Ķekavas vidusskola

Vikipēdijas lapa
Ķekavas vidusskola
Atrašanās vieta
Gaismas iela 9, Ķekava, Karogs: Latvija Latvija
Informācija
Skolas tips vidusskola
Dibināta 1974. gadā
Direktors Sandra Pugovka
Skolēnu skaits 1520 (2022)
Mājaslapa

Ķekavas vidusskolā ir vidējā izglītības iestāde Ķekavas novadā, Ķekavā. Izglītību iegūst skolēni no 1.-12. klasei. Ir iespējama pirmsskolas izglītības programma 5—6 gadīgiem bērniem sagatavošanai skolai. Skola ir izvietota divās ēkās — Nākotnes ielā 1a 1.-4. klases un Gaismas ielā 9 5.-12. klases.

Skolas izveidošana un vēstures fakti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Vecais pagasta nams kļūst par šauru astoņgadīgajai skolai un tās direktoram Ilmāram Briģim izdodas pierādīt, ka Ķekavai ir nepieciešama vidusskola, kā rezultātā 1974. gada 14. jūnijā tiek ielikts pamatakmens Ķekavas vidusskolai. Sākotnēji skolu bija plānots celt 400 skolēniem, tomēr izdevās pierādīt, ka tā ir nepieciešama 700 skolēniem. Pamatos tiek ielikts arī skolas direktora, skolotāju un skolēnu vēstījums nākamajām paaudzēm. Skolu ceļ Ķekavas PMK. Jau 1977. gadā skolā mācās 956 skolēni un 1977./78. mācību gadā skola sāk strādāt divās maiņās, jo nepietiek telpu.

1981./82. mācību gadā pie skolas tiek ierīkots hokeja laukums un 1983./84. mācību gadā skolas hokeja komanda, „Zelta ripas” turnīrā Čeļabinskā iegūst 1.vieta 1985./86. mācību gadā iekārto skolā informātikas kabinetu. 1989./90. mācību gadā pirmo reizi 9.klašu absolventi, stājoties vidusskolā, kārto eksāmenus. Skolēni stājas ārā no komjaunatnes, skolotāji — no PSKP rindām.

1990./91. mācību gadā skolēnu skaits skolā ir 1227. Jaunā skola ir kļuvusi par šauru, 1.-4.klašu skolēni atgriežas vecajā pagasta namā Skolas ielā 2. 1991./92. mācību gadā aizsākas sadraudzība ar Vācijas pilsētu Bordesholmu. 1. septembris sākas pacilātā noskaņojumā, jo Latvija ir atguvusi neatkarību. Skolotāji meklē paši mācību grāmatas, jo vecās vairs nav derīgas un jaunas nav izdotas. 1996./97. mācību gadā skolā atklāj informātikas kabinetu ar krāsainiem datoriem - no Rīgas rajona skolām tādi ir tikai Ķekavas vidusskolai. Joprojām ir krievu plūsmas klases, tomēr šis ir pirmais gads, kurā netiek nokomplektēta krievu plūsmas 1.klase, jo tajā pieteikušies tikai 2 bērni. 1997./98. mācību gadā mācības uzsāk 93 pirmklasnieki — telpu trūkuma dēļ, mācības 1.-4.klasēm norisinās divās maiņās. Skolēniem jāmaksā 20 santīmi par vienas mācību grāmatas nomāšanu. 1998./99. mācību gadā skolā tiek atjaunota skolēnu pašpārvalde. 1999./2000. mācību gadā 1.-3. klases strādā bezatzīmju sistēmā. 4.kl. atzīmes tikai latviešu valodā un matemātikā. Blakus bibliotēkai tiek ierīkots audiovideo kabinets.

2000./01. mācību gadā Skolu akreditācijā Ķekavas vidusskola iegūst augstāko novērtējumu. 2003. gadā uzsākas dalība starptautiskā skolu projektā Comenius “Solidaritāte”, pateicoties Lihtenšteinas partnerskolas aktivitātei un Lihtenšteinas valdības finansiālam atbalstam. 2003./04. mācību gadā tiek piešķirts finansējums jaunas sākumskolas projekta izstrādei, jo sākumskolā mācības joprojām norisinās divās maiņās. 2005./06. mācību gadā skola apbalvota ar Rīgas rajona atzinības rakstu „Bērniem draudzīga skola 2005”. 2007./08. mācību gadā Tiek izdots skolēnu dzejoļu krājums „Es savā zemē”. 2008./09. mācību gadā pensionētie skolas skolotāji pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar vidusskolu, jo valstī tiek pieņemts likuma grozījums par to, ka strādājošiem pensionāriem nemaksās pensijas.

