Paziņojumi jūrniekiem

Vikipēdijas lapa
Spānijas paziņojumi jūrniekiem

Paziņojumi jūrniekiem (Notices to mariners (NTM)[1] vai (NOTMAR)[2] — angļu val.) informē jūrniekus par svarīgām izmaiņām, kuras ietekmē navigācijas drošību, tajā skaitā jauniem hidrogrāfiskajiem datiem un izmaiņām kanālos vai navigācijas līdzekļos, kā arī nodod citu, svarīgu informāciju.

Vairāk nekā 60 valstis, kuras publicē jūras kartes, izdod arī paziņojumus jūrniekiem. Apmēram viena trešdaļa no tiem tiek izdoti reizi nedēļā, viena trešdaļa reizi vai divas mēnesī, bet pārējos izdod neregulāri pēc vajadzības. Apvienotās Karalistes Hidrogrāfijas birojs (UK Hydrographic Office (UKHO) — angļu val.) paziņojumus jūrniekiem izdod reizi nedēļā.[3]

ASV[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

ASV paziņojumus jūrniekiem izdod Nacionālā Ģeotelpiskās izlūkošanas aģentūra (National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) — angļu val.) reizi nedēļā un tos sagatavo kopīgi Nacionālais okeāna dienests (National Ocean Service (NOS) — angļu val.) un ASV Krasta apsardze. Informācija paziņojumos jūrniekiem ir ievietota tādā formā, lai atvieglotu papīra karšu korektūru.[4] Agrāk paziņojumus jūrniekiem izmantoja arī uguņu un zīmju sarakstu (List of lights — angļu val.), ASV Krasta apsardzes uguņu sarakstu (United States Coast Guard Light List — angļu val.), piekrastes lociju un citu NGA, NOS vai ASV Krasta apsardzes izdotu publikāciju korektūrai. Tagad šie izdevumi ir pieejami brīvai lejupielādei un tajos jau ir iekļauta jaunākā pieejamā informācija.

Informāciju paziņojumiem jūrniekiem sniedz Nacionālā Ģeotelpiskās izlūkošanas aģentūra (ASV Aizsardzības departaments) ūdeņiem ārpus ASV teritorijas, Nacionālais okeāna dienests (ASV Tirdzniecības departamenta (United States Department of Commerce — angļu val.) Nacionālā okeānu un atmosfēras administrācija), kura uzdevumos ietilpst ASV piekrastes un to teritoriju, kā arī ostu dziļuma mērījumi un karšu izdošana, ASV Krasta apsardze (ASV Tēvzemes drošības departaments), kuras uzdevumos ietilpst cilvēku dzīvības aizsardzība uz jūras, kā arī navigācijas zīmju uzstādīšana un apkope, un ASV Armijas inženieru korpuss (ASV Aizsardzības departaments), kura uzdevumos ietilpst ASV upju un ostu padziļināšana. Papildus svarīgu pienesumu sniedz ārvalstu hidrogrāfijas dienesti un visu valstu sadarboties griboši novērotāji.

Paziņojumi sastāv no svarīgas informācijas izklāsta, karšu korektūras sadaļas, kura sakārtota pēc karšu numuriem augšupejošā kārtībā un dažādas papildus informācijas.[4] Agrāk bija arī produktu kataloga korekcijas sadaļa, publikāciju korekcijas sadaļa un pārraidīto navigācijas brīdinājumu apkopojums. Lietotāju pienākums ir izlemt, kuras no to kartēm un publikācijām nepieciešams korektēt. Jūrnieki tiek aicināti sadarboties karšu un publikāciju korektūrā ziņojot par visām neatbilstībām starp publicēto informāciju un realitātē novērotajiem apstākļiem un rekomendējot atbilstošus uzlabojumus. Katru paziņojumu jūrniekiem aizmugurē ir ievietota ziņošanas forma.

