Ezernieku vidusskola

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
Ezernieku vidusskola

Ezernieku vidusskola atrodas Ezerniekos, Dagdas novadā.

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Skolas pirmsākumi meklējami 1750. gadā, kad pie Bukmuižas baznīcas tika atvērta Bukmuižas draudzes skola. Tā pastāvēja līdz 1832. gadam, kad pēc Novembra sacelšanās to slēdza. Sakarā ar Krievijas impērijas valdības īstenotās pārkrievošanas politikas laikā izstrādāto skolu reformu 1866. gadā tika atvērta Vaivodu divklasīgā tautskola, kurā mācības notika krievu valodā. 1893. gadā uzcēla jaunu skolas ēku, kurā mācības notika līdz 1939. gadam.

Pēc Latgales atbrīvošanas 1919. gadā Bukmuižas skolā atvēra latviešu mācībvalodas klases. No 1920. līdz 1927. gadam divklasīgajai mācību iestādei tāpat kā pagastam bija Bukmuižas vārds. Mācības skolā notika latviešu un krievu valodās. Sakarā ar skolas audzēkņu skaita pieaugumu, sākot ar 1924. gadu krievu plūsmas skolēni sāka mācīties pagasta teritorijā esošajā kādreizējās Poholku muižas ēkā. Tas atspoguļojas arī šīs skolas daļas nosaukumā. Sākot ar 1927. — 1928. mācību gadu skola kļuva par sešklasīgo pamatskolu. No 1932. gada tās nosaukums bija Bukmuižas Valsts sešklasīgā pamatskola. Ar 1934. gadu skolā mācības notika tikai valsts valodā. 1937. gadā, līdzīgi kā daudzās Latvijas vietās tai laikā, sākās skolas ēkas celtniecība. 1939. — 1940. mācību gadā sākās mācības jaunajā, gaišajā skolas ēkā. 1939. — 1940. mācību gadā to pārdēvēja par Ezernieku Valsts pamatskolu, 1940. — 1941. mācību gadā par vidusskolu, bet tās veidošanos pārtrauca Otrais pasaules karš. Kopš 1946. gada visos dokumentos tā jau ir Ezernieku vidusskola. 1949. gadā skolu absolvēja pirmais vidusskolas izlaidums.[1]

Ezernieku vidusskola šodien[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ezernieku vidusskola ir apvienojusies ar Ezernieku pirmskolas izglītības iestādi. Skolā mācās 142 skolēni, strādā 25 skolotāji, 18 tehniskie darbinieki. Skolas audzēkņi pārstāv šādus pagastus un pilsētas — Ezernieku, Šķaunes, Bērziņu, Svariņu, Andzeļu, Rundēnu, Dagdas pilsēta. 2017. gadā Ezernieku vidusskolai tika piebūvēta lielā sporta zāle. Skolā ir 22 mācību kabineti, bibliotēka, datoru klase, ēdamzāle, aktu zāle, sporta zāle. Aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde. Skolā darbojas tautas deju kolektīvs “Ežulis”, koris un ansambļi.[2]

Skolai raksturīga lauku sociālā vide. Lielākā daļa jauniešu savu dzīvi iekārto pilsētās, bet to skolas absolventu skaits, kuri paliek Ezernieku pagastā vai atgriežas atpakaļ pēc studijām, ir ļoti mazs. Tāpat ir neliels to cilvēku skaits, kuri atbrauc uz Ezernieku pagastu no citām Latvijas vietām un apmetas uz pastāvīgu dzīvi. Ezernieku pagasta teritorijā un kaimiņu pagastos ir ļoti mazs iespējamo darbavietu skaits un diezgan zems iedzīvotāju dabiskais pieaugums, kas savukārt tieši ietekmē skolēnu skaitu skolā. Pateicoties skolas kolektīva veiksmīgajam darbam un neskatoties uz blakus (15 km) esošo lielo Dagdas vidusskolu, izdodas piesaistīt skolēnus no kaimiņu pagastiem un novadiem un ilgus gadus saglabāt audzēkņu skaitu nemainīgu starp 140 un 150. Ar 01.09.2017. skolai tika pievienota Ezernieku pirmsskolas izglītības iestāde. 2017./18.mācību gadā skolā mācās bērni no 106 ģimenēm.[2]

Projekti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ezernieku vidusskola piedalās vairākos projektos: “Esi līderis!”, “Auglis skolai”, “Putras programma”, “Piena programma”, Vides izglītības programmas „Izzini mežu” projekts, Ezernieku vidusskola ir kļuvusi par Mammadaba vēstiniecība 2017./18. mācību gads.[2]

Skolas svētki un tradīcijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Skolotāju diena, Izstāde “Dabas veltes”, Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena, “Zinību svētki”, Absolventu tikšanās, Pēdējais zvans, Sadraudzības vakars 9. klašu skolēniem, Konkurss “Erudīts”, Ezernieku vidusskolas avīze “Ežulis”, Pašpārvaldes rīkotie pasākumi.[2]

Skolas vadītāji[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pamatraksts no Ezernieku vidusskolas novadpētniecības muzeja.[1]

Skolas vadītāji
Jānis Grietiņš — pārzinis (1920—1931)
Jānis Ikaunieks — direktors (1940—1941)
Pēteris Stradiņš — pārzinis (1941—1944)
Mečislavs Reuts — direktors (1944—1945)
Anna Nagle — direktore (1945—1946)
Sergejs Prokofjevs — direktors (1946—1949)
Aleksandrs Podgornovs — direktors (1949—1950)
Nikolajs Losevs — direktors (1950—1960)
Marija Mickeviča — direktore (1961—1962)
Jānis Kuciņš — direktors (1962—1969)
Antoņina Kumpiņa — direktore (1969—1985)
Aleksandrs Gžibovskis — direktors (1984. līdz šim)

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. 1,0 1,1 Ezernieku vidusskolas novadpētniecības muzejs (2018). Ezernieku vidusskola.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 «Ezernieku vidusskola». www.dagda.lv. Skatīts: 2018-05-04.