Biruta Cepurīte

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
Biruta Cepurīte
Personīgā informācija
Dzimusi 1939. gada 21. maijā (83 gadi)
Rāmuļu pagastā,Latvija
Tautība Latviete
Zinātniskā darbība
Zinātne Botānika
Darba vietas Salaspils, LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūts (1961- )
Alma mater Latvijas Universitāte
Sasniegumi, atklājumi Latvijas Floras autore Orchidacea, Lamiaceae, Boraginaceae, Gramineae u.c.

Mg. biol. Biruta Cepurīte, dzimusi Talla (1939) ir latviešu bioloģe, botāniķe specializējusies augu taksonomijā un sistemātikā (Orchidaceae, Lamiaceae, Boraginaceae, Gramineae u.c.). "Latvijas Floras" autore par šīm dzimtām.

Dzīvesgājums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Dzimusi 1939. gada 21. maijā Cēsu aprinķa Rāmuļu pagastā Pētera Talla un Alvīnes Tallas (dzim. Pope) ģimenē. Mācījusies Rāmuļu pamatskolā, Cēsu 1.vidusskolā un 1961. gadā beigusi Bulduru dārzkopības tehnikumu (tagad Bulduru dārzkopības vidusskola). No 1961. gada strādāja LPSR ZA Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijā. 1971. gadā B. Talla absolvēja Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti botānikas specialitātē.
Latvijas PSR ZA Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijā B. Talla darbu uzsāka kā Dr.biol. Marijas Galenieces laborante Latvijas veģetācijas kartēšanas grupā. Piedalījās lauku darbos veģetācijas un īpaši purvu izpētē.
20. gadimta 70. gados Dr.biol. Laimas Tabakas vadībā B. Talla iesaistījās Botānikas laboratorijas pētījumos par Latvijas floru, augu sistemātiku un ģeogrāfiju.1981.gadā precējusies ar Arvīdu Cepurīti.[1] B. Cepurīte piedalījusies Daugavas ielejas, Gaujas ielejas un citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju floras izpētē, Daugavgrīvas dabas lieguma[2] izveidē.
Papildinājusi zināšanas Sanktpēterburgā V. L. Komarova Botānikas institūta un Tartu Universitātes bibliotēkās un herbārijos. 1970. gados piedalījusies Dr.biol. Dailoņa Pakalna organizētajā Vissavienības Ārstniecības augu zinātniski pētnieciskā institūta ekspedīcijā Kaukāzā.
Ilggadējo pētījumu rezultāti izmantoti sagatavojot "Baltijas Floras konspektu" (Flora of the Baltic countries. Tartu, 1993,1996, 2003) un "Latvijas vaskulāro augu floru" (2003, 2005, 2006, 2008, 2014). Kā nozīmīgākās te jāmin orhideju, lūpziežu, skarblapju un graudzāļu dzimtas. B. Cepurīte strādājusi arī pie augu nosaukumu veidošanas latviešu valodā zinātniskās nomenklatūras vajadzībām.
Latvijas Botāniķu biedrības biedrene kopš 1975. gada.
Birutas Cepurītes ievāktais ziedaugu un paparžaugu herbārijs glabājas LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas herbārijā (herbārija starptautiskais kods — LATV).