Katra gada pirmais izdevums satur svarīgu informāciju par virkni tematu, kuri nav atspoguļoti kartēs un jūrniecības publikācijās, bet tās papildina. Šī informācija tiek publicēta kā īpašu paragrāfu paziņojums jūrniekiem (Speciat Notice to Mariners Paragraphs — angļu val.). Šajā paziņojumā var tikt iekļauta arī cita informācija, kas tiek uzskatīta par svarīgu jūrniekiem.

Liela daļa datu ASV paziņojumos jūrniekiem nāk no ārzemju paziņojumiem.

Korektūras apkopojums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Vismaz līdz 2020. gadam tika izdots ciešs paziņojumu jūrniekiem līdzinieks — korektūras apkopojums. Apkopojumu publicēja piecos sējumos. Katrs sējums aptvēra lielu daļu Zemes, tajā skaitā ietverot vairākus karšu reģionus un daudzus apakšreģionus (subregion — angļu val.). Piektais sējums ietvēra arī speciālās kartes un publikācijas, kuras tika korektētas ar paziņojumiem jūrniekiem. Tā kā apkopojums saturēja visu uzkrāto korektūru, jebkuru karti, neatkarīgi no tās izdošanas datuma, varēja korektēt ar attiecīgo apkopojuma sējumu un visiem sekojošajiem paziņojumiem jūrniekiem.[5]

Apvienotā Karaliste[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Karšu korektūra

Apvienotās Karalistes Hidrogrāfijas birojs (UK Hydrographic Office (UKHO) — angļu val.) izdod paziņojumus jūrniekiem ar Admiralty zīmolu. Tie satur informāciju, kas ļauj jūrniekiem uzturēt aktuālas Admiralty kartes un publikācijas līdz pēdējam saņemtajam paziņojumam. Paziņojumus jūrniekiem publicē reizi nedēļā un tiem piešķir attiecīgās nedēļas numuru. Jūras karšu korektūra tiek publicēta arī reizi dienā. Visi paziņojumi jūrniekiem ir pieejami un brīvi lejupielādējami Admiralty tīmekļa vietnē.

Katru atsevišķo kartes korektūras uzdevumu arī sauc par paziņojumu jūrniekiem, pie tam tie var būt pastāvīgi, provizoriski (preliminary — angļu val.) vai pagaidu (temporary — angļu val.). Provizoriskos paziņojumus jūrniekiem lieto, ja darbība notiks drīz vai arī ir tikusi saņemta pārāk apjomīga informācija, lai to izplatītu ar pastāvīgajiem paziņojumiem jūrniekiem. Tādā gadījumā provizoriskajā paziņojumā jūrniekiem tiek dots īss izmaiņu konspekts kopā ar detalizētu, navigācijas ziņā būtisku, informāciju. Pilna informācija tiks izplatīta ar nākamo jūras kartes jauno izdevumu vai pilnībā jaunu karti. Provizoriskos paziņojumus jūrniekiem izmanto arī tad, ja dati vēl nav pilnībā apstiprināti vai tādām pastāvīgi mainīgām situācijām kā tiltu būvei pāri dzīviem kuģu ceļiem. Pastāvīgais paziņojums jūrniekiem vai kartes jaunais izdevums tiks izplatīts pēc darbu pabeigšanas.

Pagaidu paziņojumus jūrniekiem izdod, ja informācija būs spēkā tikai ierobežotu laika periodu. Bet, ja informācija būs spēkā tikai trīs līdz sešus mēnešus, parasti izdod navigācijas brīdinājumu.[6]

Admiralty paziņojumi jūrniekiem ir iedalīti sešās sekcijās:

