Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Madonas novadā

Vikipēdijas lapa

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Madonas novadā.

Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.


Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Dārznīcas pilskalns
Adrese: Aronas pagasts (Viesienā)
Aizsardzības numurs: 1633   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aroniešu apmetne
Adrese: Aronas pagasts (pie Aroniešiem)
Aizsardzības numurs: 1612   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lazdiešu senkapi
Adrese: Aronas pagasts (pie bij. Lazdiešiem)
Aizsardzības numurs: 1613   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ciskānu akmens krāvums
Adrese: Aronas pagasts (pie Ciskāniem un Pumpuriem)
Aizsardzības numurs: 1614   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dietlāvu senkapi (Pendera kalniņš)
Adrese: Aronas pagasts (pie Dietlāviem)
Aizsardzības numurs: 1615   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ezermuižas senkapi
Adrese: Aronas pagasts (pie Ezermuižas)
Aizsardzības numurs: 1616   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Krastkalnu senkapi
Adrese: Aronas pagasts (pie Krastkalniem)
Aizsardzības numurs: 1617   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kalnavaitu senkapi
Adrese: Aronas pagasts (pie Kalnavaitiem)
Aizsardzības numurs: 1618   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kārklu senkapi
Adrese: Aronas pagasts (pie Kārkliem)
Aizsardzības numurs: 1619   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kučuru senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Aronas pagasts (pie Kučuriem)
Aizsardzības numurs: 1620   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kusas apmetne un senkapi
Adrese: Aronas pagasts (pie Kusas pienotavas un Kaniņām)
Aizsardzības numurs: 1621   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Svētais kalns - kulta vieta
Adrese: Aronas pagasts (pie Lejaspēčiem, Naglas ezera krastā)
Aizsardzības numurs: 1622   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ošinieku Baznīcas kalns - kulta vieta
Adrese: Aronas pagasts (pie Ošiniekiem)
Aizsardzības numurs: 1623   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ošinieku senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Aronas pagasts (pie Ošiniekiem)
Aizsardzības numurs: 1624   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kalnavaitu Karātavu kalns - soda vieta
Adrese: Aronas pagasts (pie Pēčiem un Kalnavaitiem)
Aizsardzības numurs: 1625   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Lauteres pilskalns
Adrese: Aronas pagasts (pie Pilskalniem un Lauteres ezera)
Aizsardzības numurs: 1626   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Arnicēnu pilskalns
Adrese: Aronas pagasts (pie Ruļiem un Arnicēniem)
Aizsardzības numurs: 1627   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aronas grantsbedru senkapi
Adrese: Aronas pagasts (pie Upmalniekiem un Kaijām)
Aizsardzības numurs: 1628   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vālēnu apmetne
Adrese: Aronas pagasts (pie Vālēniem)
Aizsardzības numurs: 1629   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zeduļu Baznīcas kalns - kulta vieta
Adrese: Aronas pagasts (pie Zeduļiem)
Aizsardzības numurs: 1630   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Trušļu senkapi
Adrese: Aronas pagasts (starp Trušļiem un Zlēmetēm)
Aizsardzības numurs: 1631   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zeduļu senkapi
Adrese: Aronas pagasts (starp Zeduļiem un Bērziņiem)
Aizsardzības numurs: 1632   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jaunandrānu pilskalns
Adrese: Aronas pagasts (pie Jaunandrāniem (Avotiņiem))
Aizsardzības numurs: 2609   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Nesaules senkapi
Adrese: Aronas pagasts (pie Nesaulēm)
Aizsardzības numurs: 1666   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Strūves ģeodēziskā loka punkts "Nesaules kalns"
Adrese: Aronas pagasts (Nesaules kalns)
Aizsardzības numurs: 9218   Saites:  Wikidata
Apraksts: 1824. valsts nozīmes industriālais piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Barkavas katoļu baznīca
Adrese: Barkavas pagasts, Barkava, Parka iela 3
Aizsardzības numurs: 8772   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1879.-1882. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Lisiņas (Aizkārkles, Bozēnu) pilskalns
Adrese: Barkavas pagasts (Aizkārklē, Lisiņas upes krastā)
Aizsardzības numurs: 1634   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Malmutas apmetne II
Adrese: Barkavas pagasts (Malmutas upes grīvā)
Aizsardzības numurs: 1635   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aizkārkles senkapi
Adrese: Barkavas pagasts (pie bij. Smelteriem un Šķēļiem)
Aizsardzības numurs: 1636   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Malmutas apmetne I
