Brīvmūrnieku uzskaitījums — Š

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
Cirkulis un taisnleņķis ar 24 iedaļām ir vispazīstamākais brīvmūrnieku simbols. Burts G norāda uz perfekcijas centieniem.

Š[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Latvijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Šacleins (Schatzlein), Johans Jakobs (). Tirgotājs. Rīgas ložas „Apollo” brālis.
 • Šefflers (Scheffler), Kārlis Gustavs ().Tirgotājs. Rīgas ložas „Kastors” brālis.
 • Šemanns (Schemann), Johans G. (1757—). Tieslietu pētnieka asistents, protokolists (1794—96). Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis.
 • Šenbergs (Schönberg), Fr.V. (1755—). Apriņķa tiesas juristkonsuls (1793—95). Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis.
 • Šēnbergs, (Schönberg) Teodors (1756—). Jelgavā dzimis Lielvārdes mācītājs (1790). Rīgas ložas „Zum Schwerdt“ brālis (1790).
 • Šenbergs (Schönberg), Teodors (1875—1924). Firmas “Wicander & Larson” darbinieks. Liepājas ložas „Enkurs“ brālis (1922).
 • Šenks (Schenk), Georgs Kristiāns (1773—). Tirgotājs. Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis (1796).
 • Šenks cu Šveinsbergs (Schenk zu Schweinsberg), ? (). Liepājā dzimis armijas majors. Drēzdenes ložas „Zum goldnen Apfel” brālis (1816—22).
 • Šics (Schütz), (). Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis (1790).
 • Šillhorns (Schillhorn), Johans Karstens (). Tirgotājs. Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis.
 • Šillhorns (Schillhorn), Kristiāns Didrihs (1768—). Aptiekāra palīgs, farmaceits. Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis.
 • Šillings (Schilling), J.P. (1763—). Tirgotājs. Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis.
 • fon Šillings (von Schilling), Kārlis (1873—). Dr.jur., tieslietu profesors, apelācijas tiesnesis. Rīgas ložas „Jāņuguns” brālis (1930).
 • Širmeisters (Schirmeister), Jakobs Kristiāns (). Būvdarbu vadītājs (1778). Rīgas ložas „Apollo” sekretārs (1778).
 • Šleiers, Vilhelms Fridrihs (). Rīgas ložas „Zum Schwerdt“ brālis (1790).
 • fon Šlihtings (von Schlichting), Dāvids (1751—). Kapteinis (1791—96). Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis.
 • Šlihtings (Schlichting), Kristiāns (). Advokāts Rīgā (1817), muitas sekretārs (1818—19), Rīgas kara gubernatora kancelejas sekretārs (1820—22). Sv.Pēterburgas ložas „Pēteris pie taisnības” brālis (pirms 1817).
 • fon Šlippenbahs, Ulrihs Heinrihs Gustavs, barons (1774—1826). Ulmales un Jamaiķu muižu īpašnieks Kurzemē. Studējis tiesības un valodas Kēnigsbergā un Leipcigā (1790—94). Piltenes apriņķa zemes notārs (1799—1807). Piltenes landrāts (1807—1818). Kurzemes virshoftiesas padomnieks. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibinātājs (1815). Kurzemes komitejas priekšsēdētājs Baltijas guberņu likumu sakārtošanas projekta sastādīšanai (1822). Sv.Pēterburgas ložas „Zum flammenden Stern” brālis (1822).
 • Šneiders, Francs Kristiāns (1766—). Rīgā dzimis tirgotājs. Sv.Pēterburgas ložas „Urania“ brālis (1791).
 • Šneiders, Vilhelms Gotfrīds (1769—). Tirgotājs. Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis.
 • Šnobels (Schnobel), (). Tirgotājs. Rīgas ložas „Apollo” brālis.
 • Šreibers (Schreiber), Otomārs (1889—). Dr.phil., Klaipēdas (Mēmeles) rūpniecības un tirdzniecības kameras sindiks. Liepājas ložas „Enkurs” goda loceklis (1929).
 • fon Špalhabers (von Spalhaber), Heralds Gustavs (). Vidzemes apriņķa tiesas asesors (1778—85). Rīgas ložas „Apollo” 1.sargs (1785—1787).
 • Špehts (Specht), Justus (1880—). Tirgotājs. Rīgas ložas „Jāņuguns” vārtnieks (1925). Andreja ložas meistars (1931).
 • Šrēders (Schroeder), K.K. (1754—). Bārddzinis. Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis.
 • fon Šrēders (von Schröder), Hirns I., barons (). Kurzemes muižnieks, Usaiķu muižas īpašnieks (1782). Ložas ”Pie trīs kroņiem” krēsla meistars Vācijā (1761).
 • Šrēders (Schröder), Jakobs (). Sv.Pēterburgas angļu kluba biedrs (1784—93). Sv.Pēterburgas ložas „Zur Verschwiegenheit” brālis 5.grādā (1786—87). Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ dibinātājs un tās kanclers.
