Dalībnieka diskusija:Zemgalietis/Arhīvs1

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Lūdzu paskaidrot.[labot pirmkodu]

Sveiciens Vikipēdijā! Vajadzētu norādīt, no kurienes ņemts Attēls:Vilis Olavs.jpg, lai varētu noskaidrot tā autortiesību statusu. Veiksmi darbā! --ScAvenger 04:02, 24 maijā, 2008 (UTC)

Sveiks!Man vēl joprojām Vikipēdija ir melns labirints. Nav bijis laika visu izlasīt un saprast, tāpēc esmu pieļāvis krietnu kļūdu ar šo attēlu. Attēls ir pārfotogrāfēts ar digitālo fotoaparātu no Plensera grāmatas Latvijas atbrīvošanās, kas ir izdota 1928. gadā. Ja var, tad lūdzu paskaidro ko esmu izdarījis nepareizi un izlabo, ja var, vietu kur esmu kļūdījies.P.S. Kad būs beigušies eksāmeni augstskolā, tad noteikti pievērsīšos uzmanīgi visam, kas šeit ir rakstīts, lai varētu palīdzēt Vikipēdijas izaugsmē. Bet līdz tam, turēšos pa gabalu:)--Kurlandlegionar 23:21, 18 janvārī, 2009 (UTC)
Nevajag turēties pa gabalu, labi? :) Par attēliem mēs tik ātri reaģējam, jo ir vesela kategorija cilvēku, kuri domā, ka kaut kur atrodot tīklā attēlu, tā uzreiz var bāzt vikipēdijā. Tomēr mēs cenšamies ievērot autortiesību normas. Par Vili Olavu pat grūti pateikt, jāpēta. --Feens 22:22, 30 maijā, 2008 (UTC)
Nav jau nekādu "krietnu kļūdu" un, ja kāda mazāka arī gadās, tad visu te var labot. Kāds īsti ir grāmatas autora uzvārds - Plensers vai Plesners, kā attēla lapā? Ja tas ir šeit minētais latviešu pašaizsardzības spēku priekšnieks Aleksandrs Plesners, tad 70 gadi kopš viņa nāves nav vēl pagājuši un formāli uz to grāmatu attiecas autortiesības (taču paša foto autors droši vien nav tas pats grāmatas autors un to noskaidrot būs grūti, ja vien pašā grāmatā tas nav atzīmēts). Man liekas, ka šāds attēls varētu atbilst godprātīgas izmantošanas noteikumiem. --ScAvenger 03:06, 31 maijā, 2008 (UTC)
Liels paldies par atsaucību un labojumu. --Kurlandlegionar
Autortiesības attiecas uz jebkuru darbu mūžīgi mūžos. :) LR Autortiesību likumā noteiktais 70 gadu termiņš attiecas uz autortiesību "mantisko tiesību" daļu. Taču pēdējā laikā te iedziļinos juridiskajā literatūrā un sāk šķist, ka tas 70 gadu noilgums, pie kā vikipēdijā ļaudis turas, ir krietni pārspīlēts. Izrādās, ka šo termiņu pieņēma tikai 1995. gadā, aber līdz tam spēkā bija 50 gadu termiņš (padomju laikā 25 gadi). Savukārt viens no jurisprudences stūrakmeņiem ir, ka likumu nepiemēro ar atpakaļejošu datumu, tb ja autors miris pirms 01.07.1995., tad mantisko tiesību ziņā spēkā ir 50 gadu termiņš. Nupat konsultējos ar visai zinošu juristu, kurš atzina, ka tā tas varētu būt (uzreiz piebilstot, ka neesot šai jautājumā specializējies un jāskatās šo izmaiņu komentārus, vai tur kas savādāk īpaši nav atrunāts). --anonīms 20:00, 28 janvārī, 2009 (UTC)
Vai tādiem laikrakstiem kā Tēvija, Laikmets (žurnāls) utt., kuri tika izdoti Trešā Reiha laikā piemīt kādas autortiesības?
Mantisko autortiesību manuprāt nav. Kā norāda I. Veikša (Veikša I. Kas ir autortiesības? - Turība: Rīga, 2007.), LR Civillikuma 3. pants nosaka, ka katra civiltiesiska attiecība apspriežama pēc likumiem, kas bijuši spēkā tad, kad šī attiecība radusies, pārgrozījusies vai beigusies, un neskartas paliek jau iegūtās tiesības. Autortiesību ziņā tas skar darbus (piem. attēlus, kartes), kas radušies vairs neeksistējošu valstu (piemēram, PSRS, Trešais reihs u.c.) jurisdikcijā un teritorijā. Bez tam praksē preses izdevumi lielāko tiesu autoratlīdzības līgumā ietvēra mantisko tiesību pirkšanu, tb tās pieder konkrētajam preses izdevumam, bet ja tas vairs nepastāv, tad nevienam. Savukārt autora personiskās tiesības, tb tiesības tikt atzītam par autoru ir spēkā - ņemot materālu autoru jānorāda obligāti (tas neattiecas uz ziņām). --anonīms 17:18, 28 janvārī, 2009 (UTC)
Tātad, ja konkrētajam attēlam nav norādīts autors, tad var rēķināt, ka attēlu var brīvi ielādēt(protams norādot avotu)? P.S. autora personiskās tiesības- vienā vārdā -> autorība:) --Kurlandlegionar 17:48, 28 janvārī, 2009 (UTC)
Es tā daru. :) Taču liela daļa lietotāju visai sakāpināti šo tēmu uztver (kas saprotami, jo visu informāciju vikipēdijā jāliek tādu, ko var izmantot arī komerciāliem mērķiem - ja resurss būtu domāts izglītībai, lielākā daļa jautājumu atkristu). Šobrīd pastiprināti bombardēju virkni pazīstamu juristu un pašam radies priekšstats, ka preses izdevumos ievietoto var brīvi izmantot. Taču galvu uz bluķa nelikšu - tā autortiesību tēma visai miglaina (vēl neskaidrāks ir ļaužu priekšstats, kas ir autortiesības), jo tiesu praksē praktsiski nav precedentu, tb nav arī komentāru un slēdzienu. --anonīms 18:49, 28 janvārī, 2009 (UTC)
Nu es piekritīšu, ka šķiet, ka līdz ar valsti izbeidzas tās autortiesības un ja nav cita, kuram pienākas, tad attēls ir brīvs. Vismaz paskatoties, cik daudzas lietas no tiem pašiem vāciešiem pēc kara nokopēja vai brutāli savāca, tad jautājumi lieki. Bija nesen vēl mēģinājums prihvatizēt padomju laikos filmēts filmas Rīgas kinostudijā. Sīkumos nezinu, bet pretendentam nācās aiztiesāties līdz Augstākajai tiesai, jo neviena tiesa neatzina šādu mēģinājumu, bet par gala iznākumu visā tajā batālija neesmu interesējies. --Kurlandlegionar 19:04, 28 janvārī, 2009 (UTC)
Redz, jurisprudencē daudz kas ir tāds, kas šķiet nelogisks. Tb autortiesību gadījumā jāpieturas pie likuma burta un autoritatīvu juristu komentāra. Par Trešā reiha un PSRS laikā tapušajiem darbiem šobrīd pats pieturos pie šādām vadlīnijām: Autortiesību likuma 2. pantā noteikts princips, ka autortiesības tiesiskā režīma ziņā pielīdzināmas tiesībām un kustamu mantu Civillikuma izpratnē. I.Veikša to komentē: "Civillikuma 3. pants nosaka, ka katra civiltiesiska attiecība apspriežama pēc likumiem, kas bijuši spēkā tad, kad šī attiecība radusies, pārgrozījusies vai beigusies, un neskartas paliek jau iegūtās tiesības. Piemēram, ja autors ... saņēmis atlīdzību par konkrētā darba veidošanu ... tiesības uzskatāmas par nodotām. ... analoģija ar padomju varas gados pārdotu nekustamo īpašumu - ja tas bija legāli pārdots, īpašniekam nebija iespējas saņemt par to vēl kaut kādu atlīdzību vai saņemt to atpakaļ laikā, kad notika denacionalizācija." (Veikša I. Kas ir autortiesības? - Turība: Rīga, 2007., 72. lpp.) --anonīms 19:52, 28 janvārī, 2009 (UTC)
Tad iznāk, ka visas grāmatas un citas publikācijas, par kurām autors PSRS laikā ir saņēmis honorāru un attiecīgās izdevniecības vairs neeksistē, tagad ir brīvi izmantojamas? Diez vai tik vienkārši būs. Visi taču grib saņemt naudiņu iespējami vairāk reižu un vēl 70 gadu pēc autora nāves. Manuprāt, vikipēdijā no autortiesībām jāturas iespējami tālāk (ar tiem juristiem nevar nekā zināt - būtu tikai cilvēks, pantu vienmēr var piemeklēt) un mazāko šaubu gadījumos jāliek fair use. --ScAvenger 05:43, 29 janvārī, 2009 (UTC)
Muļķības. Nekas tāds neiznāk, jo pilnīgi citi pamatprincipi. Tā vienkārši izsakoties, bez pantu citēšanas: grāmatas autors ir privātpersona, kura slēdz līgumu ar izdevniecību par tehniskā dara (tehniskie izdevumi, rediģēšana, druka, izplatīšana, pārdošana) izpildi par konkrētu % daļu no grāmatas peļņas. Tb grāmatas autors neatsakās no savām tiesībām. Savukārt žurnālists ir persona, kas kā darba ņēmējs ir stājusies līgumattiecībās ar darba devēju (mediju) un strādā tā labā - jebkuram darba ņēmējam līgumā ir punkts, ka viss, ko viņš saražo darba vietā un laikā, pieder darba devējam. Tb štata žurnālista gadījumā mantiskās tiesības ir attiecīgajam preses izdevumam. Aber ja preses izdevums bijis akciju sabiedrība (tb jautājums, kas ir gadījumā, ja preses izdevums 100% pieder vienam cilvēkam?) un vairs nepastāv, tad mantiskajām tiesībām pārmantotāju nav. Tā kā ar preses izdevumiem, par kuriem te runa, manuprāt daudzmaz droši. Un paši juristi arī nebūt par autortiesībām kā tādām neko daudz neizsakās - visi specializējušies un=z ienesīgākiem aspektiem, no autortiesībām maz ko jēdz, atzīst to par slidenu un neskaidru tēmu. Vikipēdijā jau galvenais tikt skaidrībā vadlīnijās, ko var un ko nevar, jo bieži autortiesības piesauc tur, kur tām maz sakara.--anonīms 06:51, 29 janvārī, 2009 (UTC)
Vispār izklausās pietiekami pārliecinoši. Iespējams, tas varētu arī uz vecajām kartēm attiekties (kartogrāfi ir saņēmuši algu par savu darbu, bet attiecīgie uzņēmumi vai valsts iestādes vairs nepastāv). --ScAvenger 08:22, 29 janvārī, 2009 (UTC)
Gluži vienkārši pēdējā laikā cītīgi vācu par to informāciju, lasu un konsultējos, lai saprastu, ko var un ko nevar, jo veidoju līdzīgu resursu (tikai kā izglītības materiālu, tb komerciāli neizmantojamu). Par kartēm neesmu interesējies (jo izglītojošiem mērķiem tās var izmantot bez ierobežojumiem). vikipēdijas sakarā ar vairs neesošās valstīs tapušām kartēm (piemēram, militārajām PSRS, Vācijas) viss būtu bez problēmām, taču par kartēm vispār jāskatās tieši kartogrāfijai veltītos likumdošanas aktus un to komentārus. Vispār ideāli būtu dabūt kādu juristu bakalauru vai maģistrantu, kurš gribētu par tēmu diplomdarbu rakstīt, un tā ietvaros varētu skaidrību ieviest par vikipēdijā izmantojamo. --anonīms 08:36, 29 janvārī, 2009 (UTC)
Nupat noticis precedents: "Prokuratūra izbeigusi kriminālprocesu, konstatējot, ka uz filmām, kas uzņemtas pirms 1993.gada, neattiecas Latvijas Republikas autortiesību likumi. Atsevišķa likuma, kas regulētu filmu piederību, nav, savukārt līdz 1993.gadam spēkā bija Latvijas PSR Civilkodekss, kas noteica, ka filmas autortiesības pieder uzņēmumam, kas to uzņēmis. Turklāt šīs tiesības ir spēkā bez termiņa, ja vien uzņēmums netiek likvidēts." --anonīms 20:06, 7 februārī, 2009 (UTC)
Tajās autortiesībās pats vells var kaklu nolauzt :( --ScAvenger 20:28, 7 februārī, 2009 (UTC)
Paldies Anonīm! ScAvenger, tas tāpēc, ka tas pie mums vēl ir diez gan sākotnējā attīstības stadijā, lai arī it kā jau cik tur gadus ejam uz Rietumu virzienu. Tieši tāda pati situācija ir datu aizsardzības jomā utt.;) --Kurlandlegionar 21:58, 7 februārī, 2009 (UTC)