Adrese: Barkavas pagasts (pie Meirānu kanāla)
Aizsardzības numurs: 1637   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Biksēres senkapi (Kapu kalns)
Adrese: Sarkaņu pagasts, Biksēre (pie bij. Rūpniekiem)
Aizsardzības numurs: 1791   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Bērzaunes pils
Adrese: Bērzaunes pagasts, Bērzaune
Aizsardzības numurs: 1638   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kapa plāksne Tīzenhauzeniem
Adrese: Bērzaunes pagasts, Bērzaune (Bērzaunes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4037   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 16.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Bolēnu avots
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Bolēniem)
Aizsardzības numurs: 1640   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kapmuižas senkapi
Adrese: Bērzaunes pagasts (Kapmuižā)
Aizsardzības numurs: 1639   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Brencēnu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Brencēniem)
Aizsardzības numurs: 1641   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Gožu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Gožiem)
Aizsardzības numurs: 1642   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bindēnu pilskalns
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Lāčplēšiem un Kalna Bindēniem)
Aizsardzības numurs: 1644   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejasbrencēnu senkapi
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Lejasbrencēniem)
Aizsardzības numurs: 1645   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lipšu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Lipšiem)
Aizsardzības numurs: 1646   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Aronas kalns - pilskalns
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Madonas - Pļaviņu šosejas)
Aizsardzības numurs: 1647   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejasgaiziņu senkapi
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Pelādām un Lejasgaiziņiem)
Aizsardzības numurs: 1648   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Skutēnu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Skutēniem, Krustiņu ezera Z krastā)
Aizsardzības numurs: 1649   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Spridzēnu senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Spridzēniem)
Aizsardzības numurs: 1651   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Susurēnu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Susurēniem)
Aizsardzības numurs: 1652   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Viesūnēnu senkapi (Kapu kalns)
Adrese: Bērzaunes pagasts (pie Viesūnēniem)
Aizsardzības numurs: 1653   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Cesvaines pils
Adrese: Cesvaine, Pils iela 1
Aizsardzības numurs: 6472   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorijaArējās saites
Apraksts: 1890.-1897. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Cesvaines viduslaiku pils
Adrese: Cesvaine (pie Cesvaines pils)
Aizsardzības numurs: 1656   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Cesvaines pilskalns
Adrese: Cesvaine (Cesvaines muižas parkā, Sūlas upītes kreisajā krastā)
Aizsardzības numurs: 1654   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Cesvaines luterāņu baznīca
Adrese: Cesvaine, Baznīcas iela 4
Aizsardzības numurs: 6470   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1800. 1876. -1879. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Durvju komplekts
Adrese: Cesvaine, Pils iela 1 (Cesvaines pilī)
Aizsardzības numurs: 4041   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1890.-1897. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Griestu gleznojumi (4)
Adrese: Cesvaine, Pils iela 1 (Cesvaines pilī)
Aizsardzības numurs: 4042   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1890.-1897. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Interjera dekoratīvā apdare (9 telpās)
Adrese: Cesvaine, Pils iela 1 (Cesvaines pilī)
Aizsardzības numurs: 4043   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1890.-1897. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Kamīns
Adrese: Cesvaine, Pils iela 1 (Cesvaines pilī)
Aizsardzības numurs: 4044   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs.90.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Kamīns
Adrese: Cesvaine, Pils iela 1 (Cesvaines pilī)
Aizsardzības numurs: 4045   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs.90.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Kamīns
Adrese: Cesvaine, Pils iela 1 (Cesvaines pilī)
Aizsardzības numurs: 4046   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs.90.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Krāsns - kamīns
Adrese: Cesvaine, Pils iela 1 (Cesvaines pilī)