 • Šrēders, Johans Georgs (1765—). Ārsts, medicīnas doktors, strādājis Rīgas lazaretē (1790). Rīgas ložas „Zum Schwerdt“ brālis (1790).
 • Šrēders (Schröder), Kristiāns Frīdrihs (). Teoloģijas students (1784—85), literāts. Rīgas ložas „Apollo” brālis.
 • Šrēders, Teodors Heinrihs (). Tirgotājs. Rīgas ložas „Kastors” ekonoms 1782—1784. 4.grāds 1786.
 • Štakelbergs (von Stackelberg), Kārlis Gustavs, barons (). Vidzemes apriņķa tiesas asesors (1785), Vidzemes hoftiesas asesors (1803), titulāroadomnieks. Rīgas ložas „Apollo” ceremonijmeistars (1785).
 • Štāls (Stahl), Kristiāns (). Jurists, guberņas maģistrāta sekretārs (1784—86). Rīgas ložas „Kastors” sekretārs (1781—82), 1.pārraugs (1786).
 • fon Štarks (von Stark) Johans Augusts, barons (1741—1816). Teologs, filosofs, lingvists. Studējis Getingā, kur uzņemts franču militārajā ložā (1761). Austrumu valodu skolotājs Sv.Pēterburgā (1763—65 un 1768—69). Bibliotekārs „Bibliothèque royale”Austrumu rokrakstu nodaļā Parīzē (1765-66). Izveidojis savu klerikālo sistēmu brīvmūrniecībā „Tempļa bruņinieku klerikāts”, kas balstīta uz slepeniem pirmskristiešu (eseniešu) aktiem, kurus Tempļa ordenim 11. gadsimtā nodevuši Sīrijas kristieši. Sv.Pēterburgas kapitula „Fēnikss” dibinātājs (1768—69) un prezidents (ordeņa vārds Archimedes ab Aquila fulva). Teoloģijas profesors Karaļauču universitātē un ģenerālsuperintendants (1769—77). Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas „Academia Petrina” filosofijas profesors (1777—1781), strīdējies ar Johanu Georgu Hamani, sauktu par „Magus des Nordens”, kas tolaik strādājis par mājskolotāju Jelgavā. Jelgavas ložas „Zu den drey Gekrönten Schwerdtern“ brālis (1777—1781) . Galma mācītājs Darmštatē (1781—1816).
 • Šteiervalds (Steuerwald), Georgs Heinrihs Vilhelms (1875—). Inženieris Indonēzijā (Nīderlandes Indijā). Liepājas ložas „Enkurs” ārzemju brālis (1821). Hamburgas ložas “Ferdinande Caroline” un holandiešu ložas “Deli” brālis. Brīvmūrniekos uzņemts Liepājas ložā “Anker und Schwert” 27.9.1918. gads
 • Šteinerts (Steinert), Aleksandrs (1874—). Būvmeistars, bankas direktors, Mazās ģildes vecākais. Rīgas ložas „Jāņuguns” sarga vietnieks (1925). Andreja ložas meistars (1931). No Muntera ziņojuma: „Būvuzņēmējs un koktirgotājs. Daudzkārtīgs miljonārs, bet cietsirdīgs un alkatīgs. Vācietis, repatriējās. Ja nekļūdos, tad nomira ceļā vai arī tūlīt pēc aizbraukšanas galā.”
 • Štetcers (Stötzer), Johans Vilhelms Fridrihs (). Traktiera īpašnieks (1784—88). Rīgas ložas „Kastors” brālis.
 • Štēvers (Stöver), Gotfrīds Georgs (). Maģistrāta kancelejas virssekretārs (1785). Rīgas ložas „Apollo” brālis.
 • Štēvers (Stöver), Kārlis Kristiāns (1753—). Tirgotājs Rīgā (1781—86). Štetīnas ložas „Trīs cirkuļi” brālis (1782).
 • Štēvers (Stöver), Frīdrihs Ferdinands (). Maģistrāta kancelejas ierēdnis (1778). Rīgas ložas „Apollo” brālis.
 • Štoppelbergs, Nikolajs (). Tirgotājs. Rīgas ložas „Kastors” sekretārs (1784—86).
 • Štoppe, Kristiāns Gotlībs (). Literāts (1778—84), tieslietu doktors, dzīvojis Leipcigā. Rīgas ložas „Apollo” brālis.
 • fon Štorhs (von Storch), Heinrihs (). Dzimis Rīgā, beidzis domskolu (1783), studējis filosofiju un tieslietas Jēnā (1784) un Heidelbergā (1786). Pārcēlies uz Sv.Pēterburgu (1787), kur mācījis valodniecību un vēsturi kadetu korpusā, strādājis ārlietu departamentā (1789). Krievijas zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1796), akadēmiķis (1804), akadēmijas viceprezidents (1830—35). Galma padomnieks, imperatora ģimenes mājskolotājs. Sv.Pēterburgas ložas „Ozolu ieleja pie uzticības” brālis (pēc 1816).
 • Štruts (Struth), Ernsts (1883—). Tehniķis. Liepājas ložas „Enkurs” brālis (1922).