Par saišu pievienošana[labot pirmkodu]

Izlasīju to, kas teikts pamācībā par Starpvikipēdiju (interwiki) saišu pievienošana. Nokopēju un ieliku rakstā, tad pievienoju saiti no tās, kuras ņēmu un tajā no kuras nokopēju ieliku lv raksta saiti. Bet lv valodas opcijas iespēju rāda tikai angļu variantā ar kuru notikās visa kopēšana.

Sanāk, ka man katrā valodā jāliek saite uz rakstu lv? --Kurlandlegionar

To pēc kāda laika saliks automātiskie boti, ar rokām likt nav vajadzības. --ScAvenger 22:55, 1 janvārī, 2009 (UTC)
Pateicos!:)--Kurlandlegionar 13:43, 2 janvārī, 2009 (UTC)

Veinkārši Rota vai Rota (militāra vienība)[labot pirmkodu]

Pievienoju rakstu par rotu [1], citās valodās militāra rakstura jēdziens tie izdalīts no citiem šī jēdziena variantiem. Varbūt vajag mainīt, lai pēc tam nebūtu jūklis?Kurlandlegionar 17:52, 2 janvārī, 2009 (UTC)

Tā nav liela problēma - ja kāds vēlēsies rakstīt par greznumlietām, uztaisīsim nozīmju atdalīšanas lapu. Var pagaidām pārdēvēt par Rota (militāra vienība), izmantojot komandu Pārvietot, tad tā "Rota" paliks kā pāradresācija. --ScAvenger 18:01, 2 janvārī, 2009 (UTC)

Infokaste.[labot pirmkodu]

Fricis Virsaitis
Personīgā informācija
Dzimis Dobeles rajona Bukaišu pagastā
Miris Vjatkā (Kirovas apgabalā)
Tautība Latvietis
Nodarbošanās Militārpersona
Bērni Ivars Virsaitis

Vai šāda info kaste būtu apmierinoša?-- Kurlandlegionar 20:59, 9 janvārī, 2009 (UTC)

Skat. Oskars Kalpaks, kā tur izmantota infokaste. --Dainis 21:07, 9 janvārī, 2009 (UTC)
Paldies par ieteikumu! Šādi būtu labi? --Kurlandlegionar 21:29, 9 janvārī, 2009 (UTC)
Ļoti labi. Vienīgi Padomju Savienības 1918. gadā nebija. Pēc biogŗafijas spriežot, Virsaitis cīnījās Latvijas SPR armijā. --Feens 23:47, 9 janvārī, 2009 (UTC)


Kā sasaistīt ar citiem nosaukumiem (pāradresācija)?[labot pirmkodu]

Kā, lai pieliek klāt rakstam Smārdes pagasts klāt atsauci uz vienkārši Smārde, jo citviet rakstos vienkārši šis pagasts figurē vienkārši kā Smārde. --Kurlandlegionar 21:32, 16 janvārī, 2009 (UTC)

Šajā gadījumā ne pārāk labi būtu pāradresēt, jo ir Smārdes pagasts un ir apdzīvota vieta Smārde. Piemēram, Dobeles pagasts un Dobele vispār ir pilnīgi dažādas vietas. Bet pāradrasāciju taisa izveidojot rakstu, kura teksts ir "#REDIRECT [[Lapa, uz kuru pāradresēt]]" vai nospiežot podziņu #R un ierakstot attiecīgo lapu uz kuru pāradresē. --Feens 21:37, 16 janvārī, 2009 (UTC)

Raksts par internetvietni?[labot pirmkodu]

Vai līdzīgi rakstam Blogiem.lv, kurš ietilpst kategorijā Latvijas blogi drīkst veidot rakstu par forumu, jo pēdējos gados to ir parādījies ne mazums? Doma ir izveidot īsu aprakstu par militārās tematikas/vēstures forumu http://panzerkampf.org/forums.php --Kurlandlegionar 15:21, 17 janvārī, 2009 (UTC)

Atsevišķi par kādas interneta vietnes forumu, ja ir raksts par pašu vietni, nebūtu lietderīgi rakstīt. Šajā gadījumā, ja vietne sastāv tikai no foruma - kāpēc ne? Šis forums ir pietiekami populārs un pastāv jau vairākus gadus. --ScAvenger 16:38, 17 janvārī, 2009 (UTC)
Paldies par skaidrojumu un palīdzību! --Kurlandlegionar 16:54, 17 janvārī, 2009 (UTC)
Piekrītu ScAvenger. Mans domu gājiens ir sekojošs. Rakstot rakstu piemēram par kādu internetvietni, ja saprotu, ka raksts gala beigās būs salīdzinoši īss, tad es nerakstītu atsevišķu rakstu par šīs internetvietnes forumu, bet ieliktu to pamatrakstā kā apakšsadaļu, jo tad raksts kļūs garāks un vērtīgāks. Bet ja tu esi pārliecināts, ka tev abi raksti sanāks plaši un detalizēti, tad kādēļ gan ne!? Ja kaut ko neesmu sapratis, tad atvainojiet :) --Digital1 (uzrunāt) 17:25, 18 janvārī, 2009 (UTC)
Es piekrītu jums abiem. Ja runājam par attiecīgo internetvietni, tad tai nav bāzes lapa, kur forums būtu tās sadaļa vai informācijas devējs. Es saprotu, ka par kuru katru forumu jau laikam nebūtu prātīgi rakstīt, vienkārši, domāju, ka nozīme ir tam, ka šis forums ir vienīgais militārās vēstures forums latviešu valodā. Ir atsevišķas tēmas par kurām latviešu valodā nav daudz informācijas, piemēram, bruņutehnika, ieroči, militārā aviācija utt., tāpēc tā ir vieta, kur var atrast šāda tipa informāciju vai uzjautāt par to. Tāpat arī sekojot šeit atrodamajām pamācībām ievadot kādus terminus, nosaukumu google šis forums uzrādās. Uzrakstīt rakstu par Latvijas interneta forumiem man nebūtu/nebūs pa spēkam, jo esmu tupāks par tupu datorterminos, informātikā utt. --Kurlandlegionar 17:36, 18 janvārī, 2009 (UTC)
Zināmā mērā offtopiks. Pati lapa panzerkampf.org ir visai labs resurss - visu cieņu veidotājiem. --Feens 23:38, 18 janvārī, 2009 (UTC)

Kā skaita rakstus?[labot pirmkodu]

Varbūt dumjš jautājums, bet nekur uz sitienu nevarēju atrast. Jautājums pirmais. Respektīvi, Ja rakstā ir tikai dažas rindiņas un tam klāt piekabina, ka tas ir aizmetnis, tad tas tiek ieskaitīts kopējā statistikā? Nepārprotiet mani, vienkārši vēlos zināt vai jēga ir tos sarkanumus aizbāzt ar pāris rindiņām ar atliktu mērķi to uzlabot vai labāk tomēr būs izbrīvēt laiku un uzrakstīt konkrētāk un pietiekoši? Otrs jautājums skar labojumu statistiku. pie wiki statistiskām uzrādās labojumu skaits. Lūk, ko tas nozīmē, tas ir kāds kritērijs, kvalitātes rādītājs? Trešais jautājums. Starp citu, pēc kā vadīties, kad raksta rakstu vizuālā ziņā? Vai tas ir liels grēks, ka salieku vairāku rindkopu priekšā kvadrātiņu? Īsākā tekstā tas labāk izskatās, bet vai tomēr šie kvadrātiņi neattiecas uz uzskaitījumiem? --Kurlandlegionar 20:32, 19 janvārī, 2009 (UTC)

