Bērnu nams

Vikipēdijas lapa
Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāle Veģos bērniem un jauniešiem ar smagiem fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.

Bērnu nams ir iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vecumā no 2 līdz 18 gadiem ieskaitot (izņēmuma gadījumā, ja bērnu nama audzēknis sekmīgi turpina mācības vai tam ir jāpabeidz izglītības iestāde vai ārstēšanās kurss, un jaunietis ievēro bērnu nama iekšējos kārtības noteikumus, līdz 24 gadu vecumam ieskaitot) sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Pienākumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Bērnu nams nodrošina audzināšanas un pedagoģisko darbu ar katru bērnu vai grupās, kur vide tuvināta ģimeniskajai videi. Dod atbalstu bērniem viņu problēmu risināšanai. Jānodrošina izglītības iegūšanu jebkurā mācību iestādē, atbilstoši bērnu individuālajai, garīgai un fiziskai attīstībai. Jānodrošina bērnu sociālo un neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, reģistrāciju pie ģimenes ārsta un bērna vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi.

Jānodrošina bērnus ar dzīvojamām telpām atbilstoši sanitārajām un higiēnas normām, piemērotām telpām nodarbībām, teritoriju aktīvai atpūtai un bērnam nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši bērna vajadzībām, kā arī nepieciešamos apstākļus bērna vispusīgai attīstībai.

Bērnus ir jānodrošina ar dzimumam, vecumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, gultas piederumiem, gultas veļu, kā arī personīgās higiēnas priekšmetiem. Saskarsmes iespējas ar vienaudžiem, vecākiem un radiniekiem gan bērnu namā, gan ārpus tā.