Edgars Vimba

Vikipēdijas lapa
Edgars Vimba
Personīgā informācija
Dzimis 1930. gada 18. maijā (94 gadi)
Tērvetē, Karogs: Latvija Latvija
Tautība latvietis
Zinātniskā darbība
Zinātne botāniķis, mikologs
Alma mater Latvijas Universitāte
Sasniegumi, atklājumi Dr.biol. emeritus, A. Kirhenšteina prēmijas laureāts par Ramularia ģints pētījumiem Latvijā. H. Skujas balva, 2017.

Sēņu aizsardzības koncepcijas izstrādātājs un Latvijas īpaši aizsargājamo sēņu saraksta sastādītājs. Pedagogs.

Edgars Vimba (1930) ir latviešu biologs, augstskolas pasniedzējs, Latvijas Universitātes docents, Bioloģijas fakultātes dekāns (1970—1974), mikologs, Latvijas vaskulāro augu floras un dabas aizsardzības speciālists. Dr. emeritus.

Edgars Vimba daudz strādājis latviešu augu nosaukumu un botānikas terminoloģijas jomā, pētījis Latvijas mikoloģijas un botānikas attīstības vēsturi. Savulaik daudz darījis dabas aizsardzības popularizēšanas un izskaidrošanas labā.

Dzīvesgājums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Dzimis 1930. gada 18. maijā Tērvetē Kārļa Vimbas un Almas Vimbas (dzim. Žvibulis) ģimenē. Mācījies Tērvetes pamatskolā un no 1944. līdz 1949. gadam — Rīgas 1.vidusskolā. 1954. gadā absolvējis Latvijas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultāti.

Pēc universitātes pabeigšanas 1954. gadā Edgars Vimba uzsāka darbu turpat Bioloģijas fakultātes Botānikas katedrā kā asistents profesora Paula Galenieka vadībā. 1957. gadā viņš tika ievēlēts par docentu. 1965. gadā E. Vimbam piešķirts bioloģijas zinātņu kandidāta grāds par disertāciju “Ramularia ģints sugas Latvijā”. No 1970. gada 16. marta līdz 1974. gada 1. februārim Edgars Vimba bija LU Bioloģijas fakultātes dekāns.

Pedagoģiskais darbs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Strādājot Latvijas Universitātē, E. Vimba lasīja lekcijas par mikoloģiju, citoloģiju, Latvijas floru, dabas aizsardzību, zemāko augu sistemātiku, vadīja praktikumus un studentu vasaras prakses. Viņš bijis daudzu diplomdarbu vadītājs un recenzents. Edgars Vimba vadījis arī Bioloģijas fakultātes studentu mācību ekspedīcijas uz Kaukāzu, Vidusāziju, Tālajiem Austrumiem, Vācijas Demokrātisko Republiku un Rostokas Universitātes studentu prakses Latvijā.[1] Daudzi studenti aizrāvās ar botāniku pēc kopīgām ekskursijām ar E. Vimbu uz Slīteres valsts rezervātu un citur. Viņš ir vairāku mācību metodisko materiālu autors un pedagoģisku rakstu autors, piemēram, “Mācību prakse botānikā: metodiskais līdzeklis” (Rīga, 1975, latviešu un krievu valodā), Piterāns A., Vimba E., “Zemāko augu sistemātikas praktikums” (Rīga, 1987), "Zemāko augu pētīšanas vēsture Latvijas PSR" (Rīga, 1970).

Mikoloģija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pētīt sēnes E. Vimbu rosinājis ievērojamais mikroskopisko sēņu pētnieks Jūlijs Smarods. Docents E. Vimba ir grāmatas “Zemāko augu sistemātika” līdzautors.[2] Viņa pētījumu objekts bija Ramularia ģints sugu izplatība un bioloģija Latvijā. Par to publicēti vairāki raksti Latvijas, Baltijas un Vissavienības botāniskajos izdevumos, arī ārzemju zinātniskajos žurnālos. 1964. gadā aizstāvēta diertācija par Ramularia ģints sugu izplatību Latvijā. No 1961. līdz 1992. gadam E. Vimba bija ārštata referents Vissavienības referatīvā žurnāla “Bioloģija” nodaļā “Sēnes”. Viņš sarakstījis vairākas nodaļas par sēnēm izdevumam “Augu dzīve”.[3]

E. Vimba strādājis pie sēņu sugu aizsardzības jautājumiem, sastādījis pirmos Latvijas īpaši aizsargājamo sēņu sugu sarakstus un sarakstījis Latvijas Sarkanās grāmatas sadaļu par sēnēm.[4] E. Vimba sarakstījis arī daudz populārzinātnisku rakstu par sēnēm, publicējis rakstus presē, brīdinājumus par indīgām sēnēm un aicinājumus aizsargāt sēnes. 2015. gadā izdots Edgara Vimbas populārzinātnisko rakstu krājums "Visur ir sēnes".