Labāk raksti garākus rakstus, ar rakstu skaita uzdzīšanu lai nodarbojas Ogres divizions. --Krishjaanis 21:13, 19 janvārī, 2009 (UTC)
Labi! Kas ir Ogres divizions? --Kurlandlegionar 21:14, 19 janvārī, 2009 (UTC)
Vai, man vēsturiski sanākušas ziepes saucot un apspriežot lietotājus tieši (daudzi uztver to sakāpināti, kā arī kā personisko aizskārumu). Pavēro pēdējo izmaiņu hronoloģiju - īpaši rakstus par gadiem, kas nesen parādījušies. --Krishjaanis 21:17, 19 janvārī, 2009 (UTC)
Krishjaanis domā lietotāju Romans Kolduns, bet es personīgi uzskatu, ka tas nav ļaunprātīgi, bet džeks vienkārši grib lai latviešu valodas Vikipēdijā būtu visi gadu raksti. Bet tās ir tikai manas domas. :) --Digital1 (uzrunāt) 21:26, 19 janvārī, 2009 (UTC)
Es, personiski, domāju, ka viņam to rakstu radīšana tiešām kļūst mazbišķīt slimīga. Es neko neteiktu ja nebūtu viena fakta - viņš aktivizējas brīžos kad vikipēdijas rakstu skaits tuvojas apaļam ciparam, pavēro Aktualitātes un pakustini puslodes. --Krishjaanis 21:38, 19 janvārī, 2009 (UTC)

Mēģināšu atbildēt konkrētāk uz jautājumiem: 1) jā, tiek ieskaitīts (vienīgi, cik zinu, rakstā jābūt vismaz dažām vikisaitēm). Protams, labāk rakstīt pēc iespējas izvērstāk, bet ir temati, kur tas nemaz tik viegli nav iespējams un ir labi, ja ir vismaz normāla definīcija ar starpviki saitēm. 2) Labojumu skaits ir viens no kvalitātes rādītājiem; tas ietilpst tā saucamā vikipēdijas "dziļuma" (depth) aprēķināšanas formulā. Protams, uzskaite ir tīri mehāniska, tiek uzskaitīti arī vandālisma un tā novēršanas gadījumi. 3) tas atkarīgs no katra atsevišķa gadījuma - parasti kvadrātiņus tiešām lieto uzskaitījumiem, bet lielākas rindkopas labāk atdalīt ar apakšvirsrakstiem (tiem, ko taisa ar vienādības zīmēm). --ScAvenger 21:44, 19 janvārī, 2009 (UTC)

Karodziņš[labot pirmkodu]

Valsts karogs: Vācijas Impērija Kā lai tādu importē šeit? --Kurlandlegionar 23:04, 22 janvārī, 2009 (UTC)

{ { flagicon | Nazi Germany } } Šādu --Kurlandlegionar 23:05, 22 janvārī, 2009 (UTC)
Paskaties te, iespējams būs. --Digital1 (uzrunāt) 23:15, 22 janvārī, 2009 (UTC)
Ja nav, tad augšuplādē karogu un es uztaisīšu ;) --Digital1 (uzrunāt) 23:17, 22 janvārī, 2009 (UTC)
Ātri paskatīšos vai nav. Paldies! --Kurlandlegionar 23:18, 22 janvārī, 2009 (UTC)
Laikam nav. Attēlu nevar ņemt no šejienes url? Ja nē, tad ielādēšu, tikai nezinu kādu veidni likt, vienkārši {{self.. ? --Kurlandlegionar 23:27, 22 janvārī, 2009 (UTC)
Karogs jau ir. Var pagaidām šādi - Flag of Germany (1935–1945).svg. Derēs? --Digital1 (uzrunāt) 23:35, 22 janvārī, 2009 (UTC)
Gut! Liels paldies! --Kurlandlegionar 23:36, 22 janvārī, 2009 (UTC)
Ā, redz kur atradu ... Valsts karogs: Vācija {{flaga|Vācija|1933}} vai {{flaga|Vācija|Nazi}} --Digital1 (uzrunāt) 23:39, 22 janvārī, 2009 (UTC)
Nav gadījumā arī kāda veidne Krievijas impērijai? --Kurlandlegionar 09:29, 1 aprīlī, 2009 (UTC)
Neviens nezin? --Kurlandlegionar 14:58, 3 aprīlī, 2009 (UTC)
Veidne:Valsts_dati_Krievija. --Papuass 15:10, 3 aprīlī, 2009 (UTC)
Liels paldies! --Kurlandlegionar 15:11, 3 aprīlī, 2009 (UTC)

Kur var paskatīties infokastes?[labot pirmkodu]

Var kāds izlīdzēt? --Kurlandlegionar 17:59, 24 janvārī, 2009 (UTC)

Iesit meklētājā Kategorija:Vikipēdijas veidnes. --Feens 18:24, 24 janvārī, 2009 (UTC)
Vai organizācijām arī ir kāda veidne? --Kurlandlegionar 21:01, 4 februārī, 2009 (UTC)

Jautājums[labot pirmkodu]

Varbūt zini pats, varbūt zini kādu kurš zin. :)

Informācija no [2] : Freikorps Roßbach (also Freiwilligen-Sturmabteilung Roßbach) marched 1.200 miles from Berlin and rescued Eiserne Division from destruction near Thorensburg Nov 1919. It attacked the Latvian army that had the Freikorps unit surrounded, broke through to it and held off the Latvians long enough for men of the Iron Division to escape. (starp citu, šajā karaspēka daļā dienēja kolorītas personas, piemēram, Martins Bormans). Kas tā par vietu Thorensburg? --Feens 09:15, 26 janvārī, 2009 (UTC)

Jo vairāk meklē, jo vairāk uzzini. :) Rekur [3] un rekur [4] rakstīts, ka Dzelzs divīzijas štabā Май 1919 г līdz Октябрь 1919 г. strādāja Heincs Guderians. --Feens 10:15, 26 janvārī, 2009 (UTC)
Jautājumu uzdevu zinošākiem. Ziņošu, kad pienāks atbilde. Par Guderiānu bija lasīts vienā no Ulda Ģermāņa grāmatām, bet nebija sanācis nekur atrast informāciju, kas apliecinātu! Vēl tur esot bijuši vairāk slaveni tipāži, viens pat Hitlera nastavņiks viņa gaitu politisko sākumā. --Kurlandlegionar 11:17, 26 janvārī, 2009 (UTC)
Izrādās, ka Thorensburg ir Torņkalns, kuram piešķīra uz to brīdi pilsētas tiesības * --Kurlandlegionar 12:59, 26 janvārī, 2009 (UTC)
Vispār Torņakalns bija Thorensberg, nevis Thorensburg. [5] --ScAvenger 13:16, 26 janvārī, 2009 (UTC)
Varbūt nokļūdījušies, jo gūglējot var dabūt savienojumu Riga-Thorensburg. Gan jau ir Torņkalns. Liels paldies, tatad arī šī kolorītā daļa piedalījās Bermonta lietā. Pats līderis Gerhard Roßbach pēc tam piedalījās Alus pučā, bet no grupas nākusi vesela buķete ar nacistu kadriem. Vēl par "nastavņikiem" - atradu, ka Bermonta pusē karoja šāds kadrs - Otto Wagener [6] , no 1932. gada - Hitlera personīgais ekonomiskais konsultants. --Feens 14:39, 26 janvārī, 2009 (UTC)

Iekšējo saišu pielietošana[labot pirmkodu]

Nevajag pārspīlēt ar iekšējām saitēm. Pietiek, ka ir saite pirmajā vietā, kur attiecīgo jedzienu lieto. Savādāk raksts kļūst "zils" un mazāk uztverams. Varbūt var atkārtot tikai gadījumos, ja ir garš raksts. --Dainis 22:12, 26 janvārī, 2009 (UTC)

Es jau tā arī sapratu no tevis labotā, ka vajag mazāk iekšējās saites. Par to, ka pirmo reizi lietojot pietiek, bet kā ir ar vārdu izvēli? Vai jāskatās, kas varbūt aktuāli sasaistē ar tēmu vai tas ir vienalga? --Kurlandlegionar 22:18, 26 janvārī, 2009 (UTC)
Ar vārdu izvēli ir jāpadomā šādi: kad kāds lasīs šo rakstu, kas varētu būt lasītājam tajā neskaidrs vai viņš gribētu saņemt papildu informāciju? Uz tiem vārdiem tad arī likt saites. --Dainis 07:48, 27 janvārī, 2009 (UTC)

Bnei Ayish, Bnei Ajiša, Bnei-Ajiša?[labot pirmkodu]

[7] kā būtu latviskots variants?

Attēls[labot pirmkodu]

Tūliņ ScAvengers nopikēs :)--Gaujmalnieks 21:44, 31 janvārī, 2009 (UTC)

Nesapratu? --Kurlandlegionar 21:46, 31 janvārī, 2009 (UTC)
Domāts tas Fabriciusa foto? Ir OK, tikai saiti uz krievu vikipēdiju varēji uzreiz ielikt. Tas var iet kā fair use, nevis PD kā ruwiki. --ScAvenger 21:55, 31 janvārī, 2009 (UTC)
Nu viss oki--Gaujmalnieks 21:57, 31 janvārī, 2009 (UTC)
Kārtējo reizi paldies par palīdzību:) Tagad zināšu! --Kurlandlegionar 21:58, 31 janvārī, 2009 (UTC)

Zemessargam sveiks![labot pirmkodu]

Prieks redzēt kādu no foruma!--Veļas pulveris 21:02, 3 februārī, 2009 (UTC)

Sveiks:) --Kurlandlegionar 21:06, 3 februārī, 2009 (UTC)
Sveiks, pašlaik rakstu vienu rakstu angliski, kur pieminēti arī Aizsargi. Angliski uzrakstīju kā National Guard. Tā kā angliski nav raksta par aizsargiem, bet ir par Latvijas Zemessardzi, sāku domāt, varbūt varu likt saiti uz to (lai gan protams, Zemessardze ir dibināta 1991). Jautājums, vai ir kāda principiāla atšķirība starp mūsdienu Zemessardzi un pirmās Latvijas Brīvvalsts Aizsargiem un, vai varu likt šo saiti (100% korekti nebūs, bet man šķiet, ka doma ir tā pati)?--Riharcc 09:47, 28 maijā, 2009 (UTC)
Sveiks! Vispār ir ļoti liela atšķirība. Aizsargi bija pakļauti IeM, faktiski skaitījās kā policijas palīgspēki un reizē armijas rezerve. Katra apriņķa policijas priekšnieks reizē bija arī visu apriņķa aizsargu priekšnieks. Otrs priekšnieks bija militārais vadītājs, kas atbildēja par sagatavotību militārajā jomā. Angļu valodā šķiet (cik nu man tās zināšanas tajā) būtu pat tuvāks termins militia. Zemessardze ir tīri militāra padarīšana, kaut arī viņus var lūgt palīdzēt policijai, tomēr tas ir sekundāri, jo viņu joma ir daudz, daudz militarizētāka un otrkārt, atšķirībā no aizsargiem viņi ir pakļauti AM. Vai nevar lietot oriģinālo nosaukumu (aizsargi)? --Lietotājs:Kurlandlegionar 09:56, 28 maijā, 2009 (UTC)
Precizēsim: aizsargi policejiskā un kulturāli nacionālā ziņā padoti Iekšlietu ministrijai, bet militārā ziņā - Kara ministrijai. Līdz 1936. gadam nebija pieņemts likums, kas noteiktu aizsargu organizācijas juridisko statusu. Organizācijas darbību regulēja Iekšlietu ministrijas instrukcijas. --anonīms 07:04, 3 augustā, 2009 (UTC)
Vēl svarīgi, ka tas bija brīvprātīgs pasākums. Kara gadījumā aizsargi pilnībā pārietu AM (tobrīd KM) rīcībā. --Zemgalietis 07:28, 3 augustā, 2009 (UTC)
Aizsargi - pamatinfo. --anonīms 09:08, 3 augustā, 2009 (UTC)

