Jauktā ekonomika

Vikipēdijas lapa

Jauktā ekonomika ir ekonomika, kurā ekonomiskie lēmumi tiek pieņemti daļēji valsts ietekmē kā komandekonomikā, daļēji ar brīvā tirgus palīdzību kā brīvā tirgus ekonomikā. Valstij ir aktīva loma ekonomikā kā saimnieciskā likumdošana, monopoldarbības ierobežošana, konkurences veicināšana, ienākumu sadale un pārdale, negatīvo ārējo efektu ierobežošana, makroekonomiskā stabilizācija, rūpes par vides aizsardzību, izglītību, kultūru un iedzīvotāju sociālo aizsardzību. Šis ekonomikas veids pastāv visās attīstītākajās pasaules valstīs, tostarp arī Latvijā.

No brīvā tirgus ekonomikas jauktā ekonomika aizguvusi visu, kas sekmē ražošanu: privātīpašumu, konkurenci, brīvu uzņēmējdarbību, tirgus attiecības.