Ēriks Kumari

Vikipēdijas lapa
Ēriks Kumari
Eerik Kumari
Ēriks Kumari
Personīgā informācija
Dzimis 1912. gada 7. martā
Valsts karogs: Krievijas Impērija Kirbla, Lēnes apriņķis, Igaunijas guberņa, Krievijas impērija (tagad Karogs: Igaunija Igaunija)
Miris 1984. gada 8. janvārī (71 gads)
Valsts karogs: Padomju Savienība Tartu, Igaunijas PSR, PSRS (tagad Karogs: Igaunija Igaunija)
Tautība igaunis
Nodarbošanās ornitoloģija
Augstskola Tartu Universitāte

Ēriks Kumari (igauņu: Eerik Kumari); dzimis Ēriks Matiass Sitss (igauņu: Erik Mathias Sits); dzimis 1912. gada 7. martā Igaunijā, Lēnes apriņķa Kirblas ciemā, miris 1984. gada 8. janvārī Tartu) bija igauņu un padomju zinātnieks, ornitologs un ekologs. Bioloģijas zinātņu doktors (1972), Igaunijas PSR nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, Igaunijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.

Biogrāfija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ēriks Kumari dzimis zemnieku ģimenē 1912. gada 7. martā Kirblas ciemā, Lēnes apriņķī, Igaunijas guberņā. 1922. gadā viņš pārcēlās uz Tallinu, kur mācījās ģimnāzijā. Līdz 1937. gadam viņa vārds bija Ēriks Matiass, bet uzvārds — Sits. Uzvārdu Kumari viņš pieņēma pēc Kumari salas nosaukuma Baltijas jūras Veinameri šaurumā (Monzundā).

1932. gadā viņš iestājās Tartu Universitātē, kuru absolvēja 1940. gadā, iegūstot grādu zooloģijā.

1928. gadā viņš Matsalu līča tuvumā uzsāka putnu vērošanu un 1930. gadā publicēja savu pirmo zinātnisko darbu. 1937. gadā iznāca viņa monogrāfija "Materiāli par Matsalu līča ornitofaunu". 1938. un 1939. gadā viņš uzsāka zivju dzenīšu izpēti. Strādāja par zoologu Igaunijas PSR Valsts Dabas muzejā Tallinā.

Otrā pasaules kara dalībnieks[1]; no 1942. gada līdz 1945. gadam dienējis Sarkanajā armijā kā vecākais leitnants, ķīmiskā dienesta vadītājs, nonāca līdz Kurzemei.

Pēc kara nodarbojās ar dabas objektu inventarizāciju. 1947. gadā turpināja strādāt Tallinā jau kā Valsts dabas muzeja darbinieks, tajā pašā laikā viņš kļuva par Igaunijas PSR Zinātņu akadēmijas Zooloģijas un botānikas institūta locekli. Bija vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Tartu Universitātes mugurkaulnieku zooloģijas katedrā. 1949. gadā aizstāvēja kandidāta disertāciju "Zivju dzenītis Igaunijas PSR. Zooģeogrāfiskie un ekoloģiskie pētījumi". Balstoties uz Igaunijas dienvidaustrumos savākto materiālu par zivju dzenīti, 1952. gadā aizstāvēja doktora disertāciju "Mūsdienu Igaunijas PSR ornitofaunas sastāvs un tā ģenēze". 1954. gadā tika publicēts Kumari galvenais darbs — "Igaunijas PSR putni". 1952. gadā pēc zinātņu doktora grāda piešķiršanas viņš tika iecelts Zooloģijas un botānikas institūta zinātniskā direktora vietnieka amatā, šo posteni ieņēma līdz 1977. gadam (vēlāk viņš bija vecākais zinātniskais līdzstrādnieks un konsultants). Viņš pētīja dažādu ainavu putnus, bet priekšroku deva Igaunijas augsto purvu putnu izpētei. Pētījis augsto purvu putnus arī Latvijā.[2][3] Ēriks Kumari arī pētījis Palearktikas zooģeogrāfijas problēmas.

