Teritorijas attīstības indekss

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Teritorijas attīstības indekss (TAI) ir „[..]strukturāls rādītājs, kas parāda, kuras teritorijas atrodas virs vidējā valsts attīstības līmeņa un kuras zem, t.sk. parādot, cik liela ir šo teritoriju attīstības novirze no vidējā valsts līmeņa (pamatā svārstās no +3 līdz -3).” (Vanags, Locāne, Peipiņa, Šķiņķis, & Vilka, 2010: 81)

Pielietojums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

„Tā aprēķināšanas metodika tika izstrādāta Latvijas Statistikas institūtā 2000.gadā.” [1] Valsts institūcijas TAI „piemēro, lai aprēķinātu valsts budžeta dotāciju pašvaldībām un plāno-šanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.” [2]

Aprēķināšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pēc administratīvi teritoriālās reformas teritorijas attīstības indeksa vērtības aprēķina trīs grupu ietvaros – plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem (Vanags, et al., 2010: 81).
Novadiem TAI aprēķina izmantojot četru grupu rādītājus:
• bezdarba līmenis, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu);
• iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju, latos;
• demogrāfiskās slodzes līmenis (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000);
• pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, % (starpība starp pastāvīgo iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā, reizināta ar 100) [2]
Ar TAI faktiski apzīmē divus atšķirīgus rādītājus: teritorijas attīstības līmeņa un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksus (turpat). 2009.gadā tika ieviestais „teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss” sākotnēji tiek saukts par ‘attīstības ķēdes indeksu’ jeb ‘teritorijas attīstības gada indeksu’ (Vanags, et al., 2010: 87), bet oficiālajā terminoloģijā kopš 2010.gada tas tiek dēvēts par teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksu [2]. Teritorijas attīstības līmeņa indekss ir ‘klasiskais’ TAI, to aprēķina, izmantojot konkrētā gada datus par katru teritoriju un tos salīdzinot ar tā paša gada valstī vidējiem rādītājiem (attiecīgajā teritoriju grupā).
Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksu aprēķina pēc konkrētā gada datiem, salīdzinot ar iepriekšējā gada vidējiem rādītājiem, un tas „raksturo attīstības līmeņa izmaiņas pret iepriekšējo gadu, parādot teritoriju atpaliekošu vai apsteidzošu attīstību, salīdzinot ar vidējo attīstības līmeni iepriekšējā gadā.” [2]

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Literatūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  • Vanags, Edvīns, Valentīna Locāne, Ivita Peipiņa, Pēteris Šķiņķis, and Inga Vilka. 2010 "Reģionu attīstība Latvijā 2009" Rīga: VRAA: „[1]”.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]