Dimensija

Vikipēdijas lapa
Dažādu dimensiju kubu divdimensionāli attēlojumi plaknē: nulle dimensiju — punkts, viena dimensija — taisne, divas dimensijas — kvadrāts, trīs dimensijas — kubs un četras dimensijas — hiperkubs jeb teserakts.

Dimensijas tiek lietotas, lai attēlotu raksturlīknes veidā objekta atkarību no citiem ķermeņiem. Visbiežāk dimensijas tiek izmantotas, lai noteiktu objekta izmērus: garumu, platumu un augstumu, bet dimensijas var attēlot arī citus fizikālus lielumus, piemēram, masu, ķermeņa elektrisko lauku. Dimensijas tiek izmantotas arī citās jomās, piemēram, ekonomikā tās tiek izmantotas, lai attēlotu dažādu priekšmetu atkarību no cenas.

Matemātikā dimensijas tiek izmantotas, lai noteiktu ķermeņa atrašanās vietu plaknē (divdimensiju analīze) vai telpā (daudzdimensiju analīze). Izmantojot dimensijas, var veidot dažādus matemātiskos modeļus, kurus aplūkojot, var ātri iegūt vajadzīgo informāciju. Koordinātu sistēma ir telpiska dimensionāla sistēma, pēc kuras var noteikt punkta (objekta) atrašanās vietu. Dimensijas šādā sistēmā tiek sauktas par koordinātām.