Pāriet uz saturu

Mormona grāmata

Vikipēdijas lapa
Mormona grāmatas "pārraksts" 1830. gadā

Mormona grāmata: Vēl Viena Liecība par Jēzu Kristu ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas jeb mormoņu svētie raksti. No šīs grāmatas izriet šīs baznīcas pārstāvju iesauka, "mormoņi." Grāmatas oficiālais nosaukums ir "Mormona grāmata," tāpēc ka tās autoru sauca Mormons.

Mormons bija pravietis, kas dzīvoja aptuveni 400. gadā pēc Kristus. Viņš saīsināja savas tautas pierakstus no daudziem simtiem gadu un tos sakopoja vienā sējumā uz zelta plāksnēm.

Mormona Grāmatu izdeva baznīcas dibinātājs Džozefs Smits 1830. gadā. Smits apgalvoja, ka 1823. gadā viņam parādījies eņģelis Moronijs, kurš darījis zināmu, ka netālu no Smita mājas zemē paslēptas zelta plāksnes, uz kurām rakstīts grāmatas teksts. Šīs grāmatas publicēšana, pēc Smita stāstītā, bija ļoti būtiska Jēzus Kristus sākotnējā Evaņģēlija Atjaunošanas sastāvdaļa. Tas ir domāts, ka evaņģēlijs, ko Jēzus Kristus sākotnēji sludināja, tika zaudēts līdz ar sākotnējo 12 apustuļu nāvi, un bija nepieciešams to atjaunot, atklājot vairāk Svētos Rakstus mūsdienu pravietim.

Mormona Grāmatas ievadā ir rakstīts, ka šī grāmata "ir Svēto Rakstu grāmata, pielīdzināma Bībelei. Tas ir pieraksts par Dieva darbiem ar Amerikas senajiem iedzīvotājiem" un, līdzīgi kā Bībele, tā ietver "mūžīgā evaņģēlija pilnību." Šis raksts ir nepieciešams, atjaunošanas skatpunktā, tāpēc ka Bībeli var jebkurš cilvēks interpretēt kā vien viņš vēlas, un tā kā Mormona Grāmata ir nepiesārņots Jēzus Kristus evaņģēlija avots, tā nosaka pareizo Bībeles interpretāciju šīs baznīcas locekļiem, kā arī pieliek vairākus aspektus, kas laika gaitā tika mainīti vai izņemti ārā no Bībeles.

'Mormoņi' jeb Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pārstāvji uzskata par Svētajiem Rakstiem gan Bībeli, gan Mormona Grāmatu, gan to, ko saka viņu pravieši mūsdienās.

Grāmatas sākumā ievietotas 3 cilvēku liecības, kuri piedalījušies plākšņu tulkošanā. Viņu vārdi ir Olivers Kauderijs, Deivids Vitmers un Martins Heriss. Ir vēl astoņu cilvēku liecības, kuri liecina, ka ir tās plāksnes turējuši savās rokās.[1]

Mormona Grāmatas konspekts

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Mormona grāmatas

Grāmata ietver stāstu par vienu ģimeni, kas 600. gadā pirms Kristus dzīvoja Jeruzalemē. Tēvu šajā ģimenē sauca Lehijs, un viņš, līdzīgi kā daudz citi Vecās Derības pravieši, redzēja vīziju, kurā Tas Kungs viņam pavēlēja sludināt Jeruzalemes iemītniekiem par viņu ļaundarībām un par viņu tūlītējo iznīcināšanu, ja vien viņi nenožēlos šīs ļaundarības. Ļaudis, kas šo vēsti izdzirdēja, tās rezultātā mēģināja nogalināt Lehiju. Tāpēc Tas Kungs pavēlēja viņam, lai viņš bēg kopā ar ģimeni uz citu vietu. Viņi ar Dieva spēku uzbūvēja kuģi un brauca uz tolaik nezināmu kontinentu, Amerikas kontinents.

Pēc tam, šī ģimene un tās pēcteči atdalās divās lielās civilizācijās, kas pazīstamas kā [Nefijieši] un [Lamanieši]. Nefijieši pārsvarā ir ticīgi ļaudis un Lamanieši pārsvarā neticīgi, taču, grāmatas gaitā, šis stāvoklis svārstās kad abas tautas piedzīvo plaukšanas un neplaukšanas ciklus.

Pats galvenais notikums, kas ir pierakstīts Mormona Grāmatā, ir kad pats Tas Kungs Jēzus Kristus parādījās šiem ļaudīm pēc savas krustā sišanas, augšāmcelšanās un uzkāpšanas debesīs Jeruzalemē. Viņš "izskaidro evaņģēlija mācības, galvenajos vilcienos apraksta [Dieva] pestīšanas ieceri, un pasaka cilvēkiem, kas tiem ir jādara, lai iegūtu mieru sinī dzīvē un mūžīgu pestīšana nākamajā dzīvē." [2]

Beigu beigās, visi nefijieši kļuva neticīgi un līdz ar to, lamanieši viņus izdeldēja. Mormons bija viens no pēdējiem palikušiem ticīgajiem, un viņš citēja un saīsināja pierakstus, kuri ietver iepriekš minētās stāsta daļas, uz zelta plāksnēm. Tāpēc veselu grāmatu arī sauc "Mormona Grāmata." Kad Mormons taisījās nomirt, viņš "nodeva pierakstus savam dēlam Moronijam, kurš pielika dažus vārdus no sevis un noslēpa plāksnes Kumoras pakalnā. 1823. gada 21. septembrī tas pats Moronijs, tad jau apskaidrota un augšāmcelta būtne, parādījās pravietim Džozefam Smitam un pamācīja to attiecībā uz senajiem pierakstiem un to iecerēto tulkošanu angļu valodā." [2]

Džozefs Smits ar Dieva dāvanu un spēku pārtulkoja plāksnes angļu valodā. Tada to tekstu tiek publicēts kā Mormona Grāmata: Vēl Viena Liecība par Jēzu Kristu.

