Madonas Valsts ģimnāzija

Vikipēdijas lapa
Madonas Valsts ģimnāzija
Atrašanās vieta
Skolas iela 10, Madona, Karogs: Latvija Latvija
Informācija
Skolas tips valsts ģimnāzija
Dibināta 2003. (1908.) gads
Statuss aktīva
Mācību gads septembris—maijs
Direktore Vanda Maderniece
Pedagoģisko darbinieku skaits 41
Skolēni 297 (2021)
Valodas latviešu valoda
Mājaslapa

Madonas Valsts ģimnāzija ir reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas nodrošina pamatizglītību sākot no 7. klases un vidējo izglītību četrās izglītības programmās, kā arī interešu izglītību un pieaugušo tālākizglītību, dod iespēju jauniešiem radoši strādāt, sagatavo viņus iestājai augstākajās mācību iestādēs.

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Madonas vidusskolas (ģimnāzijas) ēka (arhitekts Arnolds Maidels, uzcelta 1926).
Madonas pamatskolas ēka (pirms 1940), vēlākā Madonas 2. vidusskolas ēka.

Senākā Madonas (tolaik Biržu) ēka ar skolas funkcijām bija pagastnams vēlākajā Parka ielā, kurā mācības notika jumta stāvā no 1870. līdz 1893. gadam.

Par savu pirmssākumu Madonas ģimnāzija uzskata 1908. gadā Sarkaņu pagasta Kalna Sprīzdānos dibināto 4 klašu meiteņu proģimnāziju, ko 1910. gadā pārcēla uz Biržiem un pārvērta par 1. šķiras 8 klašu meiteņu skolu. 1913. gadā to nosauca par Emīlijas Uttendorfas Biržu sieviešu ģimnāziju. 1918. gada rudenī meiteņu ģimnāziju un zēnu proreālskolu apvienoja un pārveidoja par darba skolām.[1]

Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas 1920./1921. mācību gadā Biržu reālģimnāzija pārgāja uz pilnu mācību kursu, to pārveidoja par Madonas Izglītības biedrības vidusskolu, 1924. gadā pārdēvēja par Madonas pilsētas vidusskolu, bet 1925. gadā par Madonas pilsētas ģimnāziju. 1926. gada 19. novembrī iesvētīja jauno ģimnāzijas ēku (arhitekts Arnolds Maidels). 1938./1939. gadā tā ieguva Madonas Valsts ģimnāzijas nosaukumu.

Pēc Latvijas okupācijas Madonas Valsts ģimnāziju pārveidoja par Madonas vidusskolu, 1950. gadā tai pievienoja Madonas septiņgadīgo skolu, izveidojot Madonas 1. vidusskolu. 1969. gadā Madonas 1. vidusskolu pārcēla uz jaunu ēku Valdemāra bulvārī 6.[2]

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā skola atguva Madonas pilsētas ģimnāzijas nosaukumu. 1994./1995. mācību gadā ģimnāzijas klases uzsāka mācības jaunās telpās Valdemāra bulvārī 2A.

2003. gadā Madonas pilsētas ģimnāzija ieguva valsts ģimnāzijas statusu. 2003. gada 11. jūlijā ar Madonas pilsētas domes lēmumu Nr. 3 „Par strukturālām izmaiņām Madonas pilsētas ģimnāzijā” reorganizēta Madonas pilsētas ģimnāzija, izveidojot 2 atsevišķas mācību iestādes: Madonas Valsts ģimnāzija – 10.-12. klases ar ne mazāk kā trīs realizējamām vispārējās izglītības programmām, nododot valdījumā ēku Madonā, Kr. Valdemāra bulvārī 2a un Madonas pilsētas 1. vidusskola Madonā Kr. Valdemāra bulvārī 6. Madonas Valsts ģimnāzija pārņem arī internātu Saules ielā 34a-9.Par Madonas Valsts ģimnāzijas direktori apstiprināja Vandu Madernieci ar 2003. gada 21. jūliju.

Sasniegumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Madonas Valsts ģimnāzija pēc 2015./2016. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātiem ir labākā pilsētu ģimnāziju vidū matemātikā un trešā labākā kopvērtējumā. 2016. gadā Madonas Valsts ģimnāzija ir iekļauta Zvaigžņu reitingā, ierindojoties 4. vietā.

Izglītības programmas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Vispārējās pamatizglītības 2.posma izglītības programma;
 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma

Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Skolēnu avīze “Maģiskā ” — Programma rosina skolēnus iepazīt žurnālistiku. Skolas avīze „Maģiskā” tiek izdota kopš skolas izveidošanas 2003. gada. 2015./2016.m.g. izdotas 6 avīzes „Maģiskā” (t.sk. īpašais „Žetona numurs”), nodarbībās aktīvi darbojās skolēni. Avīzei izveidota literārā lapa, kurā savus dzejoļus publicē ģimnāzijas radošie skolēni. Avīzes tika iesniegtas Madonas reģiona skolu avīžu skatē, kur tika iegūta nomināciju „Iedvesmas bagātākā avīze”.
 • Radošā drāma un skatuves runa — pulciņš sniedz iespēju trenēt runu un aktiermeistarību, regulāri uzstājoties publikas priekšā. Jaunieši vispusīgi sevi attīsta un, gūstot skatītāju atzinību, kompensē pašapliecināšanās vajadzību. Līdz ar to veidojas priekšnoteikumi līdzsvarotas, radošas, inteliģentas, daudzpusīgas, individuāli un sociāli aktīvas personības tapšanai, kurai ir nesalīdzināmi lielākas iespējas pilnvērtīgi sevi apliecināt mācībās, ārpusstundu aktivitātēs un personiskajā dzīvē.
 • Mediju pulciņš — programmas “Mediju pulciņš” dalībnieki iegūst zināšanas un prasmes veidot ziņu sižetus, filmēt ar videokameru un montēt videomateriālus.
 • Sports veselībai — piedaloties “Sports veselībai” pulciņā, skolēniem izveidojas izpratne par fizisko vingrinājumu ietekmi uz organismu un vingrinājumu pielietošanas principiem ,un metodiku. Pulciņa ietvaros veidojas draudzīga un spēcīga komanda, kas piedalās rajona un republikas skolēnu sacensībās, gūstot atzīstamus rezultātus.
 • Sports — pulciņa programma veicina skolēnus nodarboties ar regulārām fiziskām aktivitātēm, lai nostiprinātu veselību un atturētu skolēnus no mazkustīga dzīvesveida un kaitīgiem ieradumiem. Skolēni piedalās rajona skolēnu sporta spēlēs, novadu un valsts sacensībās saistībā ar sacensību nolikumu.
 • Mazais biznesmenis — „Mazais biznesmenis” ir izveidots, lai radošā veidā veicinātu uzņēmējdarbības izglītības attīstību Madonas Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu grupā. Līdz šim tika izveidoti 10 mācību uzņēmumi pamatskolas grupā. Ar labiem panākumiem 2013./2014. m.g. valsts mērogā startēja SMU „Komforts_2”, gūstot panākumus visos JAL organizētajos SMU gadatirgos un SMU finālā pamatskolu grupā iegūstot 1.vietu. SMU piedalījās arī reģionālajos un skolas mēroga tirdziņos. 2015./2016.mācību gadā pamatskolas SMU piedalījās JAL rīkotajos Vislatvijas Ziemassvētku un Pavasara gadatirgos, reģionālajos tirdziņos Aizkrauklē un Madonā. Labākie panākumi bija SMU „Brain tea’, kas Vislatvijas Pavasara gadatirgū uzvarēja nominācijā „Inovatīvs bizness” un guva atzinību Vislatvijas SMU finālā.
 • Jauktais koris — Kora dziedāšanā bērni un jaunieši pilnveido savas kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām, attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā, gūst radošās darbības pieredzi, izkopj saskarsmes un sadarbības prasmes. Veidojas priekšnoteikumus tam, lai ikviens audzēknis spētu iesaistīties mūžizglītībā, piedaloties mākslinieciskajā pašdarbībā un iesaistoties kultūrvides veidošanā.
 • Tautu dejas 7.-9.klase un 10.-12.klasei — tautas deju kolektīvu kustība Latvijā ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu –Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas ir rezultējošais pasākums bērnu un jauniešu mākslinieciskajā darbībā tautas deju jomā, kā arī nozīmīgākais kultūras pasākums skolēniem Latvijā. Programmas būtība ir cieši saistīta ar valstī īstenojamo izglītības programmu mērķiem, uzdevumiem un saturu: to īstenojot, akcentēts estētiskais un tikumiskais aspekts, daudzveidīgas sociālās prasmes, pozitīvā piemēra nozīme.
 • Skolēnu pētnieciskā darbība 7., 8. klase — caur šo programmu iespējams skolēnus sagatavot patstāvīgam pētnieciskajam darbam vidusskolas klasēs. Programmas laikā skolēni izstrādā pētījumus: 7.klasē – „Mans dzimtas koks”, 8.klasē – „Manas dzimtas mājas”, tādejādi attīstot arī skolēnu pašapziņu, iepazīstot sevi un veidojot piederības izjūtu savai ģimenei, dzimtajai vietai.

Tradīcijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Fukšu nedēļa, fukšu balle
 • Valsts svētku koncerts
 • Ziemassvētki
 • Gada mūzikas balva
 • Žetonu vakars, Gada Ģimnāzists
 • Mūsu talanti. Gada sasniegumu vakars
 • Zvana svētki
 • Sporta un veselības diena
 • 9.klases izlaidums
 • Skolas beigšanas balle

Dalība starptautiskos projektos[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogramma COMENIUS skolu daudzpusējā partnerība. Projekta nosaukums: YOUTH WITHOUT BORDERS (tulk. JAUNATNE BEZ ROBEŽĀM)
 • Eiropas veselību veicinošo skolu projekts „Veselību veicinoša skola”
 • Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekts „Draudzīga skola”
 • Junior Achievement Latvija
 • ISEC izstrādātais Eiropas Sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika”
 • Igaunijas- Latvijas programma 2007-2013, pārrobežu projekts EU35100 „Media Literacy- 21st Centry Approach to Educations (MLEDU)”
 • ES struktūrfonda nacionālās programmas projekts “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos.”
 • Eiropas sociālā fonda projekts „Profesionālās orientācijas pasākumi Madonas rajona jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem”

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Madonas Valsts ģimnāzijas vēsture
 2. «Madonas pilsētas vidusskolas vēsture». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2021. gada 25. janvārī. Skatīts: 2021. gada 11. janvārī.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Facebook lapa