Jānis Lapsa

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
Jānis Lapsa
Personīgā informācija
Tautība latvietis
Augstskola Latvijas Universitāte

Jānis Lapsa, dzimis 1975. gada 28. oktobrī Rīgā) ir latviešu jurists, zvērināts advokāts, tiesību zinātnieks un sabiedriskais darbinieks.

Šobrīd darbojas kā partneris zvērinātu advokātu birojā “Kalniņa, Lapsa un partneri”, ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektors, likumprojektu darba grupu dalībnieks un šķīrējtiesnesis.[1][2][3] Jānis Lapsa ir “Dzīvojamo telpu īres likuma” un “Šķīrējtiesu likuma” līdzautors.

Biogrāfija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Dzimis Rīgā. 1982. gadā uzsācis skolas gaitas Natālijas Draudziņas ģimnāzijā, bet vidusskolu absolvējis Rīgas 8. vakara (maiņu) vidusskolā 1993. gadā.

No 1996. līdz 2002. gadam studējis Latvijas Universitātes[4] Juridiskajā fakultātē, tiesību zinātnes specialitātē, ieguvis diplomēta jurista kvalifikāciju. Studijas turpinājis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne”, kuru absolvējis 2005. gadā, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnēs.

Paralēli tiesību zinātņu studijām 1996. gadā sācis strādāt par v/u “Latvijas Gaisa Satiksme” drošības dienesta darbinieku (līdz 1997. gadam). Bet jau 1997. gada strādājis par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Tiesu izpildītāju kantora tiesu izpildītāju (līdz 1998. gadam). No 1998. gada strādājis namu pārvaldē “Jugla” kā jurists- konsultants (līdz 2000. gadam). Savukārt no 2000. gada strādājis SIA “Rīgas Centrālais Termināls” par juridiskās nodaļas vadītāju (līdz 2003. gadam).

2002. gadā sācis lasīt Dzīvokļu tiesību un Saistību tiesību lekcijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Papildus lasa lekcijas mācību centrā “Funditus”, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijā, kā arī Valsts policijā. Savukārt iepriekš ir lasījis lekcijas arī tādās organizācijās kā biedrības “Latvijas Sertificēto maksātnespējas administratoru asociācija” Apmācības centrā, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē un Latvijas Tiesnešu mācību centrā.

2003.gadā uzsāka zvērināta advokāta palīga darbību, patrons zvērināta advokāte Maija Kalniņa. Kopš 2006.gada darbojas kā zvērināts advokāts, partneris birojā “Kalniņa, Lapsa un partneri”.

Darbojies kā Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas[5] Revīzijas komisijas loceklis un Revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks (no 2008.- 2014.gadam), no 2014.gada ir Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas loceklis un no 2017.gada- Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks[6].

2014.gadā kā Satversmes tiesas pieaicinātā persona sniedzis viedokli lietā Nr.2013-17-01 „Par likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8.panta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam” un lietā Nr.2014-09-01 „Par Civilprocesa likuma 495.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”. Savukārt 2020.gadā kā Satversmes tiesas pieaicinātā persona sniedzis viedokli lietā Nr. 2019-23-01 “Par Civilprocesa likuma 464.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”.

No 2010.gada aktīvi darbojas dažādās ministriju rīkotās darba grupās. No 2010.gada līdz 2015.gadam bijis Tieslietu ministrijas rīkoto darba grupu šķīrējtiesu institūta pilnveidošanai dalībnieks, Šķīrējtiesu likuma un to grozījumu līdzautors. Kopš 2013.gada pastāvīgi darbojas Ekonomijas ministrijas rīkotajās darba grupās, kur piedalījies Dzīvojamo telpu īres likuma izstrādē, savukārt no 2014.gada ir Tieslietu ministrijas rīkotās Pastāvīgās darba grupas grozījumu izstrādei Civilprocesa likumā dalībnieks. Bet no 2020.gada darbojas Ekspertu darba grupā par kopīpašuma dalīšanu. Kā referents un dalībnieks piedalās arī dažādās Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas,[7] Latvijas Universitātes un citu institūciju rīkotajās konferencēs. 2008.gadā sastādījis Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojumu „Tiesu prakse lietās par izpildu rakstu izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei”.

