Uzņēmējdarbības tīmeklis

Vikipēdijas lapa

Uzņēmējdarbības tīmeklis ir cilvēku kopums, kurus saista savstarpējas komerciālas intereses. Uzņēmējdarbības tīmeklis palīdz uzņēmējiem, nereti arī atsevišķiem speciālistiem, ekspertiem, zinātniekiem, dibināt noderīgus kontaktus. Bieži uzņēmējdarbības tīmekļu dalībnieki ir mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieki vai to vadītāji, kuri meklē savas produkcijas vai pakalpojumu papildu pārdošanas iespējas, vai arī kapitālieguldījumu piesaistes iespējas.

Arī zinātniekiem un izgudrotājiem ir nepieciešami gan investori, gan uzņēmēji, kas varētu palīdzēt viņiem attīstīt izgudrojumus līdz ražošanas modelim un ieviest sērijveida vai masveida ražošanā.

Uzņēmējdarbības tīmeklis tā dalībniekiem palīdz arī ātrāk un pilnīgāk apgūt labāko pieredzi, iegūt aktuālāko informāciju, arī tādu, kas ne vienmēr pieejama medijos. Dalība tīmeklī, kuru zināmā mērā var uzskatīt arī par interešu klubu, psiholoģiski tuvina tā dalībniekus, veicina to atvērtību un savstarpēju uzticēšanos, tādējādi daļēji aizstājot tirgvedības un reklāmas funkcijas.

Progress informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) jomā ir atvieglojis un paātrinājis uzņēmējdarbības tīmekļu veidošanos. Arvien vairāk tie kļūst starptautiski, tie globalizējas, kļūst par elektroniskās uzņēmējdarbības vai elektroniskās tirdzniecības dabisku sastāvdaļu. Piederība šādam elektroniskam tīmeklim nemazina nepieciešamību pēc personīgas tikšanās un sarunām, taču ievērojami paplašina komunicēšanas iespējas starp tīmekļa dalībniekiem.

Praksē uzņēmējdarbības pasākumi un informācijas apmaiņa parasti tiek kombinēti. Uzņēmējdarbības tīmekļa administratori parasti rīko regulārus biznesa pasākumus — konferences, seminārus, apaļos galdus, diskusiju grupas u.c., kur šo pasākumu dalībniekiem ir iespēja nodibināt savstarpējus kontaktus. Vēlāk viņi komunicēšanai var izmantot uzņēmējdarbības tīmekli vai citus IST līdzekļus.