīta Dieva kalpa tikumu varonība un Romas pāvests izdod dekrētu, ar ko tiek atzīta tikumu varonība, Dieva kalps kļūst par Godināmo, kas vienlaicīgi ir beatifikācijas otrais posms.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]