Aizsardzības numurs: 4047   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs.90.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Stallis
Adrese: Cesvaine, Pils iela 2
Aizsardzības numurs: 6473   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. 2.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Mežkunga māja
Adrese: Cesvaine, Pils iela 2a
Aizsardzības numurs: 6474   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. 2.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Parks
Adrese: Cesvaine, Pils iela; Parka iela (Cesvaines muižā)
Aizsardzības numurs: 6469   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. 2.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Birznieku senkapi (Zviedru kapsēta)
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Birzniekiem)
Aizsardzības numurs: 1655   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dālderu Pulvera pagraba kalniņš
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Dālderiem)
Aizsardzības numurs: 1657   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dālderu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Dālderiem)
Aizsardzības numurs: 1658   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Šķilteru senkapi
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Šķilteriem)
Aizsardzības numurs: 1659   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Grantskalnu senkapi
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Grantskalniem un Urdavkrastiem)
Aizsardzības numurs: 1660   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Grūbu skansts - viduslaiku nocietinājums
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Grūbām un Strautmaļiem)
Aizsardzības numurs: 1661   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lucu senkapi (Bērzkalniņš)
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Kalnabulderēm un Lucēm)
Aizsardzības numurs: 1662   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kalnaspieķu senkapi
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Kalnaspieķiem)
Aizsardzības numurs: 1663   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lāgu Baznīcas kalns - kulta vieta
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Lāgiem)
Aizsardzības numurs: 1664   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejasgremu senkapi
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Lejasgremiem)
Aizsardzības numurs: 1665   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Purgaļu senkapi
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Purgaļiem un Ķelmēm)
Aizsardzības numurs: 1667   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Sauliešu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Sauliešiem)
Aizsardzības numurs: 1668   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Vaļģu Velna akmens - kulta vieta
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Vaļģiem)
Aizsardzības numurs: 1669   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Paukšu senkapi
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Vijupiem un Paukšiem)
Aizsardzības numurs: 1670   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jurguču senkapi
Adrese: Cesvaines pagasts (starp Jurgučiem un Lapačām)
Aizsardzības numurs: 1671   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lauru senkapi
Adrese: Cesvaines pagasts (starp Lapačām un Lauriem)
Aizsardzības numurs: 1672   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejasgalšu senkapi
Adrese: Cesvaines pagasts (starp Lejasbriežiem un Lapačām)
Aizsardzības numurs: 1673   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vēršāru senkapi (Krākals)
Adrese: Cesvaines pagasts (starp Spridzātiem un Ķaunēniem)
Aizsardzības numurs: 1674   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zemnieka dzīvojamā ēka
Adrese: Cesvaines pagasts (Kalniešos)
Aizsardzības numurs: 6468   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Pilsdrupas
Adrese: Cesvaines pagasts (pie Cesvaines pils)
Aizsardzības numurs: 6471   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 13. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Dzelzavas muiža
Adrese: Dzelzavas pagasts (Dzelzavas muižā)
Aizsardzības numurs: 6475   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 18. -20. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Gribažu pilskalns
Adrese: Dzelzavas pagasts (pie Gribažām)
Aizsardzības numurs: 1686   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Obzerkalns
Adrese: Dzelzavas pagasts (pie Griguļiem un Kapuplaidēm)
Aizsardzības numurs: 1687   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bakanu ezera mītne
Adrese: Dzelzavas pagasts (Bakanu ezera ZA daļā)
Aizsardzības numurs: 1685   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Rakstnieka Doku Ata dzīvesvieta
Adrese: Dzelzavas pagasts (Muzejs Mucenieki)
Aizsardzības numurs: 9012   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: vietējas nozīmes vēsturiska notikuma vieta.
