Latvijas valsts apbalvojumi

Vikipēdijas lapa
Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku speciālo uzdevumu vienības (SUV) kareivja goda zīme. 1996. gads

Latvijas Valsts apbalvojumi ir ordeņi un goda zīmes. Ordeņus pasniedz un pārvalda ordeņu kapituls,[1] kas pieņem lēmumus par personu apbalvošanu un ordeņu piešķiršanu, bet goda zīmes pasniedz aizsardzības ministrs. Saskaņā ar Valsts apbalvojumu likumu, valsts apbalvojumi ir Triju Zvaigžņu ordenis un tā goda zīme, Viestura ordenis un tā goda zīme, Atzinības krusts un tā goda zīme un 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.[2]

Pirmais ordenis, Atzinības krusts, tika izveidots Kurzemes un Zemgales hercogistē.[3] Latvijas Sociālistiskajā Padomju Republikā 1917. gadā tika izveidoti pirmie ordeņi, tostarp 2004. gadā tika atjaunots Atzinības krusts par piemiņu Kurzemes un Zemgales hercogistei.[4] Latvijas Republikas ordeņi tika likvidēti Latvijas PSR laikā. Ordeņi tika atjaunoti pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Piešķirtie ordeņi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Triju zvaigžņu ordeņa 1. pakāpes goda zīme. 1924.—1940. gadā.

Avots: Prezidenta kanceleja.

Ordeņu nosaukums
Izdotas līdz 1940. gadam

(Ordeņi)

Izdotas līdz 1940. gadam

(Goda zīmes)

1996. gadam līdz 2018.01.01. (Ordeņi)
1996. g. līdz 2018.01.01.

(Goda zīmes)

kopā
Triju zvaigžņu ordenis
8823
7973
3053
574
20 423
Viestura ordenis
951
1970
401
108
3430
Atzinības krusts
1791
2150
937
97
4975
Kopā
11 565
12 093
4391
779
28 828


Latvijas Republikas ordeņi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ordenis
Nosaukums
Izsniegts
Kritēriji
Triju zvaigžņu ordenis
1924. gadā

======

1994. gadā

Ordenis tiek piešķirts Latvijas pilsoņiem un ārvalstniekiem par sevišķiem nopelniem Latvijas labā.

Šis ordenis ir augstākais Latvijas ordenis.

Viestura ordenis

1938. gadā

======

2004. gadā

Ordenis tiek piešķirts par sevišķiem militāriem nopelniem Latvijas valsts aizstāvēšanā, drošības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežas sargāšanā, bruņoto spēku veidošanā, pilsoņu sagatavošanā valsts aizsargāšanai un kalpošanai.

Šis ordenis ir augstākais Latvijas apbalvojums.

Atzinības krusts

1710. gadā (Liepājā)

======

1938. gadā

======

2004. gadā


Ordenis tiek piešķirts par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta, izglītības jomā, uzcītīgu kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīgu un godīga darba izpildi, sabiedrisko kalpošanu, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšanu.

Šis ordenis ir augstākais Latvijas apbalvojums.


Lāčplēša kara ordenis

no 1920. līdz 1928.gadam

Mūsdienās Lāčplēša Kara ordenis vairs netiek piešķirts. To piešķīra Latvijas brīvības cīņu kareivjiem no 1920. līdz 1940. gadam.

Šis ordenis bija pirmais un augstākais Latvijas apbalvojums.

Latvijas Republikas ordeņu goda zīmes[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Šīs goda zīmes tiek piešķirtas kopā ar ordeni.

Apbalvojums
Apraksts
Izsniegts
Apbalvojums
Apraksts
Izsniegts
Triju zvaigžņu ordeņa goda zīmes
Tzo gz 1.p.jpg

Triju zvaigžņu ordeņa 1. pakāpes goda zīme (zelta)

1924. gadā

======

1994. gadā

Tzo gz 3.pakāpe.jpg

Triju zvaigžņu ordeņa 3. pakāpes goda zīme (bronza)

1924. gadā

======

1994. gadā

Tzo gz 2.pakāpe.jpg

Triju zvaigžņu ordeņa 2. pakāpes goda zīme (sudraba)

1924. gadā

======

1994. gadā

Tzo gz reverss.jpg

Triju zvaigžņu ordeņa goda zīmju reverss

1. pakāpes (zelta)

2. pakākes (sudraba)

3. pakāpes (bronzas)

1924. gadā

======

1994. gadā

Apbalvojums
Apraksts
Izsniegts
Apbalvojums
Apraksts
Izsniegts
Viestura ordeņa goda zīmes
VOGodaZime.png
Vo gz 1.pakāpe.jpg

Viestura ordeņa 1. pakāpes goda zīme (zelta)

1938. gadā

======

2004. gadā

VOGodaZime.png
Vo gz 3.pakāpe.jpg

Viestura ordeņa 3. pakāpes goda zīme (bronza)

1924. gadā

======

1994. gadā

VOGodaZime.png
Vo gz 2.pakāpe.jpg

Viestura ordeņa 2. pakāpes goda zīme (sudraba)

