Pāriet uz saturu

Satversmes komentāri

Vikipēdijas lapa

Satversmes zinātniskie komentāri ir pētījums, kurā tiesībzinātnieki un praktiķi izskaidroja lakoniskos Latvijas Republikas Satversmes pantus, aplūkojot to vēsturisko izcelsmi, mūsdienu izpratni un pielietojumu. Pētījums ir kolektīvs tiesībzinātnieku, vadošo valststiesību ekspertu un lietpratēju kopdarbs, kas lasāms valsts akciju sabiedrības ’’Latvijas Vēstnesis’’ izdevumu sērijā. Kopš 2011. gada tika izdotas kopumā sešas monogrāfijas (2011., 2013., 2014., 2017., 2019. un 2020.), kurās tika publicēti Satversmes ievada, I nodaļas ’’Vispārējie noteikumi’’, II nodaļas ’’Saeima’’, III nodaļas ’’Valsts prezidents’’, IV nodaļas ’’Ministru kabinets’’, V nodaļas "Likumdošana", VI nodaļas ’’Tiesa’’, VII nodaļas ’’Valsts kontrole’’ un VIII nodaļas ’’Cilvēka pamattiesības’’ komentāri.

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

„Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. Vispārējie noteikumi” atvēršanas svētki 2014. gada 10. novembrī Foto: Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja

Darbs pie Satversmes zinātnisko komentāru rakstīšanas tika uzsākts 2008.gada vasarā ar Latvijas Universitātes atbalstu, projektam noslēdzoties 2020.gadā ar noslēdzošo komentāru nākšanu klajā 8.septembrī. Projekta idejas autors un vadītājs bija Tiesību zinātņu pētniecības institūta vadītājs, profesors, dr. iur. Ringolds Balodis. Par paraugu visiem Satversmes pantu komentāriem tika atzīts Eiropas Savienības tiesneša Egila Levita 91.panta komentārs. Latvijas Republikas Satversme sastāv no ievada un astoņām nodaļām. Satversmes normas ir ļoti lakoniskas un bez speciālistu skaidrojumiem ir grūti izprotamas. Ir atzīts, ka Satversmes komentāri atspoguļo valststiesību doktrīnas viedokli par Satversmes normām un ir zinātnisks izziņas avots par Satversmes normām, kuri noder, saskaroties ar to praktisku pielietojumu. Komentāri veidoti kā universāls, vienmēr izmantojams pētījums. Komentāros ir integrēti ne tikai Satversmes normu sagatavošanas materiāli un tiesību zinātnē izteiktās atziņas, bet iekļauta arī Satversmes normu piemērošanas prakse. Satversmes zinātniskiem komentāriem ir vien ieteikuma raksturs, taču Latvijas tiesību zinātnē projekts ir atstājis paliekošas pēdas.

Struktūra un komentētāji[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ievadraksti par Satversmes vēsturi un Satversmes komentēšanu – Egils Levits, Jānis Pleps, Jānis Lazdiņš, Ringolds Balodis,

Satversmes Ievads. Komentāra autors – Ringolds Balodis.

„Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. Vispārējie noteikumi” autoru kolektīvs grāmatas atklāšanas svētkos 2014. gada 10. novembrī Foto: Jūrmalas dome

Satversmes I nodaļa ’’Vispārējie noteikumi’’

1.pants. Komentāra autori – Elīna Grigore – Bāra, Anita Kovaļevska, Lauris Liepa, Egils Levits, Mārtiņš Mits, Daiga Rezevska, Juris Rozenvalds un Ginta Sniedzīte.

2.pants. Komentāra autori – Ivars Ijābs, Egils Levits, Mārtiņš Paparinskis, Jānis Pleps.

3.pants. Komentāra autori – Edvīns Danovskis, Māris Lejnieks, Ineta Ziemele.

4.pants. Komentāra autori – Ina Druviete, Annija Kārkliņa, Gunārs Kusiņš, Edgars Pastars, Jānis Pleps.

