Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Valkas novadā

Vikipēdijas lapa

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Valkas novadā.

Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Smilškalnu senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Kārķu pagasts (pie Smilškalniem)
Aizsardzības numurs: 2373   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Valkas - Lugažu Evaņģēliski luteriskā baznīca
Adrese: Valka, Rīgas iela 9
Aizsardzības numurs: 6883   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1729. 1907. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Planču pilskalns
Adrese: Valka (pie Plančiem)
Aizsardzības numurs: 2394   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Vidzemes skolotāju seminārs (vēstures piemineklis Valkā)
Adrese: Valka, Rīgas iela 64
Aizsardzības numurs: 97   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1849.-1890. valsts nozīmes vēstures piemineklis.
Lugažu viduslaiku pils
Adrese: Valkas pagasts (bij. Lugažu muižā)
Aizsardzības numurs: 2395   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejasmuižnieku senkapi (Annas baznīca)
Adrese: Valkas pagasts (pie Lejasmuižniekiem)
Aizsardzības numurs: 2396   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Mādzīnas purva akmens - kulta vieta
Adrese: Vijciema pagasts (Mādzīnas purvā pie Bārzdiņiem)
Aizsardzības numurs: 2397   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vijciema Celītkalns - pilskalns
Adrese: Vijciema pagasts (pie Celīšiem un Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 2398   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Paēžu senkapi
Adrese: Vijciema pagasts (pie Paēžām (Pēžām))
Aizsardzības numurs: 2399   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pauklīšu viduslaiku kapsēta (Miklāva, Baznīcas kalns)
Adrese: Vijciema pagasts (pie Pauklīšiem vecā Smiltenes - Valkas lielceļa malā)
Aizsardzības numurs: 2400   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Silbitaru senkapi
Adrese: Vijciema pagasts (pie Silbitariem)
Aizsardzības numurs: 2401   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Altāris
Adrese: Vijciema pagasts (Vijciema luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4483   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.Ip. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Zemnieku sēta
Adrese: Vijciema pagasts (Ielīcās)
Aizsardzības numurs: 6884   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Vijciema (Mežmuižas) čiekurkalte
Adrese: Vijciema pagasts
Aizsardzības numurs: 9280   Saites:  Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes industriālais piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Vijciema luterāņu baznīca
Adrese: Vijciema pagasts, Vijciems
Aizsardzības numurs: 6885   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 18. gs. 1.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Lācīšu pilskalns
Adrese: Zvārtavas pagasts (700 m DR no bij. Lācīšiem)
Aizsardzības numurs: 2402   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bedņu Svētā liepa - kulta vieta
Adrese: Zvārtavas pagasts (pie Bedņiem)
Aizsardzības numurs: 2403   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Eļmu senkapi
Adrese: Zvārtavas pagasts (pie bij. Eļmiem, starp Aizupjiem un Duckiem)
Aizsardzības numurs: 2404   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Mieniķu senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Zvārtavas pagasts (pie bij. Mieniķiem, pie Zvārtavas brāļu kapiem)
Aizsardzības numurs: 2405   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zaķu senkapi
Adrese: Zvārtavas pagasts (pie bij. Zaķu muižas, pie Smilgām)
Aizsardzības numurs: 2406   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Buliņu viduslaiku kapsēta (Baznīcas vieta)
Adrese: Zvārtavas pagasts (pie Buliņiem)
Aizsardzības numurs: 2407   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Putru senkapi
Adrese: Zvārtavas pagasts (pie Palmām, bij. Putras muižā)
Aizsardzības numurs: 2408   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Tiliku Jāņa kalns - kulta vieta
Adrese: Zvārtavas pagasts (pie Tilikām)
Aizsardzības numurs: 2409   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Veckurpnieku pilskalns (Krautavu kalns)
Adrese: Zvārtavas pagasts (pie Veckurpniekiem)
Aizsardzības numurs: 2410   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Ērģemes pilsdrupas
Adrese: Ērģemes pagasts, Ērģeme (centrā)
Aizsardzības numurs: 2362   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ērģemes Cepuru kalniņš - pilskalns
Adrese: Ērģemes pagasts (Kukru ezera R galā)
Aizsardzības numurs: 2363   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dauguļu viduslaiku kapsēta (Katrīnas kapsētas kalns) un Katrīnas baznīcas kalniņš - kulta vieta
Adrese: Ērģemes pagasts (pie Dauguļiem)
Aizsardzības numurs: 2365   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bozēnu senkapi
Adrese: Ērģemes pagasts (pie Lejasbozēniem)
Aizsardzības numurs: 2366   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ērģemes pilskalns (Garais kalns)
Adrese: Ērģemes pagasts (pie Pliederiem)
Aizsardzības numurs: 2367   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.