J. Lapsa ir vairāk nekā 20 zinātnisko publikāciju, kas galvenokārt veltītas saistību tiesībām, dzīvokļu tiesībām un civilprocesam, autors. Regulāri sniedz skaidrojumus un konsultācijas par dažādiem civiltiesību jautājumiem interneta portālam “Latvijas Vēstneša portāls” un izdevumam "Jurista Vārds"[8]. Uzstājies televīzijā un radio, sniedzot eksperta viedokli par dažādiem juridiskajiem jautājumiem, tostarp televīzijas kanālā LTV, TV3, TV5, Rīga TV24 un citos kanālos.

Bibliogrāfija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Lapsa J. Kopīpašuma izbeigšanas regulējuma pilnveides nepieciešamība, „Jurista vārds”, 29.01.2020.
 • Lapsa J. Likumprojekta „Dzīvojamo telpu īres likums” svarīgākie aspekti, „Jurista vārds”, 05.06.2018.
 • Lapsa J. Nekustamā īpašuma atbrīvošanas civilprocesuālais regulējums, „Jurista vārds”, 23.01.2018.
 • Lapsa J. Par atzīmju [ne]dzēšanu, izsoles aktu apstiprinot, „Jurista vārds”, 16.01.2018.
 • Lapsa J. Dzīvokļu īpašnieku kopība civilprocesā, „Jurista vārds”, 31.01.2017.
 • Lapsa J. Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā, „Jurista vārds”, 24.03.2015.
 • Lapsa J. Latvijas advokatūra 2014. gadā: atbildīga un mācīties griboša, „Jurista Vārds”, 23.12.2014.
 • Lapsa J. Dzīvojamo telpu īres līguma saistošais spēks, „Jurista vārds”, 05.08.2014.
 • Lapsa J. Šķīrējtiesu regulējuma novitātes, „Jurista Vārds”, 03.06.2014.
 • Lapsa J. Dzīvojamo telpu īres tiesiskās attiecības noteikti gaida pārmaiņas, „Jurista vārds”, 18.02.2014.
 • Lapsa J. Līgumsoda institūta pašreizējais regulējums un piemērošana, „Jurista vārds”, 29.01.2013.
 • Lapsa J. Dzīvojamās telpas īres līguma subjekti, LU Akadēmiskais apgāds, 2012, „Inovāciju juridiskais nodrošinājums, 181.-187.lpp.
 • Lapsa J. Šķīrējtiesas process: aktualitātes un nepieciešamās izmaiņas, „Jurista vārds”, 13.07.2010.
 • Lapsa J. Šķīrējtiesu darbību pārmaiņas gaidot, „Jurista vārds”, 18.12.2007.
 • Lapsa J. Dzīvojamās telpas īres līguma attiecības īpašnieka maiņas gadījumā, „Jurista vārds”, 02.01.2007.
 • Lapsa J. Dzīvokļa īpašnieka rokasgrāmata, Rīga: Mājokļu aģentūra, 2003.
 • Lapsa J. Privatizētas mājas īpašnieka — apsaimniekotāja rokasgrāmata, Rīga: CDzMPK, 2002.
 • Lapsa J. Būt dzīvokļa īpašniekam. Vai tas ir izdevīgi?, „Latvijas Vēstnesis”, 26.05.2000.
 • Lapsa J. Kad saņemam pamatotus un kad — nepamatotus rēķinus, „Latvijas Vēstnesis”, 01.10.1999.
 • Lapsa J. Kad vari zaudēt jumtu virs galvas, „Latvijas Vēstnesis”, 03.09.1999.
 • Lapsa J. Kad zaudē tiesības uz dzīvojamo telpu, „Latvijas Vēstnesis” — 19.03.1999.
 • Lapsa J. Par īrestiesu iespējamiem sarežģījumiem pilsētās, „Latvijas Vēstnesis”, 24.12.1998.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]