Meņķa upīte

Vikipēdijas lapa

Meņķa upīte ir aptuveni 6,3 kilometrus gara upe, kas iztek no Linaites pūra un ietek Daugavā pie Buivānu mājām.

Upe tek pa Dignājas pagastu un tai nav dabisku pieteku. Padomju gados tā ir tikusi pārveidota un tai izveidotas mākslīgās pietekas meliorācijas vajadzībām

Upīti šķērso vietējas nozīmes autoceļš V14(5)783 Jēkabpils—Dignāja—Ilūkste un mazāki autoceļi Meņķis—Kaļvāres un Kalna Majori—Linaites purvs.

Meņķa upīte gandrīz visā savā tecējumā ir nekopta, un tā aizaug ar krūmiem.