 1. Skaidrojošās piezīmes. Publikāciju saraksts. Satur piezīmes un pamācības kā izmantot, korektēt un papildināt kartes un publikācijas. Šeit tiek ievietots saraksts ar jaunajām kartēm, jaunajiem esošo karšu izdevumiem un izdotajām publikācijām. Tāpat tiek publicēts saraksts ar no ekspluatācijas izņemtajām kartēm. Augstāk minētie saraksti tiek doti arī tuvākajai nākotnei.
 2. Admiralty paziņojumi jūrniekiem. Standarta jūras karšu aktualizācija. Satur pastāvīgos paziņojumus jūrniekiem. Tie paziņojumi, kuri balstīti uz oriģinālu informāciju nevis pārpublicēti no citu valstu paziņojumiem jūrniekiem, satur zvaigznīti pēc paziņojuma jūrniekiem numura. Sadaļas beigās iekļauti provizoriskie un pagaidu paziņojumi jūrniekiem. Tiem pēc numura seko attiecīgi burts P vai T. Pirms provizoriskajiem un pagaidu paziņojumiem ir ievietots ģeogrāfiskais rādītājs, paziņojumu un karšu foliantu rādītājs un ietekmēto karšu saraksts.
 3. Radio navigācijas brīdinājumu izdrukas. Satur sarakstu ar visiem spēkā esošo NAVAREA[7] I brīdinājumu numuriem. Tiem radio navigācijas brīdinājumiem, kuri izdoti nedēļas laikā, ievietots arī pilns teksts.
 4. Admiralty lociju papildinājumi. Satur Admiralty lociju papildinājumus, kas izdoti nedēļas laikā.
 5. Admiralty uguņu un miglas signālu papildinājumi. Satur papildinājumus Admiralty uguņu un miglas signāliem. Šie papildinājumi var nebūt publicēti tajā pašā nedēļā, kad atbilstošā karšu korektūra otrajā sekcijā.
 6. Admiralty radio signālu sarakstu papildinājumi. Satur papildinājumus Admiralty radio signālu sarakstiem. Šie papildinājumi var nebūt publicēti tajā pašā nedēļā, kad atbilstošā karšu korektūra otrajā sekcijā.[8][9]

Ikgadējais apkopojums un kumulatīvais saraksts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Katru gadu janvārī tiek publicēts ikgadējais Admiralty paziņojumu jūrniekiem apkopojums. To izdod divās daļās. Pirmajā daļā ievietota svarīga informācija, kura, visticamāk, paliks aktuāla kādu laiku un var būt tāda pati vai ļoti līdzīga tai, kas tika publicēta citus gadus. Kad noskaidrojas, ka informācija ir kļuvusi pastāvīgāka nekā sākotnēji plānots, to pārnes uz citu piemērotāku publikāciju. Šajā sadaļā ievieto arī provizorisko un pagaidu paziņojumu jūrniekiem tekstus, kuri ir spēkā 1. janvārī.

Otrajā daļā ievietots saraksts ar šobrīd aktuālo Admiralty lociju sējumu izdevumiem. Tāpat tur iekļauti visu spēkā esošo Admiralty lociju papildinājumu teksti, kuri ir tikuši publicēti paziņojumu jūrniekiem iknedēļas izdevumu 4. sekcijā un ir spēkā 1. janvārī.

Paziņojumu jūrniekiem kumulatīvais saraksts (Cumulative list of Admiralty Notices to Mariners — angļu val.) tiek publicēts reizi sešos mēnešos janvārī un jūlijā. Sarakstā ievietoti aktuālo Admiralty karšu izdevumu publicēšanas datumi un pastāvīgo paziņojumu jūrniekiem, kuri ietekmē attiecīgās kartes, numuri par iepriekšējiem diviem gadiem. Publicēšanas datums var būt jaunai kartei, jaunam kartes izdevumam vai lielajai kartes korektūrai (large correction — angļu val.).[10]

Kanāda[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Kanādas krasta apsardzes paziņojumi jūrniekiem informē par svarīgiem navigācijas drošību ietekmējošiem jautājumiem, kuri skar Kanādas ūdeņus. Šis elektroniskais izdevums tiek publicēts reizi mēnesī un var tikt lejupielādēts no paziņojumu jūrniekiem (NOTMAR) tīmekļa vietnes.[2] Informācija paziņojumos jūrniekiem ir ievietota tādā formā, lai atvieglotu papīra karšu un navigācijas publikāciju korektūru.

