Irēna Fatare

Vikipēdijas lapa
Irēna Fatare
Personīgā informācija
Dzimusi 1937. gada 25. augustā (86 gadi)
Brunavā,Latvija
Tautība latviete
Zinātniskā darbība
Zinātne Botānika
Darba vietas Salaspils, LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūts (1961-1993),

Rīga, AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika"[1] (1998-2020).

Alma mater Latvijas Universitāte
Sasniegumi, atklājumi Dr,biol., Daugavas ielejas flora, Latvijas floras horoloģija, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošana Daugavas ielejā

Dr.biol. Irēna Fatare (1937) ir latviešu bioloģe, botāniķe specializējusies pļavu ekoloģijā, ģeobotānikā,[2] augu ģeogrāfijā un floroģenēzē, taksonomijā un dabas aizsardzībā. Pētījusi Daugavas ielejas floru un veģetāciju, aktīvi piedalījusies īpaši aizsargājamo teritoriju veidošanā Daugavas ielejā, lai saglabātu tās dabas vērtības.

Dzīvesgājums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Irēna Fatare dzimusi 1937. gada 25. augustā Brunavas pagastā Jāņa un Maigas Fatares (dzim. Pavēnes) ģimenē. Mācījusies Mežgaļu 7-gadīgajā skolā,[3] 1955. gadā beigusi Bauskas 1. vidusskolu.[4] 1960. gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultāti.[5] Vienu gadu strādājusi Mežgaļu skolā, no 1961. līdz 1993. gadam — LPSR ZA Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijā.

Botānikas laboratorijā I.Fatare strādāja zinātņu doktores LPSR ZA korespondētājlocekles Gali Sabardinas vadībā Latvijas dabīgo pļavu un ganību veģetācijas, fitocenoloģijas un ekoloģijas izpētē. 1968. gadā I.Fatare ieguvusi Bioloģijas zinātņu kandidāta grādu, aizstāvot disertāciju par vara (Cu) nozīmi Latvijas dabīgo pļavu fitocenozēs. 1993. gadā nostrificēta Latvijas Universitātē. Papildinājusies Sankt Pēterburgā V. L. Komarova Botānikas institūta, Maskavas Valsts Universitātes, Tartu Universitātes bibliotēkās un herbārijos.

1970. gados Laimas Tabakas vadībā I.Fatare iesaistījās Botānikas laboratorijas pētījumos par Latvijas floru, augu sistemātiku un ģeogrāfiju, līdz 1984. gadam vadīja laboratorijas lauku darbu ekspedīcijas. No 1980. gada līdz 1992. gadam — vecākā zinātniskā līdzstrādniece, Bioloģijas Institūta Zinātniskās Padomes Dabas resursu sekcijas locekle.

Irēna Fatare pētījusi Daugavas ielejas floru, ielejas nozīmi Latvijas floroģenēzē, piedalījusies zinātniskā pamatojuma sagatavošanā, kas novērsa Daugavpils HES celtniecību un sekmēja dabas liegumu “Daugavas loki” un "Daugavas ieleja" izveidošanu. Viņa pētījusi Latvijas floras fitoģeogrāfisko elementu sastāvu un izplatību, vairāku sistemātisko grupu taksonomiju (nozīmīgākās — krustziežu, naktssveču un čemurziežu dzimtas), strādājusi pie zinātniskā pamatojuma augu sugu aizsardzībai. Fatare gatavoja materiālus par sugu izplatību Latvijā Eiropas Floras atlantam,[6] kura izdošanu vada Helsinku Universitāte (Somijā).

I. Fatare piedalījās un organizēja Baltijas botāniķu ekspedīcijas — konferences, Latvijas Botāniķu biedrības biedrene kopš 1968. gada.