Man arī vienu brīdi bija doma par militia, taču, domāju, ka National Guard amīšiem būs saprotamāks. Labi, tad rakstīšu "militia (latvian: aizsargi)". Paldies. --Riharcc 10:23, 28 maijā, 2009 (UTC)

Karogu nosaukumi[labot pirmkodu]

It kā bijām vienojušies, ka rakstos par karogiem un ģerboņiem dodam valstu īsos nosaukumus - "Abhāzijas karogs" utt. Ja ir nepieciešamība norādīt uz vēsturiskiem attiecīgās teritorijas karogiem, tad jau tur jāfunktierē, kā nosaukt. Pie esošajiem simbiliem pieturamies pie maksimāli vienkāršākā un viennozīmīgākā nosaukuma. --Kikos 20:17, 4 februārī, 2009 (UTC)

Ok, vienkārši spiedu karoga nosaukumu pie valsts un tad rakstīju iekša, tagad zināšu. --Kurlandlegionar 20:19, 4 februārī, 2009 (UTC)
Tur kur ir attiecīgā kategorija, vari apskatīties, kā ir pārējiem. Arī rakstos tos linkus visprātīgākais būtu salabot. --Kikos 20:22, 4 februārī, 2009 (UTC)

Hiwi -> Hivi[labot pirmkodu]

Tā nedari, kā tu izdarīji. Šādos gadījumos ir jālieto poga "Pārvietot". Ja tev nav tiesību dzēst, tad ir jāprasa kādam no adminiem, bet šādi pārkopējot zūd "hronoloģija" un nepārceļas diskusijas. --Kikos 14:57, 16 februārī, 2009 (UTC)

Sarkanā armija[labot pirmkodu]

Vai pēc 1946. gada armijas oficiālais nosaukums nebija Padomju Armija? --ScAvenger 19:34, 17 februārī, 2009 (UTC)

Tev taisnība, mana kļūda. --Kurlandlegionar 20:37, 17 februārī, 2009 (UTC)

Džons Latvis[labot pirmkodu]

Kur Tu esi saņēmis informāciju, ka Džons Latvis ir miris? Internetā nevaru atrast. --SpeedKing (runāt) 16:20, 3 martā, 2009 (UTC)

Aigars Prūsis tādu ziņu deva [8] --Kurlandlegionar 16:27, 3 martā, 2009 (UTC)
Forumā izlasīju, ka Aigars Prūsis saka, citēju Diemžēl, bija mūziķis., vai tas nozīmē mirušu, nezinu. Tas jāprasa viņam. Atvainojos, ja mans komentārs izrādas nedelikāts. --Feens 17:36, 3 martā, 2009 (UTC)
Es jau aizsūtīju vēstuli ar jautājumu par to. Kas tur nedelikāts? --Kurlandlegionar 17:38, 3 martā, 2009 (UTC)
Nu no sērijas - par nāvi nav ko lieki muldēt, kaut kā tā. --Feens 18:03, 3 martā, 2009 (UTC)
Mēs visi esam mirstīgi... --Kurlandlegionar 23:02, 4 martā, 2009 (UTC)
Nu diemžēl šis cilvēks ir kļuvis par narkomānu... --Kurlandlegionar 16:17, 5 martā, 2009 (UTC)

Kategorijas =jā[labot pirmkodu]

Interesē, ko dara infokaste, kad pie kategorijām pieliek vārdiņu ? --Kurlandlegionar 23:02, 4 martā, 2009 (UTC)

Svarīgi ir tas, vai tur ir "nē". Ja ir, tad neliek kategorijas "xxxx. gadā dzimušie" un "xxxx. gada mirušie". Visos citos gadījumos ieliek šīs kategorijas. --Dainis 06:40, 5 martā, 2009 (UTC)

Netēma[labot pirmkodu]

Nejauši, pētot Polijas pilsētas, uzdūros muzejam pilsētā en:Skarżysko-Kamienna, http://muzeumorlabialego.accommo.pl/ varbūt interesē (tā sākot, zināšanai, kādreiz garāmbraucot :) ). --Feens 20:04, 6 martā, 2009 (UTC)

Paldies! Vērtīgs atradums un ieteikums!:) --Kurlandlegionar 20:13, 6 martā, 2009 (UTC)

Vandālis[labot pirmkodu]

Šādu sērijveida vandāļu labojumus jānovērš uzmanīgi. Spiežot "atcelt" tu salabo tikai viņa pēdējo labojumu. Jāatceļ ir visi pēc kārtas apgrieztā secībā. To labāk ir izdarīt ar "novērst", bet tas laikam pieejams tikai adminiem. Visādā ziņā, mēnesi no šī subjekta būs miers. :) --Kikos 21:16, 7 martā, 2009 (UTC)

Bišķiet pasteidzos, jo sekoja vēl vairāki labojumi. Starp citu, vai tas Vācijas lietotājs, kurš atcēla 2 reizes to vandālismu pats nav vandālisma iemesls? Pāris reizes ir nācies novērot, ka kāds kaut ko bojā un pēc tam nez no kurienes uzrodas nezināmi lietotāji, kas tos atceļ. --Kurlandlegionar 21:24, 7 martā, 2009 (UTC)
Noteikti ne (var taču apskatīt tā holandieša diskusiju). Vai nu cilvēku vaļasprieks ir uzraudzīt mazās vikipēdijas, vai arī vandālis uzdarbojies vienlaicīgi vairākās vikipēdijās (tā saucamais crosswiki vandālisms) un speciālisti uzreiz pārbauda tā IP "devumu" arī citur. --ScAvenger 06:56, 8 martā, 2009 (UTC)

Billboard Tops[labot pirmkodu]

Es speciāli saliku linkus uz to pašu rakstu, jo daudzos rakstos ir linki Billboard Hot 100, Billboard Hot Dance/Club Play, Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums un citi, kuri ved uz Billboard Tops, bet kad tiks izveidots raksts par attiecīgo topu - piem. Albumu topu Billboard 200, tad nekas nebūs jāmaina. Lai nav sarkanie linki. --Digital1 (uzrunāt) 18:16, 8 martā, 2009 (UTC)

Ok, atvainojos par pārsteidzīgu rīcību, vajadzēja uzjautāt diskusijā., kas un kā. --Kurlandlegionar 18:17, 8 martā, 2009 (UTC)

STOP[labot pirmkodu]

Varbūt pietiks? --Digital1 (uzrunāt) 23:10, 23 martā, 2009 (UTC)

Kas pietiks? Lai taču cilvēks pievēršu uzmanību savai ortogrāfijai. --Kurlandlegionar 23:11, 23 martā, 2009 (UTC)
Ortogrāfija neattiecas uz diskusiju lapām. "Aizliegts jebkādā veidā apzināti morāli aizskart citus lietotājus. Šis aizskārums var izpausties kā rupju, necieņas pilnu komentāru adresēšana, apmelošana, tendencioza attieksme u.c." "Reģistrēts lietotājs tiek iepazīstināts ar Lietotāju uzvedības noteikumiem un brīdināts, ka atkārtota pārkāpuma gadījumā tiks bloķēts uz laiku, kas nav mazāks par vienu diennakti." --Digital1 (uzrunāt) 23:18, 23 martā, 2009 (UTC)
Ortogrāfija neattiecas uz diskusiju lapām. un kur tas ir rakstīts, lord jurist? Un kas ir morāle? Katrs LU jurfaka pirmā kursa students, kas nedaudz ir gājis uz Tiesību teoriju paskaidros, ka morāle ir ļoti stiepjams jēdziens. Bomzim viena, Digitālam cita. Pārējais ar sviestaini. A kāpēc krievu bandītu mūzikas fanam numur divi nav nekas diskusiju lapā? Viņš taču bija necieņas pilns (foršs formulējums...kas ir pilns?) pret mani, es taču tikai izteicu draudzīgu aicinājumu lietot latviešu valodu... --Kurlandlegionar 23:27, 23 martā, 2009 (UTC)
Dalgo nav bildis ne vārda pēc mana brīdinājuma. Diskusiju lapās rakstītais ir katra lietotāja izvēle. Personīgi es cenšos rakstīt pareizi, bet citi nē, tomēr tas nav būtiski, jo tās ir diskusiju lapas un tajās galvenais ir izteikt viedokli un diskutēt par tēmām. Bet ja tu iestājies par pareizrakstību, tad varu piezīmēt, ka latviešu valodā nav tāda saikļa kā i un kas ir jurfaks? Tādēļ beigsim šo diskusiju, ceru, ka saprati, ka Krishjaaņa uzvedības stilu piekopt nav atļauts. par to tiešām var nopelnīt sodu. Tas protams attiecas uz Dalgo arī, bet pagaidām viņš ir ievērojis visus aizrādījumus. --Digital1 (uzrunāt) 23:36, 23 martā, 2009 (UTC)
Bet kā paliek ar tiem robiem vienbalsīgi pieņemtajos noteikumos? Tas taču ir svarīgi, jo kāds var ciest būdams nevainīgs! Tas taču attiecas uz tūkstošiem lietotāju, kas šeit ir reģistrēti! Varbūt kādu iesūdzēs tiesā un kādam nāksies atbildēt!!! Tas nav mazsvarīgi un šis juridiskās dabas kāzuss noteikti ir jāatrisina. i un jurfaks ir žargonvārdi, bet kas ir "tūkot", "lietedīgu", "nēesmu"??? Tādu vārdu nav pat krievu bandītu leksikā! Un kas ir Krišjāņa uzvedības stils? Kāds kazuistisks piemērs, kurš tiek piemērots vietējā vikipēdijas judikatūrā? Un kāpēc Tu viņu tik bieži piemini? --Kurlandlegionar 23:46, 23 martā, 2009 (UTC)
Ja tu redzi kādus būtiskus robus, tad laipni aicināts ar ierosinājumiem. Izskatīsim, nobalsosim un tad jau redzēs. Krishjaani pieminu tādēļ, ka viņš ir praktiski vienīgais cilvēks Vikipēdijā, kurš var atļauties apvainot citus un ir vienīgais reģistrētais aktīvais lietotājs, kurš dēļ savas uzvedības tika (ja nemaldos uz mēnesi) bloķēts. Viņam likās, ka tas ir dēļ manis, jo tieši man viņš uzsēdās savā pirmsbloķēšanas stadijā, kad Feens viņu nobloķēja. Viņš ir spilgts piemērs tam, kā nevajag rīkoties un es ceru, ka tu (būdams sakarīgs lietotājs ar labu ieguldījumu) spēsi ignorēt un atturēties no eksplozīvām diskusijām. --Digital1 (uzrunāt) 23:55, 23 martā, 2009 (UTC)

