Ģertrūde Gavrilova

Vikipēdijas lapa
Ģertrūde Gavrilova
Personīgā informācija
Dzimusi 1934. gada 16. februārī
Daugavpils, Latvija
Mirusi 2019. gada 16. februārī (85 gadi)
Rīga, Latvija
Tautība Latviete
Zinātniskā darbība
Zinātne Botānika
Darba vietas Salaspils, LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūts(1963-2013)
Alma mater Latvijas Universitāte
Sasniegumi, atklājumi Dr. biol., Botānikas laboratorijas vadītāja vietniece (1974-2013), monogrāfiju "Cirīša ezers" (1984) un "Lapa" (1988) autore. Latvijas Floras autore Caryophyllaceae, Polygonaceae, Geraniaceae u.c. dzimtām un Alchemilla L. un Potamogeton L. ģintīm.

Dr. biol. Ģertrūde Gavrilova (dzim. Švirkste, arī Ģ. Kļaviņa) (1934-2019) bija latviešu bioloģe, botāniķe specializējusies ekoloģijā, augu ģeogrāfijā, taksonomijā, morfoloģijā, sistemātikā neļķu, sūreņu, gandreņu, glīveņu un citas dzimtas). "Latvijas Floras" autore par šīm dzimtām. Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas vadītāja vietniece (1974—2013). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Terminoloģijas komisijas Botānikas apakškomisijas ilggadēja locekle.

Dzīvesgājums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Dzimusi 1934. gada 16. februārī Daugavpilī Bernharda un Regīnas Švirkstes (dzim. Grišānes) ģimenē. Mācījusies Kuldīgas vidusskolā, beigusi to 1952. gadā. 1957. gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultāti botānikas specialitātē. No 1957. gada līdz 1960. gadam strādājusi Daugavpils Pedagoģiskā institūta Dabaszinību fakultātes Botānikas laboratorijā par vecāko laboranti. No 1961. gada līdz 1963. gadam strādājusi LPSR ZA Botāniskā dārza Floras sektorā par zinātnisko līdzstrādnieci. No 1963. gada līdz 1966. gadam mācījusies aspirantūrā LPSR ZA Bioloģijas institūtā, kur turpināja strādāt Botānikas laboratorijā līdz 2013. gadam.

Botānikas laboratorijā Ģertrūde Gavrilova darbu uzsāka zinātņu doktores un LPSR ZA korespondētājlocekles Dr.biol. Gali Sabardinas vadībā Latvijas dabīgo pļavu un ganību veģetācijas (fitocenoloģijas) un ekoloģijas izpētē. 1967. gadā viņa aizstāvēja bioloģijas zinātņu kandidāta grādu par pļavu fitocenožu galveno komponenšu augšanas un attīstības dinamika bora ietekmē un tika ievēlēta par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci.

20. gadsimta 70. gados Dr.biol.Laimas Tabakas vadībā Gavrilova iesaistījās Botānikas laboratorijas pētījumos par Latvijas floru, augu sistemātiku un ģeogrāfiju. 1974. gadā ievēlēta par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci un ilgus gadus bija laboratorijas vadītāja vietniece, strādāja gan pie floras izpētes metodikas, gan pati piedalījās intensīvā lauku darbā. Īpašu uzmanību viņa veltījusi ūdens un piekrastes augu sabiedrību izpētei, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju floras un veģetācijas apzināšanai. Gavrilova pētījusi Talsu pauguraines, Gaujas Nacionālā parka, Engures dabas parka,[1] Abavas ieleja dabas parka,[2] Cirīša ezera dabas parka[3] un daudzu citu mazāku botānisko liegumu floru un veģetāciju, rakstījusi arī par teorētiskām augu sugu aizsardzības problēmām.

Gavrilova pētīja vairāku taksonomiski sarežģītu dzimtu — neļķu (Caryophyllaceae), sūreņu (Polygonaceae), glīveņu (Potamogetonaceae), rasaskrēsliņu ģinti (Alchemilla L.) taksonomiju un izplatību Latvijā. Papildinājusies V. L. Komarova Botānikas institūta, Maskavas Valsts Universitātes, Tartu Universitātes bibliotēkās un herbārijos. Šo ilggadējo pētījumu rezultāti izmantoti sagatavojot Baltijas Floras konspektu (1993, 1996, 2003) un piecas Latvijas floras burtnīcas (1999, 2001, 2004, 2007, 2011). No 1993. gada līdz 2013. gadam Gavrilova bija Botānikas laboratorijas vadošā pētniece.

Konsultējusi Latvijas izzūdošo augu sugu un orhideju sugu "in vitro" saglabāšanas projektus Nacionālajā botāniskajā dārzā. Strādājusi kā sertificēts eksperts īpaši aizsargājamo augu sugu un biotopu jautājumos.

Gavrilova īpašu uzmanību veltīja augu morfoloģijai un terminoloģijai, sagatavoja monogrāfiju “Lapa” (1988) un bija LZA Terminoloģijas komisijas Botānikas apakškomisijas locekle.