Edgara Vimbas savāktais sēņu herbārijs (apm. 7000 paraugu) glabājas LU Muzeja herbārijā (starptautiskais kods RIG).

Latvijas vaskulāro augu flora[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Edgars Vimba pētījis arī vaskulāro augu floru Slīteres nacionālajā parkā, Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, Daugavas ielejā u.c. Īpaši nopelni viņam ir dzimtās Tērvetes apkārtnes floras izpētē un Tērvetes dabas parka izveidošanā. Ilggadīgo pētījumu rezultāti apkopoti monogrāfijā, kas izdota programmas UNESCO Cilvēks un Biosfēra (M&B) sērijā par Latvijas aizsargājamajām teritorijām.[5] E. Vimba piedalījies rakstu krājumu sērijas “Latvijas floras horoloģija” (Хорология Флоры Латвийской ССР) sastādīšanā, savus retu un jaunu sugu atklājumus publicējis izdevumā “Retie augi un dzīvnieki”. Baltijas floras konspektam E. Vimba apstrādājis āmuļu (Loranthaceae), aristolohiju (Aristolochiaceae), viršu (Ericaceae), brūkleņu (Vaciniaceae) un visteņu (Empetraceae) dzimtas.

Edgars Vimba publicējis daudzus rakstus par floru, veģetāciju un dabas aizsardzību “Mežsaimniecībā un Mežrūpniecībā”, arī populāros izdevumos kā “Zinātne un Tehnika”, “Dabas un Vēstures Kalendārs” (daudzus gadus viņš bija šī izdevuma redkolēģijas loceklis), dienas un vakara avīzēs un populāros žurnālos.

Viņa ievāktais paparžaugu un ziedaugu herbārijs (apm. 1500 eksemplāri) glabājas LU Muzeja herbārijā (RIG).

Terminoloģija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Edgars Vimba ilgus gadus darbojies Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Botānikas apakškomisijā, strādājis pie augu un sēņu terminoloģijas latviešu valodā, aktīvi cīnījies presē par pareizu augu nosaukumu rakstību un latviešu valodas tīrību. Piedalījies darbā pie “Agronomijas terminoloģijas vārdnīcas” (Rīga, 1973), “Nezāļu, to grupu un augu aizsardzības tehnoloģijas vārdnīcas” (Skrīveri, 1997), “Vides zinības: angļu—latviešu skaidrojošās vārdnīcas” (Rīga, 2000).

Botānikas vēsture un izcilu botāniķu biogrāfijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Edgars Vimba daudz rakstījis par botānikas un mikoloģijas pētījumu vēsturi Latvijā. Viņš veidojis biogrāfiskus rakstus par pirmajiem Latvijas dabas pētniekiem, to skaitā par Kārli Reinholdu Kupferu, Paulu Lakševicu, Fjodoru Būholcu, Jāni Ilsteru. Daudz personīgu atmiņu rakstos par līdzgaitniekiem Paulu Galenieku, Alfrēdu Rasiņu, Jūliju Smarodu u.c.

Edgars Vimba ir Latvijas Mikologu biedrības goda priekšsēdētājs,[6] Latvijas Botāniķu biedrības ilggadējs biedrs (kopš 1954),[7] no 1983. līdz 1989. gadam viņš bija šīs biedrības priekšsēdētājs. E. Vimba piedalījies Starptautisko Baltijas Mikologu un lihenologu konferenču un Baltijas Botāniķu ekspedīciju — konferenču organizēšanā, sastādījis ceļvežus un piedalījies tajās ar referātiem.

Apbalvojumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • LPSR Zinātņu Akadēmijas A. Kirhenšteina prēmija, 1974.
 • Dr.emeritus goda nosaukums, 1998.
 • Heinriha Skujas balva, 2017.

