Pāriet uz saturu

Ekonomisks rādītājs

Vikipēdijas lapa

Rādītājs ekonomikā un finansēs ir skaitlis, kurš kā mērvienība raksturo kādu ekonomikas vai finanšu kategoriju absolūtā vai relatīvā izteiksmē. Piemēram, makroekonomikā plaši tiek lietots tāds rādītājs kā iekšzemes kopprodukts. Tas varbūt izteikts kā absolūtais IKP apjoms valstī, piemēram, gada laikā latos (arī citās naudas vienībās), vai arī relatīvi — kā gada (mēneša, ceturkšņa) IKP apjoms uz vienu iedzīvotāju vai nodarbināto tautsaimniecībā.

Arī uzņēmumos tiek izmantoti dažādi tā saimnieciskās darbības vai finanšu rādītāji, kā absolūtie, tā arī relatīvie. Piemēram, uzņēmuma saražotās produkcijas apjoms fiziskā vai naudas (absolūtā) izteiksmē gada (mēneša, ceturkšņa) laikā, kā arī šis pats apjoms uz vienu strādājošo.