Filoloģija

Vikipēdijas lapa
Indoeiropiešu valodas traktāts

Filoloģija ir zinātne par kādas tautas valodu un literatūru. Tā ir cieši saistita ar literatūru, vēsturi un valodniecību. Klasiskā filoloģija ir grieķu, latīņu un sanskrita valodas filoloģija.