Pāriet uz saturu

Radošuma balva

Vikipēdijas lapa

Radošuma balva ir Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kopš 2012. gada rīkots ikgadējs konkurss pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas notiek visā Latvijā radošās darbības nedēļas „radi!2013” ietvaros.[1]

Ar šo balvu VARAM vēlas sekmēt radošumu pašvaldību darbā un pieredzes apmaiņu radošu risinājumu izmantošanā, kā arī informēt iedzīvotājus par labas un veiksmīgas prakses piemēriem.

Pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, fiziskas un juridiskas personas piesaka Radošuma balvai radošus risinājumus, kas apliecina pašvaldības spēju mērķtiecīgi izmantot savus resursus, veicinot saimniecisko darbību, identitātes stiprināšanu un pašvaldības atvērtību kopdarbam un gatavību strādāt komandā. Pieteikuma anketu var aizpildīt VARAM mājaslapā.

Balvai pieteiktos pretendentus vērtē darba grupa atbilstoši Radošuma balvas nolikumā minētajiem kritērijiem, t.sk. oriģinalitāte, aktualitāte, resursu izmantošanas efektivitāte, sabiedriskā nozīme, integrēta pieeja u.c. Darba grupas sastāvā ir pārstāvji no VARAM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, UrbanInstitute, biedrības „ZINIS”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Sorosa fonda – Latvija, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Lauku foruma un Britu padomes Latvijā. Uz Radošuma balvas pasniegšanas ceremoniju tiek aicināti Radošuma balvas pretendenti un pieteicēji.[2]

Radošuma balvas laureāti tiek iedalīti vairākās kategorijās atbilstoši pārstāvētā novada vai pašvaldības lielumam.

2012. gadā tika atsevišķi izdalītas šādas kategorijas – Republikas pilsētu un lielo novadu kategorija, Vidējo novadu kategorija un Mazo novadu kategorija. Balvas saņēma trīs pašvaldības katrā kategorijā.

Republikas pilsētu un lielo novadu kategorijā:

1. vietā – Siguldas novads par atvērtību un prasmi izmantot iedzīvotāju radošās idejas pašvaldības attīstības veicināšanā;
2. vietā – Valmieras pilsēta par atvērtā pirmkoda programmatūras izmantošanu pašvaldības ikdienas funkciju veikšanā un pakalpojumu sniegšanā;
3. vietā – Dobeles novads par oriģinalitāti pašvaldības tēla veidošanā un atpazīstamības veicināšanā, sadarbojoties ar iedzīvotājiem un dažādu nozaru pārstāvjiem.

Vidējo novadu kategorijā:

1.vietā – Salacgrīvas novads par oriģinālajiem risinājumiem, veicinot jauniešu iesaisti darba tirgū;
2. vietā – Salaspils novads par unikālu pieeju sabiedrības iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā, nodrošinot plašu sabiedrisko organizāciju un interešu grupu pārstāvniecību pašvaldībai nozīmīgu jautājumu risināšanā;
3. vietā – Babītes novads par netradicionālu risinājumu kultūras pasākuma organizēšanā un īstenošanā.

Mazo novadu kategorijā:

1. vietā – Rūjienas novads par jaunu sadarbības formu izveidi starp pašvaldību, tās iedzīvotājiem, amatniekiem un uzņēmējiem, veicinot savas identitātes nostiprināšanu caur kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu un sekmējot uzņēmējdarbību;
2. vietā – Skrundas novads par oriģinālu pieeju vietējās identitātes stiprināšanā, prasmīgi attīstot atpazīstamu pašvaldības vizuālo tēlu;
3. vietā – Priekules novada Kalētu pagasts par efektīviem risinājumiem vides sakopšanā, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu. [3]

2013. gadā kategorijas tika noteiktas vieglāk izmērāmās kategorijas, pēc iedzīvotāju skaita – Republikas pilsētu un lielo novadu grupa, Novadi ar iedzīvotāju skaitu virs 5500 un Novadi ar iedzīvotāju skaitu zem 5500. Šajā gadā tika piešķirta viena Radošuma balva katrā kategorijā.

Republikas pilsētu un lielo novadu grupas uzvarētājs bija Zemgales reģions un tā Kompetenču attīstības centrs ar iniciatīvu "Sistēmas izveide intereses par dabaszinātnēm un spējas risināt tehniskas dabas problēmas veicināšanai visos izglītības posmos".
Novadi ar iedzīvotāju skaitu virs 5500 laureāts bija Dagdas novada pašvaldība ar iniciatīvu "Kļūsti uzņēmējs laukos".
Kategorijā Novadi ar iedzīvotāju skaitu zem 5500 balvu saņēma Beverīnas novada pašvaldība ar iniciatīvu "Lauku biznesa inkubators (kooperatīvās, sociālās jeb inovatīvas ekonomikas modelis)".[4]

Radošuma balvas laureāti tiek apbalvoti ar mākslas skolas audzēkņu darbiem un balvu radošuma stiprināšanai – praktiskām konsultācijām turpmākajai attīstībai.

  1. «radi!». Radi Latvija. Skatīts: 2013. gada 27. aprīlis.
  2. «Radošuma balva». VARAM. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 3. martā. Skatīts: 2013. gada 27. aprīlis.
  3. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 4. martā. Skatīts: 2013. gada 27. aprīlī.
  4. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 4. martā. Skatīts: 2013. gada 27. aprīlī.