Offtops[labot pirmkodu]

Varbūt, kādam ir interese uz 2-3 dienām aizšaut uz Baltkrieviju pa 1. maija brīvdienām? Apskates objekti ir Minska, Brestes cietokšņa muzejs un vēl šis tas pa ceļam. Ceļa izdevumi apmēram 70 LVL, kas šiem laikiem šķiet pat ļoti pieņemami. Organizē to panzerkampf.org draudzīgais kolektīvs. Pēdējais datums uz pieteikšanos būtu apmēram 10. aprīlis, bet vēlams būtu, tomēr nedaudz agrāk. --Kurlandlegionar 16:49, 4 aprīlī, 2009 (UTC)

Sabildējiet objektus un iekšā vikipedijā :) Pats gan ne, jau ir plāni. --Papuass 15:56, 9 aprīlī, 2009 (UTC)
Šķiet, ka kāds no šejienes arī brauc, jo nesen vēl divi braucēji uzrādās:) Tad gan jau taps kāds raksts par Baltkrieviju un kādu objektu! --Kurlandlegionar 16:14, 9 aprīlī, 2009 (UTC)

Labdien[labot pirmkodu]

Labdien. Es esmu jauns lietotajs Latvijas vikipedija. Vakar es partulkotaja artikel par Mordehajs Nuroks uz Polijas Vikipediju. Man interesa nationale minoritate Latvija (polu, krievi, baltikrievi etc.). Es gribetu pajautat jums par citi ebreji cilveki Latvija starp karam (Saeimas locekli etc.) - kur es varu meklet informaciju piemeram par citi ebreji Latvijas saeima? Uznemoties, ka nerunaju labi latviski:) Tomasz 15:18, 9 aprīlī, 2009 (UTC)

Par M.Nuroku ir A.Žvinkļa publikācija "Latvijas valsts darbinieku – ebreju liktenis Otrā pasaules kara laikā" // Latvijas vēsturnieku komisijas rakstu 2. sējums, Rīga, 2001. Tepat vikipēdijā rakstā Latvijas vēsturnieku komisija apakšā ir linki uz internetā pieejamiem komisijas sējumiem - tur var būt vēl kādas publikācijas par šo tēmu. Możesz również napisał e-mail --anonīms 15:36, 9 aprīlī, 2009 (UTC)
Kopā bija 15 ebreji Latvijas Satversmes sapulces un Saeimas deputāti, dažādos laikposmos līdz 1934. gadam. 6 no tiem represēja (M.Dubins, Ī.Berzs, P.Mincs, I.Rabinovičs u.c. ) PSRS varas iestādes pēc 1940. gada. Mordehajs Dubins (Tautas padomes Satversmes sapulces un visu četru Saeimu deputātu, partijas Agudath Isroel vadītājs), Īzaks Berzs jeb Berss (LSDSP un Bund darbinieks, darbojies Satversmes sapulcē), Pauls Mincs (valsts kontrolieris, tiesībzinātnieks un senators, Ebreju nacionāldemokrātu partijas kandidāts vēlēšanās, taču nekad nav ticis ievēlēts Saeimā), Noahs Maizels (1.-3. Saeimu deputāts no ebreju sociāldemokrātiskā Bund), Izāks Rabinovičs (Satversmes sapulces deputāts no LSDSP, vēlāk Rīgas domnieks) u.c. --anonīms 16:34, 9 aprīlī, 2009 (UTC)
Sveiks! Prieks, ka ir šāda interese par Latvijas vēsturi. Vēl viens Agudt Israel partijas līderis Saeimā bija arī Mordehajs Dubins. Krievu minoritātes spilgtākais pārstāvis Saeimā pirmskara Latvijā bija Meletijs Kaļistratovs un arī Jānis Pommers (bet šis ir sarežģītāks, jo viņš bija latvietis un pareizticīgo baznīcas arhibīskaps). Varbūt būtu interese uzrakstīt šīs vikipēdijas lietotājam Feenam, kurš ir daudz rakstījis par Poliju, viņš noteikti varētu šo to ieteikt par poļiem Latvijā un no Latvijas. Jautā visu, kas vajadzīgs, centīšos palīdzēt, cik vien varēšu:)
Hi! Maybe I can write in english, but my skills in this language is very low. Like I said, famous Jew Mordehajs Dubins was in Saeima too. Meletijs Kaļistratovs was famous Russian minority member and member of Saeima, just same was with Orthodox archbishop Jānis Pommers, but he was Latvian, but he represent russian minority in Saeima. I think you must write to Feen too, he is member of lv wikipedia and have write many articles about Polland and Poles, so he can help with information about them in Latvia and from Latvia. Ask all what you need, I will help:) --Kurlandlegionar 15:39, 9 aprīlī, 2009 (UTC)

Par autortiesībām Fr!Acad! sadaļai vietnē Vikipedia... Fraternitas Academica[labot pirmkodu]

Tā kā esmu gan šīs korp! biedrs, gan arī lapas academica.lv veidotājs, turklāt esmu saņēmis mūsu prezidija svētību, tad uzskatu, ka autortiesību pārkāpšana tiek man pārmesta nepamatoti! A.C. com! Eduards Blumbergs Fr!Acad! 2003.II

Tad! derētu! to civilizēti! arī norādīt! sekojot citiem! piemēriem! kas redzami vikipēdijā! --Krishj!aanis!10:33, 20 aprīlī, 2009 (UTC)
Nezināju par šādu kodeksu - turpmāk labošos! Jogijs 07:06, 21 aprīlī, 2009 (UTC)

Vācijas vēsture[labot pirmkodu]

Esmu ievērojis, ka Jūs kaut ko vairāk sajēdzat par vēsturi, it īpaši par Trešo reihu. Tā kā mans tulkojums no angļu vikipēdijas rakstā "Vācija" par vēsturi pilnībā neapmierināja manu kolēģi, vēstures skolotāju, tad sapratu, ka vajadzētu vēl pie Vācijas vēstures piestrādāt. Bet es neesmu speciālists. Varbūt Jūs varētu iziet cauri un uzlabot to vismaz kaut cik.--Treisijs 16:33, 22 aprīlī, 2009 (UTC)

Labprāt palīdzēšu, bet tad rīt vai parīt, jo šobrīd neesmu īsti vesels. P.S.Esmu jaunāks, tāpēc varbūt varam iztikt bez "jūs":) --Lietotājs:Kurlandlegionar 20:06, 24 aprīlī, 2009 (UTC)

Varbūt interesē?[labot pirmkodu]

Sveiks. Varu dabūt Tavu e-pastu? Esmu ievērojis, ka veido rakstus par latviešu virsniekiem, man ir pieejams elektroniskā formātā viens raksts, kas varētu Tevi interesēt - iespējams, ka Tu varētu to izmantot turpmākajā darbā - varu nosūtīt.--Riharcc 19:42, 24 aprīlī, 2009 (UTC)

Jau iepriekš paldies! --Lietotājs:Kurlandlegionar 20:00, 24 aprīlī, 2009 (UTC)
Nosūtīju, cerams, kādreiz noderēs :)--Riharcc 20:11, 24 aprīlī, 2009 (UTC)
Liels paldies! Protams, ka noderēs. Šobrīd vienkārši tā saspiesti ar visādiem termiņiem un studijām, tā kā vasarā būs daudz kas jāpaspēj:) Visi Bruņinieka krusta kavalieri, PSRS varoņi noteikti ar būtu jāiemūžina. --Lietotājs:Kurlandlegionar 20:23, 24 aprīlī, 2009 (UTC)

Alfrēds Porietis[labot pirmkodu]

Klau, varbūt Alfrēda Porieša nāvi pieminēt rakstā 2009. gads Latvijā, nevis 2009? --Digital1 (uzrunāt) 11:44, 23 maijā, 2009 (UTC)

Mana rīcība[labot pirmkodu]

Tas raksts (Žanis Butkus) pēdējo reizi bija labots 28 aprīlī. Manuprāt mēnesi strādāt pie raksta ir mazliet par ilgu, tādēļ noņēmu nost, lai citi potenciālie rakstītāji ar varētu pieķerties klāt.--Treisijs 21:40, 11 jūnijā, 2009 (UTC)

Ok, es ar paskatījos hronoloģijā un tur ir aprīļa mēnesis, kas tiešām ir ilgs laika posms. Solos pabeigt rīt un brīvdienās:) --Kurlandlegionar 21:42, 11 jūnijā, 2009 (UTC)
Nu nekas, vismaz atcerējis :) Es tikai to labāko vēlējos :) --Treisijs 21:43, 11 jūnijā, 2009 (UTC)

Vai vajag?[labot pirmkodu]

Vai vajag PAPILDUS atsevišķu apakškategoriju "NSDAP biedri" (analogs- de:Kategorie:NSDAP-Mitglied, jo pašreizējie "nacisti" ir pārāk izplūdīs jēdziens? --Varg 14:49, 17 jūnijā, 2009 (UTC)

Piekrītu tev, ka "NSDAP biedri" būtu korektākais un pareizākais kategorizēšanas princips šajā gadījumā:) --Kurlandlegionar 14:52, 17 jūnijā, 2009 (UTC)
Kaut ko savārīju. Ja ir vēlēšanās, var veidot "Nazi leaders" līdzīgu kategoriju, lai to piesaistītu Vācijas valdībai-vadībai. Pašlaik man negribas to darīt, arī rakstu ir maz--Varg 18:03, 17 jūnijā, 2009 (UTC)
Viss ir gut! --Kurlandlegionar 18:27, 17 jūnijā, 2009 (UTC)

Kokarde[labot pirmkodu]

