Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Jēkabpils novadā

Vikipēdijas lapa

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Jēkabpils novadā.

Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Aknīstes pilskalns
Adrese: Aknīstes pagasts (pie Susējas upes Aknīstes ZR nomalē pie Līvānu ielas un Saltupes satekas)
Aizsardzības numurs: 882   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas
Adrese: Aknīstes pagasts (Skardupītēs)
Aizsardzības numurs: 25   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: 1901. valsts nozīmes vēstures piemineklis.
Rācenāju senkapi
Adrese: Aknīstes pagasts (pie bij. Rācenājiem)
Aizsardzības numurs: 878   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kaparnieku senkapi
Adrese: Aknīstes pagasts (pie Kaparniekiem)
Aizsardzības numurs: 879   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Saltupju Svētavots - kulta vieta
Adrese: Aknīstes pagasts (pie Mīkļiem, Susejas upes kreisajā krastā)
Aizsardzības numurs: 880   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Stūraģeidānu senkapi
Adrese: Aknīstes pagasts (pie Stūraģeidāniem)
Aizsardzības numurs: 881   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ulasu Airīšu senkapi ar krustakmeni
Adrese: Aknīstes pagasts (Ulasos pie Airītēm)
Aizsardzības numurs: 883   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Asares evanģēliski luteriskā baznīca
Adrese: Asares pagasts, Asare ("Betānija")
Aizsardzības numurs: 8898   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1820.-1823. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Altāra barjera
Adrese: Asares pagasts, Asare (Asares luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3370   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.Ic. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Durvju komplekts
Adrese: Asares pagasts, Asare (Asares luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3373   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs.20.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Interjera dekoratīvā apdare
Adrese: Asares pagasts, Asare (Asares luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3374   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs.20.g. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Kancele
Adrese: Asares pagasts, Asare (Asares luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3375   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18.gs.Ic. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Vitrāža "Kristus debesbraukšana"
Adrese: Asares pagasts, Asare (Asares luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3379   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1909. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Vitrāža "Kristus dzimšana"
Adrese: Asares pagasts, Asare (Asares luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3380   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1909. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Skola, tag. "Baltkalnu" dzīvojamā ēka
Adrese: Asares pagasts (Baltkalnos)
Aizsardzības numurs: 6109   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19.gs.2.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Krastiņu Karātavu kalns - soda vieta
Adrese: Asares pagasts (pie Krastiņiem)
Aizsardzības numurs: 884   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
Adrese: Atašienes pagasts, Atašiene
Aizsardzības numurs: 8905   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1937. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Marinzejas muižas apbūve ar parku
Adrese: [[J%C4%93kabpils_novads
Ata%C5%A1ienes_pagasts|Jēkabpils novads
Atašienes pagasts]] (Marinzejā)
Aizsardzības numurs: 6301   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1845. -1847. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Parks
Adrese: Atašienes pagasts (Marinzejas muižā)
Aizsardzības numurs: 6302   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Pils
Adrese: Atašienes pagasts (Marinzejas muižā)
Aizsardzības numurs: 6303   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1845. -1847. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Stalīdznieku senkapi
Adrese: Atašienes pagasts (pie Stalīdzāniem)
Aizsardzības numurs: 885   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Kapa plāksne A.Velinkam
Adrese: Dignājas pagasts, Dignāja (Dignājas luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3381   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1575. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Dignājas baznīcas apmetne un senkapi
Adrese: Dignājas pagasts (pie Dignājas luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 886   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Dignājas pilskalns
Adrese: Dunavas pagasts (pie Kusiņiem un Bāliņiem)
Aizsardzības numurs: 891   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Avotiņu apmetne
Adrese: Dunavas pagasts (pie Avotiņiem)
Aizsardzības numurs: 887   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dobkalnu viduslaiku kapsēta
Adrese: Dunavas pagasts (pie Dobkalniem)
Aizsardzības numurs: 888   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Drancānu apmetne
Adrese: Dunavas pagasts (pie Drancāniem)
Aizsardzības numurs: 889   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Galenieku apmetne
Adrese: Dunavas pagasts (pie Galeniekiem)
Aizsardzības numurs: 890   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ružu senkapi
Adrese: Dunavas pagasts (pie Ružiem)
Aizsardzības numurs: 892   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dzirkaļu pilskalns
Adrese: Kūku pagasts, Dzirkaļi (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 910   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Saukas pilskalns