Puntūža senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Dzelzavas pagasts (pie Puntūža kroga)
Aizsardzības numurs: 1688   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Strūgukalna viduslaiku kapsēta
Adrese: Dzelzavas pagasts (pie Strūgām)
Aizsardzības numurs: 1689   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Tujānu senkapi
Adrese: Dzelzavas pagasts (pie Tujāniem un Birztiņām)
Aizsardzības numurs: 1690   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Griguļu senkapi (Kapu kalns)
Adrese: Dzelzavas pagasts (starp Griguļiem un Muceniekiem)
Aizsardzības numurs: 1691   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Pils
Adrese: Dzelzavas pagasts (Dzelzavas muižā)
Aizsardzības numurs: 6476   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1767. 1772. 1914. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Parks
Adrese: Dzelzavas pagasts (Dzelzavas muižā)
Aizsardzības numurs: 6477   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Kreklu purva senkapi
Adrese: Indrānu pagasts (1,5 km uz ZZR no Silalāčiem)
Aizsardzības numurs: 1705   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Abaines apmetne I
Adrese: Indrānu pagasts (Abaines upes kreisajā krastā pie ietekas Aiviekstes upē)
Aizsardzības numurs: 1706   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dzedziekstes apmetne I
Adrese: Indrānu pagasts (Aiviekstes upes labajā krastā pretim Abaines upes ietekai)
Aizsardzības numurs: 1707   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aboras apmetne I
Adrese: Indrānu pagasts (pie Aboras upes ietekas Abaines upē)
Aizsardzības numurs: 1709   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Līčagala apmetne un senkapi
Adrese: Indrānu pagasts (pie bij. Krēsliņiem)
Aizsardzības numurs: 1710   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Nainiekstes apmetne
Adrese: Indrānu pagasts (pie Nainieka ezera)
Aizsardzības numurs: 1711   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Karātavu kalns - soda vieta
Adrese: Indrānu pagasts (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 1712   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Baznīcas kalniņš - kulta vieta
Adrese: Indrānu pagasts (pie Visagala kapsētas)
Aizsardzības numurs: 1713   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Visagala (Brākaļu) pilskalns
Adrese: Indrānu pagasts (pie Visagala kapsētas)
Aizsardzības numurs: 1714   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zaļmežnieku senkapi
Adrese: Indrānu pagasts (pie Zaļmežniekiem)
Aizsardzības numurs: 1715   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Abaines apmetne II
Adrese: Indrānu pagasts (uz D no Abaines apmetnes I)
Aizsardzības numurs: 1716   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aboras apmetne II
Adrese: Indrānu pagasts (uz D no Aboras apmetnes I)
Aizsardzības numurs: 1717   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aizbetņu apmetne
Adrese: Jumurdas pagasts (pie Aizbetnēm)
Aizsardzības numurs: 1719   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aizbetņu senkapi (Kapu kalniņš, Mājas kalns)
Adrese: Jumurdas pagasts (pie Aizbetnēm)
Aizsardzības numurs: 1720   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dreimaņu senkapi (Krievu kapi)
Adrese: Jumurdas pagasts (pie bij. Dreimaņiem)
Aizsardzības numurs: 1721   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Sīļu Badakmens - kulta vieta
Adrese: Jumurdas pagasts (pie bij. Sīļiem)
Aizsardzības numurs: 1722   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Cirstu skanste (Valvītes) - viduslaiku nocietinājums
Adrese: Jumurdas pagasts (pie Cirstiem)
Aizsardzības numurs: 1723   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vējavas pilskalns
Adrese: Jumurdas pagasts (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 1724   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Tjaku - Viesaku senkapi (Velna klēpji)
Adrese: Jumurdas pagasts (starp bij. Tjakiem un Viesakām)
Aizsardzības numurs: 1725   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zemnieku sēta "Kajēni"
Adrese: Jumurdas pagasts (Kājēnos)
Aizsardzības numurs: 6126   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs.1.p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Akmens verstu stabs
Adrese: Jumurdas pagasts (Kajēnos)
Aizsardzības numurs: 6127   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs. valsts nozīmes vēstures piemineklis.
Matīsēnu senkapi
Adrese: Kalsnavas pagasts (pie bij. Matīsēniem)
Aizsardzības numurs: 1726   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Daktiņu senkapi (Kapu kalns)
Adrese: Kalsnavas pagasts (pie Daktiņiem)
Aizsardzības numurs: 1727   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Īvēnu senkapi (Kapu kalns)
Adrese: Kalsnavas pagasts (pie Īvēniem)
Aizsardzības numurs: 1728   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jaunrūcēnu senkapi (Krievu kapi)
Adrese: Kalsnavas pagasts (pie Jaunrūcēniem)
Aizsardzības numurs: 1729   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Treikaiņu senkapi (Zviedru, Krievu kapi)
Adrese: Kalsnavas pagasts (pie Treikaiņiem)
Aizsardzības numurs: 1730   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Tutenu senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Kalsnavas pagasts (pie Tuteniem)
