Spins

Vikipēdijas lapa
Spins attēlots mākslā

Spins fizikā ir elementārdaļiņas vai atoma kodola iekšējās kustības daudzuma moments. Spins ir kvantu mehānikas fenomens, un tam nav ekvivalenta klasiskajā mehānikā. Spins nav saistīts ar rotējošām iekšējām masām, bet gan ir pašas daļiņas neatņemama īpašība. Tādām elementārdaļiņāmelektrons var būt spins, kas nav vienāds ar nulli, lai arī tām nav iekšējās struktūras.

Slavenais austriešu fiziķis Volfgangs Pauli, šķiet, bija pirmais, kas aprakstīja šo īpašību.