Darbi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Edgara Vimbas pilna bibliogrāfija līdz 2005. gadam pieejama “Dr.biol. Edgars Vimba: bibliogrāfiskais rādītājs”, kur uzskaitītas 935 dažādas publikācijas.[1] Šeit minēti tikai zinātniskie raksti, mācību grāmatas un vārdnīcas.

 1. Vimba E. Piezīmes par Tērvetes apkārtni un tās floru. Latvijas PSR ZA Vēstis, nr.4. Rīga, 1957.
 2. Vimba E. Aizsargājamās upju ielejas. Saudzējiet un mīliet dabu. Rīga, 1958.
 3. Āboliņa A., Vimba E. Latvijas PSR mežu ķērpju un sūnu noteicējs. Rīga, 1959.
 4. Вимба Э. Ботанические обьекты Латвийский ССР, подлежащие охране. Растительность Латвийскоий ССР, т. 8, Рига, 1959.
 5. Vimba E. Materiāli Latvijas PSR augstāko augu florai. P. Stučkas LVU Botāniskā dārza raksti, 17.sēj. Rīga, 1961.
 6. Vimba E. Pārskats par Latvijas PSR sastopamajām Ramularia Ung.ģints sēnēm. P. Stučkas LVU Botāniskā dārza raksti, 17.sēj. Rīga, 1961.
 7. Vimba E. Rubus ģints Latvijas PSR florā. 21.zinātniskās un metodiskās konferences materiāli. P. Stučkas LVU. Rīga, 1961.
 8. Vimba E., Damberga E., Vītoliņa A. Materiāli par Tērvetes mežu veģetāciju. P. Stučkas LVU Zinātniskie Raksti, Botānika, 49.sēj. Rīga, 1963.
 9. Вимба Э. Грибы рода Ramularia Ung.em Sacc. в Латвийскоий ССР: диссертация на соискание ученоий степени кандидата биологических хаук. Рига, 1965.
 10. Вимба Э. Исследования о проращивании колидий рамулярий. Проблемы изучения грибов и лишаийников : 4ий симпозиум приблтийских микологов и лихенологов. Тарту, 1965.
 11. Вимба Э. Способы зимовки и цикл развития рамулярий. Проблемы изучения грибов и лишаийников : 4ий симпозиум приблтийских микологов и лихенологов. Тарту, 1965.
 12. Вимба Э. Новые данные о грибах рода Ramularia Sacc. Ботаника, Ученые записки ЛГУ им. П. Стучки, т. 74, вып. 2. Рига, 1966.
 13. Вимба Э. Грибы рода Ramularia Sacc. Латвийскоий ССР и некоторые вопросы их биологии. Acta Mycologica, Vol.4, nr.2, 1968.
 14. Вимба Э. Данние о распространении некоторых базидиальных грибов в Латвийскоий ССР. Материалы пятого симпозиума по вопросам исследования мико- и лихенофлоры Прибалтийских республик. Вильнюс, 1968.
 15. Вимба Э. Материалы к микрофлоре Латвийскоий ССР. Материалы пятого симпозиума по вопросам исследования мико- и лихенофлоры Прибалтийских республик. Вильнюс, 1968.
 16. Вимба Э. Новые и редкие виды рода Ramularia Sacc. из Латвийскоий ССР. Микология и фитопатология, т. 2, вып.3. Москва, 1968.
 17. Вимба Э. Грибы рода Ramularia Sacc. в Латвийскоий ССР. Рига, 1970.
 18. Вимба Э. Материалы к микофлоре Лтвийскоий ССР. Растения лесов и парков. Ученые записки ЛГУ им. П.Стучки. Т.127. Рига, 1970.
 19. Вимба Э. Райтвийр А. Материалы к флоре дискомицетов Лтвии. Растения лесов и парков. Ученые записки ЛГУ им. П.Стучки. Т.127. Рига, 1970.
 20. Вимба Э. Мучнисто-росяной гриб на Phlox paniculata L. в Латвийской ССР. Cовременние успехи микологии и лихенологии в Советской Прибалтике. Тарту, 1974.
 21. Vimba E. Mācību prakse botānikā. Rīga, 1975.
 22. Piterāns A., VimbaE., Vulfa L. Zemāko augu sistemātika. Rīga, 1975.
 23. Vimba E. Tērvetes flora un tās aizsardzība. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.2. Rīga, 1975.
 24. Вимба Э. Учебная практика по ботанике: методическое пособие. Рига, 1975.
 25. Вимба Э. Семейство Гигрофоровые (Hygrophoraceae), семейство Мукрохоровые (Gomphidiaceae), семейство Свинуховые (Paxillaceae), семейство Сыроежковые (Rassulaceae). Жизнь растний, т. 2. Москва, 1976.
 26. Вимба Э. Дополнения к флоре рaмулярий Латвии. Экологические особенности низших растений Советской Прибалтики. Вилньнюс, 1977.
 27. Вимба Э. Исследования по флоре, систематике и биологии грибов в СССР в 9-ой пятилетке. Микология и фитопатология. Т.2, вып.1, 1977.
 28. Вимба Э. Грибы. Ботанические исследования в Латвийскоий ССР. Рига, 1978.
 29. Vimba E. Some problems of the taxonomy and distribution of the genus Ramularia Sacc. 7th Congress of European mycologists. Budapest, 1978.
 30. Vimba E. Papildinājumi Slīteres rezervāta augstāko augu florai. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.2. Rīga, 1979.
 31. Vimba E. Arī sēnes Sarkanajā grāmatā. Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālas problēmas. Rīga 1981.
 32. Vimba E. Latvijas floras resursi. Turpat.
 33. Vimba E. Materiāli Latvijas PSR reto un aizsargājamo augu izplatībai. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1981.
 34. Вимба Э., Жербеле И. Микологические и фитопатологические исследования в Советскоий Латвии. Микология и фитопатология. Т. 16, вып.6, 1982.
 35. Vimba E. Kauslapu tofieldija — Tofieldia calyculata L. — Ovīšos. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1983.
