Pāriet uz saturu

E-klase

Vikipēdijas lapa
E-klase
E-klase
Pamatinformācija
Valsts Valsts karogs: Latvija Rīga, Latvija
Īpašnieks Izglītības sistēmas, SIA
Izveidotāji DEAC, SIA
Darbību uzsāka 2005. gads
Valodas latviešu
Reģistrētie lietotāji ~250 000
Mājaslapa www.e-klase.lv

E-klase ir Latvijas elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju. Tā ir paredzēta skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, piedāvājot veikt dažāda veida atskaites skolas vajadzībām, elektronisko dienasgrāmatu, klases žurnālu, mācību procesa analīzi, kā arī saziņas iespējas. Noteiktas iespējas, kā, piemēram, mēneša sekmju izraksts, E-klasē ir pieejamas tikai ģimenes komplektā, kas ir par maksu.

Vēsture

Sistēmu 2005. gadā izveidoja uzņēmums DEAC. Projekta pirmā testētāja, ar skolas vadības un vecāku piekrišanu, bija Lielupes vidusskola. Skolai tas nozīmēja elektroniskā žurnāla ieviešanu un datu ievadi par sekmēm, kā arī apmeklējumu kavējumiem. Savukārt vecāki, kas labprātīgi piekrita jauninājumam, pirmo informāciju par bērna atzīmēm un citas ziņas no skolas saņēma mobilajā telefonā īsziņu veidā. Vēlāk šīs īsziņas pārauga apjomīgā skolas elektroniskās informācijas apkopošanas projektā, veidojot fiziskajam klases žurnālam elektroniskās formas analogu. Pāreja uz elektronisko formu pamazām ļāva radīt automatizētu atskaišu un pārējo ziņojumu sistēmu, atvieglojot klases audzinātāja un priekšmeta skolotāja darbu. 2005.gadā dalībai projektā no 1000 uzrunātajām Latvijas skolām bija piekritušas ap 200 skolām.[1]

E-klases mērķis

E-klases mērķis ir līdzdarboties mūsdienīga izglītības procesa veidošanā, lai uzlabotu vispārējo izglītības kvalitāti Latvijā. Sistēma ir veidota un regulāri uzlabota, vadoties pēc trīs galvenajiem uzdevumiem:

  • paātrināt informācijas apmaiņu starp izglītības procesā iesaistītajām pusēm — skolas darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem;
  • atvieglot datu ievades un apstrādes procesu skolotājiem;
  • iesaistīt visu sabiedrību izglītības procesā veidošanā, veicinot sadarbību un skolēnu sekmju, kā arī uzvedības uzlabošanos.
E-klases Klases žurnāls (2009.g. , pēc skolotāja skatapunkta)

E-klases darbība

E-klases darbības princips

E-klase ir centralizēta sistēma: to izmantojot, nav nepieciešams uzstādīt atsevišķu lietojumprogrammatūru. Lai izmantotu sistēmu, skolai ir jānoslēdz sadarbības līgums un jāievada informācija par skolu un skolēniem — atzīmes, kavējumi, piezīmes, ziņojumi vecākiem. Sistēma automātiski informāciju apstrādās un sagatavos nepieciešamās atskaites, kā arī statistiku par skolēnu sekmēm dažādos priekšmetos.

Pēc autorizācijas skolēni un viņu vecāki var aplūkot elektronisko dienasgrāmatu — stundu sarakstus, mājas darbus, stundu izmaiņas —, kā arī klases žurnālu un statistiku. Ir arī nodrošinātas saziņas iespējas starp skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem.

Drošība

E-klase satur lielu informācijas daudzumu, kas prasa īpašu drošības pasākumu ievērošanu, tādēļ datu apstrādes serveri atrodas DEAC datu centrā, kas nodrošina informācijas aizsardzību no nozagšanas, sabojāšanas, ārējās vides ietekmes, dabas katastrofām un nepiederošu personu piekļuves.

E-klases programmatūra ir aizsargāta ar ugunsmūri un pretvīrusu sistēmām. Informācijai tiek veidotas datu rezerves kopijas. Datu pārraide internetā tiek veikta ar tādu pašu drošības pakāpi kā internetbankās.[nepieciešama atsauce] Lietotāju autorizācija notiek ar drošu identifikācijas un autorizācijas tehnoloģiju.

Statistika

2015./2016. mācību gadā skolvadības sistēma E-klase tika izmantota 730 vispārizglītojošās skolās, kas ir vairāk nekā 90% no visām Latvijas Republikas skolām, kamēr pārējie 10% izmantoja E-klases konkurentu, MyKoob, vai arī kādu citu sistēmu. Noslēdzot 2014./2015. mācību gadu, E-klases sistēmā atradās ar mācību procesiem saistītā informācija par vairāk kā 190 000 Latvijas skolēniem. 2014./2015. mācību gadā E-klasē ievadīto vērtējumu skaits sasniedza vairāk kā 38 000 000. 2015./2016. mācību gadā E-klasi vidēji dienā apmeklēja 350 000 skolotāju, skolēnu un viņu vecāku.

Šobrīd E-klasi ikdienā lieto 25 000 skolotāju un 150 000 ģimeņu visā Latvijā.[2]

Sadarbība

Skolvadības sistēma E-klase sadarbojas ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, ar to saskaņojot žurnālus (klases žurnālus, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālus) un liecības.

2010.gadā E-klase sadarbībā ar pasākumu rīkotājiem "Ūdensputni" izsludināja konkursu 5. un 6. klasēm "Atrodi savu laimes putnu!", rosinot skolēnus aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Izstrādāta, pārbaudīta un lietotājiem pieejama ir arī iespēja pāriet no E-klases uz elektronisko uzdevumu portālu Uzdevumi.lv un otrādi. Pateicoties sasaistei, skolotāji bez maksas var veidot un ievietot pārbaudes darbus internetā, kur skolēni tos var pildīt un atbildes elektroniski nosūtīt skolotājam.

Lai motivētu vidusskolas absolventus pievērsties eksakto zinātņu studijām, E-klase uzsākusi ilgtermiņa sadarbību ar Rīgas Tehniskās universitātes veidoto interneta portālu ORTUS.lv. Sadarbības galvenais mērķis ir nodrošināt eksakto priekšmetu skolotājus ar mācību materiāliem un interneta vietni efektīvākai komunikācijai ar skolēniem.

Rūpju bērnu modulis

2008./2009. mācību gadā DEAC iesaistījās projektā "Roku rokā bērna atbalstam".[3] E-klases veidotāji sadarbībā ar Cēsu pilsētas skolu pedagogiem izstrādāja moduli skolēnu pozitīvas un negatīvas uzvedības uzskaitei. Ar šī moduļa palīdzību tiek nodrošināta saziņa pedagogu, sociālo darbinieku, policistu un izglītības darbinieku starpā.

Atsauces

Ārējās saites