Ēriks Kumari tiek uzskatīts par galveno Igaunijas PSR dabas aizsardzības sistēmas autoru: 1957. gadā Igaunijas PSR tika pieņemts likums par dabas aizsardzību, kas kļuva par pirmo vides aizsardzības likumu PSRS. Ērika Kumari spalvai pieder "Igaunijas Dabas aizsardzības rokasgrāmata" (1960), "Dabas aizsardzība" (1973) un Igaunijas PSR Sarkanā grāmata (1982), kā arī četri "Igaunijas lauku putnu noteicēja" izdevumi. Viņš ir autors grāmatām un rokasgrāmatām interesentiem un ornitologiem iesācējiem "Kā novērot putnus" (1963) un "Putnu pārlidojumi" (1975). No 1954. līdz 1964. gadam Kumari vadīja Dabaszinātņu biedrību Igaunijas PSR Zinātņu akadēmijā, 1955. gadā izveidoja Baltijas komisiju putnu migrācijas pētījumiem un PSRS Zinātņu akadēmijas dabas aizsardzības komisiju. No 1954. līdz 1962. gadam Ēriks Kumari Baltijas komisijas ietvaros organizēja novērošanas punktu tīklus BaltijasBaltās jūras putnu migrācijas ceļu izpētē, kā arī sāka publicēt periodiskus ziņojumus, šī komisija bija starpnieks Vissavienības un starptautiskās programmās migrējošo putnu izpētei.

1974. gadā pēc Kumari iniciatīvas tika sasaukta pirmā starptautiskā konference par Baltijas jūras baseina migrējošo putnu izpēti un aizsardzību. Konferences notika arī 1977. gadā Polijā, 1980. gadā Somijā un 1984. gadā Zviedrijā. 1982. gadā XVIII Starptautiskā Ornitoloģijas kongresa plenārsēdē Maskavā Kumari uzstājās ar runu, apkopojot kopš 1950. gadiem paveikto.

Viņš ir publicējis vairāk nekā 200 zinātniskus rakstus un kopumā ir vairāk nekā 550 grāmatu, brošūru, recenziju utt. autors. Viņš sadarbojās ar daudziem padomju un ārvalstu zinātniekiem, bija Starptautiskās ornitoloģijas komitejas loceklis, PSRS Zinātņu akadēmijas Ornitoloģijas komitejas priekšsēdētāja vietnieks un daudzu PSRS, Eiropas un pasaules putnu aizsardzības organizāciju loceklis. Kopš 1974. gada bija krājumu "Ornitoloģija" redkolēģijas loceklis. Viņš piedalījās zinātniskā personāla apmācībā, uzraudzīja daudzu disertāciju (viens no šādu disertāciju izstrādātājiem bija arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības goda biedrs Aivars Mednis[4]) un kursa darbu izstrādi, kā arī vadīja praktiskos darbus.

Kumari apbalvots ar 8 medaļām, bija Igaunijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, bioloģijas zinātņu doktors un ornitoloģijas profesors. PSRS Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks (1972), Somijas ornitoloģijas biedrības un Lielbritānijas ornitoloģiskā tresta goda loceklis, Spānijas Ornitoloģijas biedrības korespondētājloceklis.

Viņš mīlēja mūziku, teātri un literatūru: jaunībā viņš mīlēja dziedāt un konservatorijā apguva mežraga spēli.