1997. un 2003. gados Fatare strādāja Latvijas ģeotelpiskās aģentūras[7] izveidotā Latvijas veģetācijas kartēšanas grupā, kas sagatavoja Latvijas digitālo karti Eiropas Savienības Vides informācijas koordinācijas programmai CORINE Land Cover.[8]

1970. gados I. Fatare piedalījās dr. biol. Dailoņa Pakalna organizētajās Vissavienības Ārstniecības augu zinātniski pētnieciskā institūta ekspedīcijās Kaukāzā un Krimā. No 1998. līdz 2020. gadam strādāja AS “Rīgas Farmaceitiskā fabrika”.

I. Fatares savāktais ziedaugu un paparžaugu herbārijs glabājas LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas herbārijā (herbārija starptautiskais kods — LATV).

Darbi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Фатаре И. Pаспрострaнение отдельных видов луговых расений в зависимости от содержания в почве меди. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, nr.7. Rīga, 1967.
 2. Сабардина Г., Клавина Г., Фатаре И. Количественное cравнениe вертикального сложения фитоценозов. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, nr.12. Rīga, 1967.
 3. Сабардина Г., Фатаре И., Эглите З., Юкна Я. Выявление индикационного значения отдельных видов луговых растений как показателей химизма почвы. Теоретические вопросы фитоиндикации. Ленинград, 1971.
 4. Сабардина Г., Фатаре И., Юкна Я. Экологическая характеристика отдельхых видов луговых растений Латвийской ССР. Проблемы биогеоценологии и ботанической географии. Ленинград, 1973.
 5. Фатаре И. Виды растений атлантического распростронения. Флора и растительность Латвийской ССР . Приморская низменность. Рига, 1974.
 6. Фатаре И. Флора и растительность приморских дюн.Флора и растительность Латвийской ССР. Приморская низменность. Рига, 1974.
 7. Fatare I. Latvijas jūrmalas kāpu veģetācija. Rīga, 1975.
 8. Фатаре И. Западноевропейские виды растений в Приморской низменности Латвийской ССР. Фитогеографическая, флористическая и геоботаническая характеристика приморской растительности. Вильнюс, 1976.
 9. Фатаре И. Западноевропейские виды растений. Флора и pастительность Латвийской ССР. Курземский геоботанический район. Рига, 1977.
 10. Фатаре И. Род Bromus L.s.l.в Латвийской ССР (на примере Курземского ботанического района). Флора и pастительность Латвийской ССР. Курземский геоботанический район. Рига, 1977.
 11. Фатаре И. Западноевропейские виды растений. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига, 1979.
 12. Род Epilobium L. в Латвийской ССР. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига, 1979.
 13. Fatare I., Talla B. Reti augi Daugavas ielejā posmā Piedruja — Daugavpils. Retie augi un dzīvnieki, 1980.
 14. Табака Л., Фатаре И. Система охроняемых объектов природы и ее роль в сохронении генофонда флоры в Латвийской ССР. Экология и охрана растений нечерноземной зоны РСФСР. Иваново, 1981.
 15. Фатаре И., Цепурите Б. Флора долины реки Даугава. Флора и растительность Латвийской ССР. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 16. Гаврилова Г., Плотниекс М., Табака Л., Фатаре И. Цепурите Б., Эглите З. Структура флоры. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 17. Fatare I. Pūkainās asinszāles — Hypericum hirsutum L. — izplatība Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1983.
 18. Fatare I., Gavrilova Ģ. Papildinājumi Latvijas PSR aizsargājamo augu sarakstam. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1983.
 19. Табака Л., Клявиня Г., Фатаре И., Цепурите Б. Сравнительный анализ основных флористических показателей некоторых речных долин Латвии.Охрана флоры речных долин в Прибалтийских pеспубликах. Рига, 1983.
 20. Fatare I. Floristisko pētījumu rezultāti Daugavas ielejas posmā no Jaunjelgavas līdz Pļaviņu HES. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.3. Rīga, 1984.
 21. Fatare I. Īss pārskats par retām adventīvām Brassicaceae dzimtas sugām Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1984.
 22. Фатаре И., Ингерпуу Н., Каск М., Лаасимер Л. Исследование Эстонской и Латвийской флоры на протяжении двух столетий. Прибалтийская флора и ее историография. Вильнюс, 1984.
 23. Fatare I. Naktssveču — Oenothera L. — sugas Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1985.
 24. Фатаре И. Флора долины реки Даугава. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 25. Фатаре И., Гаврилова Г. Редкие виды растений. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 26. Табака Л., Фатаре И. и.др. Структура флоры. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 27. Fatare I. Daugavas ielejas flora. Rīga, 1987.
 28. Fatare I., Cepurīte B. Phyteuma orbiculare L. — jauna suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1987.
 29. Фатаре И. Флора долины реки Даугава. Флора и растительность Латвийской ССР. Средне-Латвийский геоботанический район. Рига, 1987.
 30. Табака Л.,Фатаре И., Плотниекс М. Систематическая структура флоры. Флора и растительность Латвийской ССР. Средне-латвийский геоботанический район. Рига, 1987.
 31. Табака Л., Гаврилова Г., Фатаре И. Флора сосудистых растений Латвийской ССР. Рига, 1988.
 32. Fatare I. Kas pārvietos Daugavas meandrus? Domu Daugava. Sirds Daugava. Rīga, 1989.
 33. Фатаре И. Флора долины pеки Даугава. Рига, 1989.
 34. Табака Л., Фатаре И., Плотниекс М. Систематическая структура флоры. Флора и растительность Латвийcкой ССР. Центрально-Видземский геоботанический район. Рига, 1990.
 35. Fatare I. Daugavas ielejas floristiskās īpatnības. Kultūrvides veidošanas problēmas Daugavas ielejā. Daugavpils, 1991.
 36. Fatare I. Pakalnu kazroze — Epilobium collinum C.C.Gmel. — izplatība Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1991.
 37. Fatare I. Latvijas floras komponentu izplatības analīze un tās nozīme augu aizsardzības koncepcijas izstrādāšanā. Rīga, 1992.
 38. Fatare I. Pārskats par augu sugu izplatību Latvijā. Dabas daudzveidības saglabāšanas aktuālie jautājumi Latvijā. Rīga, 1992.

