Poētiskā Eda

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
Poētiskās Edas angļu tulkojuma titullapa (1908).

Poētiskā Eda (arī Vecākā Eda vai Senākā Eda) ir 34 islandiešu poēmu kopums, kas pamatā saglabājies islandiešu viduslaiku manuskriptā Codex Regius. Kopā ar Jaunāko Edu Poētiskā Eda sniedz vispilnīgāko informāciju par skandināvu mitoloģiju. Poētiskā Eda ir anonīma; tajā daudz lietotas vienkāršās strofiskās formas, kā arī aliterācija. Poētisko Edu var iedalīt divās daļās, no kurām vienā atrodamas mītiskās leģendas, savukārt otrajā stāsti par varoņiem.

Codex Regius tika uzrakstīts XIII gs., taču par tā atrašanās vietu nekas nebija zināms līdz pat 1643. gadam, kad to savā īpašumā ieguva Skalholtas bīskaps, kurš uzskatīja, ka to uzrakstījis Sēmunds Mācītais, XII gs. islandiešu priesteris. Lai arī mūsdienās šis apgalvojums tiek noraidīts, Poētisko Edu mēdz saukt arī par Sēmunda Edu.