Finanšu svira

Vikipēdijas lapa

Finanšu svira (angļu: leverage) ir kapitāla ieguldījumu vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (obligācijas, privileģētās akcijas) un ieguldījumu vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu (parastās akcijas) attiecība. Svira ir viens no galvenajiem uzņēmuma finansiālā stāvokļa rādītājiem.

Ražošanas svira ir uzņēmuma fiksēto un mainīgo izmaksu attiecība un šīs attiecības ietekme uz pamatdarbības peļņu, tas ir, uz peļņu pirms procentu maksājumiem un nodokļiem. Ja fiksēto izmaksu daļa ir liela, tad uzņēmumam ir augsts ražošanas sviras līmenis, un pat nelielas izmaiņas ražošanas apjomos var izraisīt ievērojamas izmaiņas darbības peļņā.

Ražošanas sviras darbību starptautiskajā finanšu praksē apzīmē kā DOL (angļu: Degree of Financial Leverage), kas izpaužas kā tas, ka jebkādas izmaiņas ieņēmumos no pārdošanas vienmēr rada spēcīgākas izmaiņas peļņā.

Ražošanas sviras efektu (DOL) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DOL = MP / EBIT,

kur:

MP — bruto maržinālie ieņēmumi (angļu: Marginal Profit);

EBIT — bilances peļņa pirms procentiem un nodokļiem.

Finanšu svira ir uzņēmuma aizņemtā kapitāla un pašu kapitāla attiecība, tas raksturo uzņēmuma riska pakāpi un stabilitāti. Jo mazāka ir finanšu svira, jo stabilāka ir situācija. No otras puses, aizņemtais kapitāls ļauj palielināt kapitāla rentabilitātes rādītāju, t.i. saņemt papildu peļņu no pašu kapitāla.

Finanšu sviras koeficients atspoguļo kopējā parāda un pašu kapitāla attiecību — D/E (angļu: Debt-to-Equity):

D/E = Parāds / Pašu kapitāls