NOTMAR.gc.ca tīmekļa vietne ir septiņas dienas nedēļā un divdesmit četras stundas dienā brīvi pieejama vietne, kura nodrošina jūrniekus ar aktuāliem drošības padomiem. Piekļūt paziņojumos jūrniekiem ietvertajai informācijai palīdz ātra un vienkārša saskarne. Šī sistēma tās reģistrētajiem lietotājiem reizi nedēļā vai mēnesī ģenerē pa elektronisko pastu nosūtāmus paziņojumus. Elektroniskā pasta pakalpojums reizi mēnesī nodrošina paziņojumu jūrniekiem nosūtīšanu gan attiecībā uz kartēm, gan navigācijas publikācijām, bet reizi nedēļā tikai attiecībā uz 2. sekcijā — karšu korektūra — ietverto informāciju. Iknedēļas sūtījumi informē jūrniekus par paziņojumiem, kuri izdoti iepriekš ievadītam karšu sarakstam. Šāds elektroniskā pasta pakalpojums reģistrētajiem lietotājiem vienkāršo to rīcībā esošo karšu un publikāciju korektūru, kādas veikšanu, savukārt, pieprasa Kanādas kuģniecības akts.

NOTMAR tīmekļa vietnē tāpat atrodas vecāki paziņojumi jūrniekiem ar karšu un lociju korektūras datiem iepriekšējiem mēnešiem un gadiem, kā arī uz kartēm uzlīmējami fragmenti ar izmaiņām, saite uz Kanādas Hidrogrāfijas dienesta (Canadian Hydrographic Service (CHS) — angļu val.) karti Nr. 1 un cita noderīga informācija.

Latvija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Latvijas paziņojumus jūrniekiem izdod VSIA "Latvijas Jūras administrācija" Hidrogrāfijas dienests. Tas ir ikmēneša izdevums, kurš pieejams brīvai lejupielādei no Latvijas Jūras administrācijas interneta vietnes. Atšķirībā no Apvienotās Karalistes Hidrogrāfijas biroja izdotajiem paziņojumiem jūrniekiem, provizoriskie un pagaidu paziņojumi netiek uzskaitīti atsevišķi. Tas vienkāršo provizorisko un pagaidu paziņojumu uznešanas kontroli uz kartes, jo paziņojumu jūrniekiem iknedēļas izdevumā parādās arī attiecīgās kartes korektūrai paredzētā iepriekšējā paziņojuma jūrniekiem numurs, kurš var būt gan pastāvīgais, gan provizoriskais, gan pagaidu.[11]

Piezīmes un atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Maritime Safety Information. Notice to mariners. National Geospatial-Intelligence Agency. Skatīts: 2022. gada 23. oktobrī
 2. 2,0 2,1 Monthly Editions of Notices to Mariners. Canadian Coast Guard. Skatīts: 2022. gada 23. oktobrī
 3. Maritime Safety Information. Notices to Mariners. UK Hydrographic Office. Skatīts: 2022. gada 25. oktobrī
 4. 4,0 4,1 Notice to Mariners No. 44 National Geospatial-Intelligence Agency, 2022. gada 29. oktobris.
 5. Summary of Corrections American Nautical Services. Skatīts: 2022. gada 7. novembrī
 6. UK Hydrographic Office The Mariner's Handbook. NP100 — 11th edition UK Hydrographic Office, 2016. 45. — 46. lpp. ISBN 9780707741802
 7. Jūras rajoni, kuros dažādas valdības ir atbildīgas par navigācijas un meteoroloģisko brīdinājumu izplatīšanu.
 8. UK Hydrographic Office The Mariner's Handbook. NP100 — 11th edition UK Hydrographic Office, 2016. 46. — 47. lpp. ISBN 9780707741802
 9. Norris A. ECDIS and POSITIONING Nautical Institute, 2010. 141. — 142. lpp. ISBN 9781906915117
 10. UK Hydrographic Office The Mariner's Handbook. NP100 — 11th edition UK Hydrographic Office, 2016. 47. lpp. ISBN 9780707741802
 11. Paziņojumi jūrniekiem Nr. 9 VSIA "Latvijas Jūras administrācija" Hidrogrāfijas dienests, 2022. gada 9. septembris.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]