 • Štruts (Struth), Heinrihs Karls (1880—). Inženieris. Liepājas ložas „Enkurs” brālis (1921), sargs un muzicējošais brālis. Uzņemts Iekšējā Orientā 17.4.1923.
 • Šuings (Schuing), Johans Martins (). Advokāts (1778), sekretārs (1786). Rīgas ložas „Apollo” brālis.
 • Šulce (Schulze), Hanss Hermans Heinrihs (1877—). Tirgotājs. Liepājas ložas „Enkurs” brālis dibinātājs (1921), 2.pārraugs (1921), 1.pārrauga vietn. (1922). Brīvmūrniekos uzņemts Jelgavas ložā “Zum deutschen Schwert im Osten” 8.3.1918. gads
 • Šulcs (Schulz), Johans Ludvigs (). Rīgā dzīvojošs mākslinieks. Frankfurtes pie Mainas ložas „Zur Einigkeit“ brālis (1817).
 • fon Šulcs (von Schulz), Magnus Johans, barons (). Armijas virsnieks. Rīgas ložas „Apollo” brālis.
 • Šulcs (Schulz), Teodors Gotfrīds (). Pilsētas akmeņkalis. Rīgas ložas „Zur kleinen Welt“ brālis.
 • Šulinus (Schulinus), Augusts Gerhards (). Tirgotājs. Rīgas ložas „Apollo” brālis.
 • Švābe (Schwabe), Johans (). Baletmeistars. Rīgas ložas „Apollo” brālis.
 • Švalbe (Schwalbe), Jūlijs (1875—). Tirgotājs. Rīgas ložas „Jāņuguns” brālis (1930).
 • Švarcs (Schwarz), Ādams Heinrihs (1740-1800). Tirgotājs, Rīgas birģermeistars. Rīgas ložas „Apollo” brālis. Rīgas ložas „Astreja” dibinātājs un mantzinis (1785).
 • Švarcs (Schwarz), Johans Bernhards (). Maģistrāta sekretārs (1781—85). Rīgas ložas „Apollo” brālis (līdz 1777). Rīgas ložas „Kastors” dibinātājs, 2.pārraugs (1781), 1.pārraugs (1782). Izstājies līdz 1784. Rīgas ložas „Asträa” dibinātājs un krēsla meistars (1785).
 • Švarcs (Schwartz), Johans Georgs Eižens (1751—1784). Pedagogs, filosofs. Studējis Jēnā, mājskolotājs Krievijā un Mohiļevas ložas „Herkuless šūpulī” dibinātājs (1776) un krēsla meistars (1779). Dodas uz Jelgavu, kur tiek uzņemts Striktās Observances Jelgavas vecskotu ložas „Ernst zum rothen Adler“ 5. grādā (1779). Maskavas universitātes profesors, ģimnāziju inspektors (1779—82). Maskavas ložas „Draudzība/Trīs zobeni” meistara vietnieks (1779), ložas „Eintracht” („Harmonija”) dibinātājs (1780). Atkārtoti ierodas Jelgavā, kur tiek iesvētīts „Zelta un Rožukrusta ordenī” (1781) ar ordeņa vārdu Garganus, tālāk dodas uz Berlīni un Braunšveigu, kur no Augstākās Direktorijas vadītāja Johana Kristiana Antona Tedena saņem pilnvaras kļūt par Krievijas rozenkreiceru vadītāju (1781). Rožukrusta ordeņa teorētiskā grāda dibinātājs Maskavā (1782). Maskavas ložas „Zu den drei Fahnen“ krēsla meistars (1783). Striktās Observances VIII. provinces Maskavas kapitula loceklis (ordeņa vārds Georgius eques ab aquila crescente) un kanclers (1783). „Nenogurdināms entuziasts, kas vienmēr kvēloja kā nenodzēšama liesma un kas sevi pats 33 gadu īsajā dzīvē sadedzināja pelnos“.
 • Švarcs (Schwartz), Johans Kristofs (1722—1804). Jurists un vēsturnieks. Studējis tieslietas Leipcigā (1741—45), Rīgas rātes ierēdnis (1745—57), rātskungs (1761), sindiks (1765). Strādājis „Lielajā likumu komisijā” Maskavā un Sv.Pēterburgā, kur aizstāvējis Baltijas provinču privilēģijas (1767—72). Rīgas birģermeistars (1782—1787). Rīgas ložas „Asträa” brālis (1785) un sekretārs (1791).
 • Švēde, Edgars (1880—1967). Tirgotājs, Latvijas ģenerālkonsuls Berlīnē (10.1920. – 10.1923.). Rīgas ložas „Jāņuguns” brālis (1926).

Citvalstu[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. John Hamill and Robert Gilert (Eds.), Freemasonry, A Celebration Of The Craft p. 229 (J.G. Press, 1998)
 2. freemasonry.bcy.ca
 3. «www.freimaurer-in-essen.de». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2013. gada 24. oktobrī. Skatīts: 2010. gada 12. jūlijā.