Grāmatas "Latvijas Republikas Satversmes komentāri. I nodaļa. Vispārējie noteikumi." atklāšanas svētki 2014. gada 10 novembrī Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Zinātniskā redkolēģija: profesore Jautrīte Briede, profesors Aivars Endziņš, akadēmiķis Tālavs Jundzis, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, Egils Levits, profesore Sanita Osipova, profesors Jānis Rozenfelds.

Grāmatas “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa “Saeima”” svinīgais atvēršanas pasākums 2020.gada 8.septembrī.

Satversmes II nodaļa ’’Saeima’’

5.pants. Komentāra autors - Aleksandrs Kuzņecovs.

6.pants. Komentāra autors - Viola Supe.

7.pants. Komentāra autors - Viola Supe.

8.pants. Komentāra autors - Anita Kovaļevska.

9.pants. Komentāra autors - Anita Kovaļevska.

10.pants. Komentāra autors - Annija Kārkliņa.

11.pants. Komentāra autors - Annija Kārkliņa.

12.pants. Komentāra autors - Dita Plepa.

13.pants. Komentāra autors - Dita Plepa.

14.pants. Komentāra autori - Inese Nikuļceva, Gatis Litvins.

15.pants. Komentāra autors - Gunārs Kusiņš.

16.pants. Komentāra autors - Inese Lībiņa-Egnere.

17.pants. Komentāra autors - Inese Lībiņa-Egnere.

18.pants. Komentāra autori - Anita Rodiņa, Ina Kļaviņa, Dita Plepa.

19.pants. Komentāra autors - Artūrs Caics.

20.pants. Komentāra autori - Anda Smiltēna, Laila Medina.

21.pants. Komentāra autors - Jānis Pleps.

22.pants. Komentāra autors - Aleksejs Dimitrovs.

23.pants. Komentāra autors - Edvīns Danovskis.

24.pants. Komentāra autors - Jānis Neimanis.

25.pants. Komentāra autors - Ringolds Balodis.

26.pants. Komentāra autors - Ringolds Balodis.

27.pants. Komentāra autori - Laila Medina, Inese Gailīte.

28.pants. Komentāra autori - Laila Jurcēna, Alla Spale.

29.pants. Komentāra autori - Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga, Krišjānis Bebers.

30.pants. Komentāra autori - Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga, Krišjānis Bebers.

31.pants. Komentāra autors - Violeta Zeppa-Priedīte, Krišjānis Bebers.

32.pants. Komentāra autors - Jānis Rozenfelds, Jānis Kārkliņš.

33.pants. Komentāra autors - Agris Bitāns, Elīna Muciņa.

34.pants. Komentāra autors - Ieva Baumane, Lauris Rasnačs.

Zinātniskā redkolēģija: profesore Ilma Čepāne, doc. Dr.iur. Edvīns Danovskis, profesors Aivars Endziņš, Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš, doc. Dr.iur. Inese Lībiņa-Egnere, doc. Dr.iur. Jānis Pleps.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis Satversmes komentāru atvēršanas svētkos 2017. gada 31. maijā Foto: Valsts Prezidenta kanceleja

Satversmes III nodaļa ’’Valsts prezidents’’

Ievads. Autori – Ringolds Balodis, Annija Kārkliņa, Kristaps Hahelis, Jānis Lazdiņš.

35. un 36.pants. Komentāra autori – Ringolds Balodis, Annija Kārkliņa, Kristaps Hahelis.

37.pants. Komentāra autors – Gatis Litvins.

38.pants. Komentāra autori – Veronika Krūmiņa, Jānis Kārkliņš.

39.pants. Komentāra autori – Gatis Litvins, Annija Kārkliņa.

40.pants. Komentāra autori – Anita Rodiņa, Dita Plepa.

41.pants. Komentāra autori – Dina Gailīte, Viola Supe.

42.pants. Komentāra autors – Jānis Pleps.

43.pants. Komentāra autori – Māris Lejnieks, Jānis Pleps.

44.pants. Komentāra autori – Jānis Pleps.

Satversmes komentāru ceturtā sējuma atklāšanas svētki 2017. gada 31. maijā, kurā uzrunu teica tostarp arī Guntis Ulmanis. Foto: Valsts prezidenta kanceleja

45.pants. Komentāra autori – Elenu Lodočkina, Sanita Osipova.