Sveiks! Ir mazs jautājums, kas mani jau kādu laiku nodarbina. Ir vairāki attēli, kur leģiona virsnieku formas cepures kokarde ir miroņgalvas formā. Tai pat laikā esmu sastapis apgalvojumu, ka tā ar reglamentu bijusi aizliegta. Redzu, ka esi šais lietas apkalts, varbūt vari izskaidrot. Konkrēti par Kalēju man tā bilde liekas falsificēta. Gaujmalnieks 09:31, 30 jūnijā, 2009 (UTC)

Neesmu jau nemaz tik apkalts:) Drīzāk jau šo to zinu, bet daudz nezinu. Visas tās vācu padarīšanas jau velk uz augsta līmeņa zinātni. Kalējs jau pie leģiona skaitāms tā visai nosacīti. Viņš bija SD dienestā, kas atkal bija viena no SS struktūrām. Cik nu man ir to zināšanu, tad viss ir kārtībā ar to formu [9]. Cita lieta, ka šī ir kārtēja bilde, kuras miglainība pārsniedz visas iespējas. Tādas ir visas briesmīgo izvergu bildes, kaut vai Mengele SS forma ar izskatās tik traki izsmērēts vai jocīgi sakompilēts, ka bail skatīties, tāpēc, daudzu bilžu autentiskumu var apšaubīt. Nesen vēl bija krietns skandāls, kad Krievijas arhīvi bija atsūtījuši uz vāczemi fotogrāfijas no saviem arhīviem. Izrādījās, ka daudzām miglainajām bildēm nebija vispār parakstu un sīkāk tos izpētot varēja atklāt, ka tie nemaz nav vācieši, kas tur attēloti un līdzīgi. Domāju, ka paša Kalēja saistība ar kara noziegumiem nav jau īsti noliedzama, jo neba Latvijas tiesa tāpat vien prasīja viņa atvešanu uz Latviju, lai varētu nopratināt par vairākām epizodēm. Bet leģionā tiešām bija tā, ka vācu reglaments netika ievērots, pie tam ļoti plaši.

Латыши вообше клали с большим прибором на немецкий устав по униформе особенно на фронте как хотели так и насили знаки различия это потверждается многими фотографиями. --Kurlandlegionar 09:55, 30 jūnijā, 2009 (UTC)

Paldies par informāciju -Gaujmalnieks 18:41, 30 jūnijā, 2009 (UTC)


Ziemeļu krusta karš[labot pirmkodu]

Par cik tu esi pierakstījies par vikispeciālistu es vēlos Tevi uzaicināt piedalīties raksta Ziemeļu krusta karš izveidē(orģināla uzlabošanā). Mans nolūks ir izveidot (pēc iespējas vairāk) rakstus par Latvijas vēsturi, tādēļ sāku ar agrāko un skaidrāko Latvijas vēstures posmu.--Klavs.pr 09:36, 8 jūlijā, 2009 (UTC)

58. pants[labot pirmkodu]

Sveiks, tev tas strīdīgais KPFSR kriminālkodeksa 58. pants latviski nav pieejams datorā vai internetā? Domāju izveidot rakstu un noskaidrot, vai varēšu ielikt saiti uz tekstu latviski. --SpeedKing (runāt  · devums) 18:19, 8 jūlijā, 2009 (UTC)

Ir pieejams, tūliņ ierakstīšu šeit pat. --Kurlandlegionar 18:22, 8 jūlijā, 2009 (UTC)
Paga, tevi interesē tekstuālā formā vai var arī šitā-> 1 2, 3, 4, 5 ?
Tekstuālā formā, protams, būtu bijis labāk, bet arī šis ir gana labs - pārrakstīšu. Paldies. --SpeedKing (runāt  · devums) 19:39, 8 jūlijā, 2009 (UTC)

Nevajag ielaisties bezjēdzīgās diskusijās[labot pirmkodu]

Nu vismaz Kr. jaunskungs būs priecīgs. --Zemgalietis 02:39, 18 jūlijā, 2009 (UTC)

Ieteikums - Ignorē. Ja ugunskurā nelej benzīnu, tad tas ātri vien nodziest pats. --Digital1 [uzrunāt] 02:41, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Heh, Krišjānis nemaz nebūtu sācis, ja dažs aizvakar nebūtu daudz bļaustījies par nacionālistiem ~~Xil (saruna) 02:56, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Un Krišam nebūs brīdinājuma? Vai arī 4. jau būs spriedums? --Zemgalietis 02:59, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Viņš gan divu dienu laikā nav veltījis asus izteikumus veseliem trim lietotājiem ~~Xil (saruna) 03:09, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Trim? Un asi jau kā nu uz to skatās. It kā es nedrīkstu atbildēt, ja citiem nav ko teikt un viņi sāk mani apvainot kaut kādos grēkos, ka es atbalstu totalitāro PSRS vai krievus... Šādas zajavas daudzus var izvest no pacietības. --Zemgalietis 03:12, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
O, jā - procesā vēl veiksmīgi aizmirsdams tādas sirsnīgas mācības kā "neēd jauniņos" un "nebaro troļļus" - vispirms tu uzklupi Lietotājs:Kashins23, tad piesējies Lietotājs:GreenZeb par viņa niku un tad protams tev bija jārisina garumgarš oftopiks ar Lietotājs:Krishjaanis. ~~Xil (saruna) 03:35, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Nevajag dramatizēt. Vai tad pamācības ir kaut kur lasāmas latviski? Es palūdzu atsauci, kas tur dižs? Beigās izrādījās, ka cilvēkam nemaz nav grāmatas pa rokai un vārds "ieveda" nefigurēja viņa piesauktajā grāmatā, kad to apskatījos. Greenzeb gadījumā pats nesāka politisko mahaču-> kāpēc tu nedomā tā kā es un tu esi komunists? Krišjānis? Šo jau laikam neviens nemaz nepamanīja-> "Ā. god. ex-domnieka Sašoka viedokli es ieteiktu neņemt pierē. --[ [ Krishjaanis ] ] 06:32, 17 jūlijā, 2009 (UTC)" --Zemgalietis 03:43, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Savaldības, skatos, šonakt dažiem ir katastrofāli pietrūcis :) --ScAvenger 03:39, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Klau ar cilvēku var arī normāli parunāt, nevis paprasīt aiz katra vārda atsauci (turklāt kā tas nāk par labu Vikipēdijai, ja tev pašam ir tā grāmata un tu vari izlasīt un izlabot ?) un, kad viņš uzsprāgst, nosaukt par puisīti un sākt filozofēt par viņa/viņa vecmāmiņas patriotismu/sarkanumu. GreenZeb pajautāja kurā pusē tu esi - ok, viņš būtu varējis to arī nedarīt - bet viņš neteica, ka tu noteikti esi komunists - tas biji tu kas sāka nelabi bļaut, ka otrs ir kosmopolīts un plutokrāts. Krišjānis ? Kas tev vispār lika ar viņu runāt un uztraukties par viņa īssavienojumiem ? Vajag prast savaldīties. ~~Xil (saruna) 04:09, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Mļa, kur es aiz katra vārda prasīju atsauci, ko? Nevajag šito piedomāšanu klāt, labi!? Es konkrēti prasīju par vienu vārdu. Nevienā normālā vēstures grāmatā nav šī "ieveda". Kaut kādi "privātvēsturnieki" (alias Plaudis, kuru šis personāžs piesauca) varbūt tiešām tādu vārdu lieto, bet mums jau te ir svētais enciklopēdiskais stils. Ja man prasa izņemt bēdīgi slavenais vai tā saucamais, tad arī es nevaru paprasīt atsauci? Varu vai nevaru, ko? Un man viņa vecmāmiņa dziļi piespļaut, bet lai nelien iekšā ar POLITIKU!!! Un kā tad cilvēks var tēlot lielpatriotu, ja viņam vecmāmiņa braukāja pa Savienību un vervēja šos cilvēkus? Viņš, ko domā, ka izpērk viņas grēkus?!:DDD Saprotu, ka pret reliģiskajiem fanātiķiem ir kaut kā īpaši šeit jāizturas, jo redz viņi ir tikko iereģistrējušies un sataisa haju apkārt vienam diviem teikumiem. Pieļauju, ka nabadziņam kāds Timofejs vai Serjoža atņēmis uz ielas cigaretes un tagad viņš ir uzņēmies izvērst internetdžihādu...ceru, ka viņš netaisās arī spridzināties. Parasti jau visam tam notiek piekāpšanās... Tad beigu beigās saprotu, ka krišiņam nekas nebūs par attiecīgo teikumu? Ai, šitā jau tā disciplīna sāk klibot līdz visiem viss poverī... Un tad vēl kaut ko uzskribelēt par troļiem, sanāk, ka aiz savas pietātes jūs paciešat šo trolli? Kāda tam visam jēga, ja viņš jau sen šeit vairāk par atsevišķu, izaicinošu komentāru atstāšanu dažādās diskusiju lapās nenodarbojas? --Zemgalietis 04:25, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Galvenais, ka džekam kopā trīs brīdinājumi, bet viņš nav nobanots... krietnā sistēma... --Zemgalietis 04:27, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Xil, negribi saderēt? Es domāju, ka lielais izņēmums Kašelis šeit vairs neparādīsies, jo viņa misija šeit jau ir izpildīta... P.S. Kā izpildās "nebaro troļļus" (Kr.), ja tiek izpildītas viņu prasības? --Zemgalietis 04:37, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Manā skatījumā par tādām lietām (gan par 58. pantu, gan krieviem) nav jāprasa atsauces, vienkārši jāizlabo. Žēl, ka tu neredzi Special:Block/Krishjaanis. Diskusija (vismaz no manas puses) beigusies. ~~Xil (saruna) 04:43, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Jap, jo tāpat skaidrs, ka Kašiņš te ir atnācis paust savu naidu pret krieviem un visiem citiem ir viņš jāaptekā un jālabo viņa kļūdas. Es ar drīkstu nelikt iekšējās saites/kategorijas utjpr., lai jau kāds cits labo, bet ja kāds uzliks uzlabošanas veidni, tad sākt haju, lai "labie samarieši" izlabo? Ja manam rakstam prasīja infokasti pievienot, tad es to pievienoja, ja prasīja uzlabot, tad es uzlaboju, bet sanāk, ka vajadzēja vienkārši sacelt lielu haju un sāpoša, aizlauztā balstiņā klidzināt, ka mani apbižo... Labi, ņemsim vērā, ka nevienam citam nedrīkst prasīt atsauces un Krišjānim ir īpašs stāvoklis, kura dēļ var dabūt brīdinājumu. --Zemgalietis 04:51, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
īstenībā jau dziļi vienalga, iearhivē diskusiju un pēc mēneša jau vari visu sākt no sākumā (piemērs nav tālu jāmeklē... 10 gadīgais lietotājs Mārcis, kuru sabridināja, bet nevienu sankciju tā arī nepiemēroja). --Zemgalietis 04:51, 18 jūlijā, 2009 (UTC)

