Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Ludzas novadā

Vikipēdijas lapa

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Ludzas novadā.

Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Andžu viduslaiku kapsēta
Adrese: Isnaudas pagasts, Andži ("Sīļukalns", pie Sīļukalna mājām)
Aizsardzības numurs: 9043   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Blontu viduslaiku kapsēta
Adrese: Blontu pagasts, Blonti
Aizsardzības numurs: 1503   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Čenčevas senkapi
Adrese: Blontu pagasts (pie Goliševas pagasta Čenčevas)
Aizsardzības numurs: 1504   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Briģu senkapi (Francuzskije mogili)
Adrese: Briģu pagasts (pie Briģu katoļu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 1505   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zabolotsku viduslaiku kapsēta
Adrese: Briģu pagasts (pie Zabolotsku kapsētas)
Aizsardzības numurs: 1506   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jorzovas senkapi
Adrese: Briģu pagasts (starp Jorzovu un Merževu)
Aizsardzības numurs: 1507   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Reiku pareizticīgo baznīca
Adrese: Briģu pagasts
Aizsardzības numurs: 9199   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: 1857. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Valdnieka vārti
Adrese: Briģu pagasts (Reiku pareizticīgo baznīcā)
Aizsardzības numurs: 9206   Saites:  Wikidata
Apraksts: 19. gs. II cet. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
Brodaižas senkapi II
Adrese: Pildas pagasts, Brodaiža
Aizsardzības numurs: 1580   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Brodaižas senkapi I
Adrese: Pildas pagasts, Brodaiža (iepretim pareizticīgo baznīcai)
Aizsardzības numurs: 1581   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Brodaižas pareizticīgo baznīca
Adrese: Pildas pagasts, Brodaiža
Aizsardzības numurs: 6466   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1832. 1855. 1926. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Eversmuižas Svētā Andreja Romas katoļu baznīca
Adrese: Ciblas pagasts, Cibla
Aizsardzības numurs: 6459   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1771. 19. gs. s., 1871. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Altāra mensa ar tabernākulu
Adrese: Ciblas pagasts, Cibla (Eversmuižas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3966   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Altāra retabls
Adrese: Ciblas pagasts, Cibla (Eversmuižas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3967   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs.s. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Tjabku senkapi
Adrese: Ciblas pagasts (bij. Britikos (Tjapkos))
Aizsardzības numurs: 1508   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ciblas (Djatlovkas) senkapi
Adrese: Ciblas pagasts (pie Djatlovkas mežsarga mājām)
Aizsardzības numurs: 1512   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Spornas senkapi (Kapu kalns)
Adrese: Nirzas pagasts, Dauguļi (Spornas (Spornejas, Strīdus) ezera Z krastā)
Aizsardzības numurs: 1559   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Degteru pilskalns (Silene)
Adrese: Ciblas pagasts, Degteri
Aizsardzības numurs: 1509   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Divkšu pilskalns (Zelta kalns)
Adrese: Nirzas pagasts, Divkši
Aizsardzības numurs: 1560   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Dongu pēdakmens (Čortov kameņ) - kulta vieta
Adrese: Lauderu pagasts, Dongi
Aizsardzības numurs: 1538   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Duboviku pilskalns (Gorodok, Sopka)
Adrese: Zaļesjes pagasts, Duboviki
Aizsardzības numurs: 1602   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dzērvju senkapi (Kara kapi)
Adrese: Mežvidu pagasts, Dzērves
Aizsardzības numurs: 1551   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Evertovas viduslaiku kapsēta (Kapu kalns)
Adrese: Cirmas pagasts, Evertova
Aizsardzības numurs: 1514   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Evertovas senkapi
Adrese: Cirmas pagasts, Evertova (Garbaru mežā)
Aizsardzības numurs: 1515   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Goveiku pilskalns (Augstais kalns)
Adrese: Ņukšu pagasts, Gaveiki
Aizsardzības numurs: 1563   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Strauju (Strāvu) senkapi
Adrese: Goliševas pagasts (pie Straujas, Pļesu mežā)
Aizsardzības numurs: 1516   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Gorku pilskalns (Zamkovaja gora) un apmetne
Adrese: Ņukšu pagasts, Gorki
Aizsardzības numurs: 1562   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Gorodku pilskalns I ( Gorodok)
