Pāriet uz saturu

Recenzija

Vikipēdijas lapa

Recenzija (latīņu: recēnseō — 'izteikt atzinumu'; recēnsiō — 'novērtējums') ir publicistikas un kritikas žanrs.[1] Recenzija ir rakstveida apcere ar vērtējošu raksturu, kritisku atsauksmi par kādu zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, teātra izrādi, filmu, izstādi vai priekšnesumu,[2] to analizējot un novērtējot.[3] Recenzija no kritikas atšķiras kā vispārīgāks aplūkojamās parādības labo un slikto īpašību apskats, bet tas nav faktu dziļākā analīzē balstīts vērtējums.[2]

Recenzija vēstures avotu kritikā ir vācu filologa Karla Lāmana (Karl Konrad Friedrich Wilhelm Lachmann) ieviests nosaukums vēsturiskam pirmtekstam — uzticamam pirmavotam. Ja pieejami vairāki pirmavota noraksti, recenzenta uzdevums ir izvēlēties un sagatavot vislabāko teksta versiju, ideālā gadījumā — maksimāli iespējami pietuvoties pirmavota autora tekstam. Uzdevums ir vieglāks, ja teksta oriģināls ir saglabājies, bet, ja gadsimtu gaitā vēstures avotus daudzkārt pārrakstot, tekstā ieviesušies izlaidumi un iespraudumi, kā arī kļūdas atsevišķos vārdos un izteicienos, tad darbs prasa lielu uzmanību un zināšanas, īpaši analizējot vārdus, kas dažādos norakstos interpretēti atšķirīgi. Šādā gadījumā ieteicams uzskaitīt recenzētā teksta beigās visus variantus, kas rokrakstos sastopami. Oriģinālais teksts jāatkārto vārds vārdā, izlabojot tikai pareizrakstības kļūdas, bet saīsinājumus izvēršot pilnā tekstā. Ja saglabājies tikai pirmteksta noraksts, ar to aizstāj oriģinālo tekstu.[4]

Rakstot recenziju, jāievēro:

 • Recenzijas rakstītāja jeb recenzenta mērķis ir informēt, raksturot, analizēt, sniegt vērtējumu un paust kritisku attieksmi, pamatojot spriedumus ar faktiem.
 • Recenzentam ir jābūt noteiktām zināšanām par to jomu, kuru pārstāv vērtējamais darbs.
 • Recenzija var būt plaša — tajā recenzents detalizēti raksturo, analizē un kritizē vērtējamo darbu.
 • Īsrecenzijā galvenokārt informē un iepazīstina ar pašu nozīmīgāko, kas atrodams vērtējamā darbā.
 • Recenzijas parasti raksta par darbiem, kam piemīt aktualitāte.

Recenzijas daļas

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Recenzijai ir trīs daļas:

 • Ievads
  • Recenzējamā darba autors.
  • Darba nosaukums.
  • Darba žanrs.
  • Darbā aplūkotā tēma, tās aktualitāte.
  • Darbā atspoguļotās darbības vieta un laiks.
 • Galvenā daļa jeb iztirzājums
  • Darba autora valodas un stila raksturojums — darba noskaņa, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, leksika.
  • Darba galvenās sižetiskās līnijas vērtējošā analīze — kuri notikumi virza darbību, kurš ir spilgtākais notikums, kurš notikums rada pavērsienu darbības gaitā; spilgtākie tēli, interesantākie tēli, tēlu savstarpējās attiecības.
 • Nobeigums
  • Kopsavilkums — recenzijas autora vērtējošā attieksme, secinājumi, ieteikumi.
 1. "Svešvārdu vārdnīca", Izdevniecība Jumava, 3.izd., Rīga, 2007. g., 660. lpp.
 2. 2,0 2,1 Latviešu konversācijas vārdnīca, XVIII sēj., 35 102. sleja, Grāmatu apgādniecība A.Gulbis, Rīgā, 1938.—1939.g.
 3. "Latvijas padomju enciklopēdija", Galvenā enciklopēdiju redakcija, Rīga, 1986.g., 8.sēj., 301.lpp.
 4. Latviešu konversācijas vārdnīca, XVIII sēj., 35 101. sleja, Grāmatu apgādniecība A.Gulbis, Rīgā, 1938.—1939.g.