Pāriet uz saturu

Sveika, pasaule

Vikipēdijas lapa

Sveika, pasaule ir datorprogramma, kas izvada uzrakstu "Sveika, pasaule!" (parasti angļu valodā "Hello, world!") uz datora displeja. Tā kā tā ir viena no vienkāršākajām iespējamajām programmām, to parasti izmanto, lai iesācējiem nodemonstrētu kādas programmēšanas valodas pamatsintaksi vai arī lai pārliecinātos, ka valoda vai sistēma darbojas korekti. Uz iekārtām, kam nav displeja, to parasti aizstāj ar programmu, kas dod kāda cita veida signālu, piemēram, ieslēdz gaismas diodes.

Pirmo reizi "Sveika, pasaule" tika izmantota kā ievads jaunā programmēšanas valodā 1974. gada grāmatā The C Programming Language, kura lasītājus iepazīstināja ar valodu C. Programmas kods bija šāds:

 main()
 {
    printf("hello, world");
 }
10 PRINT "Hello, World!"
20 END
@echo off
echo Hello, World!
echo "Hello, World!"
#include <stdio.h>

int main(void) 
{
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}
#include <iostream>

int main() 
{
 std::cout << "Hello, World!\n";
 return 0;
}
Console.WriteLine("Hello, World!");
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
* simple hello world program
PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY 'Hello, world!'.
  STOP RUN.
(println "Hello, world!")
void main() {
 print('Hello, World!');
}
IO.puts("Hello, World!")
பதிப்பி "உலகே வணக்கம்"
பதிப்பி "Hello, World"
exit()
program Hello
 print *, "Hello, World!"
end program Hello
package main
import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello, World!")
}
main :: IO ()
main = putStrLn "Hello, World!"
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, World!");
 }
}
console.log("Hello, World!");

In current versions:

document.write("Hello, World!");
package org.kotlinlang.play     
fun main() {            
  println("Hello, World!")    
}
print [Hello, World!]
print("Hello, World!")
function hello(r) {
  r.return(200, "Hello, world!");
}

export default {hello};
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[]) {
  @autoreleasepool {
    NSLog(@"Hello, World!");
  }
  return 0;
}
program Hello;
begin
 writeln ('Hello, World!')
end.
print "Hello, World!\n";
<?php
echo "Hello, World!";
?>
'Hello, World!'
print("Hello, World!")
puts "Hello, World!"
fn main() {
  println!("Hello, World!");
}
print("Hello, World!")
const std = @import("std");

pub fn main() void {
  std.debug.print("Hello, world!", .{});
}