Adrese: Rundēnu pagasts, Gorodoks
Aizsardzības numurs: 1590   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Gorodku pilskalns II (Krutaja gora, Kostjoļnaja gora)
Adrese: Rundēnu pagasts, Gorodoks
Aizsardzības numurs: 1591   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kreiču apmetne
Adrese: Isnaudas pagasts (starp Kreičiem un Isnaudas upi)
Aizsardzības numurs: 1524   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kubulovas apmetne
Adrese: Isnaudas pagasts (Kubulovas ragā pie Ludzas upes iztekas no Lielā Ludzas ezera)
Aizsardzības numurs: 1517   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vīdru apmetne
Adrese: Isnaudas pagasts (Lielā Ludzas ezera A krastā vidējā ragā starp Vīdriem un Kubulovu)
Aizsardzības numurs: 1518   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jurizdikas apmetne I, II
Adrese: Isnaudas pagasts (Lielā Ludzas ezera D krastā, Jurizdikas ragā)
Aizsardzības numurs: 1519   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Isnaudas senkapi II
Adrese: Isnaudas pagasts (Ludzas - Zilupes šosejas kreisajā pusē, 8. km no Ludzas)
Aizsardzības numurs: 1520   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Isnaudas senkapi I
Adrese: Isnaudas pagasts (Ludzas - Zilupes šosejas labajā pusē, 9. km no Ludzas)
Aizsardzības numurs: 1521   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zeimuļevas senkapi
Adrese: Isnaudas pagasts (Zeimuļevā)
Aizsardzības numurs: 1525   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Altāra mensa ar tabernākulu
Adrese: Isnaudas pagasts, Istalsna (Istalsnas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3971   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Čerņausku senkapi
Adrese: Istras pagasts (Čerņauskos (Čerņavskijos))
Aizsardzības numurs: 1527   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pavlovas senkapi
Adrese: Istras pagasts (Pavlovā)
Aizsardzības numurs: 1529   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kausa senkapi II
Adrese: Istras pagasts (pie Pasienes - Vecslabadas lielceļa)
Aizsardzības numurs: 1530   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kausa senkapi I
Adrese: Istras pagasts (starp Kausa (Uzkojes) ezeru un Pasienes-Vecslabadas lielceļu)
Aizsardzības numurs: 1531   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Rudņas senkapi
Adrese: Istras pagasts (starp Rudņu un Lanskiem)
Aizsardzības numurs: 1532   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Volkorezu - Čuičišu senkapi (Vaidu kapi, Sopki)
Adrese: Istras pagasts (starp Volkoreziem un Čivčišķiem (Čuičišiem))
Aizsardzības numurs: 1533   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zubrovas senkapi
Adrese: Istras pagasts (starp Zubrovu, Konecpoli un Leitanovu)
Aizsardzības numurs: 1534   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zubrovas Gorodoks - pilskalns
Adrese: Istras pagasts (Zubrovā)
Aizsardzības numurs: 1536   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Silovu senkapi
Adrese: Ņukšu pagasts, Juzefinova (Pildas ezera pussalā)
Aizsardzības numurs: 1564   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Katalovas senkapi
Adrese: Pasienes pagasts, Katalova
Aizsardzības numurs: 1571   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Kazicu senkapi un Bikakmens
Adrese: Rundēnu pagasts, Kazici
Aizsardzības numurs: 1592   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kivtu senkapi
Adrese: Zvirgzdenes pagasts, Kiuti
Aizsardzības numurs: 1609   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kozlovas senkapi
Adrese: Pasienes pagasts, Kozlova
Aizsardzības numurs: 1572   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ciblas Kapu kalns - pilskalns un senkapi
Adrese: Ciblas pagasts, Kozlovski (Ciblas upes labajā krastā)
Aizsardzības numurs: 1511   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca
Adrese: Kārsava, Baznīcas iela 1
Aizsardzības numurs: 6460   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1763. (1932) valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Altāris
Adrese: Kārsava, Baznīcas iela 1 (Malnavas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3973   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: ap 1760. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Kancele
Adrese: Kārsava, Baznīcas iela 1 (Malnavas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3975   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: ap 1760. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Sānu altāri (2)
Adrese: Kārsava, Baznīcas iela 1 (Malnavas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3977   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: ap 1760. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Latišonku senkapi
