Ligzda

Vikipēdijas lapa
Dienvidāfrikas bezdelīgu ligzdu kolonija zem tilta

Ligzda ir dažādu dzīvnieku būvēts patvērums, kas kalpo par vietu gulēšanai, dzīvošanai un pēcnācēju iznēsāšanai. Galvenokārt ligzdas būvē putni, bet par ligzdām tiek uzskatītas arī dažas zīdītāju (migas; būvē, piemēram, vāveres), kukaiņu (pūžņi; piemēram, lapsenes, termīti), čūsku un zivju sugu būves. Atkarība no dzīvnieku sugas un dzīvesvietas ligzdu veidošanai tiek izmantoti dažādi materiāli un būvēšanas vietas. Ligzdu būvei galvenokārt tiek izmantoti organiski materiāli (zāle, sūnas, lapas, zari), dzīvnieku pašu izdalījumi vai apspalvojums (siekalas, dūnas), kā arī neorganiski vai cilvēku darināti materiāli (dubļi, oļi, papīrs, audums, plastmasa). Ligzdas var būt būvētas dažādās vietās — alās, zemes iedobēs, zālē, koku un krūmu zaros, koku dobumos, klintīs, smilšainās nogāzēs —, kā arī izmantojot dažādas antropogēnas būves — zem ēku jumtiem, stabu galos, caurulēs u.c. Dažkārt cilvēks atsevišķu sugu vairošanās stimulēšanai veido speciālas būves vai ierīces ligzdošanas atvieglošanai — putnu būrīšus, pamatnes stārķu ligzdām u.c.