Mormona Grāmatas priekšraksti

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Mormona Grāmata sastāv:

1. No titullapas kurā Mormons kurš bija viens no pēdējiem praviešiem amerikas kontinentā un sakopoja plāksnes tādā secībā kādā mēs to tagad varam lasīt un ievietoja titullapu grāmatas priekšā kas ir paša Mormona rokas rakstīta.

2. No ievada kas īsumā apraksta rakstu vēsturi no Bābeles torņa līdz mūsdienām.

3. No trīs liecinieku liecībām par plākšņu īstenību un dievišķību.

4. No astoņu liecinieku liecībām, kuri liecina ka ir turējuši tās zelta plāksnes savās rokās.

5. No pravieša Džozefa Smita liecības, kurā viņš izstāsta saviem vārdiem Mormona Grāmatas izcelsmi.

6. No īsa paskaidrojuma par plāksnēm no kurām ir tulkota Mormona grāmata.

 • 1. Nefija plāksnes kuras sastāvēja no divu veida plāksnēm lielām un mazajām nefija plāksnēm.
 • 2. Mormona plāksnes kas sastāv no Nefija lielo plākšņu saīsinājuma kurus ir veicis Mormons ar saviem komentāriem un Nefiešu vēstures turpinājumu kuru nobeidz viņa dēls Moronijs.
 • 3. Etera plāksnēm kas satur Jarediešu tautas vēsturi no Bābeles torņa būvniecības laika, kuras pierakstus ir saīsinājis un pievienojis savus komentārus Moronijs.
 • 4. No misiņa plāksnēm kuras atveda Lehija ļaudis no Jeruzalemes 600. gadus pirms Kristus. Tās plāksnes ietvēra 5 Mozus grāmatas un Jūdu pierakstus no sākuma līdz Cedekijas, Jūdu ķēniņa valdīšnas sākumam un arī satur svēto praviešu pravietojumus kas citē Jesaju un citus Bībeles un nebībeles praviešus kuri arī parādās Mormona grāmatā.

Mormona gāmatas saturs

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Mormona grāmatā ir ietvertas 15 grāmatas kuras satur Nefija tautas vēsturi sākot no apmēram 600. gadiem pirms Kristus līdz apmēram 421 gadam pēc Kristus, un arī Jarediešu tautas vēsturi līdz šo tautu pilnīgai iznīcībai.

Grāmatu nosaukumi

 • Nefija pirmā grāmata
 • Nefija otrā grāmata
 • Jēkaba grāmata
 • Ēnosa grāmata
 • Jaroma grāmata
 • Omnija grāmata
 • Mormona vārdi
 • Mosijas grāmata
 • Almas grāmata
 • Helamana grāmata
 • Trešais Nefijs
 • Ceturtais Nefijs
 • Mormona grāmata
 • Etera grāmata
 • Moronija grāmata
Eņģelis Moronijs atdod Džozefam Smitam zelta plāksnes

Smits rakstīja, ka eņģelis Moronijs, kurš pastāstīja viņam par plāksnēm, arī brīdināja viņu, ka citi cilvēki mēģinās tās atņemt. Smits rakstīja, "Es drīz vien uzzināju iemeslu, kāpēc es biju saņēmis tik stingrus norādījumus glabāt tās drošībā un kāpēc bija tā, ka vēstnesis man teica— kad es izdarīšu to, kas bija pieprasīts no manas rokas,— viņš tās atprasīs. Tiklīdz kļuva zināms, ka man tās ir, tā tūlīt tika pieliktas vislielākās pūles, lai no manis tās dabūtu. ... Bet ar Dieva gudrību tās palika drošībā manās rokās, līdz es paveicu visu, kas tika prasīts no manas rokas. Kad, saskaņā ar norunu, vēstnesis tās atprasīja, es viņam tās atdevu, un tās ir pie viņa līdz pat šai dienai, kura ir 1838. gada 2. maijs." [3]

Ārējās saites

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir oficiālais nosaukums reliģijai, ko bieži dēvē par mormoņu baznīcu. Pirmkārt un galvenokārt viņi tāpat kā pārējie kristīgo konfesiju pārstāvji tic, ka Jēzus Kristus ir pasaules Glābējs un Dieva Dēls.[4]
 1. J. Gorders, V. Hellerns, H. Notākers. Reliģiju grāmata. Nordik, 2002., 225. lpp.
 2. 2,0 2,1 no Mormona Grāmatas ievada
 3. Mormona Grāmata, xii. lpp.
 4. http://mormon.org/lav