Adrese: Elkšņu pagasts (Saukas ezera krastā pie Griptāniem)
Aizsardzības numurs: 900   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dukurānu senkapi
Adrese: Elkšņu pagasts (Klaucē pie Dukurāniem)
Aizsardzības numurs: 894   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kļaužu apmetne
Adrese: Elkšņu pagasts (pie bij. Kļaužiem un Grantiņiem)
Aizsardzības numurs: 895   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Upenieku senkapi
Adrese: Elkšņu pagasts (pie Plūdoņiem (Upeniekiem))
Aizsardzības numurs: 896   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Plūmju viduslaiku kapsēta
Adrese: Elkšņu pagasts (pie Plūmēm)
Aizsardzības numurs: 897   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Sīļu senkapi
Adrese: Elkšņu pagasts (pie Sīļiem)
Aizsardzības numurs: 898   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Sīpolu viduslaiku kapsēta
Adrese: Elkšņu pagasts (pie Sīpoliem)
Aizsardzības numurs: 899   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kurmišku pilskalns
Adrese: Gārsenes pagasts (pie bij. Kurmiškiem, Lāčupītes krastā)
Aizsardzības numurs: 901   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Ērģeles
Adrese: Gārsenes pagasts (Gārsene, Gārsenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3385   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1906. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Vitrāžas (2)
Adrese: Gārsenes pagasts (Gārsene, Gārsenes luterāņu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3387   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1904. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Krāsns
Adrese: Gārsenes pagasts (Gārsene, Gārsenes muižā)
Aizsardzības numurs: 3388   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Rancānu senkapi
Adrese: Gārsenes pagasts (pie bij. Rancāniem)
Aizsardzības numurs: 902   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Krastu apmetne
Adrese: Gārsenes pagasts (pie Krastiem)
Aizsardzības numurs: 903   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Biržu pilskalns
Adrese: Kalna pagasts (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 907   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Minsteru senkapi
Adrese: Kalna pagasts (pie bij. Minsteriem)
Aizsardzības numurs: 905   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ķiocu senkapi
Adrese: Kalna pagasts (pie Ķiociem)
Aizsardzības numurs: 906   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Staģu senkapi
Adrese: Krustpils pagasts (pie bij. Staģiem)
Aizsardzības numurs: 908   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Spunģēnu senkapi
Adrese: Krustpils pagasts (pie Spunģēniem)
Aizsardzības numurs: 909   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Asotes pilskalns
Adrese: Kūku pagasts (pie Gravāniem)
Aizsardzības numurs: 911   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Daugavas Oglenieku senkapi
Adrese: Kūku pagasts (pie Ogleniekiem)
Aizsardzības numurs: 912   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ribāku senkapi
Adrese: Kūku pagasts (pie Ribākiem)
Aizsardzības numurs: 913   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kūkupasiles senkapi
Adrese: Kūku pagasts (starp Kūkupasilēm un Podniekiem)
Aizsardzības numurs: 914   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Barankroga senkapi
Adrese: Ābeļu pagasts, Laši (Ābeļu mežniecībā)
Aizsardzības numurs: 872   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Stradu senkapi
Adrese: Leimaņu pagasts (Strados)
Aizsardzības numurs: 915   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Spilvu senkapi
Adrese: Mežāres pagasts (pie Spilvām)
Aizsardzības numurs: 916   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bērzkalnu senkapi
Adrese: Mežāres pagasts (starp Ķīvēm un bij. Bērzkalniem)
Aizsardzības numurs: 917   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Kņāvu pilskalns
Adrese: Rites pagasts (pie Kņāviem un Drīzumiem)
Aizsardzības numurs: 922   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Stupeļu kalns
Adrese: Rites pagasts (pie bij. Kalnastupeļiem)
Aizsardzības numurs: 919   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Margaskalns
Adrese: Rites pagasts (pie Ziemeļiem)
Aizsardzības numurs: 925   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Krīgānu ezersalas apmetne un senkapi
Adrese: Rites pagasts (Krīgānu ezera salā)
Aizsardzības numurs: 918   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dievalu senkapi
Adrese: Rites pagasts (pie Dīvuļiem)
Aizsardzības numurs: 920   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ķebēnu senkapi
Adrese: Rites pagasts (pie Ķebēniem)
Aizsardzības numurs: 921   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Svilbānu apmetne
Adrese: Rites pagasts (pie Svilbāniem)
Aizsardzības numurs: 923   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Stūreļu senkapi
Adrese: Rites pagasts (pie Ucēniem)
Aizsardzības numurs: 924   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Kaldabruņas pilskalns
Adrese: Rubenes pagasts (pie Sēļu kapsētas)
Aizsardzības numurs: 932   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dronku apmetne
Adrese: Rubenes pagasts (Dronku ezera A krastā pie Dronkām)
Aizsardzības numurs: 926   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Slates senkapi
Adrese: Rubenes pagasts (Mežgales mežniec. Lapsu iec. Slates silā)
Aizsardzības numurs: 927   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zesercelmu senkapi
Adrese: Rubenes pagasts (pie bij. Zesercelmiem)
Aizsardzības numurs: 928   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Ģevrānu Velna akmens - kulta vieta
Adrese: Rubenes pagasts (pie Ģevrāniem un Atpūtām)
Aizsardzības numurs: 929   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lubiņu viduslaiku kapsēta