46.pants. Komentāra autori – Anita Rodiņa, Dita Plepa.

47.pants. Komentāra autori – Krišjānis Bušs un Edvīns Danovskis.

48.pants. Komentāra autori – Jānis Pleps.

49.pants. Komentāra autori – Mārtiņš Drēģeris, Edgars Pastars, Jānis Pleps.

50.pants. Komentāra autors – Jānis Pleps.

51.pants. Komentāra autors – Annija Kārkliņa.

52.pants. Komentāra autors – Inese Lībiņa – Egnere, Annija Kārkliņa.

53.pants. Komentāra autori – Simona Krastiņa, Reinis Bērziņš.

54.pants. Komentāra autori – Laila Jurcēna, Alla Spale.

Zinātniskā redkolēģija: profesore Ilma Čepāne, profesors Aivars Endziņš, profesors Jānis Lazdiņš, Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere, profesors Jānis Načiščonis, profesore Sanita Osipova, profesors Jānis Rozenfelds, profesore Kristīne Strada – Rozenberga, Satversmes tiesas priekšsēdētāja, profesore Ineta Ziemele.

Tikšanās ar Satversmes komentāru nodaļu „Valsts prezidents” un „Ministru kabinets” autoriem 2014. gada 24. martā Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Satversmes IV nodaļa ’’Ministru kabinets’’

Ievads – Autori – Līga Peinberga, Mārtiņš Krieviņš, Egils Levits

55.pants. Komentāra autori – Annija Kārkliņa, Madara Supe.

56.pants. Komentāra autori – Gunārs Kusiņš, Kaspars Gailītis.

57.pants. Komentāra autori – Edvīns Danovskis.

58.pants. Komentāra autori – Edvīns Danovskis, Jautrīte Briede.

59.pants. Komentāra autors – Laila Medin.

60.pants. Komentāra autori – Artis Stucka, Kristīne Jaunzeme.

61.pants. Komentāra autors – Inese Ņikuļceva.

62.pants. Komentāra autors – Jānis Pleps.

63.pants. Komentāra autori – Inese Gailīte, Sanita Armagana.

Zinātniskā redkolēģija: profesore Ilma Čepāne, profesors Aivars Endziņš, profesors Jānis Lazdiņš, Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere, profesors Jānis Načiščonis, profesore Sanita Osipova, profesors Jānis Rozenfelds, Satversmes tiesas priekšsēdētāja, profesore Ineta Ziemele.

Satversmes V nodaļa ’’Likumdošana’’

Grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V. nodaļa. ‘’Likumdošana” atvēršanas svētki 2019. gada 11. jūnijā Foto: Saeima, Ieva Ābele
Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces svinīgā uzruna grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V. nodaļa. ‘’Likumdošana” atvēršanas svētkos 2019. gada 11. jūnijā Foto: Saeima, Ieva Ābele

Ievads – Autori – Egils Levits, Artūrs Caics.

64.pants. Komentāra autori – Egils Levits, Laila Medin, Artūrs Caics, Ilze Tralmaka, Aleksandrs Kuzņecovs.

65.pants. Komentāra autors – Artūrs Caics.

66.pants. Komentāra autori – Jānis Lazdiņš, Dita Plepa.

67.pants. Komentāra autors – Jānis Pleps.

68.pants. Komentāra autori – Māris Lejnieks, Jānis Pleps, Ineta Ziemele.

69.pants. Komentāra autors – Edvīns Danovskis.

70.pants. Komentāra autors – Edvīns Danovskis.

71.pants. Komentāra autors – Edvīns Danovskis.

72.pants. Komentāra autors – Edvīns Danovskis.

73.pants. Komentāra autori – Annija Kārkliņa, Māris Lejnieks, Jānis Lazdiņš.

74.pants. Komentāra autori – Laila Jurcēna, Alla Spale.

75.pants. Komentāra autors – Ilze Tralmaka.

76.pants. Komentāra autori – Ringolds Balodis, Aleksandrs Kuzņecovs.

77.pants. Komentāra autors – Inese Nikuļceva.

78.pants. Komentāra autors – Jautrīte Briede.

79.pants. Komentāra autors – Jautrīte Briede.