Izdevuma “Хорология Флоры Латвийской ССР” zinātniskā redaktore, rakstījusi arī Ģimenes Enciklopēdijai, Latvijas Sarkanajai grāmatai (2003), Atlas Florae Europae, Baltijas floras konspektam (Flora of the Baltic countries), “Dabas un Vēstures kalendāram”, žurnālam “Zinātne un Tehnika”.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. «Rīgas farmaceitiskā fabrika ir viena no lielākajām zāļu ražotājām Baltijā - Rīgas Farmaceitiskā Fabrika». rff.lv.
 2. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 23. aprīlī. Skatīts: 2019. gada 25. februārī.
 3. «Pamatskolas - Izglītības iestādes - Izglītība - Sabiedrība - Bauskas novada dome». www.bauska.lv. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2018. gada 21. oktobrī. Skatīts: 2019. gada 25. februārī.
 4. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 25. martā. Skatīts: 2019. gada 25. februārī.
 5. fhttp://priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/
 6. «Atlas Florae Europaeae (AFE) — Distribution of Vascular Plants in Europe | LUOMUS». www.luomus.fi.
 7. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 11. martā. Skatīts: 2019. gada 25. februārī.
 8. «CLC 2018 — Copernicus Land Monitoring Service». land.copernicus.eu.

Ārējie avoti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas valsts arhīvs. Fonds: LR Izglītības un zinātnes min. LU Bioloģijas institūts. 2367-2-83
 • Enciklopēdija Latvijas Daba, 6.sēj. Preses nams, Rīga, 1998.
 • Intervijas ar Dr.biol. Irēnu Fatari 2019. gada februārī, Rīgā.