 36. Vimba E. Vēl viena pavedienu vairodzenes — Androsaceae filiformis Retz. — atradne Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1983.
 37. Vimba E. Tērvetes meža ainavu parka flora. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.3. Rīga, 1984.
 38. Вимба Э. Шишкогриб хлопьеножковый, стробиломицес хлопьеножковый: Strobilomyces floccopus (Fr.) P. Karst. Красная книга СССР: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Москва, 1984.
 39. Vimba E. Botānika. Bioloģija augstskolu reflektantiem. Rīga, 1985.
 40. Vimba E., Sloka N. Floras un faunas aizsardzība. Rīga, 1985, 1995.
 41. Vimba E. Jauna milzu skropstzvaigznes Trichaster melanocephalus Czern.atradne. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1985.
 42. Vimba E. Jauni Slīteres Valsts rezervāta mikofloras dati. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.1. Rīga, 1985.
 43. Vimba E., Lūkins V. Makroskopiskās sēnes Slīteres rezervātā. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.3. Rīga, 1985.
 44. Вимба Э. , Дедю И. Анализ всемирной охраны природы в связи с задачами природоохранного образования. Природоохранное образование в университетах. Москва, 1985.
 45. Вимба Э. Терветский парк лесных ланшафтов. Флора охраняемых территорий Латвии. Рига, 1985.
 46. Вимба Э. Грибы в "Красной книге СССР". Микология и фитопатология. Т.20, вып.6., 1986.
 47. Vimba E. Ruskule S. Gļotsēņu pētījumi Slīteres Valsts rezervātā. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.2. Rīga, 1987.
 48. Vimba E., Piterāns A. LVU Botānikas un ekoloģijas katedras pētījumi republikas aizsargājamos dabas objektos. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.4. Rīga, 1987.
 49. Piterāns A. Vimba E. Zemāko augu sistemātikas praktikums: mācību līdzeklis augstskolu bioloģijas specialitātes studentiem. Rīga, 1987.
 50. Vimba E. Jauna paparžu suga Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1988.
 51. Вимба Э. Опыт подготовки специалистов в области охраны природы на биологическом факультете Латвийского государственного университета. Проблемы экологического образования, воспитания населения и пропоганды природоохранных знаний в Молдавии. Кишинев, 1988.
 52. Vimba E. Botānika. Bioloģijas rokasgrāmata. Rīga, 1989.
 53. Vimba E. Lūkins V. Sēnes. Rīga, 1989.
 54. Vimba E. Šica L. Observations of protected species of fungi in the Latvian SSR. 10th Congress of Europeam mycologists : abstracts. Tallin, 1989.
 55. Вимба Э. , Авота И. Охраняемые виды грибов. Хорология флоры Латвийский ССР. Рига, 1989.
 56. Вимба Э. Грибы рода Ramularia Sacc. в Латвийскоий ССР. Рига, 1970.
 57. Вимба Э. Материалы к микофлоре Латвийскоий ССР. Растения лесов и парков. Рига, 1970.
 58. Вимба Э., Райтвиийр А. Материалы к флоре дискомицетов Латвии. Растения лесов и парков. Рига, 1970.
 59. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība: mācību līdzeklis LR augstskolu studentiem. Rīga, 1991.
 60. Vimba E. Sēņu aizsardzība. Dabas aizsardzības aktuāli jautājumi Latvijā. Rīga, 1992.
 61. Piterāns A., Vimba E. Retas augstāko augu, sēņu un ķērpju sugas Ziemeļvidzemes reģionālajā dabas aizsardzības kompleksā. Ziemeļvidzemes dabas aizsardzības komplekss. Vides aizsardzība Latvijā, 4. Rīga, 1993.
 62. Vimba E. Survey of Latvian mycoflora. Fungi and lichens in the Baltic Regione: the 12th International conference on Mycology and Lichenology: abstracts. Vilnius, 1993.
 63. Vimba E., Lawrynowicz M. Genus Elaphomyces in Latvia. Proceedings of Latvian Academy of Science. B, Natural Science, nr.11/12. Rīga, 1994.
 64. Vimba E., Piterāns A. Latvijas sarkanā grāmata. Sēnes un ķērpji. Rīga, 1996.
 65. Vimba E. Mycological herbaria of Latvia. Fungi and lichens in the Baltic Regione: the 13th International conference on Mycology and Lichenology: abstracts. Rīga, 1996.
 66. Lejiņš A., Rasiņš A., Aboliņš J., Gavrilova Ģ., Lapiņš D., Ozols J., Vimba E. Nezāļu, to grupu un augu aizsardzības tehnoloģijas vārdnīcas. Skrīveri, 1997.
 67. Vimba E., Pöldmaa K. Milesina, a rust genus new for Estonia. Folia Criptogamica Estonica. Facs.31, 1997.
 68. Vimba E. Mycological studies of the Latvian coast of the Baltic Sea and the Gulf of Riga. Proceedings of Latvian Academy of Science. B, Natural Science, vol.51., nr.5/6. Rīga, 1997.
 69. Ilziņa A., Krūmiņa A., Vimba E.u.c. Bioloģijas rokasgrāmata. Rīga, 1998.
 70. Andrušaitis A., Vimba E., Eberhards G., Benders J., Ernšteins R., Jūrmalietis R., Vijups A., Vircavs M. Vides zinības: angļu —latviešu skaidrojošā vārdnīcas. Rīga, 2000.
 71. Vimba E. Dabas aizsardzības tendences un sasniegumi Latvijas republikā (1918—1940). Latvijas Sarkanā grāmata. Zivis, abinieki, rāpuļi. Rīga, 2003.