Aizsardzības numurs: 1731   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kalsnavas baznīcas senkapi
Adrese: Kalsnavas pagasts (pie Veckalsnavas luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 1732   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lazdonas pilskalns
Adrese: Lazdonas pagasts (Smeceres silā)
Aizsardzības numurs: 1734   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dzeņu senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (Dzeņos pie Avotiņiem)
Aizsardzības numurs: 1735   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Liezēres ezera mītne
Adrese: Liezēres pagasts (Liezēres ezera Z daļā, Stārķu saliņā)
Aizsardzības numurs: 1736   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ozolmuižas senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (Ozolmuižā pie Palejām)
Aizsardzības numurs: 1738   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Avotiņu senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (pie Avotiņiem un Ogriņiem, Ogressilā pie Avotiņu pilskalna)
Aizsardzības numurs: 1739   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejasvieglo senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (pie bij. Lejasvieglajiem)
Aizsardzības numurs: 1740   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Salnaskroga senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (pie bij. Salnaskroga, Liezēres un Cesvaines ceļu krustojumā)
Aizsardzības numurs: 1741   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zvejnieku senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Liezēres pagasts (pie bij. Zvejniekiem, Ogres upes kreisajā krastā)
Aizsardzības numurs: 1742   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bluku senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (pie Blukām)
Aizsardzības numurs: 1743   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Cērpu senkapi (Bērzu kalniņš)
Adrese: Liezēres pagasts (pie Cērpiem)
Aizsardzības numurs: 1744   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Cērpu viduslaiku kapsēta (Ogu kalniņš)
Adrese: Liezēres pagasts (pie Cērpiem)
Aizsardzības numurs: 1745   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dārznieku senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (pie Dārzniekiem)
Aizsardzības numurs: 1746   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dzeņu senkapi (Kapukalns)
Adrese: Liezēres pagasts (pie Dzeņiem)
Aizsardzības numurs: 1747   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lapēnu senkapi (Mēra kapi)
Adrese: Liezēres pagasts (pie Lapēniem)
Aizsardzības numurs: 1748   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejasstukuļu senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (pie Lejasstukuļiem)
Aizsardzības numurs: 1749   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Gulbēres senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (pie Mauriņiem)
Aizsardzības numurs: 1750   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ogriņu apmetne
Adrese: Liezēres pagasts (pie Ogriņiem)
Aizsardzības numurs: 1751   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Avotiņu pilskalns
Adrese: Liezēres pagasts (pie Ogriņiem un Avotiņiem, Ogressilā)
Aizsardzības numurs: 1752   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pelavu senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (pie Pelavām)
Aizsardzības numurs: 1753   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Piekalneskurmu viduslaiku kapsēta
Adrese: Liezēres pagasts (pie Piekalneskurmiem)
Aizsardzības numurs: 1754   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Puļķu senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (pie Puļķiem)
Aizsardzības numurs: 1755   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Puļķu Velna akmens - kulta vieta
Adrese: Liezēres pagasts (pie Puļķiem)
Aizsardzības numurs: 1756   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Tirguskalna senkapi
Adrese: Liezēres pagasts (pie Tirguskalniem)
Aizsardzības numurs: 1757   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Liezēres pilskalns
Adrese: Liezēres pagasts (pie Vecvēķiem un Jaunvēķiem)
Aizsardzības numurs: 1758   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Stārķu saliņas apmetne
Adrese: Liezēres pagasts (Liezēra ezera Z daļā, Stārķu saliņā)
Aizsardzības numurs: 9255   Saites:  Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lubejas pilskalns
Adrese: Liezēres pagasts, Lubeja (pie Krievlejām)
Aizsardzības numurs: 1737   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Lubānas luterāņu baznīca
Adrese: Lubāna, Baznīcas iela 1
Aizsardzības numurs: 9146   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1868.–1872. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Ērģeles
Adrese: Lubāna, Baznīcas iela 1 (Lubānas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4054   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1871. 1931. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Vitrāža "Kristus ar bērniem"
Adrese: Lubāna, Baznīcas iela 1 (Lubānas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4056   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Vitrāžas (2)
Adrese: Lubāna, Baznīcas iela 1 (Lubānas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 4057   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Salu ezera mītne
