Pāriet uz saturu

Krustvārdu mīkla

Vikipēdijas lapa
Krustvārdu mīklu lapa kādā vācu avīzē

Krustvārdu mīkla ir mīkla, kurā atminējumi ir jāieraksta ailītēs, kas krusto cita citu. Ailīšu krustpunktos to saturam ir jāsakrīt. Parasti krustvārdu mīklā pēc dotajiem aprakstiem ir jāatmin vārdi un jāieraksta atminējums norādītajā ailītē, tomēr pastāv arī dažādi krustvārdu mīklu varianti, kuros var būt citi nosacījumi.

Krustvārdu mīklas parasti ir simetriskas formas ar tumši iekrāsotiem laukumiem starp ailītēm, kuras saskaras tikai krustpunktos. Ailītes ir numurētas un mīklai līdzās ir doti apraksti vārdiem, kas jāieraksta horizontālā vai vertikālā ailītē ar attiecīgu numuru. Latvijā izplatītajām mīklām bieži vien ir neregulāras malas, taču citviet pasaulē mīklas laukums parasti ir četrstūrains. Dažviet pasaulē izplatītas mīklas, kurās ailītes var saskarties ne tikai krustpunktos. Amerikāņu krustvārdu mīklā ailītes ir izkārtotas tā, lai būtu iespējams pārbaudīt visus vārda burtus un tām ir tikai dažas aizkrāsotas rūtiņas. Arī zviedru mīklās ailītes var saskarties ar malām, turklāt šīm mīklām trūkst simetrijas un atminējumu apraksti doti mīklas laukumā, nevis tam līdzās.

Pastāv krustvārdu mīklu varianti ar dažādiem papildus nosacījumiem vai saturiskām atšķirības. Bieži vien mīklas risinājums ir vārds vai teikums, kuru veido noteiktās rūtiņās ierakstītie burti. Ir arī mīklas, kurās jāatmin skaitļi, nevis vārdi - šīs mīklas tiek sauktas par krustskaitļu mīklām. Burtskaitļu mīklās katram burtam atbilst skaitlis. Bilžu mīklā vārda apraksta vietā doti attēli. Dažas mīklās nav jāatmin vārdi, bet jāizkārto mīklai līdzās doti tajā ierakstāmie vārdi, kas sagrupēti pēc burtu skaita. Svešvalodu apguvei paredzētas mīklas, kurās jāiztulko noteiktā valodā doti vārdi.

Krustvārdu mīklās netiek ņemts vērā, vai vārds rakstāms ar lielo vai mazo burtu. Latviešu mīklās parasti tiek ņemtas vērā garumzīmes un divskaņi aizņem divas rūtiņas. Citās valodās, piemēram, angļu, spāņu, franču, itāļu, rumāņu vienādi burti ar dažādām diaktriskajām zīmēm parasti tiek uzskatīti par vienu un to pašu burtu un var tikt rakstīti vienā rūtiņā. Nīderlandiešu un spāņu krustvārdu mīklās digrāfi tiek rakstīti vienā rūtiņā. Vācu mīklās ä, ö, ü un ß pārveido par, attiecīgi, ae, oe, ue un ss.