80.pants. Komentāra autori – Anita Rodiņa, Dita Plepa.

81.pants. (pants izslēgts no Satversmes)

Zinātniskā redkolēģija: profesors Aivars Endziņš, Gunārs Kusiņš, profesors Kalvis Torgāns, Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere, profesore Sanita Osipova, profesors Kaspars Balodis, Gaidis Bērziņš.

Satversmes VI nodaļa ’’Tiesa’’

Satversmes komentāru VI un VII nodaļas atklāšanas pasākums 2013. gada 15. februārī Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Ievads. Autors – Veronika Krūmiņa.

82.pants. Komentāra autors – Jānis Neimanis.

83.pants. Komentāra autors – Jautrīte Briede.

84.pants. Komentāra autori – Annija Kārkliņa, Laila Jurcēna.

85.pants. Komentāra autori – Anita Rodiņa, Alla Spale.

86.pants. Komentāra autors – Anita Kovaļevska.

Zinātniskā redkolēģija: profesors Aivars Endziņš, profesore Sanita Osipova, profesors Jānis Rozenfelds, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Satversmes VII nodaļa ’’Valsts kontrole’’

Ievads. Autors – Inguna Sudraba.

87. un 88. pants. Komentāra autori – Ringolds Balodis, Edvīns Danovskis.

Zinātniskā redkolēģija: profesors Aivars Endziņš, profesore Sanita Osipova, profesors Jānis Rozenfelds, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, Valsts konroliere Ingūna Sudraba.

Grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII. nodaļa. Cilvēka pamattiesības” atvēršanas svētki 2011. gada 19. decembrī Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Satversmes VIII nodaļa ’’Cilvēka pamattiesības’’

Ievads. Autors – Ringolds Balodis.

89.pants. Komentāra autors – Juris Rudevskis.

90.pants. Komentāra autors – Juris Rudevskis.

91.pants. Komentāra autors – Egils Levits.

92.pants. Komentāra autori – Jautrīte Briede, Ieva Višķere, Gatis Litvins, Agris Bitāns, Edvīns Danovskis.

93.pants. Komentāra autors – Valentija Liholaja.

94.pants. Komentāra autors – Mārtiņš Paparinskis.

95.pants. Komentāra autori – Agris Bitāns, Andrejs Judins.

96.pants. Komentāra autori – Edvīns Danovskis, Māris Ruķeris, Inese Lībiņa - Egnere.

97.pants. Komentāra autors – Juris Gromovs.

98.pants. Komentāra autors – Inese Ņikuļceva.

99.pants. Komentāra autors – Ringolds Balodis.

100.pants. Komentāra autors – Artūrs Kučs.

101.pants. Komentāra autors – Gunārs Kusiņš.

102.pants. Komentāra autors – Jānis Neimanis.

103.pants. Komentāra autors – Jānis Pleps.

104.pants. Komentāra autori – Jautrīte Briede.

105.pants. Komentāra autors – Kaspars Balodis.

106.pants. Komentāra autors – Inga Bite.

107.pants. Komentāra autori – Artūrs Stucka, Māris Badovskis.

108.pants. Komentāra autors – Anita Kovaļevska.

109.pants. Komentāra autors – Anita Kovaļevska.

110.pants. Komentāra autori – Kristīna Dupate, Inga Reine.

111.pants. Komentāra autors – Solvita Olsena.

112.pants. Komentāra autors – Kristīne Jarinovska

113.pants. Komentāra autori – Mārcis Krūmiņš, Jānis Roznfelds.

114.pants. Komentāra autors – Ineta Ziemele.

115.pants. Komentāra autors – Silvija Meijere, Ilma Čepāne.

116.pants. Komentāra autors – Jānis Pleps.

Zinātniskā redkolēģija: profesors Aivars Endziņš, Tiesībsargs, profesors Romāns Apsītis, akadēmiķis Tālavs Jundzis, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Satversmes zinātnisko komentāru monogrāfijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

1.Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zin. Vadībā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis 2014.

2. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zin. vadībā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017.

3. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zin. vadībā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.

4. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole.

Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zin. vadībā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013.

5.Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zin. vadībā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.

6.Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zin. vadībā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020.

Skatīt arī[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]