Dr.biol. Ģertrūde Gavrilova bija Bioloģijas institūta Zinātniskās Padomes dabas resursu sekcijas locekle (1974—2011), ekspertu komisijas sekretāre, Republikas Sarkanās grāmatas padomes locekle (1977—2003). Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas vairāku zinātņu padomju locekle: Latvijas vaskulāro augu flora un veģetācija (2010-), Nacionālā botāniskā nomenklatūra (1997—2008), Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu (2001—2009).

Latvijas Botāniķu biedrības biedrene kopš 1965. gada, vadījusi Baltijas botāniķu ekspedīciju-konferenču sagatavošanu.

Ģetrtrūdes Gavrilovas savāktais ziedaugu un paparžaugu herbārijs glabājas LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas herbārijā (herbārija starptautiskais kods — LATV).

Ģetrtūde Gavrilova mirusi 2019. gada 16. februārī Rīgā.

Darbi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Сабардина Г., Клавина Г., Фатаре И. Количественное cравнениe вертикального сложения фитоценозов. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, nr.12. Rīga, 1967.
 2. Sabardina G., Kļaviņa Ģ. Ko augs stāsta par augsni. Rīga, 1970.
 3. Клявиня Г. Восточноевропейские виды растений. Флора и растительность Латвийской ССР, Приморская низменность. Рига, 1974.
 4. Клявиня Г. Узколиственные овсяницы FestucaL. группы Intravaginales Hack. Флора и растительность Латвийской ССР, Приморская низменность. Рига, 1974.
 5. Клявиня Г. Фитогеографический анализ флоры. Флора и растительность Латвийской ССР, Приморская низменность. Рига, 1974.
 6. Клявиня Г. Луга. Ботанические исследования в Латвийской ССР. Рига, 1975.
 7. Клявиня Г. Литоральные виды во флоре Латвийской ССР. Фитогеографическая, флористическая и геоботаническая характеристика приморской растительности. Вильнюс, 1976.
 8. Клявиня Г. Festuca L.группы Intravaginales Hack.во флоре Западной Латвии. Курземский геоботанический район. Рига, 1977.
 9. Биркмане К., Клявиня Г., Табака Л., Талла Б., Юкна Я. Видовой состав флоры. Флора и растительность Латвийской ССР, Курземский геоботанический район. Рига, 1977.
 10. Табака Л., Клявиня Г., Плотниекс М. Некоторые методические вопросы изучения видового состава флоры Западной Латвии. Курземский геоботанический район. Рига, 1977.
 11. Клявиня Г.,Плотниекс М.,Табака Л. Первые итоги изучения флоры и растительности национального парка “Гауя” (Латвийская ССР). Охрана и восстоновление pастительного покрова. Тарту, 1978.
 12. Клявиня Г. Флора водных и прибрежно-водных (цветковых) растений реки Гауя. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига,1979.
 13. Клявиня Г., Эглите З. Местонахождения охраняемых редких и новых для республики видов. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига,1979.
 14. Клявиня Г., Плотниекс М., Табака Л., Талла Б., Юкна Я. Структура флоры геоботанического раиона. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига,1979.
 15. Kļaviņa Ģ. Jauna grīšļu suga — Carex supina Wahl. — Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga,1980.
 16. Kļaviņa Ģ. Jaunas retu augu atradnes Daugavpils un Jēkabpils rajonā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1980.
 17. Табака Л., Клявиня Г. О новых и редких видах пастений Латвийской CСР. Ботанический Журнал, нр.65.12. Ленинград, 1980.
 18. Kļaviņa Ģ. Aizsargājamās Talsu pauguraines flora. Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālās problēmas. Rīga, 1981.
 19. Kļaviņa Ģ. Cilindriskais egilops — Aegilops cylindrica Host. — jauna suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1981.
 20. Kļaviņa Ģ. Par dažu retu augu sugu izplatību Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1981.
 21. Табака Л., Клявиня Г. Долина реки Абава. Рига, 1981.
 22. Kлявиня Г., Плотниекс М. Редкие, охраняемые и новые для Латвии виды растений. Флора и растительность Латвийской ССР. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 23. Эглите З., Клявиня Г. Флора водных растений озер. Флора и растительность Латвийской ССР. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 24. Клявиня Г. , Плотниекс М., Табака Л., Фатаре И. Цепурите Б., Эглите З. Структура флоры. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 25. Gavrilova G. Garlapu skābene — Rumex longifolius DC. — Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1983.
 26. Fatare I., Gavrilova Ģ. Papildinājumi Latvijas PSR aizsargājamo augu sarakstam. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1983.
