Himalijas grupa

Vikipēdijas lapa
Attēlā parādīti Himalijas grupas pavadoņu orbītas elementi un relatīvais lielums. Horizontālā ass parāda to vidējo attālumu no Jupitera, vertikālā ass attēlo orbītas inklināciju, aplīši parāda pavadoņu lielumu.

Himalijas grupa ir grupa Jupitera pavadoņu, kuriem ir Himalijai līdzīgas orbītas. Grupas pavadoņiem ir līdzīga izcelsme.

Grupā ietilpst:

Himalijas grupas pavadoņu orbītas lielās pusasis atrodas robežās no 11,15 līdz 11,75 miljoniem km. To orbītas inklinācija ir no 26,6° līdz 28,3°, ekscentricitāte no 0,11 līdz 0,25. Pavadoņu krāsa ir līdzīga C tipa asteroīdiem. To līdzīgo orbītu un krāsas dēļ tiek uzskatīts, ka pavadoņi radušies, sadaloties kādam asteroīdam. Šī asteroīda rādiuss varēja būt ap 89 km. Tas ir tikai nedaudz lielāks kā Himalijai, kura saglabājusi ~87% no sākotnējā asteroīda masas.