Recenzija

Vikipēdijas lapa
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Recenzija ir vērtējoša rakstveida atsauksme par kādu literāru sacerējumu, grāmatu, teātra izrādi, koncertu, kinofilmu vai pasākumu. Recenzija var būt arī zinātniskā, mākslas darba kritisks novērtējums. Recenziju raksta pārsprieduma formā. Recenzijas mērķis ir izteikt vērtējumu par redzēto, piedzīvoto un pamatot ar saviem spriedumiem. Recenzijai ir trīs daļas: ievads, galvenā daļa un nobeigums.[1] Recenzija parasti ir veltīta jaunam mākslas darbam, tās uzdevums ir analizēt (kritizēt) un novērtēt. Recenzijai nav noteikts vārdu apjoma ierobežojums. Recenzijas formas var būt dažādas – recenzija var būt gan vēstules, dienasgrāmatas, esejas vai problēmraksta formā.[2]

Rakstot recenziju ir jāievēro:

  • Recenzijas rakstītāja jeb recenzenta mērķis ir informēt, raksturot, analizēt, sniegt vērtējumu un paust kritisku attieksmi, pamatojot spriedumus ar faktiem.
  • Recenzentam ir jābūt noteiktām zināšanām par to jomu, kuru pārstāv vērtējamais darbs.
  • Recenzija var būt plaša - tajā recenzents detalizēti raksturo, analizē un kritizē vērtējamo darbu.
  • Īsrecenzijā galvenokārt informē un iepazīstina ar pašu nozīmīgāko, kas atrodams vērtējamā darbā.
  • Recenzijas parasti raksta par darbiem, kam piemīt aktualitāte.

Recenzijai ir trīs daļas:

Recenziju daļas: Ievads Galvenā daļa jeb iztirzājums Nobeigums
Ko katrā recenzijas daļā raksta: 1. Recenzējamā darba autors.

2. Recenzējamā darba nosaukums.

3. Recenzējamā darba žanrs.

4. Recenzējamā darbā aplūkotā tēma, tās aktualitāte.

5. Recenzējamā darbā atspoguļotās darbības vieta un laiks.

1. Recenzējamā darba autora valodas un stila raksturojums – darba noskaņa, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, leksika.

2. Recenzējamā darba galvenās sižetiskās līnijas vērtējošā analīze – kuri notikumi virza darbību, kurš ir spilgtākais notikums, kurš notikums rada pavērsienu darbības gaitā; spilgtākie tēli, interesantākie tēli, tēlu savstarpējās attiecības.

1. Kopsavilkums – recenzijas autora vērtējošā attieksme, secinājumi, ieteikumi.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]