Adrese: Rubenes pagasts (pie Lubiņām)
Aizsardzības numurs: 930   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Rubiķu sila senkapi
Adrese: Rubenes pagasts (pie Rubiķiem)
Aizsardzības numurs: 931   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Rubeņu kapu vārti ar skulptūrām
Adrese: Rubenes pagasts
Aizsardzības numurs: 9304   Saites:  Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
Priednieku senkapi
Adrese: Salas pagasts (pie Priedniekiem)
Aizsardzības numurs: 933   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Stuburu apmetne
Adrese: Salas pagasts (pie Stuburiem)
Aizsardzības numurs: 934   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bincānu viduslaiku kapsēta
Adrese: Saukas pagasts (pie Bincāniem)
Aizsardzības numurs: 935   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Bungātāju viduslaiku kapsēta
Adrese: Saukas pagasts (pie Bungātājiem)
Aizsardzības numurs: 936   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Klūgu upurakmens - kulta un cepļa vieta
Adrese: Saukas pagasts (pie Klūgām)
Aizsardzības numurs: 937   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ratulānu senkapi
Adrese: Saukas pagasts (pie Ratulāniem)
Aizsardzības numurs: 938   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Skosu pilskalns ar apmetni
Adrese: Saukas pagasts (pie Skosām)
Aizsardzības numurs: 939   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Strautmaļu senkapi
Adrese: Dunavas pagasts, Sudrabkalns (pie kapsētas)
Aizsardzības numurs: 893   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Sēlpils pilskalns
Adrese: Sēlpils pagasts (Daugavas salā pret Sēlpils luterāņu baznīcu)
Aizsardzības numurs: 940   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Babrānu pilskalns
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Babrāniem)
Aizsardzības numurs: 942   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Pormaļu Sudrabkalns
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Pormaļiem)
Aizsardzības numurs: 958   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Strūves ģeodēziskā loka punkts "Arbidāni"
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Arbidāniem)
Aizsardzības numurs: 8983   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1828. valsts nozīmes industriālais piemineklis.
Strūves ģeodēziskā loka punkts "Daborkalns"
Adrese: Sēlpils pagasts (Taborkalns)
Aizsardzības numurs: 9217   Saites:  Wikidata
Apraksts: 1824. valsts nozīmes industriālais piemineklis.
Avenu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Aveniem)
Aizsardzības numurs: 941   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jozupu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Baltezeriem)
Aizsardzības numurs: 943   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Baltiņu apmetne I un Velna akmens - kulta vieta
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Baltiņiem)
Aizsardzības numurs: 944   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Baltiņu apmetne II
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Baltiņiem)
Aizsardzības numurs: 945   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Baltiņu svētavots
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Baltiņiem)
Aizsardzības numurs: 946   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kukaiņu senvieta
Adrese: Sēlpils pagasts (pie bij. Kukaiņiem)
Aizsardzības numurs: 947   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dārziņu viduslaiku kapsēta
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Dārziņiem)
Aizsardzības numurs: 948   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Čakstēnu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Čakstēniem)
Aizsardzības numurs: 949   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Ezernieku Velna akmens - kulta vieta
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Ezerniekiem)
Aizsardzības numurs: 950   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Gretu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Gretēm)
Aizsardzības numurs: 951   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Priekšānu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Grīvniekiem (Priekšāniem))
Aizsardzības numurs: 952   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ķilānu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Ķilāniem)
Aizsardzības numurs: 953   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Īlenānu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Īlenāniem)
Aizsardzības numurs: 954   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Krustlīču senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Krustlīčiem)
Aizsardzības numurs: 955   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejasplāteru senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Lejasplāteriem)
Aizsardzības numurs: 956   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Magoņu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Magonēm)
Aizsardzības numurs: 957   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vizbuļu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Sēlpils luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 959   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Sidrabiņu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Sidrabiņiem (Jērcēniem))
Aizsardzības numurs: 960   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Speldžu apmetne
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Speldžiem)
Aizsardzības numurs: 961   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Dzejnieka Raiņa dzīves vieta
Adrese: Dunavas pagasts, Tadenava
Aizsardzības numurs: 26   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1865.-1869. valsts nozīmes vēstures piemineklis.
