Smiltenes novada ciemu uzskaitījums

Vikipēdijas lapa
Smiltenes novada ģerbonis

Šajā uzskatījumā apkopoti Smiltenes novada ciemi[1] pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes[2]. Smiltenes novads sastāv no Apes, Bilskas, Blomes, Brantu, Drustu, Gaujienas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Raunas, Smiltenes, Variņu un Virešu pagastiem, kā arī Apes un Smiltenes pilsētām. Pēc LĢIA datiem Smiltenes novada teritorijā atrodas 127 ciemi.

 • Apes pagastā atrodas 12 ciemi.
 • Bilskas pagastā atrodas 7 ciemi.
 • Blomes pagastā atrodas 7 ciemi.
 • Brantu pagastā atrodas 4 ciemi.
 • Drustu pagastā atrodas 11 ciemi.
 • Gaujienas pagastā atrodas 5 ciemi.
 • Grundzāles pagastā atrodas 12 ciemi.
 • Launkalnes pagastā atrodas 12 ciemi.
 • Palsmanes pagastā atrodas 8 ciemi.
 • Raunas pagastā atrodas 13 ciemi.
 • Smiltenes pagastā atrodas 10 ciemi.
 • Trapenes pagastā atrodas 6 ciemi.
 • Variņu pagastā atrodas 11 ciemi.
 • Virešu pagastā atrodas 9 ciemi.

Uzskatījumā attēloti tikai tie ciemi, kas pašlaik pastāv vai ir daļēji izzuduši.

Apes pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Apes pagasta centrs atrodas Apes pilsētā. Apes pagastā atrodas 12 ciemi, no tiem 4 mazciemi un 8 skrajciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Dauškāni skrajciems ~30 (2008)
Grūbe skrajciems ~20 (2008)
Jaunāmuiža mazciems <10 (2008)
Kalpaki skrajciems
Lipski skrajciems <10 (2008)
Peļļi skrajciems <10 (2008)
Rumpāni skrajciems <10 (2008)
Rušķi mazciems <10 (2008)
Uskani mazciems ~30 (2008)
Vēveri skrajciems
Žagatas mazciems <10 (2008)
Žubes skrajciems ~10 (2008)

Bilskas pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Bilskas pagasta centrs atrodas Bilskā. Bilskas pagastā atrodas 7 ciemi, no tiem 3 vidējciemi un 4 mazciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Bilska vidējciems 214 (2021) pagasta centrs
Džindžas mazciems
Lobērģi vidējciems 112 (2007)
Mēri vidējciems 221 (2021)
Roņi mazciems
Ruikas mazciems
Zeltiņi mazciems 91 (2007)

Blomes pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Blomes pagasta centrs atrodas Blomē. Blomes pagastā atrodas 7 ciemi, no tiem 1 vidējciems, 3 mazciemi un 3 skrajciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Biksēja skrajciems 35 (2007)
Blome vidējciems 239 (2021) pagasta centrs
Drandi mazciems <100 (2007)
Jāņmuiža skrajciems 25 (2007)
Jeberi mazciems 20 (2007)
Kaiberis skrajciems 35 (2007)
Purēnieši mazciems 8 (2007)

Brantu pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Brantu pagasta centrs atrodas Vidzemē. Brantu pagastā atrodas 4 ciemi, no tiem 1 vidējciems un 3 mazciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Branti mazciems 27 (2007)
Lembis mazciems 19 (2007)
Vidzeme vidējciems 189 (2021) pagasta centrs
Žīguri mazciems <100 (2007)

Drustu pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Drustu pagasta centrs atrodas Drustos. Drustu pagastā atrodas 11 ciemi, no tiem 1 vidējciems, 8 mazciemi un 2 skrajciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Auļukalns mazciems 42 (2007)
Baižas mazciems
Briņģi skrajciems 10 (2007)
Drusti vidējciems 264 (2021) pagasta centrs
Dūķi mazciems 8 (2007)
Gatarta mazciems 24 (2007)
Jaundrusti skrajciems 26 (2007)
Mīlakšas mazciems 23 (2007)
Skripsti mazciems 9 (2007)
Tulči mazciems 12 (2007)
Vāgāni mazciems 14 (2007)

Gaujienas pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Gaujienas pagasta centrs atrodas Gaujienā. Gaujienas pagastā atrodas 5 ciemi, no tiem 1 lielciems, 1 vidējciems un 3 skrajciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Dārzciems vidējciems 66 (2007)
Gaujiena lielciems 501 (2021) pagasta centrs
Grāvi skrajciems
Mežciems skrajciems 11 (2007)
Zvārtava skrajciems 56 (2007)