1938. gadā

======

2004. gadā

VOGodaZime.png
Vo gz reverss.jpg

Viestura ordeņa goda zīmju revers

1. pakāpes (zelta)

2. pakāpes (sudraba)

3. pakāpes (bronzas)

1938. gadā

======

2004. gadā

Apbalvojums
Apraksts
Izsniegts
Apbalvojums
Apraksts
Izsniegts
Atzinības krusta goda zīmes
AKGodaZime.PNG
Az gz 1.pakāpe.jpg

Atzinības krusta 1. pakāpes goda zīme (zelta)

1710. gadā (Liepājā)

======

1938. gadā

======

2004. gadā

AKGodaZime.PNG
Az gz 3.pakāpe.jpg

Atzinības krusta 3. pakāpes goda zīme (bronza)

1710. gadā (Liepājā)

======

1938. gadā

======

2004. gadā

AKGodaZime.PNG

Atzinības krusta 2. pakāpes goda zīme (sudraba)

1710. gadā (Liepājā)

======

1938. gadā

======

2004. gadā

AKGodaZime.PNG
Az gz reverss.jpg

Atzinības krusta goda zīmju reverss

1. pakāpes (zelta)

2. pakākes (sudraba)

3. pakāpes (bronzas)

1710. gadā (Liepājā)

======

1938. gadā

======

2004. gadā

Citi Latvijas apbalvojumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Apbalvojums
Nosaukums
Izsniegts
Kritēriji
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.
1996. gadā
Latvijas valsts apbalvojumsTo piešķir barikāžu aizsardzības dalībniekiem par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī tām personām, kuras morāli un materiāli atbalstīja 1991. gada barikāžu dalībniekus.
Aizsargu krusts.jpg
Aizsargu Nopelnu krusts
1927.g

======

1940. g
To piešķīra cilvēkiem, kas veikuši pašaizliedzīgu darbu valsts iekšējā miera un kārtības uzturēšanā.
LVA Aizsardzības ministra apbalvojums "Atzinības Goda Zīme".png
Atzinības-gz.jpg
Atzinības goda zīme” — Aizsardzības ministra apbalvojums.

1996. gadā

Apbalvojums tiek piešķirts kā atzinības apliecinājumu par nopelniem valsts bruņoto spēku veidošanā un nostiprināšanā, militāri patriotiskajā audzināšanā, valstiskās apziņas veidošanā pilsoņos, sagatavojot tos savas valsts un zemes nelokāmai aizstāvēšanai.[5]

AM Par ieguldijumu BS attistiba.PNG
PIBSA gz.jpg
Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā” — Aizsardzības ministra goda zīme.
1999. gadā
Goda zīme tiek piešķirta kā atzinības apliecinājums par nopelniem valsts bruņoto spēku attīstībā, valstiskās apziņas veidošanā karavīros, priekšzīmīgā dienesta pienākumu pildīšanā.[5][6]
“Goda zīme” – NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums.jpg

NBS Štāba bataljona komandiera apbalvojums” — Aizsardzības ministra goda zīme.

2001. gadā

Goda zīme tiek piešķirta NBS štāba un citām NBS militārpersonām, atvaļinātām militārpersonām, ārvalstu militārpersonām un civilpersonām, kas ar savu darbību veicinājušas bataljona veidošanos un attīstību, aktīvi piedalījušās bataljona personālsastāva audzināšanā.[5]

Par-spradz-bist-prieks-izn.jpg

Par sprāgstošu priekšmetu iznīcināšanu” — NBS komandiera apbalvojums.

Par 300 un vairāk

======

Goda zīme tiek piešķirta NBS militārpersonām, atvaļinātām militārpersonām, ārvalstu militārpersonām un civilpersonām, kas ar savu darbību spējuši iznīcināt 300 un vairāk sprāgstošu priekšmetu.[5][7]

Par-600-spradz-bist-prieks-izn.jpg

Par sprāgstošu priekšmetu iznīcināšanu” — NBS komandiera apbalvojums.

Par 600 un vairāk

======

Goda zīme tiek piešķirta NBS militārpersonām, atvaļinātām militārpersonām, ārvalstu militārpersonām un civilpersonām, kas ar savu darbību spējuši iznīcināt 600 un vairāk sprāgstošu priekšmetu.[5][7]

Par-1000-spradz-prieks-izn.jpg

Par sprāgstošu priekšmetu iznīcināšanu” — NBS komandiera apbalvojums.

Par 1000 un vairāk

======

Goda zīme tiek piešķirta NBS militārpersonām, atvaļinātām militārpersonām, ārvalstu militārpersonām un civilpersonām, kas ar savu darbību spējuši iznīcināt 1000 un vairāk sprāgstošu priekšmetu.[5][7]

Par-kalp-taut-un-lat-1pak.jpg

“Par kalpošanu tautai un Latvijai” — Sauszemes spēku/Zemessardzes komandiera goda zīme.