Adrese: Madona (Salas ezerā)
Aizsardzības numurs: 1733   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Meirānu senkapi (Kara kapi)
Adrese: Indrānu pagasts, Meirāni (pie Pērlēm)
Aizsardzības numurs: 1708   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Mārcienas muiža
Adrese: Mārcienas pagasts (Mārcienas muižā)
Aizsardzības numurs: 6478   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Aronmūrnieku senkapi
Adrese: Mārcienas pagasts (pie Aronmūrniekiem un Celmiņiem)
Aizsardzības numurs: 1760   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejnieku senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Mārcienas pagasts (pie bij. Lejniekiem)
Aizsardzības numurs: 1761   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Blieķukalna senkapi (Kapiņu sils)
Adrese: Mārcienas pagasts (pie Blieķukalniem)
Aizsardzības numurs: 1762   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Mārcienas pilskalns
Adrese: Mārcienas pagasts (pie Jānēniem)
Aizsardzības numurs: 1764   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jaunandrānu senkapi
Adrese: Mārcienas pagasts (pie Jaunandrāniem)
Aizsardzības numurs: 1765   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Oliņu senkapi
Adrese: Mārcienas pagasts (pie Oliņiem)
Aizsardzības numurs: 1766   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pilskalns
Adrese: Mārcienas pagasts (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 1767   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Plekšēnu Zviedru skansts - viduslaiku nocietinājums
Adrese: Mārcienas pagasts (pie Plekšēniem)
Aizsardzības numurs: 1768   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Viļumu viduslaiku kapsēta
Adrese: Mārcienas pagasts (pie Viļumiem)
Aizsardzības numurs: 1769   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Dārzniecības siltumnīcas
Adrese: Mārcienas pagasts (Mārcienas muižā)
Aizsardzības numurs: 6479   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. 2.p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Parks
Adrese: Mārcienas pagasts (Mārcienas muižā)
Aizsardzības numurs: 6481   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. v. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Sildu pilskalns
Adrese: Mētrienas pagasts (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 1770   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zviedrukalna senkapi
Adrese: Mētrienas pagasts (pie Zviedrukalniem)
Aizsardzības numurs: 1772   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Eiņu apmetne
Adrese: Ošupes pagasts (Indrānu pag. Klānu mežniecībā pie bij. Eiņu ezera)
Aizsardzības numurs: 1759   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Asnes apmetne I
Adrese: Ošupes pagasts (Asnes upes krastā)
Aizsardzības numurs: 1773   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Smaudžu senkapi
Adrese: Ošupes pagasts (pie Smaudžiem)
Aizsardzības numurs: 1774   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Asnes apmetne II
Adrese: Ošupes pagasts (uz ZA no Asnes apmetnes I)
Aizsardzības numurs: 1776   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Patkules senkapi
Adrese: Sarkaņu pagasts, Patkule (pie Graudu krejotavas)
Aizsardzības numurs: 1793   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aizāru senkapi (Augstā sala)
Adrese: Praulienas pagasts (pie Aizārēm)
Aizsardzības numurs: 1778   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aizpurvu senkapi (Krāsmata)
Adrese: Praulienas pagasts (pie Aizpurviem)
Aizsardzības numurs: 1779   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Baltiņu senkapi
Adrese: Praulienas pagasts (pie Baltiņiem)
Aizsardzības numurs: 1780   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ubānu pilskalns
Adrese: Praulienas pagasts (pie bij. Lejasubāniem)
Aizsardzības numurs: 1781   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Praulienas skolas senkapi
Adrese: Praulienas pagasts (pie bij. Praulienas skolas)
Aizsardzības numurs: 1782   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vecsaikavas (Kapukalnu) senkapi
Adrese: Praulienas pagasts (pie bij. Vecsaikavas kroga, Vecsaikavā pie Kapukalniem)
Aizsardzības numurs: 1783   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ūbānu Baznīckalns (Ozolkalns) - kulta vieta
Adrese: Praulienas pagasts (pie Ilgsalām un Ozolkalniem un bij. Lejasūbāniem)
Aizsardzības numurs: 1784   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Praulienas senkapi (Krāsmata)
Adrese: Praulienas pagasts (pie Imantām, Atmatām un Kalnakmenājiem)
Aizsardzības numurs: 1785   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Rozu senkapi
Adrese: Praulienas pagasts (pie Rozām un Praulienas kapsētas)
Aizsardzības numurs: 1786   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Sīļu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Praulienas pagasts (pie Sīļiem)
Aizsardzības numurs: 1787   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Trakšu senkapi
Adrese: Praulienas pagasts (pie Trakšu fermas)
Aizsardzības numurs: 1788   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Upsta senkapi
Adrese: Praulienas pagasts (pie Upstiem)
Aizsardzības numurs: 1789   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ganiņu viduslaiku kapsēta