Informācijai, Special:Block/Krishjaanis. --Digital1 [uzrunāt] 04:55, 18 jūlijā, 2009 (UTC)

Kā pretargumentu var vien pievest to, ka es šeit esmu tikai pāris mēnešus un par Kr. jaunskunga kriminālo pagātni neko īpaši nezinu, bet no attēla redzams, ka krietnākā daļa no šiem notikumiem ir notikusi pagājušā gadā. Ja godīgi, tad man šķiet, ka pat to pēdējo neatceros. --Zemgalietis 05:02, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Starp citu, nekur neredzu konkrētus noteikumu punktus par kuriem man ir uzlikts brīdinājums. Neviena tiesa jau nepiespriež sodu vienkārši pasakot, ka sods tiek piespriests pēc Krimināllikuma. Vienmēr ir konkrēts pants/panti. --Zemgalietis 05:05, 18 jūlijā, 2009 (UTC)

Subjektīvās pārdomas. Es personīgi vispār nesaprotu, kādēļ kāds auklējās ar šo lietotāju (Krishjaani). Ja agrāk viņa ieguldījums Vikipēdijā bija samērīgs, tad pēdējā laikā šis lietotājs piedalās gandrīz vai tikai diskusijās, kuras pārtop par kaut kādu savstarpējo rēķinu kārtošanu (sava veida negatīvisma katalizators). Vikipēdijā ir daudzi nepilngadīgi lietotāji, kuru uzvedība ir daudz adekvāta, nekā šim pieaugušajam cilvēkam. Principā pateicoties viņam pat tapa Lietotāju uzvedības noteikumi, kuru vajadzība pirms tam praktiski nebija nepieciešama. Tas ir slikts piemērs, tādēļ nevajag tam sekot. Viens no risinājumiem ir nepalīdzēt kurināt ugunskuru un ļaut lai tas izdeg un nodziest. Es cenšos šajā jezgā neiesaistīties, bet sekošu lai šādi un līdzīgi konflikti vairs neatkārtotos.

Tu, Zemgalieti, iespējams neapzināti, bet palīdzēji konflikta attīstībā, tādēļ iesaku vairāk pievērsties rakstiem un ignorēt šāda veida diskusijas, jo tas tev nenāks par labu. --Digital1 [uzrunāt] 05:20, 18 jūlijā, 2009 (UTC)

Nu vispār jau, cik nu esmu skatījies tās vikipēdijas hronikas, tad pats jau esi lējis benzīnu ugunskurā un iespējams tas pats bloka reģistrā redzamais pēdējais atgadījums tev pašam liek pierauties un turēties malā (atceros, ka kaut kas ieminējās, ka neesi neitrāls adminis)? Bet tā kā te adminus ieceļ par daudz rakstu sarakstīšanu (lai arī lielu daļu no viņiem var periodiski redzēt, vairāk gan hronoloģijas lapās, ne aktīvi papildinot vikipēdiju), tad jau tu vari droši pamācīt citus un gaidīt brīdi, kad pats varēsi izrēķināties ar savu ienaidnieku namber van. P.S. Labi, šis tad arī viss no manas puses, būs jauka diena, jābrauc uz ezeru. --Zemgalietis 05:28, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Es tevi nemācu, es norādu uz kļūdām, kuras pats esmu pieļāvis. Jā, ir bijušas pāris reizes, kad viņš mani ir centies nokaitināt un ir arī sanācis ... bet kam negadās - visi esam cilvēki un ienaidnieku man nav - ir tikai negatīvisma pārņemti cilvēki. Redz, kur nesen nejauši uzgāju neveiksmīgu mēģinājumu pakasīties ar "iemīļotu" lietotāju.
P.S. Vikipēdijā pilnīgi neitrālu adminu vispar nav (nēsam jau roboti) - varbūt vienīgi mūsu māte Tail bija. :) --Digital1 [uzrunāt] 05:45, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Es gan teicu, ka neko vairs neteikšu, bet - tava uzvedība neatbilst lielai daļai 1. punkta noteikumu un 4.4, 4.3. Un nevajag pielīdzināt aizradījumu kriminālsodam ~~Xil (saruna) 07:32, 18 jūlijā, 2009 (UTC)
Sveiks, Zemgalieti. Nevajag visu ņemt personīgi. Pirmkārt, paldies par Taviem rakstiem. Varam jau tur banot to Krišjani (ir darīts), bet - ko tas dos? Pierausies, un pēc pāris nedēļām sāks vārīties atkal. Vai noreģistrēsies kā Krišjānis 2 un vārīsies tālāk. Neta troļļi bez tā nevar, troļļi mirst, ja viņus nebaro (neatbild). Tas pats par to slimo nacionālistu - ja sarakstijis stulbibas, tad var atlikt iepriekšējo versiju un miers vai arī labot. Piebildīšu, ka ir nacionālisti, ar kuriem sadarboties ir jauki, neteikšu kurš - lepns paliksi. ;) --Feens 12:20, 18 jūlijā, 2009 (UTC)

Kā tad šitā? Lietotājs Kašiņš pazudis... Un es jau gaidīju daudzus/saturīgus rakstus par Latvijas krievu kopienu, bet paldies Dievam, ka es šeit tāds vientiesis esmu viens... ;) --Zemgalietis 22:31, 2 augustā, 2009 (UTC)

Par infokastēm?[labot pirmkodu]

Kā, piemēram, rakstā par Jāni Balodi vai Rūdolfu Bangerski pievieno politiskās amatpersonas infokasti? Mēģināju, bet nekas nesanāca. --Zemgalietis 18:32, 19 jūlijā, 2009 (UTC)

Precīzāk, kā viņas ievietot vienu otrā. Militārpersonas infokaste un politiskā infokaste vispār iet kopā? --Zemgalietis 18:50, 19 jūlijā, 2009 (UTC)

Par sankcijām[labot pirmkodu]

Sveiks, tik tā lai Tu zini - nekādas sankcijas pret mūsu mīļoto un godāto adminstratoru X, birokrāts Y nevar veikt, izņemot bloķēšanu ko viņš noteikti nedarīs. Statusu atņemšana vispār ir murgs un lv.wiki laikam pat nav tādu cilvēku ar tādām tiesībām, tā kā pietaupi e-karmu, es jau savu laikam būšu sabendējis. --Krishjaanis 06:09, 3 augustā, 2009 (UTC)

Pats X velk uz kašķi un šķiet, ka lielais "amats" cilvēkam ir stiprs apgrūtinājums. Tas neattiecas tikai uz tevi. Panāks viņš vienreiz savu, tad iedomāsies, ka viņam te ir īpašs statuss. Tālāk sekos kāds cits, kurš būs aizskāris visu mīlēto likumdevēju X un viss cirks ar bērnudārza intrigām turpināsies ar jaunu sparu. --Zemgalietis 07:40, 3 augustā, 2009 (UTC)
Manuprāt karstgalvji apklusuši, vai ir vērts vēl rīkoties? --Feens 22:14, 3 augustā, 2009 (UTC)

Neadekvāta uzvedība[labot pirmkodu]

Un lūdzu ņem vērā, ka tas tev jau otrais. --Kikos 18:22, 6 augustā, 2009 (UTC)

Vai tad, ne trešais? --Zemgalietis 18:27, 6 augustā, 2009 (UTC)

Welcome to the club! --Krishjaanis 19:55, 6 augustā, 2009 (UTC)

Request[labot pirmkodu]

I have it in Latvian, from the Latvian State Archives, so it is very easy to write. Are you interested? Amherst99 14:18, 31 augustā, 2009 (UTC)

I mean: Can you write it in Latvian, not in English? Amherst99 20:41, 31 augustā, 2009 (UTC)

I would like to send the scanned documents and his photo to your e-mail address if it's ok. Amherst99 19:52, 1 septembrī, 2009 (UTC)

Hugo Vitroks[labot pirmkodu]

Sveiks, tev stāv inuse rakstam Hugo Vitroks, tomēr neesi ķēries klāt tam jau mēnesi. Vai ņemt nost inuse? --SpeedKing (runāt  · devums) 12:16, 2 oktobrī, 2009 (UTC)

Tūliņ paskatīšos un pabeigšu;) --Zemgalietis 10:38, 3 oktobrī, 2009 (UTC)

Wut?[labot pirmkodu]

Если кто то заxотит, тогда он и напишет статю. Вы можете предложить написать статьу про тему, которая связана с Латвией...типа обмен...;) --Zemgalietis 14:11, 17 oktobrī, 2009 (UTC)

Очень буду рад это сделать. Кстати - я предлагаю перевод этого словаря именно потому, что он содержит очень много итрересного материала по истории Латвии - написанного хотя бы Густавом Мантойфелем - латгальским дворянином про местности, которые входили в состав Задвинского Герцогства. Но я не против обмена одной статьи по истории Латвии на другую, на польском языке :-D. Rembecki 14:20, 17 oktobrī, 2009 (UTC)

А эта статья мне нужна для этого, чтобы мои ссылки выглядели по-приличнее этой. Один текст для красной ссылки уже многом бы помог. Rembecki 14:26, 17 oktobrī, 2009 (UTC).

Я понимаю, что Вам до предела надоели придурки, которые хотят, чтобы их "мудрости" кто-то переводил на "все языки мира". Здесь я ищу Лотыша, заинтересованного именно в его собственной истории. С уважением, Rembecki 11:03, 18 oktobrī, 2009 (UTC).