Grundzāles pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Grundzāles pagasta centrs atrodas Grundzālē. Grundzāles pagastā atrodas 12 ciemi, no tiem 1 vidējciems, 7 mazciemi un 4 skrajciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Aumeisteri mazciems 32 (2021)
Bemberi skrajciems 12 (2007)
Bindes mazciems 9 (2007)
Caunes skrajciems 14 (2004)
Grundzāle vidējciems 366 (2021) pagasta centrs
Grundzāles muiža mazciems 7 (2007)
Kalējiņi skrajciems 10 (2004)
Lamsteri mazciems 1 (2015)
Mārci skrajciems 13 (2007)
Ozoliņi mazciems 13 (2004)
Rudaci mazciems 18 (2007)
Vizla mazciems 34 (2021)

Launkalnes pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Launkalnes pagasta centrs atrodas Launkalnē. Launkalnes pagastā atrodas 12 ciemi, no tiem 2 vidējciemi, 6 mazciemi, 3 skrajciemi un 1 vasarnīcu ciems.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Dāmi skrajciems
Kainaiži skrajciems
Krūklanti mazciems
Launkalne vidējciems 174 (2021) pagasta centrs
Liedulieši mazciems
Mežmuiža mazciems 10 (2007)
Prāmnieki skrajciems
Rauziņa mazciems
Ruņģi mazciems
Saltupi vasarnīcu ciems 58 (2021)
Silva vidējciems 346 (2021)
Vārniņas mazciems

Palsmanes pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Palsmanes pagasta centrs atrodas Palsmanē. Palsmanes pagastā atrodas 8 ciemi, no tiem 1 lielciems, 4 mazciemi un 3 skrajciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Cepļi skrajciems 25 (2007)
Kļavaisi skrajciems 15 (2007)
Lankaskalns skrajciems 10 (2007)
Mačāni mazciems
Mālejas mazciems 43 (2007)
Palsmane lielciems 560 (2021) pagasta centrs
Pūķi mazciems 30 (2007)
Rauza mazciems 30 (2021)

Raunas pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Raunas pagasta centrs atrodas Raunā. Raunas pagastā atrodas 13 ciemi, no tiem 1 lielciems, 1 vidējciems un 11 mazciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Bormaņi mazciems 17 (2007)
Cimza mazciems 40 (2000)
Kauliņi mazciems 11 (2007)
Klinči mazciems 6 (2007)
Ķieģeļceplis mazciems 10 (2007)
Lisa mazciems 11 (2007)
Marijkalns mazciems 12 (2007)
Mūri mazciems 7 (2007)
Rauna lielciems 1218 (2021) pagasta centrs
Rozes vidējciems 182 (2021)
Strīķeļi mazciems 9 (2007)
Stuķi mazciems 6 (2007)
Vieķi mazciems 18 (2007)

Smiltenes pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Smiltenes pagasta centrs atrodas Kalnamuižā. Smiltenes pagastā atrodas 10 ciemi, no tiem 2 vidējciemi, 5 mazciemi, 1 skrajciems un 2 vasarnīcu ciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Brutuļi vidējciems 97 (2021)
Grotūzis mazciems 31 (2021)
Ilgas vasarnīcu ciems 14 (2021)
Jaunbilska mazciems 24 (2007)
Kalnamuiža vidējciems 213 (2015) pagasta centrs
Kamaldiņa vasarnīcu ciems 12 (2021)
Lūkalni skrajciems 13 (2001)
Lūķi mazciems 27 (2007)
Mācītājmuiža mazciems 43 (2007)
Varicēni mazciems 44 (2007)

Trapenes pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Trapenes pagasta centrs atrodas Trapenē. Trapenes pagastā atrodas 6 ciemi, no tiem 2 vidējciemi un 4 mazciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Ādams mazciems 12 (2007)
Indriķi mazciems 23 (2007)
Krampji mazciems 14 (2007)
Līzespasts vidējciems 74 (2007)
Rūpnieki mazciems 6 (2007)
Trapene vidējciems 344 (2021) pagasta centrs

Variņu pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Variņu pagasta centrs atrodas Variņos. Variņu pagastā atrodas 11 ciemi, no tiem 1 lielciems, 3 mazciemi un 7 skrajciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Grošļi skrajciems 30 (2007)
Jaunzemi skrajciems
Kuļķi mazciems <100 (2007)
Ķempes skrajciems 41 (2007)
Ķeņģi skrajciems 27 (2007)
Lazdiņi mazciems
Lindes mazciems
Rudbārži skrajciems
Siliņi skrajciems
Ūdrupe skrajciems 13 (2007)
Variņi lielciems 401 (2021) pagasta centrs

Virešu pagasts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Virešu pagasta centrs atrodas Virešos. Virešu pagastā atrodas 9 ciemi, no tiem 2 vidējciemi, 2 mazciemi un 5 skrajciemi.

Ciems Ciema statuss Iedzīvotāju skaits (Gads) Piezīmes
Bindi skrajciems
Līves mazciems 25 (2007)
Randati skrajciems 15 (2007)
Saliņkalns mazciems 20 (2007)
Sikšņi skrajciems 50 (2007)
Staldes skrajciems 10 (2007)
Vidaga vidējciems 163 (2021)
Vireši vidējciems 102 (2021) pagasta centrs
Žagatas skrajciems 8 (2007)

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]