 27. Табака Л., Клявиня Г., Фатаре И., Цепурите Б. Сравнительный анализ основных флористических показателей некоторых речных долин Латвии. Охрана флоры речных долин в Прибалтийских pеспубликах. Рига, 1983.
 28. Клявиня Г. Флора высших сосудистых растений ботанического заказника “Чужупурвс”. Охрана флоры речных долин в Прибалтийских pеспубликах. Рига, 1983.
 29. Gavrilova. Ģ. Cerastium dubium (Bast.) O.Schwartz — jauna adventīva suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1984.
 30. Клявиня Г. Озеро Цириша. Рига.1984.
 31. Табака Л.,Клявиня Г. Ревизия состава флоры высших сосудистых pастений Латвийской ССР на современном этапе исследований. Прибалтийская флора и ее исторография. Вильнюс, 1984.
 32. Kļaviņa Ģ. Retas ūdensaugu sugas Latvijas PSR florā. Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālās problēmas. Rīga, 1985.
 33. Табака Л., Клявиня Г. Флора города Даугавпилс. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 34. Фатаре И., Гаврилова Г. Редкие виды растений. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 35. Табака Л., Фатаре И., Гаврилова Г. и.др. Структура флоры. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 36. Флора высших водных растений заказника “Озеро Цириша” (Латвийская ССР). Растительний покров водо-болотных угодий приморской Прибалтики. Таллин. 1986.
 37. Gavrilova Ģ. Lapa. Morfoloģija un terminoloģija. Rīga, 1988.
 38. Табака Л., Гаврилова Г., Фатаре И. Флора сосудистых растений Латвийской ССР. Рига, 1988.
 39. Гаврилова Г. Флора сосудистых растений некоторых озер национального парка “Гауя”. Флора и растительность Латвийской ССР. Центрально-Видземский геоботанический район. Рига, 1990.
 40. Gavrilova Ģ., Laiviņš M. Botāniskie liegumi: Lukna, Čužupurvs, Vīdale, Dižkalni, Piešdanga, Gavieze, Vērene. Rīga, 1992.
 41. Tabaka L., Gavrilova Ģ. Ziemeļvidzemes reģionālā dabas aizsardzības kompleksa vaskulāro augu floras un veģetācijas pārskats. Vides Aizsardzība Latvijā, nr.4. Rīga, 1993.
 42. Шульц В., Федотовская Т., Гаврилова Г. Банк данных флоры Латвии. Компютерные базы данных в ботанических исследованиях. Санкт-Петербург, 1997.
 43. Gavrilova Ģ. Neļķu dzimta (Caryophyllaceae). Latvijas vaskulāro augu flora. Rīga, 1999.
 44. Gavrilova Ģ. Laima Tabaka (1924—2000). Dzīves gaita un ieuldījums Latvijas botānikas zinātnē. Latvijas flora un veģetācija. Zemgales ģeobotāniskais rajons. Rīga, 2001.
 45. Gavrilova Ģ. Sūreņu dzimta (Polygonaceae). Portulaku dzimta (Portulacaceae). Rīga, 2001.
 46. Gavrilova Ģ. Asinszāļu dzimta (Hypericaceae). Biezlapju dzimta (Crassulariaceae). Akmeņlauzīšu dzimta (Saxifragaceae). Gandreņu dzimta (Geraniaceae). Latvijas vaskulāro augu flora. Rīga, 2004.
 47. Gavrilova Ģ. Rasaskrēsliņš — Alchemilla L. (Rosaceae). Latvijas vaskulāro augu flora. Rīga, 2007.
 48. Laiviņš M., Gavrilova Ģ. Biogeographical analyses of vascular plant flora in Ventspils and Daugavpils cities. Latvijas veģetācija, 18. Rīga, 2009.
 49. Timm H. et all. Baltic and Eastern Continental Rivers. Rivers of Europe. Amsterdam, 2009.
 50. Gavrilova Ģ. Glīvene — Potamogeton L. (Potamogetonaceae). Latvijas vaskulāro augu flora. Rīga, 2011.
 51. Gavrilova Ģ., Laiviņš M., Priede A., Medene A. Alien flora in the Lake Engure Nature Park. Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B, vol. 65. Riga, 1911.
 52. Laiviņš M., Rūsiņa S., Medene A., Gavrilova Ģ., Āboliņa A. Augāja stabilizācija Engures ezera sateces baseinā. 1.Kalcifīlās augu sabiedrības. Latvijas veģetācija, 23. Rīga, 2012.

Rakstījusi arī "Хорология Флоры Латвийской ССР", Baltijas Floras konspektam (1993, 1996,2003), Eiropas Floras atlasam, Latvijas Padomju enciklopēdijai, Ģimenes Enciklopēdijai, Enciklopēdijai "Latvijas Daba", Latvijas Sarkanajai grāmatai (2003), Pasaules Dabas Fonda projektam "Dabas daudzveidības plāns Latvijai" (1992), arī populārzinātniskiem izdevumiem kā Dabas un Vēstures kalendārs, "Zinātne un Tehnika", "Mežsaimniecība un Mežrūpniecība" u.c.

Avoti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas valsts arhīvs. Fonds: LR Izglītības un zinātnes min. LU Bioloģijas institūts. Lieta nr. 2367-5-36. (2019.03. atrodas LU Bioloģijas institūtā).
 • Enciklopēdija Latvijas Daba, 6.sēj. Preses nams, Rīga, 1998.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. «Engures ezers | Dabas aizsardzības pārvalde». www.daba.gov.lv.
 2. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 4. aprīlī. Skatīts: 2019. gada 4. aprīlī.
 3. «Cirīša ezers | Dabas aizsardzības pārvalde». www.daba.gov.lv.