Adrese: Pasienes pagasts, Latišonki
Aizsardzības numurs: 1573   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Altāris ar gleznu "Marijas pasludināšana"
Adrese: Lauderu pagasts, Lauderi (Lauderu pareizticīgo baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3978   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Sānu altāri (2)
Adrese: Lauderu pagasts, Lauderi (Lauderu pareizticīgo baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3979   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Galerija
Lauderu pareizticīgo baznīca ar žogu un vārtiem
Adrese: Lauderu pagasts, Lauderi
Aizsardzības numurs: 6461   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 18. gs. s., 20.gs.s. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Ludzas pils
Adrese: Ludza (Lielā Ludzas ezera krastā)
Aizsardzības numurs: 6463   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1399., 18. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Ludzas Lielā sinagoga
Adrese: Ludza, 1. maija iela 30
Aizsardzības numurs: 8948   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1800., 19.gs. II.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Odu kalns - senkapi
Adrese: Ludza (Kr. Barona ielas galā)
Aizsardzības numurs: 1543   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jurizdikas pilskalns
Adrese: Ludza (Ludzas austrumu nomalē)
Aizsardzības numurs: 1545   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ludzas viduslaiku pils
Adrese: Ludza (Lielā Ludzas ezera krastā)
Aizsardzības numurs: 1544   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs
Adrese: Ludza
Aizsardzības numurs: 7441   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Tadeuša kapela
Adrese: Ludza (Baznīcas kalnā, Baznīcas ielas galā)
Aizsardzības numurs: 6462   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 18. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Ērģeles
Adrese: Ludza, Baznīcas iela 54A (Ludzas katoļu baznīca)
Aizsardzības numurs: 9156   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1864., 1903.–1904. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Pasts
Adrese: Ludza, Latgales iela 110
Aizsardzības numurs: 8695   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1929. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Peiteļu pilskalns (Purva saliņa)
Adrese: Līdumnieku pagasts (Peiteļu ezera R krastā)
Aizsardzības numurs: 1542   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Malnavas muižas klēts
Adrese: Malnavas pagasts, Malnava, Kļavu iela 17
Aizsardzības numurs: 9160   Saites:  Wikidata
Apraksts: 19.gs. I p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Meļņiku pilskalns
Adrese: Istras pagasts, Meļņiki (Istras upes kreisajā krastā)
Aizsardzības numurs: 1528   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Stiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca
Adrese: Mērdzenes pagasts (Stiglovā)
Aizsardzības numurs: 6464   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: 1708.-1710.,1769.,19.gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Karātavu kalns (Mērdzenes pagasts)
Adrese: Mērdzenes pagasts (uz Z no Mērdzenes centra, Ludzas - Kārsavas šosejas kreisaja pusē)
Aizsardzības numurs: 1549   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Stiglovas senkapi (Kara kalns)
Adrese: Mērdzenes pagasts (Stiglovā)
Aizsardzības numurs: 1548   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Naumku pilskalns
Adrese: Zaļesjes pagasts, Naumki
Aizsardzības numurs: 1603   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Nirzas senkapi
Adrese: Nirzas pagasts, Nirza (Nirzas ezera krastā, Nirzas skolas stadionā)
Aizsardzības numurs: 1561   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Pasienes Svētā Dominika Romas katoļu baznīca
Adrese: Pasienes pagasts, Pasiene
Aizsardzības numurs: 6465   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1761. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Altāris
Adrese: Pasienes pagasts, Pasiene (Pasienes katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4011   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.60.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Ērģeles
Adrese: Pasienes pagasts, Pasiene (Pasienes katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4012   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1766.-1769. 1809. 19.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Kancele
Adrese: Pasienes pagasts, Pasiene (Pasienes katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4016   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.60.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Sānu altāris