На завершение моей попытки писать на lv.wikipedia.org: Мне случалось писать или добавлять ссылки на польской, английской, французской, русской, украинской, беларусской и литовской википедиях. Конечно, не считаю интервики, которое пришлось добавлять во многих других. Я тоже заметил, что чем более культурное отношение (то есть, отношение с бо'льшей дозой уважения) администраторов к пользователям, тем быстрее развивается данный проект. Мне разве что пару раз кое где отменяли правки или нахамили, но никогда не блокировали, как это сделал Kikos.
У меня впечатление, что латышская википедия сильно страдает из за милицейского отношения своих администраторов, которые очень эффективно отбивают все желание работать, какое было у латышских пользователей. На странице Pēdējās izmaiņas вижу постоянно одних и тех же пользователей. Жалко. Rembecki 22:08, 31 oktobrī, 2009 (UTC).

atbilde uz senu jautājumu[labot pirmkodu]

skat. Diskusija:Erihs fon Manšteins. --Feens 12:11, 28 decembrī, 2009 (UTC)

Kamerūna[labot pirmkodu]

Trīs atsauces, kuras esi pievienojis rakstā Kamerūna, nestrādā. Vai vari tās salabot?--Treisijs 06:06, 14 janvārī, 2010 (UTC)

Droši vien, ka varu, bet vakarā...kad būšu mājās ;) --195.13.157.76 07:48, 14 janvārī, 2010 (UTC)

Vikialus[labot pirmkodu]

Sveiks! Varbūt esi, varbūt neesi pamanījis, ka piektdien, 22. janvārī, tiek rīkot pasākums "Vikialus" (skatīt Vikipēdija:Kopienas portāls). Es iedomājos, ka, ja Tu esi no Tukuma novada (tā vismaz ir norādīts tavā lietotāja lapā) un Tu vēlies braukt, tad varam braukt reizē, lai nav tik dārgi par degvielu jāmaksā.--Treisijs 16:00, 20 janvārī, 2010 (UTC)

Pamanīt pamanīju, bet diemžēl man pašlaik pilnā sparā iet sesija un reizē palēnām jau sāku darboties ap bakalaura darbu, tāpēc ar brīvo laiku ir pavisam švaki un man principā atkrīt šis pasākums :( --Zemgalietis 03:00, 21 janvārī, 2010 (UTC)

Rakstu uzlabošana[labot pirmkodu]

Ņemot vērā dzīvības trūkumu iepriekšējā uzlabošanas akcijā ķeros pie spama :) Tātad, ņemot vērā agrāk izrādīto interesi iesaistoties raksta Kamerūna uzlabošanā, informēju, ka no 1. februāra tiks uzlabots raksts Haiti un aicinu tevi iesaistīties ~~Xil (saruna) 18:47, 30 janvārī, 2010 (UTC)

Es jau labprāt būtu piepalīdzējis, bet man ar izlikās Sezāns nedaudz eksotisks :D Bet jā, labprāt paņemšu kādu Haiti sadaļu :) --Zemgalietis 19:52, 30 janvārī, 2010 (UTC)
Nākamais raksts ir 1896. gada Vasaras Olimpiskās spēles. Ņemot vērā panīkumu pēdējo pāris rakstu uzlabošanā, ja neviens neiesaistīsies (un es vēlos uzsvērt, ka par iesaistīšanos tiek uzskatīta pieteikšanās rakstīt konkrētu sadaļu) es beigšu organizēt šo pasākumu, jo neredzu no tā jēgu. Šķiet, ka informāciju par to, ka raksts tiek mainīts viegli palaist garām, tāpēc ja gadījumā (pieņemot, ka tauta tomēr atkal ieintresēsies) ir intrese turpmāk saņemt šādu ziņu, lūdzu, piesakies manā diskusijā ~~Xil (saruna) 22:09, 18 februārī, 2010 (UTC)

Латышский добровольческий легион СС[labot pirmkodu]

Sveiks.. Kārtējo reizi ruWiki pie raksta par Leģionu iznāca "neliels" kašķis.. Taču šoreiz, pārmaiņas pēc, Zac Allan pat ieklausījās tajā ko saku.. Vienīgais - jau sasauc sev palīgus Knyf'u un Doomych'u (un vēlvienu, kurš pieklaigi pasūtīja jamo pāris mājas tālāk).. tad nu - tā kā ir gaidāma diezgan nopietna raksta ķidāšana (cik saprotu no Zac Allan histērijas), tad aicinu, ja vēl nav piegriezies ruWiki vēstures pārrakstīšanas stils, pievienoties arī tevi..--Abols 11:23, 31 janvārī, 2010 (UTC)

Zac Allan gadījumā nav azerbaidžānis? Šķiet pat ļoti pazīstams no viena WWII foruma. --Zemgalietis 18:31, 5 februārī, 2010 (UTC)

Pāradresācijas[labot pirmkodu]

Kāpēc veido pāradresācijas uz pāradresācijas lapām, piemēram, egles un priedes?--Treisijs 06:45, 6 februārī, 2010 (UTC)

Kas par problēmām? --Zemgalietis 06:55, 6 februārī, 2010 (UTC)
Tādas dubultpāradresācijas vienkārši nedarbojas, kā pienākas. --ScAvenger 06:59, 6 februārī, 2010 (UTC)
Nus, tad kāpēc infokastē nav vai nu priedes (ģints), vai nu priežu ģints? Vai būšu kļūdījies domājot, ka primāri vārdu priedes lieto gadījumos, kad ir runa par vairākām priedēm nevis ģinti? Varbūt būtu nepieciešams izveidot nozīmju atdalīšanas lapu? --Zemgalietis 07:04, 6 februārī, 2010 (UTC)

Spring break in 1949[labot pirmkodu]

Sorry for not writing in Latvian and I apologize for ignoring your request using your en talk page instead, but it seems that you do not use it reguarly and since this question needs to be answered quite quickly I am writing here.

I was just wondering if you could find out when was spring break in Latvia in schoolyear 1948/1949 (was it at the same time as March deportation)?

Yours sincerely --kanakukk 14:49, 19 martā, 2010 (UTC).

It was last school day (friday) before spring break. Reference --Zemgalietis 14:54, 19 martā, 2010 (UTC)
Thank you for your quick answer! Yours sincerely --kanakukk 15:21, 19 martā, 2010 (UTC).

Volfgangs Kaps[labot pirmkodu]

Ja izmaiņas netiks veiktas septiņu dienu laikā, tad {{inuse}} veidni noņemšu. Es, piemēram, savu Salvadora Dalī rakstu cītīgi uzraugu. Pielieku kādu teikumu vai komatu ik pa divām, trijām dienām. Visi domā, ka neko citu kā Dalī caurām dienām neredzu, bet īstenībā man par uzlabošanu nav ne prātā! ;) --GreenZeb (diskusija) 20:05, 15 aprīlī, 2010 (UTC)

Mamuti[labot pirmkodu]

Svaigāku datu nebija ? Intresanti, bet nedaudz dīvaini tomēr tik vecs avots :) Paskaties arī piemēram [10] ~~Xil (saruna) 00:25, 28 jūnijā, 2010 (UTC)

Nez, es vienkārši rakājos Latvijas Kareivja raktos par Juglas kauju, kur tad uzgāju attiecīgo rakstu =P --Zemgalietis 00:26, 28 jūnijā, 2010 (UTC)

Климент Иванович Дыдоров[labot pirmkodu]

Tas taču ir viņa pilns vārds krievu valodā? --Dark Eagle 23:34, 10 jūlijā, 2010 (UTC)

Nu tu esi kā āzis... ja negribi visu normāli atrisināt, tad lai vikipēdijas kopiena izšķirs šo lietu --Dark Eagle 00:03, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Varbūt tomēr jāmeklē kādi drukāti avoti? Latvijas Enciklopēdijā un citos man pie rokas esošos izdevumos nekā nav. Tajā "Latvijas Kareivī" vispār ir Konstantins :) --ScAvenger 00:10, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Es zinu, bet der iesist periodikā.lv viņa uzvārdu ;) --Zemgalietis 00:10, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Bet es par tēva vārdu, to taču rakta, lūk piemērs --Dark Eagle 00:14, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Улманис, Карлис Индрикович. --Zemgalietis 00:18, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Es ne uz to tēmēju... Klements taču bij krievs, tātad viņa vārdu un vajag atveidot veidā ФИО - vārds, tēva vārds, uzvārds --Dark Eagle 00:21, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Viņš bija Latvijas pilsonis. --Zemgalietis 00:22, 11 jūlijā, 2010 (UTC)

Brīdinājums[labot pirmkodu]

Ja nevari iztikt bez apvainojumiem oponentam un tu sāc pārvietot lapas, tad jāsāk domāt par tevis bloķēšanu ~~Xil (saruna) 14:28, 11 jūlijā, 2010 (UTC)

Lūdzu norādīt uz konkrētiem pārkāpumiem, jo šobrīd man šķiet, ka šis brīdinājums ir atklāts mēģinājums izrēķināties ar mani. Otrkārt, lūdzu ielikt šādu pašu veidni arī Rēzeknietim, jo kā redzams, viņš nesekoja vikipēdijas noteikumiem un uzsāka strīdu, kas noveda pie rediģēšanas kariem. Noteikumi nosaka, ka, ja persona traktē noteikta rakstura komentārus kā personisku aizskārumu, tad pirmām kārtām tie ir jāignorē. Neredzu, kur es tieši būtu aizskāris attiecīgo personu, bet es skaidri redzu, ka nākamais komentārs bija aizskarošs, respektīvi, ne miņas no konstruktīvas diskusijas, bet gan tikai un vienīgi apvainojumi murgošanā un pēc tam sekojošā bernišķīgā apsaukšanās. Iespējams, ka personas nav vēl pilngadīga un viņu nomoka tīņu problēmas, bet tas nav iemesls tam, lai šeit vikipēdijā kompensētu savas maziskās tieksmes. Diemžēl, cilvēks nesaprotot to, ka es tikai norādīju uz nekonsekvenci viņa darbībās, uzsāka rediģēšanas karu rakstā pie kura es strādāju. Vai to nevar uzskatīt par provocēšanu? Skaidra lieta, ka ja kāds kritizē adminu rīcību, tad uzreiz seko brīdinājumi, bet vikipēdija no tā neiegūst pilnībā neko. Es šodien varēju uzrakstīt 1-3 rakstus, bet visa diena bija jāpavada sarunās ar cilvēku, kuram laikam ir kādas mentāla rakstura problēmas... --Zemgalietis 14:35, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Es vispār nesmu iesaistījusies šinī strīdā, kāpēc man ar tevi jāizrēķinās ? Tu divās diskusijās apvaino citus lietotājus (t.i. Treisiju un jo īpaši Dark Eagle), arī šeit apšaubi otra prāta spējas, nevajadzīgi pārvieto rakstus... Dark Eagle tā kā jau kāds būtu brīdinājis ~~Xil (saruna) 14:57, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Izskatās ka Tukumā skuķi beigušies... --Krishjaanis 15:00, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Tukumā šodien velogonka, karsti skuķi pa pilnam :) Ierosinu uzsākt diskusiju Kopienas portālā par uzlabošanas veidņu pievienošanas vadlīnijām. --Papuass 15:48, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Man jau ir sava, tev ar kāda noderētu, Krišjāni. --Zemgalietis 17:25, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Kura tad roka tev īsti ir - labā jeb kreisā? --Krishjaanis 18:31, 11 jūlijā, 2010 (UTC)
Tu arī gribi brīdinājumu ? ~~Xil (saruna) 18:38, 11 jūlijā, 2010 (UTC)