Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienības

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

RTU ir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija. Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātniskās institūcijas reģistrācijas apliecība Nr. 172039, izdota 2006. gada 17. janvārī.[1]

Rīgas Tehniskajai universitātei ir šādas struktūrvienības:

Fakultātes[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

RTU sastāvā ir 9 fakultātes:

 • Arhitektūras fakultāte
 • Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
 • E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
 • Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
 • Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
 • Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
 • Inženierekonomikas un vadības fakultāte
 • Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
 • Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Struktūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

RTU struktūra 2021. gadā janvārī.

 • Padomnieku konvents
 • Akadēmiskā šķīrējtiesa
 • Satversmes sapulce
  • Rektors (— Senāts — Padomnieku konvents)
   • Finanšu prorektors
   • Zinātņu prorektors
   • Studiju prorektors
   • Attīstības prorektors
   • Administratīvais direktors
   • Infrastruktūras attīstības direktors
   • Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā
   • Juridiskā departamenta direktors
   • Arhitektūras fakultāte (AF)
    • Arhitektūras projektēšanas katedra
    • Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
    • Inženierarhitektūras zinātniskā laboratorija
    • Pilsētplānošanas centrs
    • Tēlotājas mākslas katedra
   • Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF)
    • Telekomunikāciju institūts
     • Telekomunikāciju tīklu katedra
     • Pārraides sistēmu katedra
     • Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra
     • Sakaru sistēmu Tehnoloģiju izpētes centrs
    • Radioelektronikas institūts
     • Radioiekārtu katedra
     • Elektroniskās aparatūras katedra
     • Elektronikas pamatu katedra
   • E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF)
    • Tālmācības studiju centrs
    • Humanitārais institūts
     • Sociālo zinātņu katedra
     • Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedra
    • Lietišķās valodniecības institūts
     • Speciālā lietojuma valodu katedra
     • Tehniskās tulkošanas katedra
    • Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
     • Vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļa
     • Muzeja un vēstures komunikācijas nodaļa
   • Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF)
    • Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
     • Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
     • Elektrofizikas katedra
     • Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
     • Elektromehatronikas zinātniskā laboratorija
     • Studentu radošā laboratorija
     • Ergonomikas elektrotehnoloģiju zinātniskā laboratorija
     • Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorija
    • Enerģētikas institūts
     • Energosistēmu vadības un optimizācijas katedra
     • Energosistēmu pētniecības centrs
    • Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
     • Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra
     • Ilgtspējīgas attīstības informācijas un studiju centrs
   • Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)
    • Vides modelēšanas centrs
    • Skaitļošanas centrs
    • Lietišķo datorsistēmu institūts
    • Informācijas tehnoloģijas institūts
     • Vadības informācijas tehnoloģijas katedra (VITK)
     • Modelēšanas un imitācijas katedra (MIK)
    • Viedo datortehnoloģiju institūts
     • Datorgrafikas un datorredzes katedra
     • Datorvadības un datortīklu katedra
    • Lietišķās matemātikas institūts
     • Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas katedra (VTMSK)
     • Inženiermatemātikas katedra (IMK)
   • Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)
    • Būvniecības digitalizācijas centrs
    • Ēku un inženiertehnisko būvju zinātniskā laboratorija
    • BIF Studentu laboratorija
    • Transportbūvju institūts
     • Ceļu un tiltu katedra
     • Ģeomātikas katedra
    • Būvniecības un rekonstrukcijas institūts
     • Būvmehānikas katedra
     • Būvkonstrukciju katedra
     • Datorizētās inženiergrafikas katedra
    • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
     • Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra
     • Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
    • Būvražošanas institūts
     • Civilo ēku būvniecības katedra
     • Būvražošanas katedra
     • Ekoloģiskās būvniecības centrs
    • Materiālu un konstrukciju institūts
     • Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra
     • Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
    • Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts
     • Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija
     • Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centrs
   • Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IVF)
    • Starptautisko programmu nodaļa
    • BALTECH studiju centrs
    • Darba un civilās aizsardzības institūts
     • Darba un civilās aizsardzības katedra
     • Tehnogēnās drošības konsultatīvais un apmācības centrs
     • Tehnogēnās vides drošības zinātniskā laboratorija
    • Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
     • Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
     • Muitas un nodokļu katedra
     • Muitas un nodokļu katedras Muitas kontroles laboratorija
    • Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
     • BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
     • Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
     • BUNĪ zinātniski pētnieciskā laboratorija
    • Ražošanas kvalitātes institūts
     • Kvalitātes tehnoloģiju katedra
     • Kvalitātes pilnveides, pētījumu un mācību centrs
    • Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
     • Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
     • Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
     • Inovāciju ekonomisko pētījumu centrs
     • UIVI Tālākizglītības nodaļa
     • UIVI Studentu radošā laboratorija
   • Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)
    • Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija
    • Silikātu materiālu institūts
     • Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedra
    • Polimērmateriālu institūts
     • Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
    • Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
     • Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
     • Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centrs
    • Tehniskās fizikas institūts
     • Materiālu fizikas katedra
     • Pusvadītāju fizikas katedra
     • Optikas katedra
     • Pusvadītāju fizikas zinātniskā laboratorija
    • Lietišķās ķīmijas institūts
     • Ķīmijas katedra
    • Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
     • Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra
    • Dizaina tehnoloģiju institūts
     • Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedra
     • Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra
    • Neorganiskās ķīmijas institūts
     • Plazmas procesu laboratorija
     • Augsttemperatūras sintēzes laboratorija
     • Elektroķīmijas laboratorija
     • Biomateriālu ZPL
   • Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)
    • Siltuma un degšanas procesu pētnieciskā laboratorija
    • Aeronautikas institūts
     • Aeronautikas tehnoloģiju katedra
     • Avionikas katedra
     • Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
     • Transporta sistēmu un loģistikas katedra
    • Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
     • Medicīnas fizikas un inženierijas katedra
     • Nanoinženierijas katedra
     • Biomedicīnas un nanoinženierijas zinātniskā laboratorija
     • Biočipu zinātniskā laboratorija
     • Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
    • Mehānikas un mašīnbūves institūts
     • Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra
     • Industriālā dizaina katedra
     • Siltumenerģētisko sistēmu katedra
     • Mašīnbūves un mehatronikas katedra
     • Mašīnu un mehānismu dinamikas zinātniskā laboratorija
     • Materiālu eksperimentālās mehānikas zinātniskā laboratorija
     • Mehānikas ekspertīžu centrs
     • Sporta tehnoloģiju starpnozaru zinātniskā laboratorija
     • Triboloģijas zinātniskā laboratorija
     • Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorija
    • Transporta institūts
     • Automobiļu katedra
     • Dzelzceļa inženierijas katedra
     • Autotransporta pētījumu un profesionālās kompetences centrs