Adrese: Praulienas pagasts (starp Kaspariem, Vālantiem un Ganiņu ezeru)
Aizsardzības numurs: 1790   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Strupīšu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Praulienas pagasts (pie Strupīšiem)
Aizsardzības numurs: 1800   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Īvānu Velnakmens
Adrese: Sarkaņu pagasts (pie Īvāniem)
Aizsardzības numurs: 1795   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ižezera ezera mītne
Adrese: Sarkaņu pagasts (Ižezera ZR daļā pie Ezerlaukiem)
Aizsardzības numurs: 1792   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Doriņu senkapi
Adrese: Sarkaņu pagasts (pie Doriņiem)
Aizsardzības numurs: 1794   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kalnapieterēnu senkapi
Adrese: Sarkaņu pagasts (pie Kalnapieterēniem)
Aizsardzības numurs: 1796   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kapmaļu senkapi
Adrese: Sarkaņu pagasts (pie Kapmaļiem)
Aizsardzības numurs: 1797   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejaskujauguļu senkapi
Adrese: Sarkaņu pagasts (pie Lejaskujauguļiem)
Aizsardzības numurs: 1798   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Rēķu viduslaiku kapsēta
Adrese: Sarkaņu pagasts (pie Rēķiem)
Aizsardzības numurs: 1799   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vecdilmaņu senkapi
Adrese: Sarkaņu pagasts (pie Vecdilmaņiem)
Aizsardzības numurs: 1801   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jaunzemju Baznīcas kalns - kulta vieta
Adrese: Sarkaņu pagasts (starp Kaļviem un Jaunzemjiem)
Aizsardzības numurs: 1802   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Sarkaņu pamatskolas ēkas (2)
Adrese: Sarkaņu pagasts (Madonas novads, Sarkaņu pagasts Sarkaņi, Kalna iela 2)
Aizsardzības numurs: 9242   Saites:  Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes vēsturiska notikuma vieta.
Baltavas viduslaiku pils
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Jaunogriņiem)
Aizsardzības numurs: 1803   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Liepkalnes baznīcas senkapi
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Liepkalnes luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 1804   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jākaiņu senkapi
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Pagrabiņiem un bij. Jākaiņiem)
Aizsardzības numurs: 1805   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Skudru pilskalns - kulta vieta
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Skudrām)
Aizsardzības numurs: 1806   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Priekšēnu pilskalns (Pumpiņkalns)
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Vecpriekšēniem)
Aizsardzības numurs: 1807   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vecpriekšēnu senkapi
Adrese: Sausnējas pagasts (pie Vecpriekšēniem)
Aizsardzības numurs: 1808   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Piķa purva senkapi (Krievu sala)
Adrese: Sausnējas pagasts (Piķa purvā pie Kaukuriem)
Aizsardzības numurs: 1809   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Sestukalna astronomisko novērojumu punkts
Adrese: Sausnējas pagasts (Sestukalnā (Ziestu kalnā))
Aizsardzības numurs: 8588   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1824. valsts nozīmes industriālais piemineklis.
Stūrmeža senkapi
Adrese: Ošupes pagasts, Stūrmežs (pie A. Poča mājām)
Aizsardzības numurs: 1775   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Vestienas muižas apbūve
Adrese: Vestienas pagasts, Vestiena (Vestienas muižā)
Aizsardzības numurs: 6487   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 18. gs. 2.p. 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Kaņepēnu (Savītes) pilskalns
Adrese: Vestienas pagasts (pie Kaņepēniem, pie Savītes ezera)
Aizsardzības numurs: 1643   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Sniķerēnu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Vestienas pagasts (pie Sniķerēniem)
Aizsardzības numurs: 1650   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dzīšļu senkapi
Adrese: Vestienas pagasts (pie bij. Dzīšļiem, Kaķīša (Viešūra) ezera krastā)
Aizsardzības numurs: 1811   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Putna kalns - pilskalns
Adrese: Vestienas pagasts (pie Kadiķiem)
Aizsardzības numurs: 1812   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kalnaķelēnu senkapi
Adrese: Vestienas pagasts (pie Riekstiem un bij. Ķelēniem)
Aizsardzības numurs: 1813   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lindēnu (Sloku) apmetne un senkapi (Kapu kalns, Kumeļa kalniņš)
Adrese: Vestienas pagasts (pie Slokām un Lindēniem, Talejas ezera R krastā)
Aizsardzības numurs: 1814   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Tropeļu senkapi (Kapu kalns, Zviedru kapi)
Adrese: Vestienas pagasts (pie Tropelēm)
Aizsardzības numurs: 1815   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kāla kroga senkapi
Adrese: Vestienas pagasts (pie Vēveriem un bij. Kāla kroga)
Aizsardzības numurs: 1816   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Boķu senkapi (Kapu, Vilku kalns)
Adrese: Vestienas pagasts (starp Bunkāniem un Talejas ezeru)