Trākšu senkapi
Adrese: Variešu pagasts, Trākši
Aizsardzības numurs: 965   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Medīlu senkapi
Adrese: Variešu pagasts (Medīlās)
Aizsardzības numurs: 962   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Spilvu viduslaiku kapsēta
Adrese: Variešu pagasts (pie Spilvām)
Aizsardzības numurs: 963   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Silabebru senkapi
Adrese: Variešu pagasts (Silabebros)
Aizsardzības numurs: 964   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Šaursliežu dzelzceļa mezgls Viesītē
Adrese: Viesīte
Aizsardzības numurs: 8998   Saites:  Wikidata
Apraksts: 1919.–1972. valsts nozīmes industriālais piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Kūliņu pilskalns
Adrese: Viesītes pagasts (pie Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 971   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Maizīšu pilskalns
Adrese: Viesītes pagasts (pie bij. Maizītēm)
Aizsardzības numurs: 966   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Sunākstes baznīca
Adrese: Viesītes pagasts (Ģederti)
Aizsardzības numurs: 8887   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1827.-1829. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Sērpiņu pilskalns
Adrese: Viesītes pagasts (pie Rasām un bij. Sērpiņiem)
Aizsardzības numurs: 973   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Čupļu senkapi
Adrese: Viesītes pagasts (pie Čupļiem)
Aizsardzības numurs: 967   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Galvānu senkapi
Adrese: Viesītes pagasts (pie Galvāniem)
Aizsardzības numurs: 968   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lejasmucenieku senkapi
Adrese: Viesītes pagasts (pie Jaunluksēm)
Aizsardzības numurs: 969   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kalnadegļu senkapi
Adrese: Viesītes pagasts (pie Kalnadegļiem)
Aizsardzības numurs: 970   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Plūdu apmetne un senkapi
Adrese: Viesītes pagasts (pie Plūdiem)
Aizsardzības numurs: 972   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vilciņu apmetne
Adrese: Viesītes pagasts (pie Vilciņiem)
Aizsardzības numurs: 974   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zīlīšu senkapi
Adrese: Viesītes pagasts (pie Zīlīšiem)
Aizsardzības numurs: 975   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Diemantu senkapi
Adrese: Viesītes pagasts (starp Zīlīšiem un bij. Diemantiem)
Aizsardzības numurs: 976   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Vārenbrokas muiža
Adrese: Viesītes pagasts, Vārnava
Aizsardzības numurs: 6309   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Trepes senkapi
Adrese: Vīpes pagasts (1,3 km uz DR no Trepes dzelzceļa stacijas)
Aizsardzības numurs: 977   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ezerķiķauku senkapi
Adrese: Vīpes pagasts (Ezerķiķauku kapsētā)
Aizsardzības numurs: 978   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Landzānu viduslaiku kapsēta
Adrese: Vīpes pagasts (pie Landzānu kapsētas)
Aizsardzības numurs: 979   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Žagaru viduslaiku kapsēta
Adrese: Vīpes pagasts (pie Žagariem)
Aizsardzības numurs: 980   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Zasas luterāņu baznīca
Adrese: Zasas pagasts, Zasa
Aizsardzības numurs: 6310   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1750. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Antūžu apmetne
Adrese: Zasas pagasts (pie Antūžiem)
Aizsardzības numurs: 981   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Kaupres pilskalns
Adrese: Ābeļu pagasts (pie Kaupreniekiem, Daugavas Ābeļu salā)
Aizsardzības numurs: 875   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Delvenieku senkapi
Adrese: Ābeļu pagasts (pie Delveniekiem)
Aizsardzības numurs: 873   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kauprenieku senkapi
Adrese: Ābeļu pagasts (pie Kaupreniekiem, Daugavas Ābeļu salā)
Aizsardzības numurs: 874   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Reiņu senkapi un apmetne
Adrese: Ābeļu pagasts (pie Reiņiem)
Aizsardzības numurs: 876   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Smilktiņu senkapi
Adrese: Ābeļu pagasts (pie Smilktiņiem)
Aizsardzības numurs: 877   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.