1. pakāpe

2001. gadā

Goda zīme tiek piešķirta Sauszemes spēku/Zemessardzes komandieris kā atzinības zīme par nopelniem Sauszemes spēku/Zemessardzes attīstības veicināšanā un valsts aizsardzības stiprināšanā, par godprātīgu kalpošanu savai tautai un Latvijas valstij.[5]

Par-kalp-taut-un-lat-2pak.jpg

Par kalpošanu tautai un Latvijai” — Sauszemes spēku/Zemessardzes komandiera goda zīme.

2. pakāpe

2001. gadā

Goda zīme tiek piešķirta Sauszemes spēku/Zemessardzes komandieris kā atzinības zīme par nopelniem Sauszemes spēku/Zemessardzes attīstības veicināšanā un valsts aizsardzības stiprināšanā, par godprātīgu kalpošanu savai tautai un Latvijas valstij.[5]

Par-kalp-taut-un-lat-3pak.jpg

Par kalpošanu tautai un Latvijai” — Sauszemes spēku/Zemessardzes komandiera goda zīme.

3. pakāpe

2001. gadā

Goda zīme tiek piešķirta Sauszemes spēku/Zemessardzes komandieris kā atzinības zīme par nopelniem Sauszemes spēku/Zemessardzes attīstības veicināšanā un valsts aizsardzības stiprināšanā, par godprātīgu kalpošanu savai tautai un Latvijas valstij.[5]

“Par nopelniem” – Gaisa spēku komandiera goda zīme. 1pak.jpg

Par nopelniem” — Gaisa spēku komandiera goda zīme.

1. pakāpe

2002. gadā

Goda zīmi piešķir Gaisa spēku komandieris kā atzinības apliecinājumu par nopelniem Gaisa spēku attīstībā, karavīru valstiskā un patriotiskā audzināšanā, valsts drošības sargāšanā un militāro tradīciju izkopšanā, par uzticīgu kalpošanu savai valstij.[5]

“Par nopelniem” – Gaisa spēku komandiera goda zīme. 2pak.jpg

Par nopelniem” — Gaisa spēku komandiera goda zīme.

2. pakāpe

2002. gadā

Goda zīmi piešķir Gaisa spēku komandieris kā atzinības apliecinājumu par nopelniem Gaisa spēku attīstībā, karavīru valstiskā un patriotiskā audzināšanā, valsts drošības sargāšanā un militāro tradīciju izkopšanā, par uzticīgu kalpošanu savai valstij.[5]

“Par nopelniem” – Gaisa spēku komandiera goda zīme. 3pak-3-1.jpg

Par nopelniem” — Gaisa spēku komandiera goda zīme.

3. pakāpe

2002. gadā

Goda zīmi piešķir Gaisa spēku komandieris kā atzinības apliecinājumu par nopelniem Gaisa spēku attīstībā, karavīru valstiskā un patriotiskā audzināšanā, valsts drošības sargāšanā un militāro tradīciju izkopšanā, par uzticīgu kalpošanu savai valstij.[5]

JS-I-pakāpe.jpg

Par nopelniem” — NBS Jūras spēku komandiera apbalvojums

1. pakāpe

1999. gadā

Goda zīmi “Par nopelniem” piešķir JS militārajam personālam, personām, kas ar savu darbību atbalstījušas un veicinājušas JS veidošanos, un ārvalstu militārpersonām.[8]

JS-II-pakāpe.jpg

Par nopelniem” — NBS Jūras spēku komandiera apbalvojums

2. pakāpe

1999. gadā

Goda zīmi “Par nopelniem” piešķir JS militārajam personālam, personām, kas ar savu darbību atbalstījušas un veicinājušas JS veidošanos, un ārvalstu militārpersonām.[8]

JS-III-pakāpe.jpg

Par nopelniem” — NBS Jūras spēku komandiera apbalvojums

3. pakāpe

1999. gadā

Goda zīmi “Par nopelniem” piešķir JS militārajam personālam, personām, kas ar savu darbību atbalstījušas un veicinājušas JS veidošanos, un ārvalstu militārpersonām.[8]

Skatīt arī[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. «Ordeņu kapituls | Latvijas Valsts prezidenta mājaslapa». www.president.lv. Skatīts: 2019-10-20.
  2. «Valsts apbalvojumu likums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2022-06-12.
  3. «Ordeņa vēsture | Latvijas Valsts prezidenta mājaslapa». www.president.lv. Skatīts: 2020-11-10.
  4. «Atzinības krusts | Latvijas Valsts prezidenta mājaslapa». www.president.lv. Skatīts: 2020-11-10.
  5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 «Medaļas un ordeņi.». latvianmilitaryhistory (lv-LV). 2012-10-16. Skatīts: 2019-11-06.
  6. «Aizsardzības ministija, apbalvojumi». piektdiena, 2010. gada 19. novembris. Skatīts: 2019-11-06.
  7. 7,0 7,1 7,2 «Pie formas tērpa nēsājamie Latvijas Republikas aizsardzības ministra, Nacionālo bruņoto spēku komandiera, regulāro spēku vienību un Zemessardzes komandieru APBALVOJUMI».
  8. 8,0 8,1 8,2 «NBS Jūras spēku komandiera apbalvojums “Par nopelniem”». Latvijas apbalvojumu kolekcionārs (lv-LV). 2011-01-03. Skatīts: 2019-11-09.