Adrese: Pasienes pagasts, Pasiene (Pasienes katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4019   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.60.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Sānu altāris
Adrese: Pasienes pagasts, Pasiene (Pasienes katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4020   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.60.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Sānu altāris
Adrese: Pasienes pagasts, Pasiene (Pasienes katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4021   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.60.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Skripščinas senkapi
Adrese: Pasienes pagasts (0,4 km uz DDR no Skripščinas kapsētas)
Aizsardzības numurs: 1569   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Šuškovas senkapi
Adrese: Pasienes pagasts (Šuškovas D daļā Plisunkas upītes kreisajā krastā)
Aizsardzības numurs: 1570   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Meikšānu pilskalns
Adrese: Pasienes pagasts (Meikšānu kapsētā)
Aizsardzības numurs: 1574   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pasienes senkapi (Sopkas)
Adrese: Pasienes pagasts (Pasienes - Noviku un Pasienes - Dolgijas ceļu malās)
Aizsardzības numurs: 1575   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kausas pilskalns ar apmetni
Adrese: Pasienes pagasts (pie bij. Maļinas)
Aizsardzības numurs: 1576   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pakruļu senkapi
Adrese: Pasienes pagasts (pie bij. Pakruļos pie Zilupes un Plisunkas upju satekas)
Aizsardzības numurs: 1577   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Šešku - Zaborjes senkapi
Adrese: Pasienes pagasts (pie Zaborjes un Šeškiem)
Aizsardzības numurs: 1578   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Šešku senkapi
Adrese: Pasienes pagasts (starp Šeškiem, bij. Pakruļiem un bij. Suržiem)
Aizsardzības numurs: 1579   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pentjušu pilskalns ar apmetni
Adrese: Rundēnu pagasts, Pentjuši
Aizsardzības numurs: 1594   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pešlevas senkapi
Adrese: Rundēnu pagasts, Pešļeva
Aizsardzības numurs: 1593   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Meirānu senkapi
Adrese: Pildas pagasts (Meirānos, Brodaižas ezera DA galā)
Aizsardzības numurs: 1582   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Rogaižu senkapi
Adrese: Pildas pagasts (pie Rogaižu kapsētas)
Aizsardzības numurs: 1583   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Solomenku pilskalns (Gorodok)
Adrese: Pildas pagasts (pie Salmiņiem (Solomenkiem), pie Rovinkas ezera)
Aizsardzības numurs: 1584   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Porkaļu pilskalns (Gorodok)
Adrese: Pildas pagasts (starp Porkaļiem, Uskačevu un Podoiņikiem pie Vorcu ezera)
Aizsardzības numurs: 1585   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pātarovas Velna akmens - kulta vieta
Adrese: Zvirgzdenes pagasts
Isnaudas pagasts, Potorova
Aizsardzības numurs: 1522   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Poļu Gorbunovu senkapi
Adrese: Isnaudas pagasts, Poļu Gorbuni
Aizsardzības numurs: 1523   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bataru senkapi
Adrese: Pureņu pagasts (pie Batariem, Podnieku ezera Z galā)
Aizsardzības numurs: 1589   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bondarevas krustakmens
Adrese: Pušmucovas pagasts (starp Zvirgzdenes pag. Mjakišiem un bij. Bondarevu)
Aizsardzības numurs: 1586   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pušmucovas katoļu baznīca ar žogu un vārtiem
Adrese: Pušmucovas pagasts (\"Pušmucovas baznīca\")
Aizsardzības numurs: 9158   Saites:  Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Altāris ar gleznu
Adrese: Nirzas pagasts, Raipole (Raipoles katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4002   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.IVc. 1934. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Rogu Kara kapi - pilskalns
Adrese: Salnavas pagasts, Rogi (Rītupes krastā)
Aizsardzības numurs: 1600   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Fereņevas senkapi
Adrese: Rundēnu pagasts (starp Fereņevu un Kannovu (Kananauku))
Aizsardzības numurs: 1595   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Rudavas (Lītavas) kalns - pilskalns
Adrese: Lauderu pagasts, Rūdovi
Aizsardzības numurs: 1539   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Salnavas katoļu kapela
Adrese: Salnavas pagasts, Salnava
Aizsardzības numurs: 8763   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs.b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Ruskulovas senkapi
