Pāriet uz saturu

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts

Vikipēdijas lapa

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts (DU SBI) ir 2005. gadā dibināta Daugavpils Universitātes zinātniska struktūrvienība, kas reģistrēta Latvijas Zinātnisko iestāžu reģistrā. Tā galvenais mērķis ir zinātnisko pētījumu veikšana sistemātiskās bioloģijas jomā. Institūta idejas autors, izveidotājs un pirmais direktors ir profesors Arvīds Barševskis. Kopš 2007. gada institūta direktore ir Dr. biol., asociētā profesore Inese Kokina.

Institūta galvenie uzdevumi ir: pētniecisko projektu īstenošana; Sistemātiskās bioloģijas zinātnes attīstība un zinātnieku skolas veidošana Daugavpils Universitātē; zinātniskā personāla un pētnieciskās bāzes pilnveidošana; zinātnisko kolekciju izveide entomoloģijā un botānikā; zinātnisko izdevumu (žurnālu, monogrāfiju, rakstu) sagatavošana; zinātnisko konferenču un semināru rīkošana; zinātnieku sadarbības veicināšana vietējā, valsts un starptautiskā līmenī; piedalīšanās studiju programmu īstenošanā; zinātnes popularizēšana; citu zinātniski pētniecisko pasākumu (ekspedīciju, nometņu u.c.) rīkošana.

Institūts veic taksonomijas, sistemātikas un bioģeogrāfijas pētījumus galvenokārt Baltijas jūras baseina, bet atsevišķu taksonomisko grupu organismiem — pasaules faunā vai florā.

Institūtā tiek veidotas vaboļu un gliemju zinātniskās kolekcijas, un herbārijs.

Institūtā tiek izdoti divi starptautiski recenzējami zinātniski žurnāli — Baltic Journal of Coleopterology un Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis.

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūtā ir iespējams apgūt biologa profesiju un iegūt akadēmiskos/zinātniskos grādus visu trīs līmeņu studiju programmās Studēt bioloģiju DU. Institūta mācībspēki piedalās bioloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu īstenošanā. Ir izveidota Promocijas padome bioloģijā. DU bioloģijas studiju programmu studentiem tiek rīkoti daudz un dažādi ārpusstudiju pasākumi, tai skaitā ārvalstu ekspedīcijas.

Ārējās saites

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]