Vēstures avoti

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Vēstures avoti ir liecības, kas sniedz ieskatu un ziņas par cilvēku dzīvi pagātnē. Tos iedala:

  • lietiskajos avotos (dažādi priekšmeti)
  • mutvārdu avotos (cilvēku stāstītas atmiņas)
  • rakstiskajos avotos (dokumenti, laikraksti)
  • vizuālajos avotus (fotogrāfijas, filmas)
  • lingvistiskie avoti (vietu nosaukumu rašanās, Indriķa hronika)