Aizsardzības numurs: 1817   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Indrānu senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Vestienas pagasts (starp Upeniekiem un Indrāniem,starp Liepkalnes -Vestienas lielceļu un Vesetas upi)
Aizsardzības numurs: 1818   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Klēts
Adrese: Vestienas pagasts (Vestienas muižā)
Aizsardzības numurs: 6488   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 18. gs. 2.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Stallis
Adrese: Vestienas pagasts (Vestienas muižā)
Aizsardzības numurs: 6489   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 18. gs. 2.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Zvidzes apmetne
Adrese: Ošupes pagasts, Zvidziena (pie Plūdmaļiem)
Aizsardzības numurs: 1777   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Ērgļu viduslaiku kapsēta
Adrese: Ērgļu pagasts
Ērgļi, Ērgļi (centrā)
Aizsardzības numurs: 1675   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Braki
Adrese: Ērgļu pagasts (Brakos)
Aizsardzības numurs: 46   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorijaArējās saites
Apraksts: 1863.-1908. valsts nozīmes vēstures piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Ērgļu viduslaiku pils
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Ērgļu slimnīcas)
Aizsardzības numurs: 1678   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Ērgļu Skanstes kalniņš - pilskalns
Adrese: Ērgļu pagasts (Ogres upes kreisajā krastā pie Ērgļu dzirnavām)
Aizsardzības numurs: 1676   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Baltiņu senkapi (Velna klēpis)
Adrese: Ērgļu pagasts (pie bij. Baltiņiem)
Aizsardzības numurs: 1677   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Danderu Upurozols - kulta vieta
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Danderiem)
Aizsardzības numurs: 1679   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Indrānu senkapi
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Indrāniem)
Aizsardzības numurs: 1680   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jaunāķēnu senkapi
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Jaunāķēniem)
Aizsardzības numurs: 1681   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kaivēnu pilskalns
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Kaivēniem)
Aizsardzības numurs: 1682   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Rezēnu senkapi (Kapu kalns)
Adrese: Ērgļu pagasts (pie Lejasrezēniem)
Aizsardzības numurs: 1683   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ķikutu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Ērgļu pagasts (starp Kaivēniem un Odzītēm, Kokneses - Ērgļu lielceļa malā)
Aizsardzības numurs: 1684   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Mūzikas darbinieku brāļu Jurjānu dzimtās mājas
Adrese: Ērgļu pagasts (Meņģeļos)
Aizsardzības numurs: 47   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1851. valsts nozīmes vēstures piemineklis.
Ļaudonas viduslaiku pils
Adrese: Ļaudonas pagasts, Ļaudona
Aizsardzības numurs: 1692   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Ļaudonas viduslaiku kapsēta
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie bij. Ļaudonas luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 1693   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Sāvienas (Jokstu) senkapi
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie bij. Jokstiem)
Aizsardzības numurs: 1694   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vilču senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie bij. Vilcēm)
Aizsardzības numurs: 1695   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Driķu senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie Driķiem)
Aizsardzības numurs: 1696   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Sāvienas pilskalns
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie Drikšņu ezera)
Aizsardzības numurs: 1697   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Drikšņu senkapi
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie Drikšņu ezera, Ļaudonas - Beļavas lielceļa labajā pusē)
Aizsardzības numurs: 1698   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ķepšu senkapi (Kapu kalniņš)
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie Ķepšiem)
Aizsardzības numurs: 1699   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jaunzemju dobumakmens - kulta vieta
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie Jaunzemjiem)
Aizsardzības numurs: 1700   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kapsiliņu senkapi (Bada kapi)
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie Kapsiliņiem)
Aizsardzības numurs: 1701   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Midzenīcu apmetne
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie Midzenīcām)
Aizsardzības numurs: 1702   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Rūcēnu senkapi (Krievu kapi)
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie Rūcēniem)
Aizsardzības numurs: 1703   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Siliešu senkapi (Smiltiena)
Adrese: Ļaudonas pagasts (pie Siliešiem, starp Aiviekstes upi un Ļaudonas - Mētrienas lielceļu)
Aizsardzības numurs: 1704   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.