Rakstījis arī “Хорология Флоры Латвийской ССР”, Baltijas floras konspektam (Flora of the Baltic countries, 1993), Latvijas PSR Mazajai enciklopēdijai, Latvijas Padomju enciklopēdijai, Populārajai medicīnas enciklopēdijai, Ģimenes Enciklopēdijai, enciklopēdijai Latvijas Daba, Tava labākā grāmata par Latviju, enciklopēdijai Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā : 1862 — 1999, Meža enciklopēdijai.

Avoti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Enciklopēdija Latvijas Daba, 6.sēj. Preses nams, Rīga, 1998.
 • Dr.biol. Edgars Vimba: Bibliogrāfiskais rādītājs. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2005.
 • Edgars Vimba. Zinātne un mana dzīve. 1. sēj. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009.
 • H.Skujas balva E.Vimbam 2017. LZA Gadagrāmata 2019. Rīga, 2019.
 • Intervija ar E.Vimbu Rīgā, 2019. gada martā.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. 1,0 1,1 Dr.biol. Edgars Vimba. Bibliogrāfiskais rādītājs. Rīga, 2005
 2. Piterāns A., Vimba E., Vulfa L. Zemāko augu sistemātika. Rīga, 1975
 3. Жизнь растний, т. 2. Москва, 1976
 4. Vimba E., Piterāns A. Latvijas Sarkanā grāmata. Sēnes un ķērpji. 1.sēj. Rīga, 1996
 5. Вимба Э.К. Терветский парк лесных ландшафтов. Рига, 1985
 6. «LMB vadība un aktīvākie biedri». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2020. gada 18. februārī. Skatīts: 2020. gada 26. aprīlī.
 7. LBB valde un biedri