Neonacisms

Vikipēdijas lapa
Neonacistu gājiens Minhenē 2005. gadā

Neonacisms ir termins, kuru attiecina uz nacionālsociālisma ideju sekotājiem pēc Otrā pasaules kara.

Starp neonacisma piekritējiem pastāv dažādi strāvojumi, jo ne visi piekrīt dažādiem nacionālsociālisma aspektiem, piemēram, holokausta noliegšanai, rasismam un citiem uzstādījumiem. Tomēr raksturīgi uzskati starp neonacisma piekritējiem ir rasisms, ksenofobija, antisemītisms, imperiālisms, nacionālisms, konservatīvisms, antikomunisms, antiliberālisms, kā arī citi līdzīgi uzskati. Neonacisma uzskatu pārstāvji bieži vien neizmanto šo terminu savos nosaukumos. Atsevišķās Eiropas valstīs pastāv likumi, kuri ierobežo vai aizliedz neonacisma propagandēšanu vai atbalstīšanu, kā arī pašas neonacistu kustības. Daudzi skinhedi ir neonacisma piekritēji.