Darbi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Талла Б. К диагностике рода Sesleria Scop. в Латвийской ССР (на примере таксонов Приморской низменности. Флора и растительность Латвийской ССР. Приморская низменность. Рига, 1974.
 2. Талла Б. К систематике хорологии видов pода Campanula L. в Латвийской ССР (на примере таксонов Курземского геоботанического района). Флора и растительность Латвийской ССР. Курземский геоботанический район.Рига, 1977.
 3. Биркмане К., Клявиня Г., Табака Л., Талла Б., Юкна Я. Видовой состав флоры. Флора и растительность Латвийской ССР. Курземский геоботанический район. Рига, 1977.
 4. Талла Б. К систематике рода Dactylorchiza (Neck.) Nevski. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига,1979.
 5. Клявиня Г., Плотниекс М., Табака Л., Талла Б., Юкна Я. Структура флоры геоботанического раиона. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига,1979.
 6. Fatare I., Talla B. Reti augi Daugavas ielejā posmā Piedruja — Daugavpils. Retie augi un dzīvnieki. Rīga,1980.
 7. Talla B. Dažas jaunas orhideju atradnes Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga , 1981.
 8. Cepurīte B. Maršala mārsils — Thymus marschallianus Wild. — Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga , 1982.
 9. Фатаре И., Цепурите Б. Флора долины реки Даугава. Флора и растительность Латвийской ССР. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 10. Клявиня Г., Плотниекс М., Табака Л., Фатаре И., Цепурите Б., Эглите З. Структура флоры. Флора и растительность Латвийской ССР. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 11. Табака Л., Клявиня Г., Фатаре И., Цепурите Б. Сравнительный анализ основных флористических показателей некоторых речных долин Латвии. Охрана флоры речных долин в Прибалтийских pеспубликах. Рига, 1983.
 12. Cepurīte B. Pakalnu neaizmirstule — Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. — Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga , 1985.
 13. Фатаре И., Tabaka L. и.др. Структура флоры. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 14. Cepurīte B. Māteres — Leonurus L.- Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga , 1986.
 15. Fatare I., Cepurīte B. Phyteuma orbiculare L. — jauna suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1987.
 16. Gavrilova Ģ. , Cepurīte B. Gaujas nacionālā parka floras saraksta papildinājums. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.4. Rīga, 1987.
 17. Cepurīte B., Rēriha I. Glyceria striata (Lam.)Hitchc. — jauna suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga , 1988.
 18. Cepurīte B. Dienvidu mārsmilga — Hierochloë australis (Schrad.) Roem.et Schult.- jauna suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga , 1991.
 19. Cepurīte B. Sargāsim orhidejas Daugavgrīvas salā. Daugavas raksti. Rīga, 1994.
 20. Cepurīte B. Skarblapju dzimta (Boraginaceae). Verbēnu dzimta (Verbenaceae). Latvijas vaskulāro augu flora. Rīga, 2003.
 21. Cepurīte B. Orhideju dzimta (Orchidaceae). Latvijas vaskulāro augu flora, 7. Rīga, 2005.
 22. Cepurīte B. Lūpziežu dzimta (Labiatae). Latvijas vaskulāro augu flora, 8. Rīga, 2006.
 23. Jakobsone G., Dapkūniene S., Cepurīte B., Belogrudova I. The conservation possibilites of endangered orchid species of Latvia and Lithuania. Abstracts (EastCentgard II, July 3-7, 2007). Warsaw/Rogow, 2007.
 24. Cepurīte B. Kaķastu dzimta (Amaranthaceae), magoņu dzimta (Papaveraceae), matuzāļu dzimta Fumariaceae), vējmietiņu dzimta (Lythraceae), drudzeņu dzimta (Gentianaceae), puplakšu dzimta Menyanthaceae), viju dzimta (Cuscutaceae). Latvijas vaskulāro augu flora, 10. Rīga, 2008.
 25. Cepurīte B. Graudāļu dzimta (Gramineae). Latvijas vaskulāro augu flora, 12. Rīga, 2014.

Rakstījusi arī “Хорология Флоры Латвийской ССР”, Baltijas floras konspektam (Flora of the Baltic countries, 1993,1996, 2003), Latvijas Padomju enciklopēdijai, Ģimenes Enciklopēdijai, Enciklopēdijai Latvijas Daba, Latvijas Sarkanajai grāmatai (2003), Pasaules Dabas Fonda projektam “Dabas daudzveidības plāns Latvijai”, 1992, Dabas un Vēstures Kalendāram.


Ārējie avoti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Enciklopēdija Latvijas Daba, 6.sēj. Preses nams, Rīga, 1998.
 • Intervijas ar B. Cepurīti 2019.gada martā.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]