Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts (DU SBI) ir Daugavpils Universitātes zinātniska struktūrvienība, kas reģistrēta Latvijas Zinātnisko iestāžu reģistrā. Tas dibināts 2005. gadā. Tā galvenais mērķis ir zinātnisko pētījumu veikšana sistemātiskās bioloģijas jomā. Institūta idejas autors, izveidotājs un pirmais direktors ir profesors Arvīds Barševskis. Institūta direktore (kopš 2007. gada) ir Dr. biol., asociētā profesore Inese Kokina.

Institūta galvenie uzdevumi ir: pētniecisko projektu realizēšana; Sistemātiskās bioloģijas zinātnes attīstība un zinātnieku skolas veidošana Daugavpils Universitātē; zinātniskā personāla un pētnieciskās bāzes pilnveidošana; zinātnisko kolekciju izveide entomoloģijā un botānikā; zinātnisko publikāciju (žurnālu, monogrāfiju, rakstu) izdošana; zinātnisko konferenču un semināru organizēšana; zinātnieku sadarbības veicināšana vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī; piedalīšanās studiju programmu realizēšanā; zinātnes popularizēšana; citu zinātniski pētniecisko aktivitāšu organizēšana (ekspedīcijas, nometnes u.c.).

Institūts veic taksonomijas, sistemātikas un bioģeogrāfijas pētījumus galvenokārt Baltijas jūras baseina, bet atsevišķu taksonomisko grupu organismiem — pasaules faunā vai florā.

Institūtā tiek veidotas vaboļu un gliemju zinātniskās kolekcijas, un herbārijs.

Institūtā tiek izdoti divi starptautiski recenzējami zinātniski žurnāli — Baltic Journal of Coleopterology un Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis.

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūtā ir iespējams apgūt biologa profesiju un iegūt akadēmiskos/zinātniskos grādus visu trīs līmeņu studiju programmās Studēt bioloģiju DU. Institūta mācībspēki piedalās bioloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu realizēšanā. Ir izveidota Promocijas padome bioloģijā. DU bioloģijas studiju programmu studentiem ir interesanta ārpusstudiju dzīve. Tiek organizētas daudzas un dažādas aktivitātes, tai skaitā ārvalstu ekspedīcijas.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]