Vārds

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Vārds ir valodas centrālā vienība. Var būt dažādi vārdi. Tos iedala lietvārdos (galvenokārt apzīmē priekšmetu vai kādu ķermeni), īpašības vārdos (šie vārdi kaut ko raksturo), darbības vārdos (apzīmē kādu darbību vai procesu), vietniekvārdos, apstākļa vārdos, saikļos un partikulās. Katru vārdu var uzrakstīt ar burtiem. Vārds ir katra mūsu doma, ko mēs spējam pateikt. Vārdus var teikt daudz.