Ērika Kumari piemiņas akmens

Miris 1984. gada 8. janvārī Tartu pēc smagas slimības. Ērika Kumari piemiņai 1989. gadā nodibināta viņa vārdā nosauktā prēmija (Eerik Kumari looduskaitsepreemia), kas tiek piešķirta par nopelniem dabas aizsardzībā (pirmais, kam šī prēmija tika piešķirta, bija igauņu dabaszinātnieks Freds Jisi 1989. gadā). Kirblas nogāzē, kur kādreiz atradās Kumari vadītā Puhtu ornitoloģiskā stacija, uzstādīts Ērika Kumari piemiņas akmens.[5][6]

Literatūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Krievu valodā[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • О состоянии охраны природы в Эстонской ССР // Охрана природы и заповедное дело в СССР, № 2. 1957
 • VII Генеральная ассамблея и VII Техническое совещание Международного союза по охране природы и природных ресурсов // Вестник АН СССР, № 1. 1959
 • Охрана природы в Эстонской ССР // Природа, № 6. 1959
 • Охрана природы в Эстонии // Труды всесоюзных совещаний по охране природы, в. 2, Вильнюс. 1960
 • Проблемы охраны птиц в Прибалтике // Тезисы докладов Пятой Прибалтийской орнитологической конференции, Тарту, стр. 102—104. 1963
 • Насущные задачи международной охраны водоплавающих птиц в области Балтийского моря // География ресурсов водоплавающих птиц в СССР, состояние запасов, пути их воспроизводства и правильного использования, М., вып. 1, стр. 17—20. 1965
 • Проблемы охраны птиц в Прибалтике // Итоги орнитологических исследований в Прибалтике. Таллинн, стр. 41—47. 1967
 • Очередные проблемы охраны птиц в Прибалтике // Материалы Седьмой Прибалтийской орнитологической конференции, Рига, в. 3, стр. 9—11. 1970
 • Охрана птиц Балтии // Известия АН Туркм. ССР, серия биолог., № 4. 1970
 • Значение национальных птиц в пропаганде идеи охраны природы // Сообщение Прибалтийской комиссии по изучению миграций птиц, № 7, стр. 184—186. 1972
 • Ханг В., 1985. Эрик Вольдемарович Кумари // Охрана окружающей среды в городах // Научные труды по охране природы, № 9, Тарту, стр. 114—117. 1985

Igauņu valodā[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Организация охраны природы в Германской Демократической Республике // Лесное хозяйство, № 2. 1958
 • Об охране природы в лесах Эстонии // Вопросы восстановления лесов на песчаных почвах и ведение хозяйства в боровых лесах, Тарту. 1958
 • VI Международный конгресс по охране природы // Природа Эстонии, № 1. 1959
 • Задачи и направления научно-исследовательской работы на заповедных участках // Бюллетень по охране природы, № 1, Тарту. 1959
 • Основы охраны птиц // Полевой определитель птиц Эстонии, Таллинн. 1959
 • 50 лет охраны природы в Эстонии // Бюллетень по охране природы, Тарту, № 2. 1961
 • Борьба за проведение в действие режима охраны природы на заливе Матсалу в промежуток времени 1933—1958 гг. // Тезисы докладов VI съезда эстонских естествоиспытателей, Тарту. 1961
 • Справочник по охране природы, 1960. Под редакцией Э. Кумари, Таллинн, 280 стр.

Citās valodās[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Охрана природы в Эстонской ССР, Изд. комиссиии по охране природы АН ЭССР, Таллин (на англ. языке). 1960
 • Dеmentiev G., Кumаri Е., Uber den Vogelschutz in der Sowjetunion, Der Falke, Leipzig-Jena. 1958

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Память народа
 2. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2017. gada 20. maijā. Skatīts: 2018. gada 31. oktobrī.
 3. https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/latvijaspurvi/CV/ENG_CV/tezes/LU72_Keiss.pdf[novecojusi saite]
 4. «Latvijas Ornitoloģijas biedrības aktualitātes». www.lob.lv. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2018-09-02. Skatīts: 2018-10-31.
 5. «Kirblas nogāze un profesora Ērika Kumari piemiņas akmens». www.visitparnu.com. Skatīts: 2018-10-31.[novecojusi saite]
 6. LLTA Lauku Celotajs. «Piemiņas akmens dabaszinātniekam Ērikam Kumari (Erik Kumari)». coastalhiking.eu (angļu). Skatīts: 2018-10-31.[novecojusi saite]

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]