Adrese: Salnavas pagasts (pie bij. Ruskulovas muižas vējdzirnavām)
Aizsardzības numurs: 1599   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Silinīku pilskalns
Adrese: Mērdzenes pagasts, Silinīki
Aizsardzības numurs: 1547   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Silovas pilskalns (Baznīcas kalns)
Adrese: Ņukšu pagasts, Silovi (Pildas ezera krastā)
Aizsardzības numurs: 1567   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Altāris ar gleznu
Adrese: Zaļesjes pagasts, Terehova (Terehovas katoļu kapličā)
Aizsardzības numurs: 4029   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Vecslabadas Baznīcas kalns - pilskalns
Adrese: Istras pagasts, Vecslabada (centrā)
Aizsardzības numurs: 1535   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ikonostass ar gleznām
Adrese: Istras pagasts, Vecslabada (Vecslabadas pareizticīgo baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3972   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: ap 1907. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Vertulovas viduslaiku kapsēta
Adrese: Rundēnu pagasts, Vertulova
Aizsardzības numurs: 1596   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Verņu senkapi
Adrese: Zvirgzdenes pagasts, Vierņi
Aizsardzības numurs: 1611   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Voloju senkapi
Adrese: Ciblas pagasts, Voloji
Aizsardzības numurs: 1513   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zilupes senkapi
Adrese: Zilupe (parkā pie dzelzceļa)
Aizsardzības numurs: 1604   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Altāris
Adrese: Zilupe (Saveļinku katoļu kapu kapličā)
Aizsardzības numurs: 4030   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 17./18.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Sānu altāris
Adrese: Zilupe (Saveļinku katoļu kapu kapličā)
Aizsardzības numurs: 4033   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 17./18.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Sānu altāris
Adrese: Zilupe (Saveļinku katoļu kapu kapličā)
Aizsardzības numurs: 4034   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 17./18.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Saveļinku katoļu kapu kapliča
Adrese: Zilupe (Saveļinku kapos)
Aizsardzības numurs: 6467   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs.s. (1907) vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Zirgu senkapi (Mogiļņik)
Adrese: Rundēnu pagasts, Zirgi (ciems)
Aizsardzības numurs: 1597   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Cirmas senkapi
Adrese: Zvirgzdenes pagasts (Cirmas ezera A krastā)
Aizsardzības numurs: 1605   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Seļekovas apmetne
Adrese: Zvirgzdenes pagasts (Lielā Ludzas ezera krastā, Seļekovas ragā)
Aizsardzības numurs: 1610   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Čižiku viduslaiku kapsēta
Adrese: Līdumnieku pagasts, Čižiki
Aizsardzības numurs: 1540   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Nukšu senkapi
Adrese: Ņukšu pagasts, Ņukši (Pildas ezera krastā)
Aizsardzības numurs: 1566   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Altāris
Adrese: Ņukšu pagasts, Ņukši (Pildas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4005   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.IIc. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Sānu altāris
Adrese: Ņukšu pagasts, Ņukši (Pildas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4006   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: ap 1700. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Sānu altāris
Adrese: Ņukšu pagasts, Ņukši (Pildas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4007   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: ap 1700. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Malzubu senkapi
Adrese: Ņukšu pagasts (starp Silovu un Istalsnas pag. Malzubiem)
Aizsardzības numurs: 1565   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Juzefinovas senkapi (Kara kapi)
Adrese: Ņukšu pagasts (starp Juzefinovu un Gailīšiem)
Aizsardzības numurs: 1568   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Ķīšu kalns - pilskalns ar apmetni
Adrese: Zvirgzdenes pagasts, Šalupinki
Aizsardzības numurs: 1606   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Budjankas apmetne
Adrese: Zvirgzdenes pagasts, Šalupinki (Lielā Ludzas ezera Z krastā, Budjankas pussalā)
Aizsardzības numurs: 1607   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Šilku senkapi (Franču kapi)
Adrese: Istras pagasts, Šilki
Aizsardzības numurs: 1526   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.