2010./11. mācību gadā ar 1. septembri durvis ver Ķekavas vidusskolas ēkai pievienotie moduļi, jo skolai nepietiek telpas skolēnu apmācībai. Skolēni mācības sāk vienā maiņā. Mācības tajās uzsāk piecas sākumskolas klases. Pārējās turpina mācības vecajā ēkā Skolas ielā 2. Mācības četrās pirmajās klasēs uzsāk 95 skolēni. No 1.-4.klasei tiek ieviestas skolas formas. Skola piedalās “Comenius” projektā “Vides ilgtspējība ir mūsu atbildība!” 2014./2015. mācību gadā Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā iegūta 1. vieta “Mazā pūce”- pēc rezultātiem centralizētajos eksāmenos angļu valodā lauku vidusskolu grupā un 3. vieta kopvērtējumā lauku vidusskolu grupā. 2015. gada 4. janvārī tiek atklāta Ķekavas vidusskolas sākumskolas ēkas Nākotnes ielā 1a 2. kārta, līdz ar to visas 1.-4. klases mācās sākumskolas klašu ēkā. Vecā sākumskolas ēka tiek nodota Jaunatnes iniciatīvu centram. No 2015./2016. mācību gada piedalās pilotprojektā “Datorika”, gan sākumskolā, gan pamatskolā. Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā iegūta 1. vieta “Mazā pūce”- pēc rezultātiem centralizētajos eksāmenos latviešu valodā lauku vidusskolu grupā un 13. vieta kopvērtējumā lauku vidusskolu grupā. Kā arī iegūta Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā 3. vieta — pēc rezultātiem centralizētajos eksāmenos angļu valodā un 6. vieta kopvērtējumā lauku vidusskolu grupā.

Direktori[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Ilmārs Briģis no 1975. līdz 1977. gadam,
 • Irēna Bīskapa no 1977. līdz 1993. gadam,
 • Valdis Ozols no 1993 līdz 2009. gadam,
 • Sandra Pugovka kopš 2009. gada.

Sasniegumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Ķekavas vidusskola ir ieguvusi balvu — “Mazo pūci” latviešu valodā kā labākā lauku vidusskolu grupā un balvu kopvērtējumā kā 6. labākā lauku vidusskolu grupā.
 • Iegūtais rezultāts latviešu valodā visu vidusskolu un ģimnāziju vidū ir 13. labākais.
 • Angļu valodā — 3. labākais rezultāts lauku vidusskolu grupā.

Izglītības programmas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Pirmsskolas izglītības programma 01011111
 • Pamatizglītības programma 21011111
 • Pamatizglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma 210113111
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma 31013011
 • Speciālās pamatizglītības

Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Mūzika — 5.-8. klašu koris, jaukta vecuma vokālais ansamblis 8.-12. klase, zēnu koris, vokālais ansamblis “Rasa” 1.-12.kl.
 • Tautas dejas — 1.kl.”Ķekaviņa”, 2.kl. “Ķekaviņa”, 3.-4.kl. “Ķekaviņa”, 5.-7.kl. “Ķekaviņa”, pirmsskolas deju kolektīva divas grupas.
 • Mūsdienu deja — Mazā Versija 1.-3.kl., Versija 3.-4.kl.
 • Vizuāli plastiskā māksla — Lietišķā māksla 5.-12.kl., vizuālā māksla 5.-12.kl., keramika
 • Teātris — skatuves runa 10.-12.kl.
 • Tehniskā jaunrade — Robotika 6.kl., radio vadāmu lidmašīnu un planieru modelisms, kokapstrāde
 • Sporta izglītība — basketbols zēniem 1.-2.kl., 3.-6.kl., 8.-12.kl., basketbols meitenēm 1.-4.kl., 5.-7.kl., 8.-12.kl., florbols
 • Galda spēles — dambrete 1.-4.kl.

Tradīcijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

5. klašu uzņemšana pamatskolā un 10. klašu uzņemšana vidusskolā

 • Skolotāju diena
 • Miķeļdienas tirdziņš
 • 9.klašu brauciens uz Tīreļpurvu pa Ziemassvētku kaujas vietām
 • Vēstures viktorīna Valsts svētku nedēļas laikā
 • Ziemassvētku tirdziņš
 • Svinīgais Ziemassvētku rīts
 • Interešu izglītības pulciņu koncerti vecākiem Ziemassvētkos un Mātes dienā
 • Ziedu balle 4.klasēm
 • Pogu vakars 9.klasēm
 • Žetonu vakars 12.klasēm

Dalība starptautiskos projektos[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ķekavas vidusskola sadarbojas ar Vācijas pilsētas Bordesholmas Hans-Bruggemann skolu un Polijas pilsētas Gostinas 2. ģimnāziju.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]