Institūti un studiju centri[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • BALTECH studiju centrs
 • Neklātienes un vakara studiju departaments

Pētniecības centri un laboratorijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Polimēru pārbaužu laboratorija
 • Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorija
 • Vides piesārņojuma analītiskās kontroles laboratorija
 • Silikātu materiālu testēšanas laboratorija
 • Būvmateriālu laboratorija
 • Ceļu būvmateriālu laboratorija
 • Betona mehānikas laboratorija
 • Nesagraujošo testēšanas metožu laboratorija
 • Mašīnu un mehānismu dinamikas zinātniskās pētniecības laboratorija
 • Neorganiskās ķīmijas institūts
 • Vides modelēšanas centrs

Filiāles[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Cēsu studiju un zinātnes centrs
 • Daugavpils studiju un zinātnes centrs
 • Liepājas studiju un zinātnes centrs
 • Ventspils studiju un zinātnes centrs
 • Rīgas Biznesa skola

Kultūras kolektīvi un interešu klubi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Vīru koris Gaudeamus
 • Sieviešu koris Delta
 • Studentu pūtēju orķestris SPO
 • Tautas deju kolektīvs Vektors
 • Stīgu ansamblis Gaiva
 • Jauniešu vokālais ansamblis Jauna nianse
 • Studentu teātris Kamertonis
 • Teātra studija Spēle
 • RBS jauktais koris
 • Postfolkloras grupa Daba San
 • Psiholoģijas klubs Meklējumu laboratorija
 • Līnijdeju klubs
 • Danču klubs 3x3
 • Ceļotāju klubs
 • Balles deju klubs
 • Bērnu un jauniešu interešu klubs Malacis

RTU Sporta centrs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Sporta katedra
 • Sporta klubs

Citas struktūrvienības[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Zinātniskā bibliotēka
 • Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
 • Starptautiskās sadarbības departaments
 • Latvijas Tehnoloģiskais parks
 • Rīgas Inovāciju inkubators
 • RTU Attīstības fonds
 • RTU Dizaina fabrika
 • RTU Karjeras centrs
 • RTU Kultūras centrs
 • RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
 • Ārzemju studentu departaments (ĀRSD)

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. «NZDIS». sciencelatvia.lv. Skatīts: 2021-04-07.