Rīgas strādnieku deputātu padome

Vikipēdijas lapa

Rīgas strādnieku deputātu padome bija viena no pirmajām padomēm Latvijā, kas tika nodibināta Rīgā neilgi pēc Februāra revolūcijas 1917. gada 7. (20.) martā. Padome darbojās līdztekus Rīgas pašvaldībai un dublēja Krievijas Republikas pagaidu valdības ieceltā Vidzemes guberņas komisāra Andreja Krastkalna funkcijas. Jau 11. maijā Rīgas strādnieku deputātu padome ievēlēja jaunu izpildkomiteju, kas pievienojās lielinieciskās Latvijas Sociāldemokrātijas platformai. Viens no izpildkomitejas locekļiem bija Bruno Kalniņš.

Ekonomiskās krīzes apstākļos padome ieviesa kartīšu sistēmu un pieņēma lēmumu par cenu fiksāciju veikalos. Strādnieki interesēs tā ierobežoja pieļaujamo darba dienas ilgumu līdz 8 stundām.

Latvijas SPR laikā 1919. gada sākumā līdztekus Krievijas impērijas rubļiem kā norēķinu līdzeklis kalpoja Rīgas strādnieku deputātu padomes izlaistās maiņas zīmes: